Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 33534 || 2. oldal a 336-ből. || Előző oldal || Következő oldal

- Hétfő [2019.10.07.] "Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Hétfő [2019.10.07.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 2Sám 22,2 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Kor 1,10b Így mondta: Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem. a kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani; így szólt: Sziklám és mentsváram az Úr, szabadítóm nekem az Isten, Belé vetjük minden reményünket, hogy ezentúl is mindig megm (Útmutató)

Aratási hálaadó ünnep

"Mindenek reád néznek, Uram, hogy megadd eledelüket idejében." (Zsolt 104,27) "Ha megnyitod kezedet: jóllaknak javaiddal. Ha elrejted orcádat: megrémülnek. Ha kibocsátod lelkedet: élet támad, és megújítod a földnek színét." (Zsolt 104,28.29.30.) Hálás szívvel mondunk köszönetet minden testvérünknek, aki terményt adományozott az Egyházközség bábonymegyeri, tabi vagy somogymeggyesi ünnepi istentiszteletére! Az összegyűlt adományokat az Evangélikus Hittudományi Egyetem Melanchton Szakkollégiuma részére ajánljuk fel.   (Bábonymegyer)   (Tab)   (Somogymeggyes) (Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség)

Az Úr közel

„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsolt 145,18) (KötőSzó)

Nem tudod úgy megbántani Istent, hogy ne halna meg érted

Vajon mi tartotta Jézust a kereszten? Nem a halálos ítélet, nem is a szegek. Haladunk tovább a Keresztény Tanösvényen. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Ferences nővér lett a legjobb asztaliteniszező szerzetes

Különleges kategóriában is indulhattak sportolók egy hazai viadalon. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Heti csuhás impulz

#heticsuhás A spirituális érdeklődésed nem arra való, hogy jobbnak tarts magad másoknál, hanem arra hív, hogy a hétköznapjaidat normálisan, a jelenben élve próbáld megélni. Anselm Grün gondolata nyomán (#BIBLIAKULTÚRA)

Ein Asur: az ókori Izrael New York City-je

Az észak-Izraelben feltárt Ein Asur (Ein Asawir) a korai bronzkor egyik legnagyobb települése. A feltáró régészek szerint az 5000 éves kánaáni megapolisz örökre megváltoztatja azt, amit a térségben (Jordánia, Libanon, Szíria déli része) az urbanizáció kialakulásáról tudunk. A 6000 lakosú, 160 hektáros alapterületű, kifinomult építkezést és várostervezést sugalló nagyvárosra a mai Harish melletti új közlekedési csomópont építésekor bukkantak az Izraeli Régészeti Hatóság emberei. Ezen túlmentően az ötezer éves struktúrák alatt egy korábbi, 7000 éves kőrézkori település nyomai bontakoztak ki a feltárók előtt. A két és fél éve folyó ásatásokból kiderült, hogy a korai bronzkorban (az i. e. 4. évezred végén) a Wadi Ara közelében épült város két vízforrás közelében helyezkedett el. Így a mezőgazdasághoz oly szükséges termékeny föld, valamint a fontos, központi kereskedelmi útvonalakhoz közel fe (#BIBLIAKULTÚRA)

Illés vagy (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap, 2019.10.06.)

textus: 1Kir 17,17-24 „17Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. 18Az asszony így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? 19Ő ezt mondta neki: Add ide a fiadat! És kivette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. 20Majd az ÚRhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, URam! Még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát?! 21Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az ÚRhoz: Istenem, URam! Térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe! 22Az ÚR meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az föléledt. 23Illés ekkor fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad! 24Az asszony így felelt Ill (Gyülekezetépülő)

170 éve történt: és a mai Habsburgok hogyan vélekednek minderről? - s a nemzeti bűnbánattartásról?

