Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 27269 || 2. oldal a 273-ből. || Előző oldal || Következő oldal

Dr. Kroó Norbert és Kamilla - 60. házassági évforduló

KROÓ NORBERT & KAMILLA GYÉMÁNTMENYEGZŐJE KISPESTENDr. Kroó Norbert fizikus professzor* 60 évvel ezelőtt kötött házasságot Kroó (Harsányi) Kamilla középiskolai tanárnővel a Kispesti Baptista Gyülekezet imaházában. Ettől kezdve egyre gyarapodó családjukkal együtt ennek a gyülekezetnek voltak hűséges szolgáló tagjai mind a mai napig.Házasságkötésük 60. évfordulóját 2018. július 29-én a kispesti gyülekezetben ünnepelték meg népes közösség körében. Dr. Mészáros Kálmán, a gyülekezet lelkipásztora a 60. zsoltárból olvasott köszöntésül egy alkalmi igét: "Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk végbe" (60. zsoltár 14.)Ezt követően a gyémánt menyegzőjüket ünneplő Kroó házaspár szólt a közösség tagjaihoz bölcs tanácsokkal, Isten és egymás iránti hűséges életre bátorító üzenettel. A gyülekezet nevében Mészárosné Dr. Seres Leilal elkipásztorné köszöntötte az ünnepelteket. Soli Deo G (Mészáros Kálmán blogja)

Az Egyház tanítása a Természetes Családtervezésről

Korábban áttekintettük már az Egyház tanítóhivatalának máig következetes folytonosságban lévő megnyilatkozásait a születésszabályozás (összefoglaló nevén) Természetes Családtervezésnek, vagy röviden TCST-nek nevezett módszeréről. Ebben a korábbi cikkünkben láttuk, hogy a kérdésben ma mércének állított Humanae Vitae enciklikában Boldog VI. Pál összefoglalja ugyan a születésszabályozás általános erkölcsi szempontjait, azonban a TCST-vel kapcsolatban nem közöl részletes elemzést, hanem helyette egyszerűen XII. Piusz pápa 1951. október 29-én kelt, a szülésznőknek szóló üzenetét hivatkozza meg referenciaként (ahogy jeleztük, ezt a fontos hivatkozást sajnálatos módon az enciklika magyar nyelvű hivatalos fordításából valamiért kihagyták, látható azonban a dokumentum latin eredetijében, vagy pl. angol nyelvű változatában). 2012-ben egy amerikai katolikus pap prédikációban foglalta össze és magyarázta el vil (Katolikus Válasz)

07.29 Út

János 14,1-7 tovább (Velünk az Isten!)

„Lesztek nékem tanuim” – Hogyan? Kérdésfelvetés vicces szemléltetéssel is

Rövid gondolat és problémafelvetés humorral fűszerezve, Görbicz Tamás: Lesztek nékem tanuim c. tanításának youtube-os felvétele alapján (vasárnap: a keresztény hitélet kihívásai - tematikus nap) A probléma onnan indul, hogy a bizonyságtétel során rosszul értelmezhetjük, hogy miről is kell tanuskodnunk, beszélnünk. Volt egy nagyon vicces szemléltetése is ennek a kérdéskörnek. Nem bírtam megállni, hogy ne osszam Tovább olvasom The post „Lesztek nékem tanuim” - Hogyan? Kérdésfelvetés vicces szemléltetéssel is appeared first on sikerül.com. (Sikerül)

07.28 ÚR

János 13,1-17 tovább (Velünk az Isten!)

- Hétfő [2018.07.30.] "Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Hétfő [2018.07.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Ézs 54,14 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ézs 48,12a Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád. Hallgass rám, Jákób! Izráel, akit elhívtam! Én vagyok az első, Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád. Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam, én vagyok az első (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2018.07.30.] Bölcs salamoni döntés - Isten talentumai hasznosításával!

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Hétfő [2018.07.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Lk 12,48b (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Kir 3,27-28 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” Ekkor megszólalt a király, és (Örömüzenet)

- Hétfő [2018.07.30.] "Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Hétfő [2018.07.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 119,36 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Tim 6,10-11 Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre! Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, ... Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: ... De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem köv (Útmutató)

07.27 Búzaszem

János 12,17-29 tovább (Velünk az Isten!)

Jobb, ha nincs „próbaházasság”

Egy széles körben elterjedt tévhit, hogy azoknak a pároknak, akik házasság előtt együtt élnek, alkalmuk van „kipróbálni” egymást, idomulni egymás elvárásaihoz, és ettől tartósabb és boldogabb lesz majd a házasságuk, mint azoké, akik nem éltek ilyen próbaházasságban. A Férfiak Klubjának írása. Nos, ennek pont az ellenkezője igaz. Lényegében minden a témakörben végzett kutatás bizonyítja, azok, akik már a boldogító igen előtt együtt élnek, lényegesen kevésbé tartják kielégítőnek a házasságukat, és sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy elváljanak. Az egyik ok erre minden bizonnyal az lehet, hogy akik képesek várni az együttéléssel, valószínűleg eleve komolyabban gondolják a házasságot, és ez fordítva is igaz, akik hajlanak a kötetlen együttélésre, valószínűleg eleve jobban ódzkodnak az elköteleződéstől. Ezen felül az együttélés már önmagában is olyan rutinokat alakíthat ki, amelyek megnehe (777blog.hu)

Teljesítem egy kérésed! Mi legyen az?

"Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: Kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte Istennek: Te nagy szeretettel bántál apámmal, Dáviddal, és engem tettél utána királlyá. Most azért, URam, Istenem, váljék valóra apámnak, Dávidnak adott ígéreted, mert te tettél engem e nép királyává, amely oly sok, mint a föld pora. Adj azért nekem bölcsességet és tudományt, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Isten ezt felelte Salamonnak: Mivel ez volt a szívedben, és nem gazdagságot, vagyont és dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet kértél, hanem bölcsességet és tudományt kértél, hogy kormányozni tudd népemet, amelynek a királyává tettelek: ezért megadom neked a bölcsességet és a tudományt, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amihez fogható nem volt és nem is lesz egy királynak sem, (Apostagi Evangélikus Egyházközség)

MAGYAR-NÉMET EMLÉKOSZLOP-VERS, EMLÉKÓDA HADAD EMLÉKEZŐ NÉPÉNEK - "HA VISSZANÉZTEK, CSAK HÁLAKÖNNYET EJTSETEK!"

"HA VISSZANÉZTEK, CSAK HÁLAKÖNNYET EJTSETEK!" EMLÉKOSZLOP-VERS ISTENNEK ÉS VÁNDORLÓ NÉPÉNEK A HADADI NÉMET EMLÉKMŰ AVATÁSÁRA 2018. augusztus 4.-énDRÁGA VÉREIMNEK ÉS ROKONAIMNAK! Ezt az obeliszk-verset magyarul és németül írtam, itt magyar és német változatát teszem közzé, hogy hirdesse Isten megtartó tetteit egy kis, svájci és dél-németországi eredetű német telepes-közösség szilágysági történetének példáján át is. Több, mint 250 éves tövisháti történetük a megmaradás, a küzdelem, a dolgos helytállás, az Istenbe vetett élő hit szép példája, a közösség ápolásának és megtartásának erős és törhetetlen állhatatosságával. És példa arra is, hogyan tudtak a magyar református báró Wesselényiek és a svájci eredetű, német báró Degenfeldék nemeslelkű segítséget nyújtani messze földről érkezett hitsorsosaiknak. Mert csak a nemzeti határokon felülemelkedő közös hit teremtette meg és tette f (Békefy Lajos blogja)

Mit üzen a kihívó öltözködés?

Miért nem célravezető, ha kihívóan öltözködünk a munkahelyen, az iskolában, az utcán? Miért utánozzuk a villantással vagy domborítással sok ezer lájkot bezsebelő celebeket saját posztjainkon? [...] Bővebben! (Pán Péter, Stop!)

Sok pénzem van. Így már nem is üdvözülhetek?

