Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 41930 || 2. oldal a 420-ből. || Előző oldal || Következő oldal

Nagyheti üzenet - 2021. március 31.

Szolgál Lentulai Attila ny. esperes, lelkész. (Sokorói-Dombság reformátusai)

Mi szakíthatna ki Isten szeretetéből? – Covidon átesett papok tanúságtétele

Két pap, akik lelkileg építkezni tudtak a rettegett koronavírus által. Mint mondják, a kiszolgáltatottságban és tehetetlenségben csak egy biztos: Isten szeretete. A Duna TV Tanúságtevők című műsorát szemlézzük. „Ki szakíthatna ki minket Isten szeretetéből? A Covid? A betegség, a halál? Semmi!”– így nyilatkozott Barsi Balázs ferences szerzetes, aki nemrég átesett a koronavíruson. „Amikor még a hírekben hallottam, nem értem rá különösképpen aggódni magamért, elfoglalt az ima a betegekért, a gyászolókért.” „Fel voltam készülve arra is, hogy Isten magához hív a földi életből, de nem volt bennem félelem vagy pánik” – mesélte Kopasz István plébános. „Kész voltam arra, hogy elfogadjam Isten akaratát” – tette hozzá. Barsi Balázs a betegsége kezdetére így emlékszik vissza: „Először azt hittem, csak megfáztam, de aztán több egymás utáni napon is magas lázam volt. Egy szerzetestársam figyelmeztetett, (777blog.hu)

Napi zene – Rád nézek, Atyám

A dicsőítő dalok kiválóak arra, hogy emlékleztessenek minket: Isten jó, mindig, és arra, hogyha Rá nézünk, minden vihart át tudunk vészelni. Ma egy erről szóló zeneszámot hoztunk nektek, magyar nyelven.  Tíz éve jelent meg ’God I Look To You’ című dal, amelyet már magyarul is énekelhetünk. A fordítást néhány éve a Christeens dicsőítő csapata készítette el, a stúdiófelvétel pedig most készült el hozzá, így már az anyanyelvünkön is elérhető.   A dalszöveg:  Rád nézek Atyám, ha minden elborít Taníts engem, hogy azt lássam, mint Te Rád nézek atyám, Te vagy segítségem Vezess engem, Te tudod mit tegyek Téged áldlak Oltalmam Téged áldlak Kősziklám Téged áldlak Megváltóm Örökké éneklem, Téged áldlak Halleluja nincs más Úr Halleluja nincs más Úr Halleluja nincs más Úr Örökké éneklem, halleluja   Forrás: Ez az a nap! magazin The post Napi zene – Rád nézek, Atyám appeared first on 777. (777blog.hu)

A járvány alig látható áldozatai – egyre több fiatal küzd mentális betegségekkel

A koronavírus-járvány alatt megnövekedett azoknak a fiataloknak a száma, akik mentális betegségekkel küzdenek – írja az Euronews. Franciaországban 80 százalékkel nőtt a 15 éven aluliak körében a kórházi pszichiátriai kezelések száma. Drasztikusan nőtt Franciaországban a 15 éven aluliak körében a kórházi pszichiátriai kezelések száma, de hasonló a helyzet Belgiumban is – írja az Euronews. A brüsszeli Erasmus Kórházban szeptember óta megháromszorozódott a segítségkérők száma. A panaszok között szorongás, depresszió, üldözési mánia áll leginkább, de pszichózissal is találkoznak a szakemberek.  A kórház pszichiátere, Marie Delhaye szerint az anorexiás étvágyzavarok is komoly gondokat okoznak. „Vannak olyan fiatalok, akik úgy fogytak 20 kilót, hogy a szüleik nem vették észre” – mondta a pszichiáter.  Demetrovics Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Int (777blog.hu)

A NAGYHETI LELEPLEZÉSEK MÁIG ÉRVÉNYESEK LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG TÖRTÉNELMI KÜZDELME ELDŐLT - TE HOL ÁLLSZ?

 Opus Nr3 Tempora Passionis Lélek-karcolatokA NAGYHETI LELEPLEZÉSEK MÁIG ÉRVÉNYESEKLÁTSZAT ÉS VALÓSÁG TÖRTÉNELMI KÜZDELME ELDŐLT - TE HOL ÁLLSZ?Az a dráma, passió, benne az ECCE HOMO, AZ EMBER és az emberek szembesülése a nagyhét minden pillanatában a mennyei Atya forgatókönyve szerint játszódott le, ment végbe. És ez a leleplezések históriája. Isten Fiáról valóságosan kiderült, hogy Ő ISTEN FIA, az emberekről pedig, hogy mennyire esendőek, a Világ Fejedelmének megkötözöttjei, önmagukba, féligazságaikba bonyolódottak. Egészen addig, amíg nem találkoznak a Mesterrel. A kivégzésénél szolgálatot teljesítő római katona, a megszállók képviselője mondja ki: “Bizony, ez az ember Isten Fia volt” (Márk 15:39). Elgondolkodtató, leleplező, az emberi történelem végéig papokat, uralkodókat, pénzembereket, hatalmi manipulátorokat, múló bálványok sorozatgyártóit, médiagurukat megszégyenítő, leleplező felismerés (Békefy Lajos blogja)

Ima, hogy mindent át tudjunk adni Istennek

Ahhoz, hogy átadjunk minden minket érintő dolgot Isten kezébe, előbb jó, ha felidézzük, milyennek ismerjük Őt. Erről szól Henri J. M. Nouwen holland pap és író nagyszerű imája. Uram,  segíts, hogy rád függesszem a tekintetemet. Te vagy az isteni szeretet megtestesülése, te vagy Isten végtelen könyörületességének kifejeződése, te vagy az Atya szentségének látható megnyilvánulása. Te vagy a szépség, a jóság, a szelídség, a megbocsátás és az irgalom. Benned minden megtalálható.  Rajtad kívül semmi sincs. Miért is keresgélnék máshol, vagy mennék máshová? Az örök élet igéi nálad vannak, étel és ital vagy, te vagy az Út, az Igazság és az Élet. te vagy a sötétségben világító fény, a tartóra tett lámpa, a hegyen épült ház. Te vagy Isten tökéletes Ikonja. Benned és Általad megláthatom a mennyei Atyát, s veled eljuthatok hozzá.  Te Szent, Szép, Dicsőséges, légy az én Uram, Szabadítóm, Megváltóm, Vez (777blog.hu)

Nagyheti üzenet - 2021. 03. 31 18:30

(Sokorói-Dombság reformátusai)

- Szerda [2021.03.31.] Eljuthatunk bálványimádásból Isten imádására!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Szerda [2021.03.31.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,33 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK "Én vagyok!":  Ez 37,27   Félték tehát az URat is, de tisztelték a maguk isteneit is, azoknak a pogány népeknek az istentiszteleti módja szerint, akik közül elhurcolták őket.   Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.   Így tisztelték az Urat és szolgálták az ő isteneiket is, ama népek szokása szerint, a kik közül elhozták volt őket.   És lesz az én lakhelyem f (Bátorító blognapló)

- Szerda [2021.03.31.] "Vacsora közben, az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, hogy árulja el őt!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html - Szerda [2021.03.31.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Jn 3,14-15 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Lk 22,3-4 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.   Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és m (Örömüzenet)

- Szerda [2021.03.31.] "És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2021.03.31.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Péld 23,17 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 23,34a Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon; Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Ne a bűnösök mia (Útmutató)

Szembenézni a halállal és megerősödni a hitben – Csókay András tanúságtétele

Juthatunk le olyan lelki mélységekbe, ahol Istenről, az igazságról, a szeretetről szerezhetünk tapasztalatot – vallja Csókay András idegsebész, aki orvosként és apaként is szembe kellett nézzen már a halállal és a szenvedéssel. A Duna TV Isten kezében című műsorát szemlézzük. Orvosként sok halálesettel kellett már szembenézzek. Ennél még sokkal drámaibb, ha a nagyon személyes környezetben, természetellenes módon történik egy haláleset. Nálam ez megtörtént, hiszen a tízéves kisfiam tragikus körülmények között távozott. Nem vontam kérdőre akkor a Jóistent, de nem értettem, miért engedte meg ezt.   Az evangélium úgy fogalmazza meg, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik – a megélt szenvedésben is. Ezeket megélve erősebb hittel jövünk ki egy-egy tragédiából. Másképp szólva: a tragédia drámává szelídülhet. Egy tragédia átélésekor egyben biztosak lehetünk: Isten sokkal jobban szeret, mint mi ma (777blog.hu)

Nagyheti üzenet - 2021. március 30.

Szolgál: Bella Violetta lelkész (Sokorói-Dombság reformátusai)

„Majd, ha felnő, eldönti” – 6 ok, amiért mégis keresztelünk gyerekeket

Az utóbbi időben megint felkavarta a közéleti állóvizet az a vélemény, hogy a gyermekek megkeresztelése igencsak problémás. A mostani csörtének azonban nem teológiai, hanem jogi okai voltak. Konkrétan az a gondolat került elő, hogy a gyerekek személyiségi jogait sérti a keresztelés, hiszen azzal egy egyházba, illetve felekezetbe úgy kerül bele, hogy ő azt nem is akarja, pontosabban nem tudja még akarni vagy nem akarni. (KötőSzó)

Mi Isten célja az Egyházzal?