170 éve történt: és a mai Habsburgok hogyan vélekednek  minderről? - s a nemzeti bűnbánattartásról? LÉLEKLÁNGOTOK BENNÜNK ÉG TOVÁBB, AMÍG MAGYAR ÉL A FÖLDÖN,  FŐHAJTÁSSAL EMLÉKEZIK RÁJUK 3. RÉSZ ARADI REKVIEM BALÓ BÉNI REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR SZEMÉLYES  VALLOMÁSÁVAL „A lelkészek elfödték arcukat, és térdre borultak imádkozva” Mai emlékező: Dr. Békefy Lajos református lelkipásztor Itt állok az aradi várárok, vesztőhely mellett, ahol 170 éve 13 nagyszerű ember testéből és lelkéből megépült a láthatatlan, mégis érzékelhetően velünk élő Magyar Golgota. Összeszoruló szívvel és torokkal. Döbbenetesen sejlik fel lelkemben az osztrák  hatalom megalázó cinizmusának visszataszító kegyetlensége. Azokban a napokban is a bécsi Burgban selyemágyban és plüssbevonatú trónon finomkodó Őcsászári felség gyilkos eleganciája és könnyedsége. Másrészt itt a várárokban, (Békefy Lajos blogja)

Aranyló remény -

Aranyanyu vagyok. Végérvényesen és visszavonhatatlanul. És ez azt is jelenti, hogy soha de soha nem vagyok már egyedül. Nevezhetjük sisterhoodnak, női összetartásnak vagy barátságnak, a lényeg ugyanaz marad. Egy olyan közösség tagja vagyok, ami készen van. Az alapja valami olyan elementáris, már már szakrális erő, amit nehéz meghatározni. Nők, akik nagyon, nagyon erősek. Akik mindig a megoldást, keresik, akik egyszerre állnak helyt a munkájukban, az anyaságukban és az emberségükben egyaránt. Életeket változtatnak meg, ki fizikai, ki lelki értelemben, de egyformán. A hétvégén a barátságnak, a lelki közösségnek valami olyan erejét tapasztaltam, amit korábban nem. Találkoztunk, együtt voltunk, láttuk, hogy a szellemiségünk hogyan árad ki és teszi jobbá a világot, és közben megértettük, hogy veszély ránk is leselkedik.  Nem szoktunk naponta beszélni, de kiderült, hogy mindenki megtalálja a másikat, ha a szükség vagy (Kecskeméti Zsuzsa: Gondolatok a nagyvilágról)

Kortárs gondolatok a Biblia tudományos értelmezéséről

Thomas Römer, filológus, számos könyv és tanulmány szerzője, a Collège de France biblikus professzora úgy véli, hogy a Biblia tudományos értelmezése gazdagítja a szöveget és szélesíti a megértés horizontját, mindazonáltal nem kérdőjelezi meg a hit alapjait. Professzor Römer, meghatározná nekem, hogy mi fán terem egy biblikus? Válaszolhatnám azt, hogy a biblikus az valaki, aki úgy döntött, hogy a Bibliát kutatási tárgyának tekinti, és élete nagyobb részét ennek a kutatásnak szenteli. De mihelyt ezt kimondom, olybá tűnhet, hogy a biblikus a Biblia fanatikusa, aki az életet csak ezen keresztül látja. Az én elgondolásomban a biblikus inkább egy olyan ember, aki megpróbálja megérteni a szövegek eredetét és történetét. A Biblia megértéséhez el kell fogadni egy változatos módszertant, összehasonlítani kéziratokat és fordításokat, irodalmi tanulmányokat végezni, tanulmányozni a feliratos anyagokat, aztán azoknak (#BIBLIAKULTÚRA)