„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.” Meggyőződésem, hogy a világ nagyobbik - szegényebb - része nem gazdasági problémák, vagy a termelés nehézsége miatt küzd a létminimum megteremtésével, hanem elosztási problémákból kifolyólag. A cikk eredetileg az S4C.News oldalon jelent meg, melyet most teljes terjedelmében közlünk. Nem étel, vagy pénz van kevés a Földön, csupán rosszul csoportosítjuk őket. És tudatosan írom azt, hogy mi, ugyanis erre való tekintettel mindnyájunk mindennapi életében is megvan a saját felelősségünk, hogy mikor, mire, mennyit áldozunk pénzünkből, de nyugodtan gondolhatunk itt akár a jelenlétünkkel való közösségvállalásra, akár az időnk bizonyos dolgokra való ráfordítására. Nem csak a választások alkalmával döntünk a hétköznapi életünk folyamának medréről, de minden olyan alkalommal is, mikor fogyasztóként, vásárlóként, ré (777blog.hu)

Éljetek és szeressetek! - Lélekemelő #18

Varga László püspök ezúttal a közösség feladatáról, az irgalomról és a szentháromságos szeretetről vallott. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A bölcs Salamon és a túlfogyasztás (prédikáció, Padragkút-Ajka, Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap, 2018.07.29.)

textus: 2Krón 1,7-12„ 7 Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: Kérj valamit, én megadom neked! 8 Salamon ezt felelte Istennek: Te nagy szeretettel bántál apámmal, Dáviddal, és engem tettél utána királlyá. 9 Most pedig, Uram, Istenem, váljék valóra apámnak, Dávidnak adott ígéreted, mert te tettél engem e nép királyává, akik oly sokan vannak, mint a föld pora. 10 Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? 11 Isten ezt felelte Salamonnak: Mivel ez a szíved vágya, és nem gazdagságot, vagyont vagy dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet, hanem bölcsességet és értelmet, hogy kormányozni tudd népemet, amelynek a királyává tettelek, 12 ezért megadom neked a bölcsességet és az értelmet, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amelyhez fogható nem volt és (Gyülekezetépülő)

A térfigyelő kamera túloldala

Deák Kristóf a Mindenki című rövidfilmmel jött, látott, győzött és hazavitt egy Oscar-díjat a legjobb élőszereplős kisfilmként. Deák most egy új rövidfilmmel tért vissza, de sikerül-e felülmúlni a bodzavirágról éneklő gyermekkórus történetét? [...] Bővebben! (A kritizátor blog)

Egyetértek Orbán Viktorral: különbség van a keresztény hitelvek és a keresztény kultúra között

Az elmúlt években sokan, sokféleképpen kritizáltuk Orbán Viktor és kormánya politikájában, hogy a keresztény hittartalom egyfajta krisztianizáló nemzeti barokk kellékévé válik, a kormánnyal kapcsolatos jogos kritikák pedig a megfelelő distinkciók híján visszaütnek a tényleges kereszténységre is. A társadalom többsége a potens kormányzásért cserébe az árukapcsolást elfogadta, bár nem szívből, inkább a kereszténységgel szembeni gyanakvással, aminél […] (Szabados Ádám blogja)

Ki Özil, avagy mi a különbség integráció és asszimiláció között?

Két szívem van: egy német és egy török. Németország: Özil reagált az Erdogan-üggyel kapcsolatban - nemzetisport.hu Mint ismeretes, Özil-ről, a világszerte ismert és nagyra tartott német válogatott focistáról kiderült - talán a maga számára is sokkoló módon - hogy voltaképpen nem lehet tudni: kicsoda ő? Német vagy török? Történt, hogy fényképezkedett Erdogan török elnökkel, avagy a török elnök vele (ez most mindegy), s ez kiverte a biztosítékot a német médiában és a közvélemény egy részében. Mire Özil kilépett a német válogatottból arra hivatkozva, hogy személyét és családját érintő tűrhetetlen rasszizmussal kellett szembenéznie, ami számára nem tolerálható. Egyrészt tehát Özilt az a vád érte, hogy támogatta egy olyan politikus kampányát, aki enyhén szólva is nem azonosul az európai/német értékrenddel, másrészt Özil azzal vágott vissza, hogy e vád mögött valójában rasszizmus áll, hiszen az (reposzt.hu)

Progresszív bíborosok a Családok Világtalálkozóján akarják megszilárdítani az Amoris Laetitia "paradigmaváltását"

Augusztus 21. és 26. között Dublinban rendezik meg az idei Családok Világtalálkozóját, amelyre 25-én Ferenc pápa is ellátogat. A találkozó programjának részeként, a pápa hétvégi érkezése előtt egy háromnapos lelkipásztori kongresszusra kerül sor, amelynek felszólalói között több amerikai bíboros érsek is lesz: Blase Cupich Chicago-ból, Sean OMalley Boston-ból, Joseph Tobin Newark-ból, és Donald Wuerl Washington D.C.-ből. Ahogy a Crux katolikus hírportál írja, miközben Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdításának az Egyesült Államokban a legerősebb az ellenzéke, a meghívott felszólalók a buzdítás és az újraházasodott elváltak általa engedélyezett áldoztatásának legismertebb amerikai támogatói (Cupich-ot és Tobint a támogatásuk ismeretében emelte Ferenc pápa bíborossá, 2016. novemberében). Cupich és Wuerl különösen is sokat tett azért, hogy az Egyesült Államokban meglehetősen "mereven" fogadott "refor (Katolikus Válasz)

Szentháromság u. 9.

Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b) Reményteljes várakozás (Zsidók 10, 35. 37) Kedves hallgatóim! Isten hívő népe, már az apostolok kora óta, Krisztust várja vissza, és reményteljes várakozásban él. Ez a reményteljes várakozás pedig, Jézus Krisztus második eljövetelére épül. A Zsidókhoz írott levél 10-ik fejezetében is, a 35-ik és 37-ik versben, ennek a reményteljes várakozásnak ígéretéről olvashatunk. „Ne dobjátok el hát bizalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, el jő, és nem késik.” Nos, ebben a felolvasott két versben, Jézus Krisztus második eljöveteléről van szó. Az Úr Jézus rövid földi életének a hiánya, az Ő mennybemenetele után vált egyre fontosabbá, Isten megváltott gyerme (Bátorító blognapló)

SZENTHÁROMSÁG U. 9.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió Mi lesz veled? Mi lesz veled: drága lélek, suhannak a napok, évek. Ha csak tested fontos néked, mi lesz: ha majd eljön véged? Mert - bűn miatt - meg kell halnod, test - ruhádat, itt kell hagynod. Az a sírban porrá válik, s ha feltámadsz, vár rád másik. Lelki ruha, nyűhetetlen, abban élsz a végtelenben. Ne gondold: az a sok vétek, mely bánt, terhel, kínoz téged; mit sokáig, rejtegettél, talán régen, elfeledtél. Nem jön elő soha többé? Vádolni fog majd, örökké! Balgán ne csapjad be magad, majd megpihensz a föld alatt. Mert a lelked, tovább halad, roskadva bűn terhe alatt. Az elé, ki lát tégedet, s eléd tárja, bűneidet. Bár lett volna időd elég, hogy dicsérjed Urad Nevét. Ám te, lelked üdve helyett, pátyolgattad a testedet. Elfogadtad ajándékát, de hiába várta hálád. Soha nem törődtél Vele, szíved mélyén, nem volt (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.07.29.] "Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Vasárnap [2018.07.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Ézs 54,4 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ézs 48,17 Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifj (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.07.29.] "Aki hű a kevesen, a sokon is hű az!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Vasárnap [2018.07.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Lk 12,48b (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Mt 25,21 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z (Örömüzenet)

2018.07.29. "Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni!"

Az igehirdetés alapigéje: 2Krón 1,7-12 Vedd és olvasd: http://abibliamindenkie.hu/uj/2CH/1/#7 (Örömüzenet)

SZENTHÁROMSÁG U. 9.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Élet Krisztussal közösségben: hűség és engedelmesség Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Lk 16,1-9 http://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/16/#1 1Kor 10,1-13 http://abibliamindenkie.hu/uj/1CO/10/#1 Jer 1,4-10 http://abibliamindenkie.hu/uj/JER/1/#4 Zsolt 73,23-26 http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/73/#23 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk! (Örömüzenet)

SZENTHÁROMSÁG U. 9.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b) http://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/12/#48 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek395.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek439.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is! (Útmutató)

- Vasárnap [2018.07.29.] "Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2018.07.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 45,15 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 1,18 Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Bizony Te elrejtőzködő Isten vagy, Izráelnek Istene, szabadító! Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Valóban, nálad rejtőzött el az Isten, Izrael Istene és Szabadítója. Istent (Útmutató)

