Bemutatkozik a határ menti evangélikus gyülekezetpedagógus

Bemutatkozik a határ menti evangélikus gyülekezetpedagógus

Share this content.

A Burgenlandi Evangélikus Esperesség és a Nyugati (Dunántúl) Evangélikus Egyházkerület közös, határ menti gyülekezetpedagógusi állást létesített. Történelmünk tovatűnő éveit is közelebb hoztuk azzal, hogy 2012 novemberének derekától gyülekezetpedagógus dolgozhat a nyugati végeken, az osztrák‒magyar határ két oldalán. Forrás: sopron-egyhazmegye.lutheran.hu

A trianoni idők előtt is sok evangélikust számláló vidék mai lakói talán ezáltal is közelebb kerülhetnek egymáshoz. Persze, kapcsolat eddig is volt, nem nevezhető teljesen újnak, legfeljebb hivatalosnak, hisz a Sopron környéki és a burgenlandi evangélikus lelkészek már jó ideje törekedtek az együttműködésre. Ez a közös szolgálatok mellett – főleg az utóbbi években – a határ két oldalán élő gyerekek táboroztatásában teljesedett ki. Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünk a jelen lehetőségei mellett a múltra is építhet. Már a pillanatnyi állapot is reménnyel és bizakodással tölt el bennünket. Az alábbiakban a megbízott gyülekezetpedagógus, Plöchl Ildikó gondolatait olvashatják.

Attól kezdve, hogy hittantanári diplomámat átvettem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, hivatásom minden percét élvezem. Nagy örömömre szolgál, hogy első hittanosaim mára már az evangélikus líceum, az Eötvös-gimnázium vagy más soproni középiskolák padjait koptatják, és sikereket érnek el életük különböző területein.
A határ menti gyülekezetpedagógusi állás teljesen újkeletű, az eddigi ‒ gyülekezetben végzett ‒ munkámat nagyrészt önkéntesként végeztem. November közepe óta ‒ immár hivatalosan is a Burgenlandi Evangélikus Esperesség és a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület megbízásából - az osztrák-magyar határ két oldalán végezhetem közösségépítő tevékenységemet.
Ez az állás teljesen újszerű, azért hozták létre, hogy összekötő kapocs legyen a magyar és az ausztriai evangélikusok között. Az Osztrák Evangélikus Egyház tervezi hasonló projekt létesítését Szlovéniával és Szlovákiával is.
Heinrichs Eszter és Michael, valamint Jakob Kruse lelkészek irányításával főbb feladataim a következők:
• Együttműködés a gyermek- és ifjúsági munkában részt vevőkkel a határ mindkét oldalán.
• A projekt megismertetése a régió egyházközségeivel és vezető testületeikkel.
• Bekapcsolódás a különböző gyülekezetépítő tevékenységekbe.
• Az adott munkaterületen a hitoktatókkal és egyházi iskolákkal való együttműködés.
• Koncepció kidolgozása a hittantanítás részére „Az előítéletek leküzdése” címmel.
• Egyhetes kétnyelvű szabadidős tábor szervezése a helyi lelkészekkel együtt.
• Különböző egyházi munkaágakhoz önkéntes munkatársak felkutatása és azok segítése.
• Kapcsolatépítés a két nyelvterület gyermek- és ifjúsági munkát végző szakemberei között, továbbá részükre közös programok kidolgozása a részükre, illetve továbbképzések szervezése.
• Feladatvállalás helyi és határ menti evangélikus és ökumenikus rendezvényeken.
• Pályázatok készítése és figyelemmel kísérése.
Az a célom, hogy feladataim gyakorlati megvalósulása evangélikus gyülekezeteink és a nekik otthont adó települések életére is pozitív hatással legyenek. Erre kérem Isten áldását!

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!