Kiürülő templomok, egyre emelkedő átlagéletkor, egy vasárnap öt különböző helyen miséző papok és a lelkesedés teljes hiánya a pappal farkasszemet néző padsorokban. Egyikünk számára sem ismeretlen jelenségek, s ez a nyugati világban szinte mindenhol így van. Miért? Mi az oka annak, hogy tényleg mindenhol ezt látjuk? És hogyan lehetne visszafordítani? Vissza lehet egyáltalán? Mind közül a legfontosabb kérdés azonban az, hogy “Mit vár az Egyháztól Isten?”, vagy másképpen “Mi a célja Istennek az Egyházzal?”. Hiszen, ha erre tudjuk a válasz és e szerint cselekszünk, akkor egészen biztosan nem egy haldokló intézmény képe tárul majd elénk. Ugyanezeken a kérdéseken morfondíroztak azon könyvek szerzői, amelyeket ebben a cikkben bemutatunk. Ezek pedig Michael White atya és plébániai segítője, Tom Corocan Újraépítve, és James Mallon Egyház-felújítás című művei. A két könyv sok szempontból nagyon hasonló, mindket (777blog.hu)

Tojásból készült

 Évivel ötleteltünk vasárnap 6 kemény tojással. Készült egy hernyócska, egy csibe, egy bagoly, kosárkák és egy tavi csendélet. A maradékból pedig tojáskrém. A pinterest-en, itt-ott láttam ezeket, és nagyon jól szórakoztunk, amíg elkészültek. Én nem vagyok túl ügyes, de Évi nagyon otthon van a miniatűrök világában. Hogy volt türelme ezekhez az apró dolgokhoz! A kosárkákat ő készítette (ötlet mohakonyha). Szerintem jól látható, hogy mi hogy készült. A bagoly szemei olívabogyóból, a csibéi borsból, a csőrök sárgarépából vannak. A virágok sárgarépa- és retekhéjból. A tojáskrémhez a leeső darabokat és a sárgáját joghurttal, petrezselyem zölddel, sóval, borssal kevertük össze. A tavi csendéletre először azt hittem, hogy lepke van középen, de Évi felvilágosított, hogy tavirózsa. Bibliás elmélkedés:A tojásfestés szokása a kereszténység előtti korra nyúlik vissza. A tojás ősi termékenységi szimból (A parókia konyhájából)

A milliomos vállalkozó, aki lemondott a vagyonról az alkalmazottai javára

Dan Price vezetői módszere nem éppen a megszokottnak mondható. Sokan kritizálták újszerű szemléletéért kezdetben, azonban a vállalati morál a járvány során is bizonyított: ha az alkalmazottakat helyezed előre, akkor egy világjárványt is túlél a céged. Dan Price 2016-ban került bele az újságokba, mégpedig azzal az őrült ötletével, hogy a cégében évi 70.000 dollárra emelte az összes alkalmazott minimálbérét – saját dollármilliomos juttatását pedig ugyanerre az összegre csökkentette. Ez átszámolva havi majdnem kétmillió forint! Az ötlet nem magától jött, egyik kollégája és barátja, Valerie adta hozzá az inspirációt. Egy közös kirándulás alkalmával Valerie beismerte, hogy nehéz helyzetbe került, mert megemelték a lakbérét. Már így is plusz műszakokat vállalt teljes állása mellett a McDonald’s-ban, de a megemelt lakbért már nem tudta volna kifizetni. Price megígérte a barátjának, hogy találnak megoldást (777blog.hu)

Nem vagy reménytelen eset!

Ha te már lemondtál magadról és nem látod a kiutat a jelenlegi helyzetből, tudd, hogy Isten akkor sem mondott le rólad! Az Arrivera blog erről szóló remek írását szemlézzük. Úgy érzed, hogy lebénítottak azok a dolgok, amiket próbálsz rejtegetni? / Amik elfoglalják a gondolataidat, és nem engednek el? / Úgy érzed, megtámadtak, és lánccal kötöztek meg a hátadon? / Minden egyes lélegzet fáj, ellopták a reménységedet? Ismerősek ezek az érzések? Lehet, hogy szexuális területen húzódnak ezek a problémák, lehet hogy elvetettséggel, depresszióval küzdesz és nem látod a kiutat. Bármilyen helyzetben legyél is ma, szeretném veled megosztani, hogy mi érintette meg nagyon a szívemet, amikor ezt a dalt hallgattam. Régiek és újak Amikor személyes kapcsolatba lépünk Jézus Krisztussal, akkor valami csodálatos történik: a bűneinket megbocsátja és “új emberré” válunk – megéled a szellemünk és egy új élet kezdődik Benne. (777blog.hu)

#csakegygondolat – Teljes szívvel keressük Őt!

Szánjuk ezt a hetet (is) arra, hogy teljes szívvel keressük Őt, aki azt ígérte, megtaláljuk! Csüggedés helyett nézzünk Istenre és töltsünk Vele minőségi időt. A ma reggeli Bibliaolvasásomkor erőteljesen szólt hozzám egy ige: „Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” (Jer. 29:13.) Mit jelent teljes szívvel keresni Istent? Egyáltalán a közelében vagyunk ennek? Vagy csak egy pont az életünkben a többi ezer mellett? Itt van a Nagyhét, ennél jobb alkalmat nem is találhatnánk arra, hogy intenzívebben keressük Őt. Ha a home office időszak miatt mindenki otthon van, akkor akár fél óra sétával egyedül – de töltsünk Vele minőségi időt! Nem baj, ha először a békessége, a szeretete és más Tőle kapott dolgok miatt keressük. Ahogy egyre jobban megismerjük Istent, egyre inkább a saját személye miatt fogjuk várni ezeket az időket. Olyan könnyű elcsüggedni mostanában, elég olvasni a híreket vagy c (777blog.hu)

Nagyheti üzenet - 2021. 03. 30 18:30

Mindenkit szeretettel várunk a képernyők elé! (Sokorói-Dombság reformátusai)

Sikeres élet = áldott élet?

A könyvesboltok polcain évről évre egyre szélesebb kínálat mutatkozik a motivációs és célmeghatározós könyvek között. Nem csoda, hisz mindannyian, kivétel nélkül vágyunk a sikerre és az elismerésre: legyen az egy munkahelyi pozíció megszerzése, egy őszinte visszaigazolás, hogy jó szülők vagyunk, vagy egy rég vágyott tárgy megszerzése. Ha ezeket a vágyakat magam elé célként kitűzöm, megdolgozom [...] The post Sikeres élet = áldott élet? appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Reggeli naplójegyzetek az Exoduszról (23) – Jogegyenlőség

„A nincstelennek se kedvezz peres ügyében!” (2Móz 23,3) Azért érdekes ez a mondat, mert csak akkor van értelme, ha a törvény egyébként hangsúlyosan védi a nincsteleneket a gazdagokkal szemben. És hát pontosan erről van szó: az Ószövetség számos alkalommal tiltja a személyválogatást, az igazság elferdítését, a gazdagok és előkelők előnyben részesítését. A bírói ítéletek nem kedvezhettek a jómódúaknak, és súlyos bűnnek számított a vesztegetés elfogadása. De ez nem történhetett fordítva sem. The post Reggeli naplójegyzetek az Exoduszról (23) – Jogegyenlőség appeared first on Divinity. (Szabados Ádám blogja)

- Kedd [2021.03.30.] "Itt az Isten köztünk, jertek őt imádni!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Kedd [2021.03.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,32 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK "Én vagyok!":  Ez 37,28   Így történt, hogy bár félték az URat, de az áldozóhalmokon is alkalmaztak maguk közül való papokat, akik az áldozóhalmokon levő templomokban tevékenykedtek.   Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az ÚR, aki megszentelem Izráelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre.   De miután az Urat is tisztelték, a magaslatokra papokat állítottak a maguk tömegéből, a kik ő (Bátorító blognapló)

- Kedd [2021.03.30.] "Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html     - Kedd [2021.03.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Jn 3,14-15 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jób 42,5-6 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.      Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látt (Örömüzenet)

- Kedd [2021.03.30.] "És hang hallatszott a felhőből: Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2021.03.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 9,5 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Pt 1,17 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, Mert egy g (Útmutató)

Isten szeretett gyermekei

Kalkuttai Teréz anyától egy alkalommal egy újságíró megkérdezte, hogy mi a véleménye a melegekről. Az idős apáca erre azt válaszolta, hogy ő nem szereti azt a kifejezést, hogy „meleg”. Lám, mondta erre az újságíró, még Teréz anya is elítéli a melegeket. Szó sincs róla, mondta a Szeretet Misszionáriusai rend alapítója, ő csak a „meleg” kifejezést nem szereti, sokkal jobb, ha azt használjuk helyette, hogy „Isten szeretett gyermekei”. Függetlenül attól, hogy milyen vágyakkal küszködünk, mindnyájan Isten szeretett gyermekei vagyunk, akik meghívást kaptak a tiszta életre és az üdvösségre.  Az út más, a cél ugyanaz. Az utóbbi időben alkalmam nyílt több pszichológussal beszélgetni, akik elmondták, hogy évről évre egyre több nehéz esettel kell szembenézniük már egészen kisgyerekkortól kezdve, aminek az egyik legfontosabb oka a családokban a biztonság válsága és a családok széthullása. A gyerekek a külvil (777blog.hu)

Hol van Isten a koronavírus idején?