TUSVÁNYOSTÓL PEKINGIG – A NEMZETI KATEGÓRIKUS IMPERATÍVUSZÉRT

TUSVÁNYOSTÓL PEKINGIG - A NEMZETI KATEGÓRIKUS IMPERATÍVUSZÉRTAVAGY MIT VEHETÜNK LE A NYÁRI SZELLEMI „GYÜMÖLCSÖSTÁLRÓL”?Ma, július 28-án délelőtt a tusványosi szabadegyetem nagyszámú hallgatósága előtt, a ragyogó székelykék égbolt alatt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr nagyszabású elemző és programbeszédet tartott. Ettől is inspirálva, szeretném megosztani Olvasóinkkal azoknak a törekvéseimnek a jéghegynyi csúcsát röviden, melyeket magyar református értelmiségiként, felelős tollforgatóként évek óta éppen az erdélyi agnusradio.ro nyújtotta blogfelületen immáron 860 cikkel művelek, publikálok. Ezek egy része kifejezetten kapcsolódik a mai tusványosi Orbán-beszédhez. Két ponton: a keresztyénségvédelem és a kínai vallási, gazdasági fejlődésre figyelés témában. E kiemelt két témához fognak majd azok a cikkek is kapcsolódni, melyeket nyári szellemi gyümölcsöstálunkra felrakok a ránk köszönő na (Békefy Lajos blogja)

Használati utasítás a Lelkipásztor2018 nevű készülékhez

Tisztelt Ügyfelünk! Augusztus 1-jétől kézbesítünk önnek egy vadonatúj, Lelkipásztor2018 készüléket. A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa végig a mellékelt tájékoztatót! A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért Cégünk nem tud garanciát vállalni! Ha ön is azok közé tartozik, akikhez új Lelkipásztor2018 érkezik a héten, figyelmében ajánlunk néhány fontos szempontot. Mint minden más termékünk, a Lelkipásztor2018 sem tud a megérkezésekor azonnal teljes értékű munkát végezni, szükséges egy úgynevezett bemelegítési időszak, melynek során nem teljesen zökkenőmentes a szolgáltatás. Kérjük türelmét! Amennyiben szeretné lerövidíteni ezt az időszakot, javasoljuk, hogy ajánlja fel a segítségét! Bár Cégünk termékeit úgy fejlesztettük ki, hogy a lehető legtöbb igényt kielégítsenek, a felhasználók nagy száma miatt elképzelhető, hogy nem mindenben tudnak m (777blog.hu)

Siker = nagyon sok kudarc (Jézus és Péter a vízen - 3. rész)

A kép forrása itt találhatóIgehirdetés Mt,14,22-33 alapján(Az első rész itt, a második pedig itt olvasható.)Kudarc. Beégés. Elutasítás. Pofára esés. Felsülés. Bukás. Krach. Sikertelenség. Balsiker. Blama. Bukás. Csőd. Nevetségessé válás. Megszégyenülés. Vereség. A sort pedig folytathatnánk a végtelenségig. Hogyha azonban érzelmileg akarjuk leírni, akkor pedig legjobban a megsemmisülés szó illik rá. Két okból is. Egyfelől inkább válnánk láthatatlanná, és nyílna meg alattunk a föld, csak ne kelljen valami nagy blamában benne maradnunk. Másfelől az emberek többségére olyan elementáris erővel hat a kudarc, hogy úgy érzik, hogy tényleg megsemmisíti egész valójukat az, amiben elbuktak.A mai központi gondolatunk így hangzik: siker = nagyon sok kudarc. Igen, jól hallották (olvasták)! A siker nagyon sok kudarccal egyenlő. Sikeren pedig itt nem a befutott nagymenőket érjük, hanem a maguk területén valamiben sikeres embere (Egy evangélikus lelkész blogja)

Barsi Balázs: A csönd szemináriuma 6. (VIDEÓ)

Barsi Balázs atya új homiliasorozatának hatodik részét örömmel tesszük közzé. A videók felvételéért és szerkesztéséért Andrónyi Kolost és Nagy-Bozsoky Józsefet illeti köszönet. Balázs atyának a Katolikus Válaszon megjelent írásait, valamint a sorozat előző részeit az olvasók itt tekinthetik meg. (Katolikus Válasz)

KATOLIKUS VÁLASZ: Kik vagyunk, és mit akarunk

Kedves Olvasó! Ebben a bejegyzésben szeretnénk világossá tenni a Katolikus Válasz (KV) hátterét és céljait. A Katolikus Válasz Szerdahelyi Miklós egyszemélyes hitvédelmi blogjából vált 2017-re közösségi katolikus közéleti bloggá. A nemzetközi (elsősorban angol nyelvű) katolikus sajtó híreit szemlézzük és fordítjuk magyar nyelvre, az eredeti források linkelésével; időnként egy-egy saját kommentárt teszünk közzé; de készítünk elgondolkodtatónak és/vagy humorosnak szánt, katolikus témájú mémeket is a Facebook-követőinknek; magyar feliratokat külföldön népszerű katolikus videókhoz; és immár minden nap katolikus szentjéről is közzéteszünk képes-szöveges összeállítást. A szemlézett hírfordításaink egy része kétségtelenül kritikus, mi több, olykor botrányos egyházi magatartást sérelmez vagy leplez le. Ennek legfőbb oka az, hogy a katolikus sajtó, nemzetközi szinten, ilyen. A sajnos vitathatatlanul (Katolikus Válasz)

Bezzeg az én időmben...

Hol tart már ez a mai világ? Régen minden jobb volt. Az emberek tisztelettudóbbak, erkölcsösebbek voltak. Sokkal kevesebb volt a bűnözés és jobban odafigyeltek egymásra. Ha kellett sokkal jobban összefogtak a bajban, mint a maiak, akik egy lépcsőházban sem ismerik egymást. A hitnek, vallásnak sokkal nagyobb szerepe volt, az Isten jobban benne volt az emberek életében. Hűségesebbek voltak egymáshoz és az alapelvekhez, mint a mai fiatalok, akik már nem tisztelnek se Istent se embert. Régen még a fű is zöldebb, a töltöttkáposzta pedig finomabb volt. [...] Bővebben! (Sefatias)

Csákány!

Csákánnyal verte szét egy fiatal férfi szerda hajnalban Donald Trumpnak a hollywoodi Hírességek sétányán lévő csillagát, amelyet még 2007-ben, televíziós producerként kapott a jelenlegi amerikai elnök. A vandál támadásban az emlékplakett csaknem teljesen megsemmisült, a támadó később a nap folyamán feladta magát a rendőrségen. Csákánnyal szétverték Trump hollywoodi csillagát - mandiner.hu Vajon mit vétett az a csillag, hogy csákánnyal kellett nekiesni? És mit vétett az Egyesült Államok elnöke, hogy -immár sokadszorra- megrongálják a Hírességek Sétányán lévő csillagát? Nos, Trump egyetlen bűne, hogy ő az Egyesült Államok elnöke. Minden egyéb ebből következik. Trump gyűlöli a nőket. Trump gyűlöli a kisebbségeket. Trump gyűlöli a…a…a….mindegy is, mert Trump faragatlan, Trump tuskó, Trumpot normális ember nem kedvelheti, pláne nem szavazhat rá. Eddig rendben is volnánk, egy (reposzt.hu)

- Szombat [2018.07.28.] "Ezt mondja megváltód, az ÚR, aki az anyaméhben formált: Én, az ÚR, alkottam mindent!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Szombat [2018.07.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Ézs 51,13 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ézs 49,23 Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?! Királyok lesznek a gondviselőid, fejedelemasszonyok a dajkáid. Földre borulnak előtted, és lábad porát nyaldossák. Akkor majd megtudod, hogy én vagyok az ÚR, nem vallanak szégyent, akik bennem b (Bátorító blognapló)

- Szombat [2018.07.28.] A világosság gyermekei vagyunk!

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szombat [2018.07.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Ef 5,8-9 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Fil 2,15 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a (Örömüzenet)

- Szombat [2018.07.28.] "Az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2018.07.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Jer 1,12 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Zsid 4,12 Az Úr pedig ezt mondta nekem: Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat Az Úr erre azt mondta: „Jól látod. Mert jó kor (Útmutató)

Öltözködés, smink – stílus tanfolyam látássérült embereknek

Látássérült személyek számára hirdetnek stílus tanfolyamot (Péntek: munka/tanulás - tematikus nap) Érintett témák: Kapcsolatom a sminkeléssel Ruhaválasztás Egy elgondolkodtató negatív kritika Mennyire tanulható a stílus? Stílus tanfolyam látássérült embereknek Ahogyan ön segíthet! Kapcsolatom a sminkkeléssel Nyaralni voltunk az unokatestvéreimmel. Egyikük mindenáron ki akarta festeni a szemem. Hagytam magam. A következő kép, amire emlékszem, hogy belement Tovább olvasom The post Öltözködés, smink - stílus tanfolyam látássérült embereknek appeared first on sikerül.com. (Sikerül)

Tegyetek jót, mert tudtok!

