Megújulást hozó erőforrások – Pályázati konferenciát tartott az evangélikus egyház – Frissítve videókkal!

Megújulást hozó erőforrások – Pályázati konferenciát tartott az evangélikus egyház – Frissítve videókkal!

Share this content.

Budapest – 2014. március 25-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) székházában rendezett a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) pályázati konferenciát. A konferencián állami tisztségviselők beszámolóján túl példaértékű evangélikus projektek bemutatására, valamint a jövőbeni pályázati lehetőségek ismertetésére is sor került. Szöveg: Galambos Ádám és Horváth-Bolla Zsuzsanna. Fotó: Galambos Ádám és Horváth-Bolla Zsuzsanna. Videó: Zólyomi Kristóf, Győri András Timótheus

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke bevezető áhítatában Salamon királyra utalt, aki „nem pénzt kért az Úrtól, hanem bölcsességet. Ennek eredménye nemcsak szellemi gazdagságot eredményezett, hanem Izrael felvirágzását, a templomépítést eredményezte. Ma az a bölcs, aki élni tud az élet által adott lehetőségekkel, azaz követi a mai tendenciákat és abban felfedezi a számára fontosat, az értékteremtőt” – fogalmazott Gáncs Péter.

Az elnök-püspök arról is beszámolt, hogy az elmúlt hat-hét évben evangélikus gyülekezetek és intézmények közel tízmilliárd forintot nyertek pályázati úton. „Tudnunk kell, hogy ezek a beruházások nem önmagunk építésére szolgálnak, hanem arra, hogy olyan intézményeket hozzunk létre vagy fejlesszünk, amelyek a jövőt, a folytatást szolgálják. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy érdemes ebben az országban szorgalmasan gyűjteni, kitartóan dolgozni, mert ezáltal a ránk bízottak gazdagodnak” – fogalmazott Gáncs Péter.

„Régen rossz, ha az egyháznak a kormány mondja meg, hogy mit kell csinálnia. Az egyház feladata, hogy az Úr tanítása szerint végezze tevékenységét. Ennek szellemében Magyarország Alaptörvénye egyértelműen kimondja az állam és egyház különválasztását, azonban mindez nem zárja ki a két félnek a közösség érdekében szerveződő együttműködését” – fogalmazott előadásában Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere.

Utóbbira a miniszter a jezsuita közösséget említette példaként, ahol néhány évvel ezelőtt erőteljes roma-felzárkóztatási programot dolgoztak ki. Balog Zoltán a pályázati beruházásokkal kapcsolatban figyelmeztetett arra, hogy a történelmi keresztény felekezeteknek nagy kihívása, hogy a működő és bővülő intézményi aktivitás mögött élő és bővülő gyülekezeti közösségek legyenek. A közfeladatok kormányzati megítélésében a miniszter kitért arra, hogy „az egyházak tevékenysége közfeladat ellátásának minősül, hiszen mind intézményi szinten, mind szellemiségét tekintve Magyarországnak szüksége van ezekre az értékekre.” A miniszter előadásában leszögezte, hogy az elmúlt években a szociális és egészségügy terén végrehajtott változtatások nemcsak szervezeti átalakulást eredményeznek, hanem a mentalitást is megváltoztatják.

„A központi koordináció úgy teremt lehetőséget mind a különbségek megszüntetésére, mind az átláthatatlanság felszámolására, hogy ennek az új rendszernek a működtetéséért egyedül az állam a felelős. Azon dolgozunk, hogy az egyház úgy tudjon belépni a közfeladatok széleskörű ellátásába, hogy ezzel közössége ne sérüljön. Így az eddig is nagy egyházi szerepvállalással működő szociális- és nevelőszülői hálózaton belül a kormányzat részéről növelni szeretnénk az egyházak további részvételét” – fogalmazott a miniszter.