Ad Fontes – vissza az alapokhoz

Néha falra mászok attól, hogy az edzésen újra és újra elővesszük az alapgyakorlatokat. Helyes állás, helyes kéztartás. Főleg olyankor bosszantó ez, amikor kezdők jönnek, és velük együtt kell ugyanazokat az untig ismert feladatokat csinálni. Azt meg néha kifejezetten nem értettem, amikor nekünk, haladóbbaknak például a szabályos fordulást vagy a legegyszerűbb ütést kellett gyakorolni. A negyedik […] The post Ad Fontes – vissza az alapokhoz appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Senki és semmi nem szakíthat el Isten szeretetétől

 Csak te magadat, amikor azt gondolod, hogy Isten elfordult tőled!  [...] Bővebben! (Szemlélek)

Reggeli naplójegyzetek a Genezisről (6) – Kain keserűsége

„Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed?” (1Móz 3,8) Csak találgathatunk, miért nem tekintett Isten Kain áldozatára, miközben Ábelét viszont elfogadta. Azt tudjuk, hogy Ábel a juhok közül vitt Istennek áldozatot (az elsőszülött kövérjét), Kain pedig a föld gyümölcséből. Ábel áldozata tehát véresáldozat volt, Kainé pedig a […] (Szabados Ádám blogja)

Klímavédelem: az új szekuláris vallás?

A Tageszeitung mindazonáltal fontosnak tartja, hogy a józan ész mellett a szívre is hassunk. „A radikális változáshoz metafizikai narratíva szükséges” – javasolja a lap. Életvitelünk átalakítása nagy lemondással jár, ezért vallásos, moralizáló és apokaliptikus nyelv kell, hogy rávegyük az embereket a húsevés korlátozására és az utazások csökkentésére. „Szünet nélküli moralizálásra van szükség, és a felmelegedés megállításának célja mindent felülír.” A Tageszeitung úgy véli, hogy a félelemkeltés már elégséges szinten van, ezért már csak „pozitív utópia és pozitív mítoszok” szükségesek, amelyek felvázolják a megváltás állapotát, vagyis a felmelegedés legyőzése utáni Paradicsomot. A cikk végén a szerzők megjegyzik, hogy a zöld pozitív utópiában sem nehezebb hinni, mint a végtelen növekedés materialista mítoszában. Prófétikus klímavédelem - Metazin A Metazin ismerteti a baloldali (reposzt.hu)

Szentháromság u. 16.

    Lázár feltámasztása                                                                                        Miért dicsérjük az Urat és milyen dolgait hirdessük? - Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10)  Ha hiszel őbenne, mindez számodra is valóság már ma!     Szabad vagyok!   Istené a hála, hogy még éltet engem, kegyelem, ha van még, valami jó bennem. Életemet már rég kiolthatta volna, hisz méltatlan vagyok, ama dicső honra, melyet övéinek örömmel készített, és soha nem látott szépséggel ékített.   Életemet tőle, ajándékba kaptam, adta, s elveheti, bármely pillanatban! Hátam mögött van már, évtizedek sora, érettük a hálám, nem lesz elég soha. Nem hiába múlnak fölöttem az évek, üdvösségem útján, Vele: mennybe (Bátorító blognapló)

SZENTHÁROMSÁG U. 16.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió                                                  ÖRÖK HÁLA!   Kegyelem, hogy megértettem, ajándékba kaptam lelkem. Isten adta sáfárságra, fordítsam azt áldására. De már adósként születtem, csak önmagamat szerettem. Bűnt szolgáltam életemmel, nem törődtem a lelkemmel. Isten jót remélt felőlem, hanyag sáfár lett belőlem. Adóságom oly nagy nekem, hogy azt: ki sem fizethetem. Terhem alatt roskadoztam, így Istenhez folyamodtam. Tékozlásom szívből bánom, óh, engedd el, adóságom. Nem hiába könyörögtem, helyesen döntött fölöttem. Szánó szíve, megszánt engem, hiszen Lelke része, lelkem. Adóságom elengedte, ám azt: Szent Fiára tette.  Ő fizetett énhelyettem, adóságtól, szabad lettem. Kegyelemből, szabad gyermek, hála érte, Istenemnek. Szabadságom örök, drága, Fia vére, volt az ára! Kereszten, pa (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2019.10.06.] "Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html       - Vasárnap [2019.10.06.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Mal 3,16 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  3Móz 26,1   Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az URat, az ÚR figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az ÚR előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét.   Ne csináljatok magatoknak bálványisteneket. Se faragott képet, se szent oszlopot ne állítsatok magatoknak, kőszobrokat se helyezzetek el orszá (Bátorító blognapló)