„Gyökerek Tábor, le/felszállás!” - találkozhattak a figyelmes budapesti fülek július 1-8 között a különféle közlekedési eszközökön a felszólítással. Azon 32 határon túli - arra rászoruló erdélyi, vajdasági, kárpátaljai - magyar fiatalnak szólt, akiket idén segíteni tudott a Gyökerek Tábor, hogy elmélyüljenek kereszténységükben, magyarságukban, valamint gazdagodjanak egy életre szóló élménnyel. A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatóinak jóvoltából immár 16 éve, a társadalmi felelősségvállalás szellemében 11-15 éves határon túli magyar fiataloknak indított táborában közös cél vezérel mindenkit: közösségben, élményeken keresztül, játszva tanulni kereszténységünkről, gyökereinkről, emberségünkről. Az idei évben sem volt ez másképp. Élménypedagógiai módszereket alkalmazva sziklaalapokon nyugvó csapattá kovácsolódtunk, majd felfedeztük a Magyar Nemzeti Galériát, a tihanyi apá (777blog.hu)

Rejtett írások és a történelem darabjai egy ősi sivatagi kolostor kézirataiban

A görög ortodox szerzetesre, aki Egyiptomban a Sínai-félsziget sivatagjában a világ legrégibb működő kolostorában él, rendkívüli feladatot bíztak. Feladata, hogy a Szent Katalin kolostor könyvtárát a 21. századba repítse. A liturgikus szövegek eme ősi kollekciója, köztük a legkorábbi keresztény írásokkal, melyet méretben csak a Vatikán kollekciója előz meg, elérhetővé fog válni az online felületen is a világ minden kutatója számára. Az újonnan felújított épületben, amelyet 2017 decemberében nyitottak meg a nyilvánosság számára, a kéziratok napjainkban egy hi-tech tudományos kutatói munka részévé váltak. Kelet találkozása a nyugattal A Justin atya mellett dolgozó tudósok és fotósok többfrekvenciás képalkotási metódust alkalmaznak, hogy felfedjék a kéziratok látható szövegei alatt megbújó rejtett tartalmakat. Ezek közé tartoznak korai orvosi útmutatók, feledésbe merült ősi nyelvek és különféle biblia (777blog.hu)

Gyalog a papságért

Mintegy 900 pap és 100 kispap tagja a czestochowai főegyházmegyének, a lengyel egyházmegye munkatársai mégis azért imádkoznak, hogy minél több fiatal válassza a papi hivatást. Idén nyáron úgy döntöttek, kiviszik a templom falai közül az imákat. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Mesemondó vagy megmondó?

Az edzőm keményen fogta a tökömet, rendesen leedzett, én meg a meccseken fölvettem két százkilós belgát a hátamra és átgázoltam mindenkin. Tetszik, nem tetszik, a magyar játékos olyan, hogy ki kell verni belőle a szart, és akkor megcsinálja. Itthon is így kéne. Persze a munkát az utánpótlásban kell kezdeni. (...) A gyerek olyan, mint a gyémánt: egy kődarabból jó műhelyben, jó szakember, jó szerszámmal egymillió dolláros árut csiszol, szar műhelyben, szar szakember, szar szerszámmal ezerdollárosat. A magyar futballista jelen pillanatban ezerdolláros áru. Én egymillió dolláros árut akarok. Egyelőre keresem a szponzorokat, alakul a dolog. Urbán Flórián: Mondtam Orbánnak, Viktor, légy szíves, fussál jobban - 24.hu Georges-Louis de Buffon 1753-ban, az "Értekezés a stílusról" című művében úgy határozta meg a stílust, hogy "nem egyéb, mint az a rend és lendület, amit gondolatainkba viszünk". Urbán Flórián stílusáb (reposzt.hu)

- Péntek [2018.07.27.] "Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Péntek [2018.07.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Ézs 51,12 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ézs 49,26 Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint a musttól. Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az ÚR, a te szabadítód, és megváltód, Jákób erős Istene. Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, a ki olyan lesz, m (Bátorító blognapló)

- Péntek [2018.07.27.] "Mert aki áldást mond a földön, az igaz Isten nevével mond áldást!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Péntek [2018.07.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Ef 5,8-9 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Pt 3,9 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ne f (Örömüzenet)

- Péntek [2018.07.27.] "Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2018.07.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 119,67 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 14,23 Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet. Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: Mielőtt csapás ért, tévelyegtem, de most már követem irányításodat. Jézus így folytatta: &bdqu (Útmutató)

Fesztiválszezon – kételyek és kérdések

Egy fenékkel nehéz két lovat megülni, néhányan azonban mégis megpróbálják és ennél is kevesebbeknek sikerül. Hogyan lehet - egyáltalán lehet-e - Istennek tetsző módon fesztiválozni? Röviden választ adva erre a kérdésre, nem könnyű. Kinek ne lenne ismerős az a szerep, amiben a csoport legjózanabb tagjaként éberen őrködik a barátai felett, mert próbál megfelelni a saját elvárásainak és közben igyekszik jól is érezni magát. Igazából ebben is van móka, mert rendkívül tanulságos így végigcsinálni egy fesztivált, de azért érezzük, hogy ez mégsem az igazi. Érdemes feltenni a kérdést, hogy egyáltalán miért megyünk fesztiválra? Azért, mert jó fellépők, koncertek lesznek? Rendben van. Mert jó lesz a társaság és élményekkel gazdagodhatsz? Ez is. Azért mert nem akarsz kimaradni valamiből vagy egyszerűen el akarod ütni a nyári magányt? Ez már kevésbé van rendben. Esetleg szórakozni akarsz, tehát a szónak a szorosa (777blog.hu)

07.26 Feltámadás és Élet

János 11,14-44 tovább (Velünk az Isten!)

STRASBOURGTÓL FELVIDÉKEN ÁT PEKINGIG - TŐKÉS LÁSZLÓ SIKERES ÖRMÉNYORSZÁG JAVASLATÁTÓL A KÍNAI BIBLIÁIG

TŐKÉS LÁSZLÓ: EU PARTNERSÉG AZ ÖRMÉNYEKKEL, AKIK 200 ÉVE LEFORDÍTOTTÁK A BIBLIÁT KÍNAIRA PUBLIKUS GRATULÁCIÓ TŐKÉS LÁSZLÓ EP KÉPVISELŐ, PÜSPÖK ÚRNAK AZ ÁLTALA BENYÚJTOTT ÖRMÉNYORSZÁG DOKUMENTUMEURÓPAI PARLAMENTI ELFOGADÁSA ALKALMÁBÓL Főtiszteletű TŐKÉS LÁSZLÓEP Képviselő Úrnak REFORMÁTUS PÜSPÖK Tisztelettel ALEX AVANESIAN Elnök Úrnak Örmény Kulturális Központ Főtiszteletű Tőkés László EP Képviselő, Püspök Úr!Tisztelt Elnök Úr!Hálásan köszönöm Alex Avanesian Elnök Úrnak a nekem is megküldött fontos dokumentumokat. Szívből gratulálok Főtiszteletű Tőkés László Püspök Úrnak, EP képviselőnek eredményes fáradozásához, az általa előterjesztett Örményország jelentés minősített szótöbbséggel megvalósult elfogadásához az EU Parlament (Békefy Lajos blogja)

Katolikus pár – aludhatnak együtt, amíg nem házasok?

Természetesen aludhatnak. De Isten azt mondja, ne tegyék. Az esküvőig. Legalább három okból. Mind gyakrabban tapasztaljuk, hogy elkötelezett katolikus fiatalok - olyanok, akik rendszeresen imádkoznak, hétköznap is mennek misére, sőt a rózsafüzért is ismerik - egy ágyban alszanak a kedvesükkel. „Ja igen, nála aludtam, de nem csináltunk semmit. Mi rossz van ebben? Rosszabb is történhetett volna.” Csakugyan, […] (Christianae)

Reményt adó élet – Interjú Wheeler-Mezei Virággal, aki elvesztette kisfiát agydaganatban

Wheeler-Mezei Virág több mint három év küzdelem után veszítette el kisfiát, Luke-ot, akinél hat hónapos korában agydaganatot diagnosztizáltak. A tragédia nagyon megerősítette a hitét és erről szívesen tanúságot is tesz. Válaszol az ilyenkor leggyakrabban feltett kérdésekre, mint a hol van ilyenkor Isten és hogyan engedheti mindezt. Kérdések, amelyek sokakban felmerülnek hasonló történetek hallatán. Virág megosztotta velünk, hogyan újult meg istenkapcsolata és hogyan vált története az evangélium hirdetésének eszközévé. Mikor találkoztál Istennel? Magyarországon nőttem fel egy kis faluban, Tiszadobon. Mindig is érdekelt, hogy ki, vagy mi az élet forrása, van-e és ha van, kicsoda is Isten? 2008-ban az Egyesült Királyságba költöztem. Itt indult növekedésnek az Istennel való kapcsolatom, amit már az apai nagymamámmal való beszélgetések alapoztak meg. Ahhoz, hogy tudd létezik-e Isten, kell, hogy valami történjen veled. A (777blog.hu)

Értékesebb vagy másoknál?