Hol van Isten a koronavírus idején? – teszik fel a kérdést sokan ezekben a hetekben, amikor Magyarországon egészen tragikusra fordult a járványügyi helyzet. Mi is feltettük a kérdést, mégpedig három felekezet papjának/lelkészének: Boros Dávid, Márkus Tamás és Papp Miklós is más megközelítésből, mégis rendkívül érdekesen válaszol a kérdésre. Ha Te is szívesen leírnád a véleményedet, akkor küldd el a 777 szerkesztőségének! Boros Dávid (baptista lelkipásztor) A jelen időszak történelmisége és drámaisága sokunkat tesz kicsit múltba tekintővé, elemzővé. Ugorjunk csak vissza mondjuk 3 évet az életünkben… Miben hittünk, miről gondolkodtunk, mivel foglalkoztunk akkoriban? Talán nem csak én éreztem – hanem szélesebb generációm is – ereinkben a prosperitás, a fejlődés zsibongó lüktetését. Emelkednek a fizetések, bővülnek a lehetőségek, pörög a gazdaság, minden belvárosi utcában épül egy társasház, eg (777blog.hu)

24 PERCES PASSIÓS RÁDIÓJÁTÉK: KÖSZÖNTÜNK TÉGED, GYŐZTES ÁLDOZAT (VICTOR, QUIA VICTIMA).

 SZERETETTEL OSZTOM MEG MINDENKIVEL 24 PERCES PASSIÓS RÁDIÓJÁTÉKOM FORGATÓKÖNYVÉT. CÍME:  KÖSZÖNTÜNK TÉGED, GYŐZTES ÁLDOZAT (VICTOR, QUIA VICTIMA).  ELÉRHETŐ:https://archiv.evangelikus.hu/.../koeszoentunk-teged...  2000 NAGYHETÉN, A SZERDAI REFORMÁTUS FÉLÓRÁBAN HANGZOTT EL. EZZEL A FORGATÓKÖNYVVEL KÍVÁNOK MINDEN KEDVES LEVELEZŐTÁRSAMNAK, CSOPORTOKBAN ÉS EGYÉNIEKNEK, S KÍVÁNOK A FELTÁMADOTT ÚR JÉZUS ÁLTAL OLTALMAZOTT ÜNNEPET. A GYÁSZOLÓKNAK VIGASZTALÓDÁST, A BETEGEKNEK GYÓGYULÁST, AZ EGÉSZSÉGESEKNEK ÓVATOSSÁGOT ÉS KÖRÜLTEKINTÉST. MINDANNYIUNKNAK ÜDVÖS ELGONDOLKODÁST ÉLETÜNK TÖRÉKENYSÉGÉRŐL, VÉGESSÉGÉRŐL ÉS MINDEN NAP FONTOSSÁGÁRÓL. VALAMIT NAGYON MÁSKÉNT KELLENE TENNÜNK, ÉLNÜNK!  A NAGYHÉTEN FOLYTATÓDIK ISTEN KEGYELMÉBŐL SOROZATOM, A TEMPORA PASSIONIS, MELYNEK ELSŐ KÉT RÉSZLETE MÁR MEGJELENT - OPUS NR1, NR2 - ÁLDÁSKÍVÁNÓ SZÍVVEL DR. BÉKEFY LAJOS Ph.D.   Szenvedéstörténet – Spirituáli (Békefy Lajos blogja)

Igazgatóképző Indiában - tapasztalatok és tanulságok egy év elteltével virtuális üzemmódban

Éppen egy éve tanítunk online keretek között a KIS általános iskolájában, melynek én vagyok igazgatója. Nagy a bizonytalanság, és a legrosszabb, hogy éppen a legkisebbek számára, akik talán legjobban igénylik a személyes kapcsolatokat, immár egy éve csak a számítógép maradt, és az alagút végét még mindig nem látjuk. (A 12.esek és a gimnazisták egy része visszajöhetett Kodaikanalba februárban.)"Lelkes" nebuló a virtuális óránAz alábbiakban részletesen szeretném leírni egyfelől, hogy miként szerveztük meg az online iskolát itt dél-Indiában, illetve mik a tapasztalataink annak eredményességét, korlátait, lehetőségeit tekintve. Mindvégig tisztában voltunk azzal, hogy az online iskola nem pótolja az igazit, de azt is látjuk, hogy ha megfelelően állunk hozzá, akkor érhetünk el így is eredményeket. Nem titkolt célom inspirálni és elgondolkodásra hívni odahaza élő, oktatásban és nevelésben dolgozó, illetve diákké (Jó-hírek – egy család küldetésben)

Füle Lajos: Öt nappal a kereszt előtt

Készüljünk szívünkben a húsvétra Füle Lajos versével. Öt nappal a kereszt előtt korbácsot ragadott, haragjában így járta be az ősi templomot, mert tudta, hogy ökrök, juhok többé nem kellenek: Ő maga lesz az áldozat! Minden feszítsdmeget hallott, tudott, nem áltatott egy lelket sem tovább, felkínálta mindenkinek testének templomát.   Forrás: Füle Lajos versei The post Füle Lajos: Öt nappal a kereszt előtt appeared first on 777. (777blog.hu)

Egy covidos év eltelt, újra húsvét van – Miben reménykedhetünk?

Idén húsvétkor már közel húszezer család gyászol csak Magyarországon. A vírusszkeptikusok egyre halkabbak, az elkeseredés egyre nagyobb, miközben zokog a lelkünk. Húsvét középpontjában idén nem a fényes győzelem fog állni, hanem a reménység, hogy amikor a mi erőnk már elfogyott, Krisztus harcol értünk. (KötőSzó)

URAM, NAGYHÉT ELEJÉN JÓSÁGOD ÉS SZÉPSÉGED KÖSZÖNÖM - ETIKA ÉS ESZTÉTIKA ROMLATLAN ÖLELKEZÉSE A TEREMTETT VILÁGBAN

                            URAM, NAGYHÉT ELEJÉN JÓSÁGOD ÉS SZÉPSÉGED KÖSZÖNÖMETIKA ÉS ESZTÉTIKA ROMLATLAN ÖLELKEZÉSE A TEREMTETT VILÁGBAN - NEKÜNK BŰNBÁNAT HETVENHÉTSZER “Szép az, amire szeretettel nézünk. Szép az, ami szeretetet ébreszt bennünk”(Chr. Morgenstern) Az utóbbi években minden nagyhéten végigolvasom, átelmélkedem és újabb cikkekkel, vallomásokkal gördítem tovább lelkemben és az Olvasók lelkében azokat az időszerű üzeneteket, amelyeket az Úr Lelke tesz hangsúllyá az adott esztendőben. Úgy jó, ha ebben az értelemben mindenkinek meg van a maga személyes “passiójátéka”. Ha nem csak szemlélője, hanem részese is mély, imádságos, istencsendben átgondolt Ige-olvasással a szenvedés-, és megváltás történetnek. A sanyarú hét, a gyászhét, a vádhét szent hétté válásának, a világtörténelemnek új irányt és célt nyitó üdvözítéstörténetnek. Mivel az egész Szentírás ilye (Békefy Lajos blogja)

Miért a szép lányoknak van sikere?

A cikk címéül szolgáló kérdést egy kedves olvasónk tette fel nekünk Instagram üzenetben. Úgy gondolom nagyon sok lány küzd hasonló kérdésekkel, melyek súlyos önmarcangoláshoz vagy akár önmagunk megkárosításához vezethetnek. Mivel tiniként engem is foglalkoztatott a kérdés, megosztom veletek azt, hogy én milyen felismerésre jutottam ezzel kapcsolatban. Mindenki ismeri „azt a lányt”, akibe mindenki szerelmes az egész iskolában. A megjelenése tökéletes, mindig a legfrissebb trendeket tükrözi, és árad belőle valami, aminek egyik fiú sem tud ellenállni. Vicces, laza, magabiztos, tudja, hogyan kell beszélni a fiúkkal, és mindig megkapja azt, akit akar. A többi lány sokféleképpen reagálhat erre: vannak, akik önmarcangolásba vagy önpusztításba kezdenek, mások viszont beszállnak a fiúk kegyeiért folytatott versenybe. Amikor ebben a helyzetben él az ember, akkor nehéz két lépést hátrébb menni és higgadtan elemezni a helyzete (777blog.hu)

Biztató szavak 11.

március 29. hétfő – 31. szerda „Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név.” (Zak 14, 9) „Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.” (Jel 22, 3-4) „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz.” (Ézs 9, 5) „Amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, … ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm...” (2Pt 1, 17) „Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap...” (Péld 23, 17) „Jézus pedig így könyörgött: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” (Lk 23, 34a) Ősidők óta az egyik legnagyobb gondunk, nekünk embereknek, hogy mindenki mást akar. Márpedig valahogy egyeztetni muszáj a céljainkat, vágyainkat, érdekeinket, különben soha meg nem szűnő háborút k (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

- Hétfő [2021.03.29.] Istenismeretből fakadó istenfélelem!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Hétfő [2021.03.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!": 2Kir 17,28 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK "Én vagyok!":  Ez 38,23   El is ment egy pap azok közül, akiket Samáriából fogságba vittek, és letelepedett Bételben. Ez tanította meg azokat, hogy hogyan féljék az URat.   Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az ÚR.   És elméne egy a papok közül, a kiket Samariából elvittek volt, és lakék Béthelben, és megtaníto (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2021.03.29.] "Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html - Hétfő [2021.03.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Jn 3,14-15 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Mt 26,12 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.     Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. És a miképen (Örömüzenet)

- Hétfő [2021.03.29.] Krisztus "ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és uraknak Ura!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Hétfő [2021.03.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zak 14,9 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jel 22,3-4 Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a ne (Útmutató)

Heti ige – Böjt 6

És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Jn 3.14-15 Az ószövetségi történetben egy kígyószobrot felemelni, istenként középre állítani – végtelenül megbotránkoztató, tabu, kibírhatatlan a végtelenségig. Ugyanígy állítja Isten középre a számunkra megbotránkoztatót, a tabut, a kibírhatatlant: egy akasztófát, rajta egy … "Heti ige – Böjt 6" bővebben The post Heti ige – Böjt 6 appeared first on Ferencvárosi Evangélikus Gyülekezet. (Ferencvárosi blog)