170 éve áldozták életüket az aradi vértanúk

(Garai András webnaplója)

- Vasárnap [2019.10.06.] "Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR     - Vasárnap [2019.10.06.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers: 2Tim 1,10 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 11,25-26 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megje (Örömüzenet)

2019.10.06. "Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az föléledt!"

Az igehirdetés alapigéje: 1Kir 17,17-24 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/1KI/17/#17 (Örömüzenet)

SZENTHÁROMSÁG U. 16.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Életünk el van rejtve Krisztusban! Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Lk 7,11-17  http://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/7/#11 Ef 3,13-21   http://abibliamindenkie.hu/uj/EPH/3/#13 Jsir 3,22-26.31-32    http://abibliamindenkie.hu/uj/LAM/3/#22 Zsolt   86,12-17 http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/86/#12 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

SZENTHÁROMSÁG U. 16.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10) http://abibliamindenkie.hu/uj/2TI/1/#10 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek355.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek332.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is!   (Útmutató)

- Vasárnap [2019.10.06.] "Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2019.10.06.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Hag 2,9 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Fil 2,9 Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt – mondja a Seregek Ura –, és ezen a helyen békességet adok! – így szól a Seregek Ura. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békess (Útmutató)

Korral haladni, Krisztusban maradni – interjú Szabó Balázs gospelzenésszel

Szabó Balázs első ránézésre a keresztények egyik skatulyájába sem fér bele, hiszen tornacipőben, hasított nadrágban és bőrdzsekiben járja az országot, és így evangelizál. Dalaiból és a tanúságtételéből áradó erő és béke azonban kivételes Istenkapcsolatról árulkodik.  Mindig is keresztény voltál vagy volt az életedben egy fordulópont, ami Istenhez vezetett? Keresztény családba születtem, amit most, felnőtt fejjel már úgy látok, hogy jó alapot adott. Természetes volt számomra, hogy az Úristen megszólítható. Aztán a kamaszodással az én kálváriám is kezdetét vette. Az 5 éven át tartó vargabetű nemcsak azzal járt, hogy nem jártam templomba, gyülekezetbe, hanem egyszerűen alkut kötöttem az Istennel – a saját magamban és a másokban való csalódottságom miatt -, ami egyszerű alku volt: Ő békén hagy engem, én pedig Őt. Egyszerűen csak hagytam, hadd sodorjon az ár magával. Éveken át fogyasztottam napi szint (777blog.hu)

Ember vagyok, ments ki innen!

Nem mondom, hogy szeretnék kutya lenni, de néha irigylem őket. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Indiai csirke

 A magyar népre nem lehet azt mondani, hogy nem befogadó. Amerre csak jártunk a világban, megkóstoltuk az ételeket, és átvettük, ami tetszett. Ha új dolgot láttunk a boltban, vagy hírét hallottuk, akkor tettünk egy próbát. Így lett magyar a lecsó, a fahéjas csiga, a vanília sodó. És így lett nemzetközi a gulyás, bár sok helyen alig emlékeztet a mi levesünkre, de legalább ránk emlékeznek róla.  Sok felé jártam a világban a szüleimmel, de a magyar konyhának nem találtam párját. Ezért aztán általában régi recepteket használok, de azért kitekintek én is más nemzetek konyhája felé. Ezért van a blogban chutney (csatni), ami egy indiai fűszeres szósz, vagy Königsbergi húsgolyók. Most ezt az indiai fűszerezésű csirkét készítettem a családi összejövetelre. Persze volt marhahúsleves, göngyölt csirkecomb  és piros hús is. Anika sütit és salátát hozott, én pedig a zabpelyhes almást sütöttem. Reszelve. :) Jól fo (A parókia konyhájából)