A kérdésre a legtöbb keresztény zsigerből vágná rá az igenlő választ, ám ha mélyebbre tekintünk, az észre sem vett szófordulataink sokszor sokkal inkább tükrözik hozzáállásunkat témákhoz, emberekhez, mint amennyire képesek vagyunk rajta kapni magunkat, mikor már megint nem a helyes mederben folynak gondolataink… Az írás eredetileg az S4C.news oldalon jelent meg, melyet most teljes terjedelmében közlünk. Mikor arról elmélkedünk, hogy értékes-e valaki, tulajdonképpen arról gondolkozunk, hogy érdemes-e az életre. Érték-e annyira egy magzat élete, hogy megtartsuk? Értékesebb-e annál egy hajléktalan élete, mint hogy a porban kelljen élnie? Értékes-e egy terroristának az élete? Helyzetek, melyekről társadalmunk - vagy szűken mérve, sokszor személyünk is - talán túlságosan hamar ítél és jut döntésre. Globálisan mostanra eljutottunk oda, ha a halálbüntetésről van szó, hogy sokfelé, sokféle népek hördülnek fel t (777blog.hu)

A (REFORMÁTUS) KERESZTYÉN HIT NEM A POLITIKA SZOLGÁLÓLEÁNYA! - SZEMÉLYES THEO-POLITIKAI ÜZENETEM

SZEMÉLYES THEO-POLITIKAI ÜZENETEM ELKÖSZÖNÉS A CSOPORTTAGOKTÓLMIÉRT LÉPEK KI A KERESZTÉNY, JOBBOLDALI ÉRTÉKRENDDEL BÍRÓ - FIDESZT TÁMOGATÓK CSOPORTJÁBÓL? A mai napon, 2018. július 26-án, 9:30 táján ezt a posztot tettem ki a nevezett csoportban, legalábbis megírtam, de hogy megjelenik-e, afelől már teljesen bizonytalan vagyok eddigi tapasztalataim alapján:ELKÖSZÖNÖK A CSOPORTTAGOKTÓL, KILÉPEK. (EGYIK CSOPORTTAGNAK ÍRT BEJEGYZÉSEM, AZ Ő VISSZAJELZÉSÉRE) Kedves Ilona, nincs miért bocsánatot kérned! De ha a lelkednek így esik jobban, hidd el, nincs a szívemben szemernyi sértődöttség, megbántódás sem. És döntésem nem Veled vagy a Te őszinte soraiddal függ össze. Tisztellek azért, hogy visszajeleztél. Itt - s bocsáss meg nekem a szóért - koncepcióról van szó. Az enyémről és másokéról. Számomra a keresztyénség és a jobboldaliság, az ezzel összefüggő értékrend élése és vállalása minden körülmények közöt (Békefy Lajos blogja)

10 igevers, ha a gyötör a bizonytalanság

Rossz kórházi eredmény, egy hozzánk közelálló ember halála, kétségbeesés az anyagiak miatt… mindannyiunk életében történnek olyan dolgok, amelyek megingatnak. Ez a 10 igevers rendkívül hasznos lehet, amikor a jövő bizonytalanná válik. 1. Isten irányítja az útjainkat. „Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz. Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet.” (Péld 3, 5-6)” Igyekszünk teljes szívvel Istenre hagyatkozni, és a tekintetünket a Mesterre szegezni, de Péterhez hasonlóan az óriási hullámokat látva meginogunk. Ekkor eszünkbe jut, hogy Isten azt szeretné, ha beszámolnánk neki az életünk eseményeiről. Mert Isten törődik a vizsgálatok eredményével és mindazzal ami nyugtalanít minket. A szerető édesapák meghallgatják a rettegő gyerekeiket. Biztosítják őket, hogy melletük állnak és hogy nincs okuk az aggodalomra. És apránként, a gyere (777blog.hu)

Magyar Arany Érdemkereszt – utam

Blogbejegyzés annak alkalmából, hogy állami kitüntetést, Magyar Arany Érdemkeresztet vehettem át (Csütörtök: nehézség plusz hálaadás - tematikus nap) Az oklevélben ez szerepelt: Magyarország köztársasági elnöke Horváthné Dunaveczki Leona szociológus részére az előítéletektől mentes, pozitív szemléletű és együttműködő társadalom megteremtését, valamint a sérült és fogyatékkal élő emberek életminőségének javítását önzetlenül szolgáló munkája elismeréseként a magyar arany Tovább olvasom The post Magyar Arany Érdemkereszt - utam appeared first on sikerül.com. (Sikerül)

Különleges vagyok

Egészen elképesztő, hogy emberek milyen könnyen és felelőtlenül képesek eldobni maguktól az életet, hiszen sokan láthatóan bele sem gondolnak, hogy milyen extrém veszélyeket vállalnak be, csak hogy néhány like-ot bezsebeljenek a közösségi médiában. Belehaltak a szelfibe - az idei halállista legdurvább esetei - origo.hu 2013-ban a selfie/szelfi szó lett az év kifejezése. Vita nélkül. Egy év alatt ugyanis 17 ezer százalékkal nőtt a szelfi kifejezés használatának gyakorisága. Szelfinek az olyan fotót nevezik, amelyet valaki saját magáról készít, tipikusan saját kézben tartott fényképezőgéppel vagy okostelefonnal, esetleg webkamerával és megosztja valamilyen közösségi oldalon. Az Oxford-szótár szerkesztőinek vizsgálatai szerint a kifejezés elsőként 2002-ben vagy 2003-ban bukkant fel egy ausztrál internetes fórumon: Itt valaki egy magáról részegen készített fotó gyenge minőségét kommentálta azzal, hogy „bocs (reposzt.hu)

A püspöki kar új titkára ismeri a "vatikáni tempót"

Rómából érkezik haza Tóth Tamás, aki szerint az egyháznak meg kell értenie a gyorsan változó világot. [...] Bővebben! (Szemlélek)

- Csütörtök [2018.07.26.] "Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Csütörtök [2018.07.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Ézs 51,7 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ézs 50,5 Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól ne rendüljetek meg! Az én Uram, az ÚR, megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik mi (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2018.07.26.] "Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Csütörtök [2018.07.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Ef 5,8-9 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Kor 12,31 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: (Örömüzenet)

- Csütörtök [2018.07.26.] "A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2018.07.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 54,10 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 3,16 Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő Urad. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége m (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Szentháromság u. 9. hét

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48b) Szentháromság ünnepe után a 9. héten az Útmutató reggeli és heti igéi a christianusok felelősségéről tanítanak. Őket az jellemzi, hogy hűség és engedelmesség által élnek Krisztussal közösségben; aki az Úristen mindenek iránti szeretetének tanúja e világban. „Hű az Isten, aki elhívott minket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.” (1Kor 1,9; LK) „Oly jó nékem Isten közelsége! Reménységemet az Úrba vetem: hadd hirdessem minden tettedet!” (GyLK 723,11) Pál, Krisztusért kárnak ítélt mindent az életében, hogy őt megnyerje és „hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint...” (Fil 3,10)! Mivel megragadta őt Jézus, egyenest a cél felé fut. Urunk a talentumok példázatával arra (is) figyelmeztet, hogy a képességeink szerint kapott tehet (Útmutató)

Az elvágott torkú papot ünneplik Franciaországban

Két éve ölték meg az oltárnál Jacques Hamel atyát, akit szentté is avathat a katolikus egyház. [...] Bővebben! (Szemlélek)

07.24 Ajtó

János 10,1-10 tovább (Velünk az Isten!)

07.25 Jó Pásztor

János 10,11-30tovább (Velünk az Isten!)