Befolyásos asszonyok a konyhában. Ritter Ida

Bemutatjuk Ritter Idát, a Nagyobb Ő - Értékmozaik című könyv szerzőjétA hit kezdetei- Szeretettel köszöntelek. Először is a könyved címéről kérdeznélek. Az első részben nem mindennapi életetekről, szerelmetekről, annak isteni hátteréről írsz. Mit takar a nagyobb és az Ő?-Történetünk, szerelmünk felől sokan mélyebben érdeklődtek, mégsem ez áll a fókuszban. Egy egyéni sors leírása miatt nem ragadtam volna tollat. A mi történetünk csak hordozóanyag, indok annak megírására, hogy Isten hatalmas, Ő mindennél nagyobb. Ez a könyv életbizonyság a hatalmas Szentháromság Istenről. Ez az első s a legfontosabb cél, elmondani: Ő nagyobb minden ügynél, problémánál. Nála a kilátástalanból reményteljes jövő születik.- Még egy kicsit bizonytalanságban tartjuk az olvasókat a „különös szerelem” felől, erre később térünk rá. Beszélj a gyerekkorodról, lelki életedről, kérlek.- Egészen kiskoromtól kezdve érdekl (A parókia konyhájából)

Befolyásos asszonyok a konyhában. Ritter Ida

 Bemutatjuk Ritter Idát, a Nagyobb Ő - Értékmozaik című könyv szerzőjét.A hit kezdetei- Szeretettel köszöntelek. Először is a könyved címéről kérdeznélek. Az első részben nem mindennapi életetekről, szerelmetekről, annak isteni hátteréről írsz. Mit takar a nagyobb és az Ő?-Történetünk, szerelmünk felől sokan mélyebben érdeklődtek, mégsem ez áll a fókuszban. Egy egyéni sors leírása miatt nem ragadtam volna tollat. A mi történetünk csak hordozóanyag, indok annak megírására, hogy Isten hatalmas, Ő mindennél nagyobb. Ez a könyv életbizonyság a hatalmas Szentháromság Istenről. Ez az első s a legfontosabb cél, elmondani: Ő nagyobb minden ügynél, problémánál. Nála a kilátástalanból reményteljes jövő születik.- Még egy kicsit bizonytalanságban tartjuk az olvasókat a „különös szerelem” felől, erre később térünk rá. Beszélj a gyerekkorodról, lelki életedről, kérlek.- Egészen kiskoromtól kezdve érd (A parókia konyhájából)

Koncert a város szélén (prédikáció, Virágvasárnap, 2021.03.28.)

Az igehirdetés letölthető, audió formában:Az igehirdetés a YouTube-on:https://www.youtube.com/watch?v=-X2y8X_mb_c&ab_channel=Evlelk%C3%A9sztextus: Zof 3,14-17„14 Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! 15 Eltörli az Úr az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. 16 Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! 17 Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” Nem tudom, hogy ki van közöttünk, aki zeneszerető? Engem – már csak a családi hátteremből fakadóan is – gyerekkorom óta körbevesz a zene. Mindig ment a zenehallgatás, zeneiskola, zenélés, új és régi zenék összehasonlítása, értékelése, kritikája, zenei hírekről, hangszerekről és a hangosításról való beszélgetés, stb. (Gyülekezetépülő)

„Legyen ez számunkra az elköteleződés napja!”

Ahogy már jeleztük napindító imánkkal, virágvasárnap számunkra nemcsak a nagyhét kezdetét jelenti, hanem az ifjúsági világnapot is. Hogyan buzdították a fiatalságot szentatyáink az utóbbi időben? Miért is jó keresztény fiatalnak lenni? Többek között ezekre a kérdésekre is kerestük a választ. 2012-ben XVI. Benedek pápa hívta fel a figyelmet arra, hogy fogadjuk szívünkbe Jézust, mint ahogyan Jeruzsálem népe tette ezt, valamint, hogy legyen ez számunkra az elköteleződés napja.  2018-ban Ferenc pápa halmozott el minket biztató szavaival: „Kedves fiatalok, nektek megvan a képességetek arra, hogy kiabáljatok. Rajtatok áll, hogy csöndben maradtok-e. Még ha mások csendben is maradnak, (…) kérdezlek titeket: ti vajon kiáltotok-e? Kérlek, döntsetek erről, mielőtt a kövek kiáltani fognak.” Ezek után valóban elgondolkodhatunk jelentős szerepünkről az egyházban, azon, hogy a hit mit adhat nekünk, fiataloknak.  Először is, az (777blog.hu)

2021.03.28. Virágvasárnap, Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen.   Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet a mai vasárnapra, Virágvasárnap, az igehirdetés alapjául kijelölt igét, amelyet megírva találunk Zofóniás próféta könyvének 3. fejezetében, a 14. verstől a 17. versig, a következőképpen:   Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az ÚR az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az ÚR, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. Ámen.   Kedves Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban,   Napjainkban mindannyian találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a vállalatok, az (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

Ima a fiatalokért II. János Pál pápától

Virágvasárnap a nagyhét kezdete és egyben az ifjúság világnapja a katolikus egyházban 1985 óta, köszönhetően II. János Pál pápának. Ennek kapcsán osztjuk meg a fiatalok pápájának 2003 virágvasárnapján mondott imáját, ami ma is aktuális számunkra. „Íme a te anyád! (Jn 19,27) Szűz Mária, Jézus maga bízott bennünket Terád a keresztről – hogy így is megerősítse Ő a világ egyetlen Üdvözítője! János apostolban az Egyház minden gyermeke rád bízatott Mária, s úgy tűnik még ennél is több, a világ fiataljait bízta rád az Úr. Gyöngéd Édesanya, akinek mindig éreztem oltalmát, ma este újra rád bízom őket. Oltalmadban, köpenyed árnyékában keresnek menedéket. Isteni kegyelem Anyja, ékesítsd fel őket Krisztus szépségével! Hiszen ők ennek az évszázadnak gyermekei, akik az új évezred hajnalán bűnöktől sebzetten élnek, sebzi őket a gyűlölet és erőszak, a terrorizmus, a háborúk- S mégis ők az a fiatalság (777blog.hu)

Virágvasárnapi istentisztelet - 2021. március 28.

Az istentisztelettel kapcsolatos online kérdőívünk: https://forms.gle/wJdMTWsDHrtCcNZw8 (Sokorói-Dombság reformátusai)

Istentisztelet Virágvasárnapon

Hangfelvétel letöltése (.mp3, 27 MB) Énekek: 198, 209, 330. The post Istentisztelet Virágvasárnapon appeared first on Ferencvárosi Evangélikus Gyülekezet. (Ferencvárosi blog)

FELVIDÉKTŐL AL-DUNÁIG HALLSZIK A HÍVÁS VIRÁGVASÁRNAPON: JÖJJ SZÍVEMBE ÚR JÉZUS - ÁLDOTT VASÁRNAPOT, NAGYHETET!

 VIRÁGVASÁRNAPI HÍVÁS GYERMEKHANGON - FELNŐTTEKNEK ISSzívembe jöjj, szívembe jöjj,Jöjj szívembe most Úr Jézus!Ó, jöjj ma még, lakója légy,jöjj szívembe hát Úr Jézus!Nagyheti ünnepi akkordok a „bevonuló” Názáreti Jézus köszöntésére Pandémiás virágvasárnapnak is Ura, szívemet hozom Eléd Írta: Dr. Békefy Lajos - 2021.03.28. Jézus Krisztus hívei között virágvasárnapon (a zirci (Békefy Lajos blogja)

Meggyőződés

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál…” (Róm 8,28) Jól hangzik ez a mondat, és sok dolgot magába foglal. Gyakran mondogatjuk egymásnak vigasztalásként odadobva kissé tapintatlanul, közhelyesen mint akik magunk is mindig elhinnénk az igazát – de sajnos ez nem így van. A szenvedések, a sikertelenségek, a bajok kijózanítanak minket, [...] The post Meggyőződés appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

PALMARUM – VIRÁGVASÁRNAP

Böjt 6. vasárnapjának Útmutató szerinti vezérigéje: "És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne." (Jn 3,14-15) Az ÚR Jézus jeruzsálemi bevonulásakor, a Nagyhét kezdetén: "Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!" (Mt 21,9) Mi is kérhetjük így Urunkat: Hozsánna! Segíts, ments meg, üdvözíts! PALMARUM – VIRÁGVASÁRNAP A pálma főnév (mint növény) legfontosabb – 10 ÓSZ-i és 2 ÚSZ-i – ragozott formájának előfordulása a protestáns Szentírásban a RÚF szerint: „Azután elérkeztek Élimbe. Tizenkét forrás volt ott, és hetven pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett.” (2Móz 15,27) „Vegyetek magatoknak az első napon nemes fákról való gyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű lombú faágakat és fűzfagallyakat, és (Garai András webnaplója)

Böjt 6.