Új bíborosokkal módosítja a pápaválasztó testület összetételét Ferenc pápa

Tizenhárom új bíborost kreál Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában szombat délután bemutatott misén, ezáltal tovább módosul a következő egyházfőt megválasztó bíborosi testület földrajzi összetétele. [...] Bővebben! (Szemlélek)

1 mondat = 1 történet a Bibliából – Te kitalálod?

A kvízeket mindnyájan szeretjük, főleg, ha sok kérdésre tudjuk a választ. Megveregethetjük a vállunkat, hogy a Harry Potteres kérdésekre húszból tizenkilencre tudtuk a megoldást, és tíz helyesírási kérdésből nyolcat jól tudtunk, ami messze az átlag felett van. Megmérettetjük magunkat fizika, földrajz, irodalom, filmek és jóformán bármilyen témában, de vajon a Biblia történeteit mennyire ismerjük? A múltkori kvízhez hasonlóan jöjjenek előbb a feladatok és a végén megtaláljátok majd a megfejtéseket is. Most azonban nem kérdéseket hoztunk nektek, hanem rövid mondatokat, melyekbe egy-egy bibliai történet lényege sűrűsödik. Kommentben várjuk a ti mondataitokat is! Istennel lehet alkudozni, ha van néhány biztos embered. Ókori lifttel közlekedni nem életbiztosítás, de menekülés közben minden segítség jól jön. Óvatlan tisztálkodásnak, házasságtörés a vége. Aki nem figyeli az időjárásjelentést, az kénytelen csel (777blog.hu)

170 éve: "A világ leggyászosabb menete - Elvégeztetett!" - ARADI REKVIEM

"A világ leggyászosabb menete - Elvégeztetett!" LÉLEKLÁNGOTOK 170 ÉVE VIGYÁZZA HAZÁNKAT (2. rész) ARADI REKVIEM BALÓ BÉNI REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR SZEMÉLYES  VALLOMÁSÁVAL Mai emlékező: Dr. Békefy Lajos református lelkipásztor Itt állok az aradi várárok, vesztőhely mellett, ahol 170 éve 13 nagyszerű ember testéből és lelkéből megépült a láthatatlan, mégis érzékelhetően velünk élő Magyar Golgota. Összeszoruló szívvel és torokkal. Döbbenetesen sejlik fel lelkemben az osztrák  hatalom megalázó cinizmusának visszataszító kegyetlensége. Azokban a napokban is a bécsi Burgban selyemágyban és plüssbevonatú trónon finomkodó Őcsászári felség gyilkos eleganciája és könnyedsége. Másrészt itt a várárokban, a gyalázat árkában a rideg végrehajtó hatalom, a kivégző osztag parancsnokának hétköznapi, őrmesterstílusú pimaszkodása is felkavarog bennem az erkölcsileg győztes, s  (Békefy Lajos blogja)

Pécsi társasház és a nagykőrösi piaccsarnok nyerte idén az Év háza díjat

Az Év háza versenyen családi ház és lakóépületek kategóriában Karlovecz Zoltán építész vehette át az első díjat Pécsre tervezett háromlakásos lakóházáért, középület kategóriában pedig Járomi Irén és Kiss Gyula építészpáros munkája, a nagykőrösi városi piac csarnoképülete bizonyult a legjobbnak. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A klímavédelem, mint paravallás

A klímamozgalmat sokan vádolják azzal, hogy túlzottan moralizálóvá, kvázi-vallásossá és irracionálissá vált. A Tageszeitung véleménycikke szerint ez a legjobb, ami történhet. [...] Bővebben! (Szemlélek)