Balog Zoltán kitért arra is, hogy mindehhez a „rosszízű kötélhúzás” helyett bizalomra van szükség. Kidolgozás alatt van egy több száz milliárd forintos pályázati csomag, amely új finanszírozási rendszerrel fog társulni, amely közös infrastruktúratervezésre fog épülni. Az Európai Uniós forrástervezéssel kapcsolatban Balog Zoltán kiemelte: „nagy hangsúlyt fogunk fektetni a család társadalmi szerepének erősítésére, valamint a családkoordinációra. Ebben az egyházak közül az evangélikus az, amelyik évek óta a legerősebb humánerő-fejlesztést végzi, ugyanis gyülekezeti alkalmait szinkronba hozza a fenti stratégiával. A jövőben a társadalmi felzárkóztatás továbbá is kiemelt feladatnak tekintendő. Az egyházak ilyen tevékenysége – beleértve a hitéleti alkalmakat is – társadalmi cél, amely megfelel Magyarország érdekeinek.” A miniszter előadása végén kitért arra is, hogy tervek vannak az eddigi kvótarendszer olyanfajta átalakítására, mely a közszolgáltatás területi egységeihez igazodva és a felzárkóztatáshoz igazítva kerül átdolgozásra.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2007 és 2013 közötti pályázatairól nyújtott átfogó perspektívát Kocsis István. „Ebben az időszakban kettőszáz-negyvenhárom Európai Uniós pályázatot tudtunk megvalósítani, mely beruházások értéke elérte a tízmilliárd forintot. Ebből az Új Széchenyi terv keretein belül százharmincöt pályázatot bonyolítottunk le sikeresen. Ezek elsősorban az infrastruktúra fejlesztésére irányultak” – fogalmazott az Evangélikus Egyház pályázati referense. Kocsis István kitért arra is, hogy a Darányi Ignác Tervnek köszönhetően – mely vidéki, ötezer főt nem meghaladó településekre kiírt pályázatokat tartalmaz – százhat evangélikus vonatkozású projekt valósult meg. Ez azt jelenti, hogy kis közösségek templomai, parókiái tudtak megújulni és korszerűsödni. A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodáján belül működő Pályázati Osztály 2011-ben hozott létre egy pályázati szabályozó rendszert, mely most ismételt, a mai kiírásnak megfelelő átalakulás előtt áll. „Arra törekszünk, hogy pályázóinkat a pályázati előkészítésben, az előfinanszírozásban és az önrész támogatásában egyaránt segítsük. Ezen kívül elindítottunk egy pályázati képzést, melyet szeretnénk felnőttképzésként akkreditáltatni. Képzésünkön eddig az Országos Iroda munkatársai vettek részt, de április 1-jén az Evangélikus Hittudományi Egyetem hatodéves hallgatóinak is tartunk előadást. Munkánk és pályázati beruházásaink lényege minden esetben az emberek hosszú távú segítése úgy, hogy a beruházások egyúttal fenntarthatóak és korszerűek is legyenek” – fogalmazott Kocsis István.

„Az elkövetkezendő pályázati időszakban nyolcezer-kétszáz milliárd forintos beruházási keret áll rendelkezésre” – fogalmazott Tóth Tamás, aki elmondta, hogy egy 2014. március eleji adat alapján az egyházak közel kilencszáz pályázati projektben érintettek. „A kormányzat szándéka, hogy a közfeladatokat ellátó intézményeket – ebbe az egyházak is beleértendők – az energetika terén erősítse, hiszen a korszerűsítéssel hosszú távú költségcsökkentést lehet elérni, mely a fenntarthatóságot is erősíti” – mondta Tóth Tamás. A 2014-2020-as pályázati rendszerrel kapcsolatban megtudhattuk, hogy az operatív programok most véglegesednek. A tervek között szerepel többek között a pályázatok átláthatóbbá tétele, a bürokratikus pályázati rendszer egyszerűsítése, valamint a közfeladatokra irányuló beruházások 100%-os támogatása is.

Ezután evangélikus pályázati fejlesztési projektek bemutatása következett. Végh Szabolcs intézményvezető az Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon, Szarka István esperes a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség, Györfi Mihály lelkész a Filadelfia Evangélikus Egyházközség (Nyírtelek-Görögszállás), Molnár Gizella és Hornyákné Pásztor Enikő a Nyíregyháza-Kertvárosi Egyházközség Egyházközség, Joób Olivér Szeretet, Oltalom Szeretetszolgálat, Lázár Zsolt esperes a Szarvas Ótemplomi Egyházközség, Tölli Balázs igazgató a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és Molnár Erzsébet intézményvezető a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium pályázati fejlesztéseiről számolt be.

A délutáni részben a 2014-2020 közötti támogatási időszak fejlesztési lehetőségeit taglalták. (Gazdaságfejlesztés - dr. Komoróczi István; humánerőforrás, infrastruktúrafejlesztés - dr. Köpeczi-Bócz Tamás; vidékfejlesztés - dr. Maácz Miklós; vidékfjlesztés hálózatban - dr. Eperjesi Tamás)

A konferencia végén Kocsis István az evangélikus fejlesztési irányokat és lehetőségeket foglalta össze. A 2014-2020 közötti SÁFÁR-projekt az s mint stratégia, f mint fejlesztés és r mint reformáció jegyében fog zajlani. Az evangélikus stratégiából kiindulva fontosa fejlesztési irányok pontosítása és a prioritások meghatározása. Az infrastuktúra mellett nagy hangsúlyt kell kapjon a humán fejlesztés is. Szükség van a pályázati rendszer átfogalmazására. A felettes egyházkormányzati szint projektajánlásával a változó mértékű témogatási rendszert illetve a visszatérítendő támogatásokat is be kell vezetni. Ha lehetséges akkor állami előfinanszírozást valamint folyamatos közbenső monitoring redszert kell felállítani. A projektek kommunikációját a felállítandó Információs Központ végezné.

A konferencia dr. Fischl Vilmos MEÖT főtitkár áhítatával ért véget.

A konferencia előadásainak videódokumentációja elérhető lesz honlapunkon.

A délutáni eladások fotói - Horváth-Bolla Zsuzsanna:

A délelőtti eladások fotói - Galambos Ádám:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!