  Virágvasárnap - a nagyhét nyitánya "Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne." (Jn 3,14.15) Virágvasárnap a Király bevonult Jeruzsálembe - de  a te szívedbe betérhetett-e már az Úr Jézus?     Pecznyík Pál költeménye: OTT VOLTAM A KERESZT ALATT!   Ott voltam a kereszt alatt, mint Atyám Lelke paránya; midőn keresztvivő Fiát kísérte a Golgotára! Lelke szemével már láttam, a szent vérbarázdált arcot; szent kezeket, szent lábakat, melyeket három szög tartott. A sebtében összetákolt átokfán a kínkereszten; hogy aki hittel néz arra, éljen: s bűnben el ne vesszen! Csak most tudatosult bennem, hogy Atyám paránya vagyok; s mivel lelkem, Lelke része, így soha meg nem hallhatok. Lélekben ím így állhattam egykor, ott a kereszt alatt; s feltekintve megláthattam, a legfénylőbb napsugarat! Mert Megváltóm vér (Bátorító blognapló)

BÖJT 6.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió MEGTÖRTÉNT AZ ELSZÁMOLÁS!   Drága testvér, mért roskadsz még bűneid súlya alatt? Jézus le akarja venni, vállaidról azokat! Hogy ne terheljék már tovább, lelkedet és szívedet; már most, szabad gyermek lehetsz, ha rá bízod életed. Számodra is készen van már, bűnbocsánat, kegyelem; új életed szép ruháján, éktelen folt, ne legyen. Megtörtént az elszámolás már rég, ott a Golgotán! Nem rajtad csattant az ostor, hanem Isten szent Fián! Még nem éltél, Ő már akkor átvállalta bűnödet; vérével, szent életével, éretted is fizetett! Boldog szívvel, Megváltóddal járhatsz, immár szabadon; övé vagy: el nem szakíthat tőle, semmi hatalom! De ne feledd: mind ezekért, te hálával tartozol; Atyádnak, aki hazavár ha a földről távozol.                           Pecznyík Pál   Megjegyzés: A vers a szerző által internetes köz (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2021.03.28.] "Kegyelem nekem, ki halált érdemeltem! Véred minden cseppje tisztítja a lelkem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Vasárnap [2021.03.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,25 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK "Én vagyok!":  Ez 39,5   Ott lakásuk kezdetén nem félték az URat, ezért az ÚR oroszlánokat küldött rájuk, s azok öldösték őket.   A harcmezőn esel el. Én megmondtam! - így szól az én Uram, az ÚR.   És történt ott lakásuk kezdetén, hogy nem az Urat félték, és az Úr oroszlánokat bocsátott reájok, a melyek többet megöltek közülök.   A mező színén esel el, mert én szólt (Bátorító blognapló)

Házi kincstár: Böjt 6. vasárnapján

Házi Kincstár: Virágvasárnapján (Mt 21,1-11) Szemelvények Dr. Luther Márton igehirdetéséből (0001-0011. oldal) A könyv teljes anyaga letölthető innen: www.garainyh.hu/luther/Luther.exe Lesz azonban – mondja Zakariás – e szegény koldus színezetű királynak más hatalma, minővel e világ összes fejedelmei és királyai, ha még oly nagyok s hatalmasok voltak is, nem dicsekedhetnek. Az ő neve: Justus et Salvator! Igaz és Szabadító! Tehát nem e világ szemei előtt gazdag, hatalmas és dicső király, hanem Üdvözítő, ki igazságot és üdvösséget hoz magával, aki a bűn és halál ellen indít hadat, s a bűnnek ellensége és a halálnak eltiprója lesz; mert ő tulajdonképpen azért jön, hogy mindazokat, kik benne hisznek, őt királyukul elfogadják, s a szegény kölcsönkért szamáron meg nem botránkoznak, a bűntől és az örök haláltól megszabadítsa. Akik tehát őt hittel elfogadják, benne vigasztalást keresnek, azoknak bűneik me (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2021.03.28.] A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: "Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html     - Vasárnap [2021.03.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Jn 3,14-15 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 12,12-13 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.      Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghal (Örömüzenet)

2021.03.28. " Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya!"

Az igehirdetés alapigéje: Zof 3,14-17 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/ZEP/3/#14 (Örömüzenet)

BÖJT 6.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Az alázatos Király Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Mt 21,1-9   http://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/21/#1 Fil 2,5-11   http://abibliamindenkie.hu/uj/PHP/2/#5 Ézs 50,1-9a http://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/50/#1 Zsolt 22,2-9 http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/22/#2 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

BÖJT 6.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15) http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/3/#14 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek209.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek198.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is!   (Útmutató)

- Vasárnap [2021.03.28.] "Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2021.03.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 3,9a-b S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mt 9,35 Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, ta (Útmutató)

Hol már ember nem segíthet….

Talán sosem volt még ennyire időszerű elővennem azt az imát, amit még nagymamám tanított nekem. Úgy éreztem, hogy most érte, szüleimért, szeretteimért és az egész világ nevében kell így nagyböjt és a járvány idején egy elfeledett imát aktualitással megtölteni. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Drága Mária, te látod mi folyik körülöttünk. Látod, hogy ezalatt az egy év alatt úrrá lett a világon félelem és a bizalmatlanság. Megtanultuk, hogyan tartsunk távolságot és ne bízzunk a másikban, mert lehet hordoz valamit. A járvány miatt felerősödött hírzaj miatt néha úgy érezzük magunkat, mint a marionett bábuk, akikkel csak mások játszadoznak, mert elvesztettük a biztos talajt a lábunk alól. Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Félünk Mária, mert elvesztettük minden bizalmunk és már nem tudjuk kinek hihetnénk egy olyan világban, ahol olyan háború tombol, amiben a fegyvereket vakcinának hívj (777blog.hu)

“Már nem vagyok többé egyedül” – egy 20 éves egyetemista lány tanúságtétele

Ahogyan azt már korábban jeleztük a különböző felületeinken, nagyon várjuk és számítunk a Ti írásaitokra is! Egy újabb elgondolkodtó, valóban személyes történetet osztunk most meg veletek: olvasónk álnéven küldtel ez alábbi írását! 20 éves egyetemista lány vagyok. Világéletemben mindig másoknak akartam megfelelni. Mindig azt tettem, amit mások elvártak tőlem, totál mindegy ki volt az, idős, gyerek, szomszédnéni, barátok vagy rokonok. Bármire kértek megtettem, bármit mondtak elhittem. Mintha sosem lett volna szabad akaratom. Egyetlen cél vezérelt: tökéletes legyek a szemükben. Nem érdekelt, mit súgott a belső kis hangom, sosem álltam ki magamért, sőt olyan elvetemült gondolat, hogy „légy önmagad” meg sem fordulhatott a fejemben. Nem érdekelt semmi más, csak hogy kivétel nélkül mindenki kedveljen, szeressen és elfogadjon. Mintha azt mondtam volna a világnak és benne minden embernek: „Formáljatok kedvetek szerint, gy (777blog.hu)

PANDÉMIÁS VIRÁGVASÁRNAPNAK IS URA, SZÍVEMET HOZOM ELÉD - NAGYHETI ÜNNEPI AKKORDOK A “BEVONULÓ” NÁZÁRETI JÉZUS KÖSZÖNTÉSÉRE

                                                                     PANDÉMIÁS VIRÁGVASÁRNAPNAK IS URA, SZÍVEMET HOZOM ELÉDNAGYHETI ÜNNEPI AKKORDOK A “BEVONULÓ” NÁZÁRETI JÉZUS KÖSZÖNTÉSÉREJézusunk, teremtett világodat ne engedd keresztre feszítenünk! Írja: Dr. Békefy LajosNagyhét különös kétarcúságaLehet Covid-19, és fájó módon félmillió halott a láthatatlan ellenség támadására, egyet még a világjárvány sem tud megakasztani: jön a nagyhét, hozsannás virágvasárnappal és a Feltámadott húsvéti győzelmével sötét hatalmak, vallási vakhitek, emberi bűnözön fölött. Mert harmadnapra feltámadott. Őt köszöntjük ezen a héten, hitünk Fejedelmét, a köztünk, és velünk élő győztes Bárányt, Aki elvette a világ bűneit, a tiédet és az enyémet. Keresztyén magyar eleink nyelvi találékonyságát idézzük 2021-ben, akik a nagyhét, a szent hét nevét átkeresztelték olykor élet (Békefy Lajos blogja)

"Nagyheti üzenet" - online igei sorozat

Szeretettel várunk mindenkit! (Sokorói-Dombság reformátusai)

- Szombat [2021.03.27.] Ne légy bálványimádó!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Szombat [2021.03.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,7 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK "Én vagyok!":  Ez 39,6   Ez pedig azért történt, mert Izráel fiai vétkeztek Istenük, az ÚR ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, Egyiptom királyának, a fáraónak a hatalma alól. Más isteneket féltek,   Tüzet bocsátok Magógra és azokra, akik biztonságban laknak a szigeteken, és majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR.   Ez pedig azért történt, mert az Izráel fiai vétkeztek az Úr ellen, (Bátorító blognapló)

- Szombat [2021.03.27.] "Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html - Szombat [2021.03.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Mt 20,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Lk 18,41-42 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”     „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” Ő így szólt: „Uram, hogy lássak.” Jézus ezt mondta neki: „Láss! A (Örömüzenet)

- Szombat [2021.03.27.] "Nem szolgáltál Istenednek, az Úrnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2021.03.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 5Móz 8,12.14 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Thessz 5,18 Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építes (Útmutató)

Te kövess engem!