In kokó veritas

Közpénzek megcsapolásáról, visszaosztásáról és az abból vásárolt külföldi luxusvillákról beszélgetnek fehér por adagolása közben a kispesti szocialisták a Hír TV Informátor című műsorához került felvételeken. A többórányi rögzített beszélgetéseken Gajda Péter kispesti MSZP-s polgármester emberei arról mesélnek, hogyan gazdagodtak meg közpénzek lenyúlásával. A felvételeken több MSZP-s mellett Lackner Csaba szocialista képviselő is hallható, aki azt vallja: ha valaki az önkormányzati politikában nem keres évi száz millió forintot, az hülye. Karácsony jelöltjei egy drogpartin a lopásaikkal dicsekszenek - origo.hu No, írjunk reposztot - gondoltam, és körülnéztem a neten valami közéleti hírért. Nem kellett megerőltetni magamat, hiszen önkormányzati választások ideje van, innét s onnét, mondhatjuk úgy is, hogy balról s jobbról árad a hír. A híráradatban pedig sokféle hírrel találkozhatunk: érdekes h (reposzt.hu)

Pogány "ökológiai szertartást" mutattak be a vatikáni kertekben

Ferenc pápa és a kúria több tagja pénteken faültetési ceremónián vettek részt a vatikáni kertekben, a Globális Katolikus Klímamozgalom, a (pán-amazóniai szinódust is szervező) Pán-amazóniai Egyházi Hálózat, és a Ferences Kisebb Testvérek Rend szervezésében. A rendezvényt Assisi Szent Ferenc ünnepnapja és a vasárnap kezdődő pán-amazóniai szinódus megünneplésének szánták. A rendezvényen főként világi hívek vettek részt civil ruhában, a résztvevők között azonban volt egy ferences szerzetes rendi ruhában, valamint amazóniai lakosok is pogány vallási öltözékben. Az egészen szokatlan ünnepség alatt a résztvevők kézenfogva álltak körbe, térdeltek le, és hajoltak meg két, szinte teljesen meztelen várandós nő képe előtt - számol be róla az amerikai Catholic News Agency katolikus hírügynökség. Az ünneplők ez követően körtáncot jártak a képek körül a dél-amerikai bennszülöttek Földanyának bemutatott (Katolikus Válasz)

- Szombat [2019.10.05.] "Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2019.10.05.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 46,10b S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mt 20,16 Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.  Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;  Ekképen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Azt mondom: Tervem valóra válik, és amit akarok, mindent végbeviszek. (Útmutató)

- Szombat [2019.10.05.] "Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Szombat [2019.10.05.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Mal 3,5 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  3Móz 26,2   Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen és a hamisan esküvők ellen; azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem! - mondja a Seregek URa.   Nyugalomnapjaimat tartsátok meg, és szentélyemet tisztelj (Bátorító blognapló)

- Szombat [2019.10.05.] "Én, János, hallottam és láttam ezeket, és leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szombat [2019.10.05.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: 1Pt 5,7 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jel 22,9 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.   De ő így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófét (Örömüzenet)

Ádám, hol vagy?

Ma van Szent Ferenc napja, ehhez időzítve rendezik meg a Teremtés Hetét, amelynek jegyében a SZEMlélek partnerségével tartottak érdekes előadást a "fenntarthatatlanság történetéről" Budapesten. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Nemzetközi bélyegkiállítás nyílt Budapesten

Ma kezdődött a HUNFILA 2019 Budapest Nemzetközi Bélyegkiállítás, melynek a Stefánia Palota ad otthont. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Megbocsátott, majd megölelte fivére gyilkosát