Barlay Ödön Szabolcs: Újra fel kell fedeznünk, hogy óriási dolog embernek lenni

Száz évesen fiatalokat megszégyenítő lelki és szellemi frissesség jellemezte. Személyesen ismerte Mindszenty bíborost és beszélt XII. Piusz pápával. Megjárta az internálótábort, mert rendíthetetlenül hirdette a fiataloknak Krisztus örömhírét. Barlay Ödön Szabolcs, a közelmúltban elhunyt legendás ciszterci szerzetes egyik utolsó interjúját a 777-nek adta… Az atyát még Mindszenty bíboros szentelte pappá 1944-ben, később a másodtitkárként is szolgált mellette. Hogyan került egyáltalán fiatal papként Mindszenty környezetébe? Endrédy Vendel ciszterci főapát ajánlott be Mindszentyhez, aki akkor még csak püspök volt és arra kérte az apátunkat, hogy szerezzen valakit, akire rábízhatná a titkos leveleinek kézbesítését. Mondanom sem kell, hogy ez akkoriban nem volt veszélytelen feladat. Mindszenty bízott Endrédyben, aki barátja és tanácsadója is volt. Emiatt is alakult úgy, hogy később a kommunisták kiemelten üld (777blog.hu)

Bíbor harcosok

Furcsa szerzet az ember. Amíg nincs baj, addig minden olyan magától értetődő. De olykor a dolgok egy pillanat alatt megváltoznak. Ám ha valamit elvesz az élet, add helyette mást. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Pappal küzdöttek a mentők egy beteg életéért Budapesten

Felemelő történetet osztott meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala: az orvosok és a pap közösen küzdöttek sikeresen egy beteg életéért, akit újra kellett éleszteni. A bejegyzés alatti hozzászólásokban további történetek kerültek nyilvánosságra, ezekből is válogattunk. “Egy VIII. kerületi lakásba riasztották a Bázis Mentőállomás rohamkocsiját. Egy nő esett össze, aki nem vett levegőt. Kiérkező bajtársaink gyors vizsgálatot követően azonnal megkezdték a beteg újraélesztését. Bár az összeszokott mentőegység tagjai már jó pár éve a mentőhivatást gyakorolják, ami az ellátás közben történt, még őket is meglepte. Egy pap érkezett reverendában a helyszínre, akit a család értesített az újraélesztésről. A beteg életéért így már négyen is küzdöttek, ki-ki a maga módján. A mentőorvos lélegeztetett, az ápoló a gyógyszerekkel volt elfoglalva, a gépkocsivezető a mellkasi nyomásokat végezte, (777blog.hu)

Ha megdobnak kővel...

Miután májusban megtámadták és kirabolták, Patrick Hennessy atya megbocsátott támadójának, és meg akarja őt látogatni a börtönben, hogy lelkigondozásban részesíthesse. [...] Bővebben! (Szemlélek)

777 nappal a kongresszus előtt: elindult a NEK Facebook-oldala

2020-ban Magyarországra figyel majd a keresztény világ, hazánkban rendezik meg ugyanis az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Pontosan 777 nappal (! 😉 ) a nagy jelentőségű rendezvénysorozat előtt elindult a NEK2020 Facebook-oldala és megkezdődött a regisztráció az őszi Forráspont ifjúsági eucharisztikus napra, melynek egyik tanúságtevője a 777 bloggere, Hodász András atya lesz. Pontosan 777 nappal az ötvenkettedik Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előtt a szervezőbizottság útjára indította a NEK hivatalos Facebook-oldalát, melyen keresztül a szervezők folyamatosan információkat osztanak majd meg az előkészületekről és a felkészülést segítő eseményekről, kezdeményezésekről. A közösségi oldal itt érhető el. Megkezdődött továbbá a regisztráció a szeptember 15.-én, Budapesten megrendezésre kerülő Forráspont nevű ifjúsági eucharisztikus napra, amely szintén a kongresszust előkészítő eseménysoroz (777blog.hu)

Így segítheted a nagydobronyi imaház és óvoda felújítását

A gyújtogatás áldozatául esett, Kárpátalján található nagydobronyi imaház és óvoda felújítását támogatandó akciót indított a Magyar Református Szeretetszolgálat, melynek első gyorssegélye már a községbe ért. Adakozni folyamatosan van lehetőség az anyaországból is. A Magyar Református Szeretetszolgálat félmillió forint értékű gyorssegélye már másfél nappal a tűzesetet követően megérkezett a kárpátalajai Nagydobronyba, ahol másfél héttel ezelőtt gyújtották fel az imaházat és óvodát - írta az S4C.news Az anyaországi karitatív szervezet élelmiszert, ruhát és berendezési tárgyakat vitt a községbe, de a továbbiakban is segíti - támogatóival karöltve - a felújítási munkákat. Mint írják, a helyreállítási munkálatok megkezdéséhez leginkább pénzadományra van szüksége a gyülekezetnek, így arra kérik támogatóikat, hogy a 1358-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 250 forinttal támogassák (777blog.hu)

Lelki rutin nyáron

A férjem futóedzései mutatták meg, mik a nyári imaélet legnagyobb buktatói. Aki aktívan sportol, az tudja, a kitartás és a helyes időbeosztás elengedhetetlen a fejlődéshez. Ehhez az életmódnak megfelelő napirendre van szükség. Természetesen mindez az imára is igaz, nyáron pedig sokkal gyakrabban borul fel a napi rutin, mint az év más szakaszaiban. Utazunk, táborozunk, pihenünk. Elszakadunk a hétköznapoktól. Mikor a férjem pakol valahová - a maga férfias, lényeglátó módján - minden alkalommal magával visz futócipőt, edzőcuccot. Igen, a hétköznapjaihoz tartozik, igen felborul a megszokott rend, de látható, hogy keresi a lehetőséget, hogy fusson. Ha sűrű a program, felkel korábban. Ha van, aki fogékony rá, megkérdezi, vele tart-e. Nem kifogásként használja az utazást, hogy kihagyja az edzéseket, hanem lehetőséget lát abban, hogy új terepeken próbálja ki magát, gyűjtsön tapasztalatot és fejlődjön. Nézzük mindezt az ima (777blog.hu)

Emberi jogok?

A második világháború vége óta rengeteget beszélünk emberi jogokról. Emberi jognak nevezzük az élethez való jogot. Emberi jog a szabadsághoz és a biztonsághoz való jog. A művelődéshez való jog. A magántulajdonhoz való jog. A kulturális életben való részvételhez való jog. Emberi jog az, hogy ne lehessen senkit kínzásnak és kegyetlen bánásmódnak alávetni. Ahogy az is, […] (Szabados Ádám blogja)

Túlfogyasztás napja

Idén augusztus 1-jén érkezik el a túlfogyasztás napja. ... A Global Footprint Network 2003 óta hasonlítja össze a természeti erőforrások megújulóképességét az emberiség erőforrásigényével, vagyis ökológiai lábnyomával - írja az MTI. A túlfogyasztás napján ez a két érték találkozik, onnantól kezdve tehát a bolygó megújulóképességén felül fogyaszt az emberiség. Most 1,7 Földre lenne szükség ahhoz, hogy kiszolgálja az emberiség jelenlegi igényeit. ... A népesség és a szükségletek növekedésének nyomán már az 1970-es években elkezdődött a túlfogyasztás (akkor december 29-ére esett a túlfogyasztás napja). Azóta egyre korábban jön el a nap, amikor az emberiség által elhasznált természeti erőforrások és a károsanyag-kibocsátás átlépi azt a mennyiséget, amelyet a Föld egy éven belül még újra tud termelni, illetve el tud nyelni. Ezt követően az emberiség fogyasztása már az ökoszisztéma rovására meg (reposzt.hu)

- Szerda [2018.07.25.] "Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Szerda [2018.07.25.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Ézs 50,10 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ézs 51,12 Aki köztetek féli az URat, hallgasson szolgája szavára! Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az ÚR nevében, és támaszkodjon Istenére! Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az ő szolgája szavára? ő, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és (Bátorító blognapló)

- Szerda [2018.07.25.] "Hanem legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szerda [2018.07.25.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Ef 5,8-9 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Mt 5,37 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek (Örömüzenet)

- Szerda [2018.07.25.] "Krisztusban tehát nincs ... férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2018.07.25.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 1Móz 1,27 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Kor 11,11-12 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindez pedig Istentől van. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. Mindaz (Útmutató)

Mit kell hozzávágni egy rablóhoz?