Mit jelent az, hogy követjük Istent? Hogyan jelenik ez meg egy mai fiatal életében? Olvasónk, Biró Emőke osztotta meg velünk tanúságtételét. „Te kövess engem!” (Jn 21,22) 2010 októbere lehetett, amikor egy Alpha kurzusra jelentkezve először léptem be a kiskunhalasi református imaházba, s olvashattam ezt az igét a bejárattal éppen szemben, az úrasztala fölött. Akkor még nem sejthettem, hogy később az egész életemet meghatározó igevers lesz ez. Négy évvel később, egy januári havas hétvégén barátnőm túrázni hívott a Pilisbe. Tudni kell rólam, hogy én székelyföldi vagyok, és bár a Hargita hegy lábánál nőttem fel, szüleimmel sokat jártunk a hegyekbe áfonyát, málnát, gombát szedni, kirándulni, a gyalogtúrázásról mit sem tudtam, a magyarországi hegyekkel meg pláne nem nagyon voltam képben, szóval nem tudtam, mire vállalkozom. Cudar hideg volt, szél és hó. Emlékszem, egyik pihenőhelyen szerettem volna én is elő (777blog.hu)

A reformátusoknál digitálisan lehet csak istentiszteletet tartani húsvétkor

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel a református egyház úgy döntött, továbbra sem lehet személyes jelenléttel járó összejöveteleket rendezni, a húsvéti istentiszteleteket is online lehet csak tartani. A zsinat határozatát közöljük.  A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk: Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsin (777blog.hu)

ÉLETSEGÍTŐ, HÁZILAGOS LÉTEZÉSTECHNIKÁK PANDÉMIÁS BÖJTI IDŐKRE ÉS AZ UTÁNRA IS

ÉLETSEGÍTŐ, HÁZILAGOS LÉTEZÉSTECHNIKÁK PANDÉMIÁS BÖJTI IDŐKRE ÉS AZ UTÁNRA ISSok évvel ezelőtt, oly’ rég, hogy talán igaz sem volt: amikor Heidelbergben, a reformátusság történelmi-szellemi fellegvárában három évet Isten kegyelméből a Karl Ruprecht Egyetemen eltölthettem, akkor már világhírű professzorom, dr. Michael Welker azzal tisztelt meg, hogy egy nap meghívott családi házába. Nagyhét előtt. Körbevezetett a professzori negyedben fekvő, nagyon módos és szép otthonában. Tekintetünk alatt az ősi pfalzi fejedelemség, a református reformációt oltalmazó főurainak naplemente vörösben izzó hatalmas vára és a Neckar lágy folyamának csillogó, lassú kanyarulata. Németország mediterrán, olaszos sarkában fenséges volt a tavasz ezerszínű tombolása. Ehhez képest meglepett, majd hogy nem mellbe vágott, amikor a nappaliban és a gyerekek szobáiban fekete, illetve tarka kendőkkel, takaróval fedett képernyőt pillantottam m (Békefy Lajos blogja)

Ezt tanulhatjuk Placid atyától a járvány alatt

Olofsson Placid bencés szerzetes tíz évet töltött el a Szovjetunióban a Gulág munkatáborban. Élete megmenekülése után sem volt rózsás, hiszen a kommunizmus alatt „gyanús elemnek” számított. Azonban az ő élete mégis arról híres, hogyan tudta hittel elfogadni sorsát és hogyan tartotta a lelket fogolytársaiban a legnagyobb borzalmak közepette is. Az ő életének példájából mi is erőt tudunk meríteni, ha már nehezen bírjuk a járvány nehézségeit.  Már fiatalkorában is különleges tehetség volt Olofsson Placid (1916-2017), minden adott volt számára, hogy fényes karriert fusson be. Azonban Placid atya látta a Szovjetunió felől érkező veszélyt, és nyíltan bírálta is a kommunizmust lelkigyakorlatain és különböző beszédeiben.  A kommunista halatom megerősödésével bírálatai miatt veszélybe került, megjárta a hírhedt Andrássy úti épületet is, és végül egy koncepciós perben elítélték, és tíz év kényszermun (777blog.hu)

Már 704 nyelvre lefordították a Bibliát

Újabb 704 nyelvre fordították le a Szentírást, ezzel már csaknem 7,5 milliárd ember számára elérhető – adta hírül a Stuttgartban működő Német Bibliatársaság. Tavaly a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére újabb 46 fordítás készült a könyvek könyvéről. A fordítások között szerepel a Csendes-óceán déli részén fekvő Vanuatu szigetállam hano bennszülött nyelvén az Újszövetség, és az első teljes Szentírás dagaare nyelven, amelyet Ghánában és Burkina Fasóban több mint egymillió ember beszél. A bibliatársaság szerint a Bibliának legalább egy könyvét 3435 nyelvre lefordították, az Újszövetséget pedig 1571 nyelvre ültették át. Ez azt jelenti, hogy a Biblia már csaknem 7,5 milliárd ember számára elérhető. A fordítás azonban 4000 nyelven nem készült még el. A következő 20 évre azt a célt tűzték ki, hogy további 1200 nyelvre legyen lefordítva. A Német Bibliatársaság egyházi alapítvány (777blog.hu)

Hívek nélkül kell megtartani a virágvasárnapi szentmisét

Az idei húsvétunk is rendhagyó marad: a körmenetek a koronavírus-járvány miatt elmaradnak, az esztergomi bazilikában pedig hívek nélküli szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros virágvasárnap – derül ki az MKPK közelményéből.  Vasárnap kezdődik a nagyhét, a húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó időszaka. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a keresztények – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának (MKPK) az MTI-hez eljuttatott közleményében.   Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek virágvasárnap fél 11-kor az esztergomi bazilikában hívek nélküli szentmisét mutat be, amelyet az EWTN katolikus televízió és a főegyházmegye Facebook-oldala is élőben közvetít – közölte Tóth János Csaba, a főegyházmegye sajtóreferense. Az MKPK közleménye szerint a virágvasárnap elnevezés a latin “Dominica palmarum”, vagyis a pálmaágak vasárnapja kifejezésből származik, amely a s (777blog.hu)

“Az idei nagyhét ugyanúgy csendes lesz, mint a tavalyi” – az evangélikus püspöki tanács körlevele

„Az idei nagyhét ugyanúgy csendes lesz, mint a tavalyi” – írja körlevelében az evangélikus püspöki tanács, melyben megerősítik, hogy az idei nagyhéten is elmaradnak a közös gyülekezeti alkalmak. A körlevelet változtatás nélkül közöljük. Virágvasárnap igéjével köszöntjük az olvasót: „Az Emberfiának is fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14b–15) Nikodémus éjszaka megy el Jézushoz, fél a világ szájától. Bár a Mesterrel beszél, a külső sötétség és a belső bizonytalanság a meghatározó viselkedésében.  A helyzet most is sötét, a félelem tapintható bennünk és köröttünk. A vírus mostani mutációja rendkívül aktív, és az eddigieknél is veszélyesebb, a mutatószámok még mindig nem kedvezőek. Megköszönjük egyházunk tagjainak a komolyan vett, fegyelmezett önkorlátozást: négy hónapja nem éneklünk közösen istentiszteleteinken, nem éljük meg az úrvacsora mi (777blog.hu)

Formálódva Isten kezében

„Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak: Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így [...] The post Formálódva Isten kezében appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Keresztény értékrend?

Az elmúlt években menthetetlenül belegabalyodtunk a keresztény értékrend körüli társadalmi vitákba. Sokan úgy gondolják, hogy keresztény értékrend valójában nem is létezik, hiszen az evangélium nem értékrend, hanem kegyelem és szabadítás, és a szóhasználat – különösen politikusok szájából – inkább csak zavart kelt, sőt, elhomályosítja mind a keresztény hit igazságát, mind a politikusok nemtelen hatalmi motivációit, amelyekhez a kereszténységet egyszerűen csak takaróul használják. Ezt a gyanút az olyan történetek, amilyen Borkai Zsoltté vagy Szájer Józsefé, szinte kikezdhetetlenné teszik, és talán nem is az ő történetük a legrosszabb. The post Keresztény értékrend? appeared first on Divinity. (Szabados Ádám blogja)

- Péntek [2021.03.26.] "Én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Péntek [2021.03.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t  "Ne félj!":  2Kir 6,16 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK "Én vagyok!":  Ez 39,7   De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük!.   Megismertetem szent nevemet népemmel, Izráellel, és többé nem hagyom, hogy gyalázzák szent nevemet. Akkor megtudják a népek, hogy én, az ÚR, Izráel Szentje vagyok.   Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velök.   És az én szent nevemet megismertetem az én n (Bátorító blognapló)

- Péntek [2021.03.26.] "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html     - Péntek [2021.03.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Mt 20,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Zsid 10,12 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”      Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örök (Örömüzenet)

- Péntek [2021.03.26.] "Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2021.03.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Jer 2,21 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jel 2,5 Mint nemes vesszőt ültettelek el, mint fajtájának megfelelő sarjat. Hogyan változtál idegen szőlőtő vad hajtásává? Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt (Útmutató)

Sikeresen perelte a kormányt a katolikus pap

Az ökumenikus összefogással megtámogatott atya keresetét kedvezően bírálta el a legfelső bíróság március 24-én, Skóciában. A taláros testület szerint jogellenes volt teljeskörű istentiszteleti tilalmat bevezetni. Angliában, Walesben és Észak-Írországban az egész járványidőszak alatt szabadon lehet folytatni a közösségi hitgyakorlást, ezért találta támadhatónak a skót kormány templomokat bezáró döntését a glasgowi Tom White, katolikus pap. Tom White. Fotó: ADF International „Aránytalan, szükségtelen, jogellenes” a korlátozás, szólt az érvelés, az ügyet képviselő ügyvéd pedig „az állami hatalommal való rendkívüli visszaélésről” beszélt. Az Egyesült Királyság többi részétől elütő skót szabályozás furcsaságát az is fokozta, hogy közben a ruhatisztítók, italboltok és biciklikereskedések nyitva tarthattak. [...] Bővebben! (Szólj be a papnak!)