A Bibliában többször is olvassuk, hogy bocsássunk meg ellenségünknek. Viszont, amikor az életben hasonló szituációba keveredünk, nem mindig olyan egyszerű. Brandt Jean mégis megrázó tanúságot tett Isten szeretetéről fivére gyilkosának a tárgyalásán. Az amerikai férfi elmondta, hogy megbocsátott neki és a legjobbakat kívánja számára, majd megölelte a rendőrnőt. Megható pillanatoknak lehettek szemtanúi Amber Guyger bírósági tárgyalásán a jelenlévők. A dallasi rendőrnő tévedésből saját otthona helyett egy szomszéd lakásba lépett be, ahol szolgálati fegyverével lelőtte az idegennek hitt Botham Jeant. Guygert az esküdtszék tíz év börtönre ítélte, azonban az ítélethirdetés után megrázó pillanatoknak lehettek tanúi a megjelentek. Az afroamerikai férfi fivére, Brandt remegő hanggal kérdezte meg beszéde végén a bírótól, hogy megölelheti-e testvérét meggyilkoló nőt. „Nem tudom, hogy lehetséges-e, de megöle (777blog.hu)

Hazai pályán javíthatunk: a Merkapt együttesét fogadjuk a Siketeken

Vasárnap fordulatos mérkőzésen szenvedtünk 6-4-es vereséget Budafokon, a 33 FC otthonában, nem sikerült tehát megszereznünk második szezonbeli győzelmünket. Holnap - a pontvadászat 6. fordulójában - hazai pályán javíthatunk: a szintén négypontos (de egy mérkőzéssel többet játszó) Merkapt SE együttesét fogadjuk a Siketeken. Négyszer is eredményesek voltunk a 33 FC elleni összecsapás első játékrészében (Paulik Tomi kétszer is betalált, így már négy gólnál jár az idényben, míg Jassoy Benjamin és Vízer Kristóf is első tétmeccsen szerzett találatát szerezte kék fehérben), sajnos azonban ellenfelünk sem maradt adós a gólokkal, s bár a szünetre még 4-3-as vezetéssel mehettünk, míg a hazaiak - megismételvén első félidei teljesítményüket - a második játékrészben is háromszor kapitulálták védelmünket, mi már nem szereztünk újabb gólt, így végül pont nélkül távoztunk Budafokról.  Soron következ (Erős Vár FC)

Ákos legkülönlegesebb dala – a lányával tett tanúságot hitéről

Idősziget címmel jelent meg szerdán Ákos huszadik szólólemeze, melyről a népszerű énekes a keddi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, élete eddigi legfontosabb lemeze.  A tizennégy dalt tartalmazó anyagot Ákos december 14-én mutatja be a Papp László Budapest Sportarénában. Két dalban lánya, Őri-Kovács Anna is közreműködött, az Elhiszem című szám zenéjét ő maga írta. A dal az angyali üdvözletből kiindulva tesz tanúságot Jézus megváltásáról. különösen megható, hogy ezt a hitvallást apa és lánya közösen énekli!     Arcán végtelen fájdalom Ajkán hallgat a dallam Tudja, hogy sírnia nem szabad Csak magának suttogja halkan A világot senki se mentheti meg Egyedül az, akinek elhiszed Hogy békét hoz mindenkinek Hogy rábízhatod az életed A bűnöket, a titkokat Az örömöt és az álmot Kapukat tár, országa vár Ha a szívedet te is kitárod Igen, elhiszem Több nincs nekem Még csak 16 éve telt Mikor szárnyak zajára (777blog.hu)