Nem rendőrségi tájékoztató lesz az alábbi gondolatsor, de azért a nyitó kérdésre is választ kapsz...Vele volt az IstenMárk evangéliuma 6, 30-34Abban az időben: Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi!Kedves Testvérek!Jézus, amikor látja a tömeget, azt írja az evangélium, hogy megesik rajtuk a sz (Péter atya kérdez)

VOLT-E MAGYAR GENOCÍDIUM? MIT ÉR A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MA MAGYARORSZÁGON? - ELSŐ GONDOLATAIM EGY SZÉKELY PRIMOR KÖNYVE KAPCSÁN

ELSŐ GONDOLATAIM EGY SZÉKELY PRIMOR KÖNYVE KAPCSÁN1/4. szám BUDAPEST 2018. július 24.Református email és facebook kultúrszemle és magánkönyvtárSzerkesztő: Dr. Békefy LajosMIT ÉR A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MA MAGYARORSZÁGON? A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig Múlt és jelen Mi lehetne stílusosabb és elegánsabb egy olyan könyv bemutatásához, melynek egyik szerzője székely primor, főnemes történelmi család leszármazottja, a másik két szerző pedig szellemi eleganciában és fantasztikus felkészültségben "örökifjú" két hölgy, akik részben a magyarság szkhíta, hun múltját, illetve a mezopotámiai, egyiptomi pecséthengerek titkait fejtegetik, mint az, hogy az erdélyi e-Népújság világhálós honlapján publikált könyvismeretőt ide idézzem Olvasóink elé (https://www.e-nepujsag.ro/op/article/pateszi-pecs%C3%A9thengerekt%C5%91l-k%C3%A1rp%C3 (Békefy Lajos blogja)

Évközi 21. vasárnap “B” év (2018)

„és többé nem jártak vele.” Jézus tanítványai közül, akik (szavait) hallgatták, többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?” Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem […] (Kiss Ulrich blogja)

Sose felejtsd el: Isten szemében mérhetetlenül értékes vagy!

Nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet a “Mai Ige” motiváló írása, amely arra emlékeztet bennünket, hogy minden problémánk, minden hibánk eltörpül amellett, hogy meg lettél váltva! Ezt sose felejtsd el! A Bibliában azt olvassuk: „Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán.” (1Péter 1:18-19). El kell jutnod odáig életedben, ahol biztonságban vagy „Krisztusban”, ahol nem engeded, hogy önértékelésed mások véleményén és tettein alapuljon. Hagyj fel azzal, hogy önértékelésedet a kinézetedben vagy a munkádban keresed, vagy abban, ahogy mások bánnak veled. Isten szemében mérhetetlenül értékes vagy, mert Jézus a vérét ontotta érted. A drága vér tett értékessé. Igen, vannak hibáid. Igen, vannak dolgok, melyekben változnod (777blog.hu)

Évközi 19. vasárnap “B” év (2018)

AUGUSZTUS 12. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP - „B” ÉV Mindnyájan Isten tanítványai lesznek Abban az időben: A zsidók zúgolódni kezdtek (Jézus) ellen, amiért azt mondta: „Én vagyok az égből alászállott kenyér”. Így érveltek: „Nem Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az égből szálltam alá?” Jézus azonban így szólt: „Ne zúgolódjatok […] (Kiss Ulrich blogja)

Évközi 20. vasárnap “B” év (2018)

AUGUSZTUS 19. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP - „B” ÉV Ha nem eszitek az Emberfia testét (…), nem lesz élet bennetek. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” […] (Kiss Ulrich blogja)

Büszkén számol be fatimai zarándokútjáról Ákos – VIDEÓ

A népszerű énekes sokszor tett már tanúságot hitéről, most videó blogjában számolt be fatimai zarándoklatáról, melyre két koncert között kerített sort. Kovács Ákos Kossuth-díjas magyar költő, dalszerző, énekes, rockzenész, és saját bevallása szerint római katolikus keresztény. Ákos büszkén vállalja hitét és nézeteit, videó blogjában most fatimai zarándoklatáról számolt be követőinek. “Igen, ez egy zarándoklat” - nyomatékosítja már videója elején Ákos. “Talán nem sokan tudják, hogy Fatima nem is létezne, legalábbis nem ebben a formában, ha nincs egy magyar pap, Kondor Lajos atya, aki 40 éven keresztül ápolta Fatima szellemét.” - fogalmaz Ákos. “Olyannyira, hogy egy gyönyörű olajligeten keresztül tekergő kálváriát építettet azoknak a magyaroknak az adakozásából, akik kényszerű módon 1956-ban hagyták el a hazájukat. Minden egyes stációnál egy kis márvány lap hirdeti, hogy ki (777blog.hu)

Így dicsőített a libanoni keresztény kórus Magyarországon

Az idei nyár újdonsága volt a magyarországi keresztény programkínálatban a Medjugorje-i mintára Máriabesnyőn megrendezett Mladifest, amely célul tűzte ki a fiatalok Istennel való kapcsolatának elmélyítését, napjaink “tornacipős szentjeinek” megszólítását. A rendezvény civil falujában az érdeklődők megismerkedhettek a kopt keresztények mindennapjaival és egy különleges libanoni kórus dicsőítő dalait is meghallgathatták - írja az S4C.news. A Máriabesnyői Mladifest névre keresztet fesztivál egyik különleges programpontja volt a Libanonból érkező Sancta Maria Choir, akik vidámságuk mellett zenei szolgálatukkal is emelték az egyébként is pazar hangulatot. A Youtube videómegosztó portálra feltöltött klipjükben remek zenei aláfestéssel kaphatunk ízelítőt arról a rendezvényről, amely hangsúlyosan felhívta a figyelmet a keleti kereszténység védelmének fontosságára. Mint a videóból kiderül: a kórus aktív (777blog.hu)

Felszámolják az egyetlen katolikus szemináriumot Észak-Írországban

A 185 éve működő intézmény papnövendékei más képzőhelyeken folytatják tanulmányaikat. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Ima depresszió ellen Loyolai Szent Ignáctól

Amikor nagyon mélyponton érzed magad, fordulj még jobban Istenhez, és imádkozd el ezt a gyönyörű imát! A depressziót nem könnyű kezelni - bármelyik fajtájáról vagy fokozatáról legyen szó. Teljesen át tudja járni az elménket, a szívünket és a kétségbeesésnek akár olyan mély szintjére is képes lehúzni minket, hogy úgy érezzük, már minden remény elveszett. Mégis, Isten a gyötrelmeinkben is velünk van, meg akar minket tartani, meg akar óvni a csapásoktól. Nekünk csak meg kell nyitnunk a szívünket, engednünk, hogy megtöltse lelkünket a remény! Segítségül szolgálhat ehhez Loyolai Szent Ignác imája. Ebben a gyönyörű imádságban arra kérjük Istent, növelje bennünk a bizalmat iránta, „hogy semmitől se riadjunk meg, és ne aggodalmaskodjunk”. Jézus Krisztus, amikor minden sötétségbe borul, és megérezzük gyengeségünket, tehetetlenségünket, add meg nekünk, hogy érezhessük a Te jelenlétedet, szerelmedet é (777blog.hu)

Tüzek, lángok, parazsak

Július 15-én, a hajnali órákban leégett a Nagydobronyi Déli Cigánytelepen található református imaház és a mellé épült óvoda. Kolozsí András vezető lelkész az Országos Református Cigánymisszió Facebook-oldalán osztotta meg a történetet. “Nagy a gyanú, hogy gyújtogatás történt. Nem tudjuk, hogy kapcsolatba hozható-e a mostanság Kárpátalján élő magyar ajkú cigányság ellen elkövetett atrocitásokkal. Nem kizárt. Várjuk a nyomozás eredményét! Kérek Mindenkit, aki teheti, imádkozzon az Imaházát vesztett Gyülekezetért, hogy adja meg nekünk Isten, hogy áldásul szolgáljon a nagy keserűség és tegye Urunk ezt is a Gyülekezetünk javára! Isten segedelmével újra fogjuk építeni az Imaházat, az Óvodát és a családi házat is. Ehhez várjuk a testvéri adományokat is!” LEÉGETT EGY IMAHÁZ NAGYDOBRONYBAN, GYÚJTOGATÁSRA GYANAKSZANAK - 777blog.hu Két hónapon belül ez a második olyan tűzeset, amelyet egyházi (reposzt.hu)

A hittel szembenálló nehézségek ma Európában - A későbbi XVI. Benedek pápa prófétai figyelmeztetése 1989-ből