A KONTINENTÁLIS, EURÓPAI BELSŐ SZOLIDARITÁS BIZTATÓ JELE AZ EGYÜTTÉRZŐ MEGEMLÉKEZÉS

   Feltűntek a kontinentális szolidaritás szép jeleiÍrta: Dr. Békefy Lajos -2021.03.25.Sok millió európai hallgatott együttérző szívére (Fotó: drBL archívuma)Az Eurocities, az európai városok gyűjtőszervezete elnökének, Firenze polgármesterének, Dario Nardellanak a kezdeményezésére március 24-én, szerdán délben egyperces együttérző csenddel adóztak számos európai és Kárpát-medencei városban a járvány közel egymillió áldozata emlékének, s osztoztak néma együttérzéssel a hozzátartozók fájdalmában.Az  erről hírt adó cikk magas olvasottsága és a hozzám küldött pozitív tartalmú visszajelzések mutatják, hogy a kezdeményezés nagyon eltalálta a pillanatot és a módot arra, hogy Európa élő, személyes, egy-egy nemzet tagjaiban működő lelkiismeretét és szolidaritását mozgósítsa és kifejezze.Eurocities, az európai városok gyűjtő szervezete (Fotó: drBL archívuma)Annak ellenére, hogy sok helyütt nem (Békefy Lajos blogja)

Szabad sírni

Már több mint egy éve tart a járvány. Több mint egy éve hallgatjuk, hogy ,,ezekben a nehéz időkben”, és már számoljuk a perceket, hogy mikor lesz vége ennek az egésznek. Egyáltalán vége lesz valaha is? Hány embert kell még elveszítenünk, hány éjszakát kell végigaggódnunk a szeretteinkért? Vajon mikor fogunk tudni úgy belépni egy zárt térbe, hogy ne legyen gyomorgörcsünk? Vajon meddig tudjuk még mondogatni magunknak, hogy ,,minden rendben lesz”? Egyáltalán baj-e, ha néha elpattan bennünk valami és már nem tudjuk őrizni a békességünket? A munkám miatt egész nap a híreket olvasom. Értesülök eldugott településeken és országokban történt katasztrófákról, brutális gyilkosságokról és felháborító igazságtalanságokról is.  Ez átlagos körülmények között is elég kimerítő, azonban egy világjárvány alatt sokkal nagyobb dózisban érkezik a katasztrófa. Az elején még azért, mert egy teljesen új helyzetbe kerü (777blog.hu)

Semmiért se aggódjatok! – Révész Szilvi és Lajos bátorítása

Isten pontosan tudja, hogy az emberi természetünk hajlamos az aggódásra, ám ma is azt üzeni, hogy ne aggódjunk semmi felől. Tényleg semmi felől! Révész Lajos lelkipásztor és felesége, Révész Szilvi író és előadó a PAX TV Csendes percek című műsorában bátorítanak. „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” – Fil.4:6. Mindent szeretnénk kontrollálni, kézben tartani, ezért is van, hogy az ismeretlenre és a jövőnkre sokszor aggodalmaskodva gondolunk. Ez viszont rengeteg energiát felemészt és teljesen értelmetlen. Az ige azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjunk: ebben benne vannak a kis dolgok és nagyobbak is, például az egészségünk vagy egy hozzátartozónk megtérése. Egyik felől sem kell aggódnunk! Hamis az az elképzelés, hogy Istent csak akkor tudjuk elérni, ha rendben van a lelkünk. Épp ellenkezőleg: Ő velünk akar jönni a legráz (777blog.hu)

Heteroszexuális jogvédő mozgalmat indít az amerikai rapper

Az amerikai rapper, Lil Mama bejelentette, „heteroszexuális jogvédő mozgalmat” indít, hogy tiltakozzon az LGBTQ zaklatások ellen – írja a Breitbart. „Elindítok egy heteroszexuális jogvédő mozgalmat” – jelentette be Instagram-oldalán a 31 éves rapper.  „Ti mind olyan keményen dolgoztok azon, hogy tiszteljenek titeket, de NÉHÁNYAN KÖZÜLETEK, NEM MINDENKI, örömüket lelik abban, hogy másokat terrorizálnak azért, mert van véleményük, vagy azért, ahogyan öltözködnek, hordják a hajukat, sminkelnek, stb.” – írta. „Rengetegen félnek elmondani az őszinte véleményüket, mert ha megteszik, akkor az LGBTQ közösség azt fogja hallani, amit akarnak, kiemelnek mondatokat a szövegkörnyezetükből” – tette hozzá.  Az énekesnő kiemelte, hogy nincsen problémája a melegekkel, de úgy érzi, kötelessége felszólalni ebben az ügyben.  „Úgy gondolom, senkinek sem kell bizonygatnom, hogy mennyire sok, számomra kedves ember tagja az (777blog.hu)

Kell-e a 2,4 millió magyar szinglinek egyedülállók hete? - Ők válaszolnak!

Bő egy hónap telt el a házasság hete programsorozat óta, újra home office-ban, karanténban ül otthon az ország egy része. A mozik, éttermek, kávézók, színházak – ahol ismerkedni lehetne – még mindig zárva vannak. Társat találni ebben az időszakban még nehezebb. Megkérdeztük olvasóinkat a házasság hetével kapcsolatos érzéseikről, illetve hogy mit gondolnának egy „egyedülállók hete” rendezvénysorozatról. Nem reprezentatív felmérésünkben leginkább arra voltunk kíváncsiak, véleményük szerint vajon miért ilyen magas az egyedülállók száma, mi állhat a háttérben, és szerintük hogyan lehetne rajta változtatni. (KötőSzó)

FELTŰNTEK A KONTINENTÁLIS SZOLIDARITÁS SZÉP JELEI - SOK MILLIÓ EURÓPAI HALLGATOTT EGYÜTTÉRZŐ SZÍVÉRE

SOK MILLIÓ EURÓPAI HALLGATOTT EGYÜTTÉRZŐ SZÍVÉRE A MINUTE OF SILENCE FOR EUROPE ALKALMÁNSZERDÁN FELTŰNTEK A KONTINENTÁLIS SZOLIDARITÁS SZÉP JELEI Az Eurocities, az európai városok gyűjtőszervezete elnökének, Firenze polgármesterének, Dario Nardellanak a kezdeményezésére március 24-én, szerdán délben egyperces együttérző csenddel adóztak számos európai és kárpát-medencei városban a pandémia közel egymillió áldozata emlékének, s osztoztak néma együttérzéssel a hozzátartozók fájdalmában. A kezdeményezésről hírt adó cikk (Felvidék.ma https://felvidek.ma/2021/03/egy-perc-egyutterzesi-reszvetcsend-marcius-24-en-delben/) magas olvasottsági mutatóval és hozzám küldött pozitív tartalmú email visszajelzések mutatják, hogy a kezdeményezés (Békefy Lajos blogja)

Együtt imádkoznak a betegekért az orvosok és ápolók – Videó

Együtt mondják el a Miatyánkot az Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet dolgozói és egyúttal arra hívják fel a figyelmet, hogy minden betegért induljon el imalánc, mert ez is képes valódi gyógyulásokat hozni. Igazán lélekemelő, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámában, amikor rekordokat dönt a napi megbetegedések száma, egy állami intézményben imádkoznak a betegek gyógyulásáért: teszik ezt orvosok, nővérek, ápolók. Ezek az orvostudományra felesküdött szakemberek vallják: az imának gyógyító ereje van. A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Szívünk imája névvel mozgalmat indított.  Az intézet ezzel akar lehetőséget biztosítani, hogy imalánc indulhasson azokért a betegért, akik ezt maguk, vagy akikért hozzátartozóik kérik. Ezt egy kisfilmmel propagálják, amelyben a Miatyánkot mondják el a dolgozók. A mozgalom fővédnöke Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczeg (777blog.hu)

Az első filiszteusok

Kik voltak a filiszteusok és mit tudunk korai történetükről, anyagi kultúrájukról és Izrael földjén való letelepedésükről a Biblián kívüli forrásokból? A huszonnégy részes beszélgetős sorozat mostani epizódjában is Matthew J. Adams, a jeruzsálemi W.F. Albright Institute of Archaeological Research igazgatója faggatja az ókori Izrael régészetének és történetének vezető alakját. A beszélgetéssorozat korábbi részeit megtalálja blogunkon. Köszöntelek, Israel. Isten hozott az Albright Intézetben. Üdvözöllek, Matt. Örülök, hogy itt lehetek. Ma a filiszteusokról beszélgetünk. Egy rövid bevezető keretében, mondd el nekünk, kérlek, hogy kik is a filiszteusok! A Biblia a következő időtlen képeket kínálja nekünk a filiszteusokról: Dávid és Góliát küzdelme, Sámson, aki vállára veszi és cipeli a gázai városkapu ajtajait, a szövetség ládájának, a frigyszekrénynek filiszteus városokba való utazásának t (#BIBLIAKULTÚRA)

- Csütörtök [2021.03.25.] Az ÚR az én Királyom!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Csütörtök [2021.03.25.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t  "Ne félj!":  2Kir 1,15 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK "Én vagyok!":  Ez 39,22   Ekkor az ÚR angyala így szólt Illéshez: Menj el vele, ne félj tőle! Elindult tehát, és elment vele a királyhoz.   Izráel háza megtudja, hogy én, az ÚR, vagyok az ő Istenük attól fogva továbbra is.   Ekkor szóla az Úr angyala Illésnek: Menj alá vele, ne félj semmit tőle. És ő felkelvén aláméne vele a királyhoz.   És megtudja Izráel háza, hogy én vagy (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2021.03.25.] "Én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az ÚR!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html - Csütörtök [2021.03.25.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Mt 20,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jer 15,19 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”   Erre így szólt az ÚR: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz (Örömüzenet)

- Csütörtök [2021.03.25.] "Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2021.03.25.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 27,9b S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 23,42-43 Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene! És monda Jézusnak: Uram, emlékezzé (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Böjt 6. hete; Nagyhét

„Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14–15) Böjt 6. hetében; nagyhéten az Útmutató reggeli és ünnepi igéi az Emberfiát úgy láttatják, amint nekünk szolgál: mint alázatos Király, mint az új szövetség Szerzője, mint a fájdalmak Embere, aki halálra adatott a bűnökért, és mint az elhunytak Üdvözítője. „Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,45; LK) Palmarum: Virágvasárnap, „amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna!” (Jn 12,12–13) Segíts, ments meg, üdvözíts! „Hozsánna Dávid Fiának! Örökre áldott, ki eljött az Úr nevében, Izráel Királya, Hozsánna a magasságban!” (GyLK 751) Pál, őskeresztyén himnuszt idéz: „és minden nyelv v (Útmutató)

Keresztény podcastok, amiket követned kell

Bár külföldön a podcast műfaja már régóta nagy népszerűségnek örvend, hazánkban az elmúlt években kezdett csak szélesebb körben elterjedni. Hála Istennek egyre több keresztény témájú csatorna születik, így mindenki meg tudja találni köztük a neki igazán megfelelőt. A teljesség igénye nélkül összeszedtük a mi kedvenceinket. Különvélemény Somody Imre és Szabados Ádám csatornája, melyen nagy gondolkodók értékes írásaira reagálnak keresztény szemszögből. Nem csak azoknak ajánljuk, akiket jobban érdekelnek a filozofikus gondolatok, hiszen a két műsorvezetőnek hála a hétköznapi ember számára is kinyílnak és megelevenednek bonyolultabb írások és gondolatmenetek is. Olyan izgalmas témákról hallhatunk itt, mint a szép megjelenése a mai világban; a kiégés jelensége; keresztények és a politika; de Tim Crane könyve is előkerül, aki a vallásról írt egy ateista szemszögéből. A Különvélemény megtalálható az (777blog.hu)

A Papp válaszol – autista fiú, munkahelyi evangelizálás, hitelhagyás

Ezen a héten is nagyon őszinte olvasói kérdésekre válaszol Papp Miklós a Papp válaszol legújabb cikkében! Melinda (Budapest) Nemrég derült ki a kiskamasz fiam autizmusa, ami hála Istennek viszonylag enyhe, mégis azt látjuk, hogy az érzések megértése, megfogalmazása és a családunkon kívüli közösségekben való létezés problémát okoz számára. Ebben a helyzetben az egyik nagy aggodalmam, hogy hogyan tud ő majd felnőttként kapcsolatban lenni az Istennel, hogyan tudja őt az Isten megszólítani, ha a saját érzései ennyire érhetetlenek a számára. Ön is írta korábban, hogy ne becsüljük ebben alá az Istent – nyilvánvaló, hogy Ő (a szó minden értelmében) kreatív. De fogalmam sincs, hogy lehet egy olyan gyereket terelgetni a hit felé, aki soha nem reagál, ha hitbeli kérdésekről van szó. Az Egyház is arra koncentrál, hogy ifjúsági közösségeket hozzon létre, egyre-másra programokat szervezzen a fiataloknak, de ezekkel nem lehe (777blog.hu)

A gyermeki bölcsesség

A Rólam. Mindenkinek rovatunkban olvasóink tanúságtételeit és történeteit osztjuk meg veletek. A következő írás is így született; egy megható történet a gyermeki bölcsességről.  Sokszor felfigyeltem már arra, hogy a gyerekek milyen bölcsességeket tudnak mondani. Gyakran megdobogtatják szívünket olyan felfedezésekkel, amiket mi a felnőtt világunkban képtelenek vagyunk észrevenni. Nem hibáztathatjuk magunkat, hiszen ez jár a felnövéssel, de néha jó érzés újra megtapasztalni a gyermeki világ által a mindennapi kis „csodákat”. Sok ilyen kis csodát köszönhetek kisöcsémnek, akivel nagy korkülönbség van köztünk. Meg szeretnék osztani egyet ezek közül. Egyik este, fültanúja voltam annak, ahogy az öcsém meséli édesanyámnak, hogy ő minden este, elalvás előtt kitalálja, hogy miről szeretne álmodni. A párbeszéd során ez a mondat ütötte meg a fülemet: „Amikor engem Isten megteremtett, sok borítékot adott, amikben á (777blog.hu)

Virágokat Virágvasárnapra!

(Sokorói-Dombság reformátusai)

Válságban van a református indentitás?

Nagy Károly Zsolt református teológust, néprejazkutatót, antropológust kérdeztük, hogy vajon napjainkban válságba került-e a református identitás, mik a legfőbb jellemzői, érdemes-e katolikus elemekkel felrázni a református imákat, illetve mit gondol a Szent Ignác-i imamódszerről. Vajon a hitbeli irányultság képes-e áthatni az egész embert? „Hová lett a református öntudat?” címet viseli doktori disszertációja. Melyek a magyar református identitás legfőbb jellemzői Ön szerint? Erre a kérdésre meglehetősen nehéz lenne olyasféle választ adni, hogy a református identitás jellemzője ez, meg az, meg amaz. Ennek oka egyfelől a (kulturális) identitás természetében, másfelől magában a református felekezeti közösségben van. Az identitásunk segít bennünket abban, hogy azonosuljunk egy csoporttal vagy épp megkülönböztessük magunkat egy másiktól, segít a mindennapi apróbb-nagyobb problémáink megoldásában, azzal, hogy (Szólj be a papnak!)

Elfogta a rendőrség a gödöllői templom rongálóját – VIDEÓ!

Március 15-én, hétfőn este egy ismeretlen elkövető súlyosan megrongálta a gödöllői görögkatolikus templomot. A rendőrség ma reggel közölte, hogy a gyanúsított férfit elfogták, a police.hu oldalán megjelent cikket változtatás nélkül közöljük. Napra pontosan egy hét leforgása alatt elfogták a gödöllői rendőrök azt a férfit, aki egy helyi templomba betörve rongált a gyanú szerint. A tönkretett ajtón keresztül kiszálló füst látványával szembesültek a járőrök, amikor 2021. március 15-én este megérkeztek a templomhoz. Akkorra már a tüzet eloltották, a helyszín biztosítása mellett kezdődött az órákig tartó helyszíni szemle és a talált nyomok, rögzített adatok elemzése, lehetséges érkezési és menekülési útvonalak lejárása, minél több szemtanú felkutatása, a lehető legtöbb információ begyűjtése. A klasszikusnak számító nyomozói munka 2021. március 22-ére hozott fordulatot. A rendőrök eljutottak (777blog.hu)

Azt kívánom neked – ősi ír áldás

Ez a gyönyörű ír áldás felér egy rövid kis lelki elmélkedéssel is, annyi igazságot hordoz magában.  Hogy minden szenvedés elkerüljön, Hogy a jövőben útaidat csak rózsák szegélyezzék és soha keserű könnyet ne hullass, soha fájdalmat ne érezz: –  Nem, én nem ezt kívánom neked.  Mert vajon megtisztulhat-e a szív könnyek nélkül,  és lehet-e érett, mely nem szenvedett? Én inkább azt kívánom neked mindezek helyett: Hogy életed boldog napjainak szép emlékét  szívedben mindig hálával őrizzed meg. Hogy bátran helytállj megpróbáltatásaidban, amikor a kereszt keményen nyomja válladat, amikor a csúcs, melyet magad elé tűztél, számodra elérhetetlennek tűnő ködbe vész. Hogy minden adomány, mellyel Isten megajándékozott, az évek során benned egyre növekedjék és segítsen, hogy akiket szeretsz, azoknak a szívét örvendezővé tedd. Hogy mindig legyen egy jó barátod, aki érdemes barátságodra, aki bízik benned akkor (777blog.hu)

- Szerda [2021.03.24.] Istenfélelem a nyomorúságban is!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Szerda [2021.03.24.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t  "Ne félj!":  1Kir 18,12 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK "Én vagyok!":  Ez 39,28   Megtörténhetik, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az ÚR lelke, nem is tudom hová. Ha én megyek, és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem; pedig a te szolgád féli az URat ifjúkorától fogva.   Majd megtudják, hogy én, az ÚR, Istenük voltam akkor is, amikor fogságba vittem őket a népek közé, mert összegyűjtöm őket földjükön, és nem hagyok (Bátorító blognapló)

- Szerda [2021.03.24.] "Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html   - Szerda [2021.03.24.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Mt 20,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Zsid 9,15 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”      Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első (Örömüzenet)

- Szerda [2021.03.24.] "Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2021.03.24.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 1Móz 1,28a S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Kor 3,22-23 Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tietek. Ti viszont Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.  És megáldá Isten ők (Útmutató)

„Szeretlek, mert…” vagy „Szeretlek.”?

Lehet, hogy nagyon könnyen, vagy éppen nehezen mondjuk azt párunknak, hogy „szeretlek”, amelyet sokszor meg is indokolunk neki. Vajon Isten is azt mondja nekünk, hogy „szeretlek, mert…”? Vagy ő csupán annyit mond nekünk, hogy „szeretlek.”? Az egyik nap a Facebookot böngészve egy hirdetés jött velem szembe, amelyben egy könyv szerepelt azzal a címmel, hogy „100 ok, hogy miért szeretlek”. Ez pedig elgondolkodtatott kicsit. Biztos, sokszor mondtuk már párunknak, hogy miért szeretjük őt, de talán a legszebb, amikor azt mondjuk csupán, hogy „Szeretlek.”. Nincs mert, nincs de, csak szeretlek és pont. Persze vannak azok a helyzetek, amikor jól jön, ha kicsit kedveskedünk szavakkal szerelmünknek, de a legegyszerűbb, amikor nem gondoljuk túl a dolgokat. Szeretlek és kész, úgy, ahogy vagy. Isten is valahogy így viszonyul hozzánk. Nem azt mondja, hogy azért szeretlek téged, mert olyan szép házad van, vagy olyan szépen neveled a gyermeke (777blog.hu)

2. oldal a 420-ből. || Előző oldal || Következő oldal