Az alábbiakban Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció akkori prefektusának (a későbbi XVI. Benedek pápának) az 1989. május 2-án, az európai püspöki karok hittani bizottságainak laxenburgi találkozóján elmondott beszédét közöljük, teljes terjedelmében, a Katolikus Válasz saját fordításában. A szöveg eredetije angol, francia, és német nyelven a Vatikán honlapján olvasható. Fordításunkhoz a beszéd leiratának angol nyelvű változatát használtuk, néhány helyen a német szövegváltozat segítségét is felhasználva. *** A hittel szembenálló nehézségek ma Európában Joseph Ratzinger bíborosprefektus Európa Hittani Bizottságainak Találkozója(Laxenburg, 1989. május 2.) Mint püspökök, akik felelősséggel tartozunk az Egyház hitéért az országainkban, azt kérdezzük magunktól: hol jelentkeznek leginkább azok a nehézségek, amelyekkel az embereknek a hittel kapcsolatban szembe kell nézniük, és hogyan tudunk helyes (Katolikus Válasz)

- Kedd [2018.07.24.] "Van-e Isten az ÚRon kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül?"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Kedd [2018.07.24.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Ézs 44,8 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ézs 51,15 Ne rettegjetek, és ne féljetek! Hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim! Van-e isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla! Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek URa a nevem! Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem mondtam-é meg és nem jelentém előre? Ti vagytok tanuim! Hát van-é rajtam kivül Isten? Nincs kőszál, (Bátorító blognapló)

- Kedd [2018.07.24.] "És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Kedd [2018.07.24.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Ef 5,8-9 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Lk 6,35 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úg (Örömüzenet)

- Kedd [2018.07.24.] "Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2018.07.24.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 31,6 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jel 3,20 Térjetek meg ahhoz, akitől oly messze távolodtatok, Izráel fiai! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: Térjetek vissza hát hozzá, a kitől oly nagyon elpártolátok, Izráelnek fiai! Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; Térjetek hát vissza ahhoz, Izrael fiai, akitől oly gonosz módon elpártoltatok. Nézd, az ajtóban állok és kopogok. "Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Hiszen nem kívánom a (Útmutató)

Mihalec Gábor: Nem minden párkapcsolat menthetetlen, ami annak tűnik

A közelmúltban megjelent Házasság 2.0 kötet szerzőjével arról beszélgettünk, hogy miként lehet úgy lecserélni a kapcsolatunkat, hogy mégis ugyanaz a személy marad életünk társa. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Minden út Rómába vezet – Több, mint nyaralás

A napokban Rómába készülünk, nyaralni. Végre sikerült a szabadságokat jól összpontosítani és megszervezni az utat. Ahogy a mohamedánok Mekkába zarándokolnak el legalább egyszer életükben, sokan tartják, hogy a katolikusoknak pedig Rómába kell ellátogatniuk életük során. Nekünk mégis többről szól az út, mint egy kötelesség teljesítéséről vagy egy napszemüveges turistakalandról. Igazság szerint már évek óta érlelődik bennünk a gondolat, hogy elutazzunk Rómába. Sokáig egy távoli álomnak tűnt, hogy mi valaha visszatérjünk az Örök Városba, hiszen nem olcsó mulatság és sok paraméternek kell teljesülnie, hogy az ember eljuthasson oda. Férjem már kiskorában járt ott, én pedig a gimnazista éveim végén. A történelem, a kultúra, a mediterrán világ, és az érzelmeiket az utcán megélő olaszok állandóan vonzottak bennünket vissza. Most végre vissza is megyünk! Azonban keresztényként nem tudok Rómára egyszerű tur (777blog.hu)

Több mint félmillióval csökkent a németországi keresztények száma

Egy év alatt 660 ezerrel csökkent a németországi nagy keresztény egyházak tagjainak száma - számolt be a napokban a németországi evangélikus egyház és a római katolikus német püspöki konferencia. Hozzátették: az egyháznak utat kell találnia, hogy elérje és megszólítsa az embereket - írja az S4C.news. Az evangélikusok a friss adatok szerint 21,5 millióan vannak, 390 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban, ami 1,8 százalékos csökkenést jelent. A római katolikus egyház tagjainak száma közben 270 ezerrel, 23,3 millióra csökkent egy év alatt Németországban. A Németországban élő 82,7 millió ember 57,6 százaléka tartozik valamelyik keresztény felekezethez. A hívők számának csökkenése leginkább demográfiai okokra vezethető vissza. Az evangélikus egyház követői közül tavaly 350 ezer ember halt meg. A reformáció 500. évfordulójának évében azonban mintegy 10 ezerrel többen, csaknem 200 ezer ember döntött úgy, hogy (777blog.hu)

Mit tegyünk a sátánistákkal?

Sátánista egyházak, mozgalmak, csoportosulások az ószövetségi idők óta megtalálhatóak közöttünk, és ugyan sokszor különböző gondolatiságban gyökerező lelkülettel, de hűen szolgálják “urukat” mind a mai napig. Figyelemfelhívás, hogy ne csak a kívülről jövő veszedelmekre legyünk érzékenyek. Az írás eredetileg az S4C.news oldalon jelent meg, melyet most teljes terjedelmében közlünk. A közelmúlt politikai megnyilvánulásaiban előfordult, hogy Soros György nevét a sátánnal elég szűk kontextusba helyezték. Erre ráharapva, a különböző médiumok közt is előfordult, hogy “mint hiteles forrás” megkérdezik a Magyarországon legrégebben működő sátánista csoportosulás vezetőjét, mit gondol az ügyről. Ez volt a témával az első közelebbi találkozásom, mikor szembesülhettem azokkal a zavarba ejtően korrektül megfogalmazott és alátámasztott gondolatokkal, amelyeket egy ilyen ember/embercsoport k (777blog.hu)

15 kifogás, hogy miért nem megyünk gyónni

XIV. Benedek pápa mondta: “Szoros összefüggés van az életszentség és a kiengesztelődés szentsége között. Az Isten átalakító és megújító tettei előtt nyitva álló szív tényleges átalakulása minden reform ’motorja’ és valódi evangelizáló erő. A gyóntatószékben a vezeklő bűnös az isteni irgalom szabad áramlása által igazolást, megbocsátást és megszentelést nyer, elhagyva a régi embert, hogy új emberré váljon. Az, aki mélyen megújult az isteni kegyelem által, magában hordozza és ezáltal hirdeti az evangélium újszerűségét.” (Beszéd az Apostoli Penitenciária kurzusának résztvevőihez, 2012.03.09.-én) Sokszor azért, mert a félelem, a szégyen vagy a világ befolyása azt sugallja nekünk, hogy nincs szükségünk Istenre, nem vesszük észre vagy alábecsüljük ennek a szentségnek a jelentőséget, ami olyan gyönyörű és irgalommal teljes. A szentgyónás megnyitja az ajtókat, hogy részt vehessün (777blog.hu)

Brit tudósok: a mesterséges embergyártás morálisan elfogadható

Egy bioetikusokból álló szervezetnek nincs kifogása a génmanipuláció ellen, ha az nem árt sem a leendő személynek, sem a társadalomnak. [...] Bővebben! (Szemlélek)

07.23 Én Vagyok

János 8,52-59 tovább (Velünk az Isten!)

Biztonságérzet ≠ függőség vagy felelőtlenség, hanem... (Jézus és Péter a vízen - 2. rész)

A kép forrása itt találhatóIgehirdetés Mt 14,22-33 alapján(A sorozat első része itt található.)Ezekben a hetekben, amikor búcsúzunk a gyülekezetekkel egymástól, ugyan arról az igehelyről szólnak az igehirdetések, de vasárnapról vasárnapra annak más részéről, és a blogon érnek össze. Jézus és Péter vízen járásáról van szó. Múlt héten, a történet első harmadában, addig jutottunk, hogy az 5000 ember megvendégelése után Jézus egyedül akart maradni egy fél napot, és a tanítványokat is magukra akarta hagyni gondolkodni, amolyan csoportos lelkigondozásként. Amikor éjjel utánuk indult, „egyszerűben” elsétált hozzájuk 4-5 kilométert a víz tetején… Az előző nap eseményeitől, és a kísértetnek hitt jelenségtől halálra rémült tanítványok Jézus hangjától azonban megnyugodtak. Péter szívében pedig már készülődött valami…Központi gondolatunk ma az ő vízen járásához kötődik, és í (Egy evangélikus lelkész blogja)

07.22 A Világ Világossága

János 8,12-20; 12,44-50 tovább (Velünk az Isten!)

2. oldal a 273-ből. || Előző oldal || Következő oldal