LÉLEKLÁNGOTOK 170 ÉVE VIGYÁZZA HAZÁNKAT

LÉLEKLÁNGOTOK 170 ÉVE VIGYÁZZA HAZÁNKAT ARADI REKVIEM BALÓ BÉNI REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORSZEMÉLYES  VALLOMÁSÁVAL Mai emlékező: Dr. Békefy Lajos református lelkipásztor Itt állokaz aradi várárok, vesztőhely mellett, ahol 170 éve 13 nagyszerűember testéből és lelkéből megépült a láthatatlan, mégis érzékelhetően velünk élőMagyar Golgota. Összeszoruló szívvel és torokkal. Döbbenetesensejlik fellelkemben az osztrák hatalom megalázó cinizmusának visszataszító kegyetlensége. Azokban a napokban is abécsi Burgban selyemágyban és plüssbevonatú trónon finomkodó Őcsászári felség gyilkos eleganciája és könnyedsége. Másrészt itt a várárokban, a gyalázat árkában a rideg végrehajtó hatalom, a kivégző osztag parancsnokának hétköznapi, őrmesterstílusú pimaszkodása is felkavarog bennem az erkölcsileg győztes, s acsászár és ítélet végrehajtóifölött hargitai Nyerges-tető magasan álló 13-mal sze (Békefy Lajos blogja)

Lelki Elemózsia 7 napra - Szentháromság után 16. hét

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim 1,10b) Szentháromság ünnepe után a 16. héten az Útmutató reggeli és heti igéinek örömüzenete: Életünk el van rejtve Krisztusban! És amikor Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, mi is megjelenünk dicsőségben (lásd Kol 3,3.4; 1Jn 3,2)! „Szomjúhozik lelkem az élő Isten után.” (GyLK 704) „Ahogyan az Atya feltámasztja és megeleveníti a halottakat, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar.” (1Jn 5,21; LK) Mert ő Isten; s ő a benne reménykedők élete, szentsége és igazsága! Mindezt Lázár feltámasztásával is igazolta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? – ...ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét” (Jn 11,25-26.40)! Heti igénk a páli megigazulástan része; mert Isten „szabadítot (Útmutató)

Gyönyörű képek a keresztény nevelésről

Kevin Carden egy tehetséges amerikai fényképész, aki szürreális, manipulált fotósorozatokkal nyűgözi le közönségét. Keresztény hitéből adódóan képeinek témái is ezt tükrözik. Nagy visszhangot váltottak ki családjával készített képei, melyek meghatóan ábrázolják azt, hogyan védelmezi egy szülő a gyermeket, és vezeti a hit útján.  “Egy olyan képet szerettem volna elkészíteni, ami egy földi apa szeretetét mutatja meg a gyermeke iránt, miközben a Mennyei Atya gyermekei felé mutatott szeretetét is tükrözi a számára.” – írja Instagram oldalán Kevin. “Azért imádkozom, hogy Isten irántam mutatott szeretete rajtam keresztül tudjon ragyogni, és így a gyermekeim megláthatják Őt bennem.”   “Ezzel a képpel azt szerettem volna megmutatni, hogyan tudja egy anya (vagy bármelyik szülő) a Szentírás igazságán keresztül vezetni a gyermekét.”     További képekért látogassatok el a művész oldalaira: Instagram, (777blog.hu)

Kegyesség és Trauma konferencia Sárospatakon

Ma kezdődik Sárospatakon az a konferencia, amely a hitgyakorlatok és a traumák összefüggéseit vizsgálja. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A vezetés határainak lényege

Végső soron melyek azok a dolgok, amelyek a vezetésben a határok témában igen lényegesek? Henry Cloud nagy sikert aratott könyveket írt, ezek közül széles körben a Határaink c. könyv az amely ismert. (Ha még nem olvastad itt tudod beszerezni). A fenti kérdésre válaszol a Határok a vezetésben c. könyvében. A válasz pedig nagyon egyszerű. A vezető kettő módon hat döntően a szervezetre: amit létrehoz és amit enged létrejönni. Igaz milyen egyszerűnek hangzik! Valójában azonban nem is olyan könnyű a gyakorlatban. Mely területek azok, amelyekre ilyen módon nagyon oda kell figyelni? Elsőként talán éppen a célokat említeném. Mennyire alakítjuk, értjük, segítjük? Mennyire tartjuk ott a figyelem középpontjában és persze rögtön ehhez kapcsolódik, hogy mennyire zárjuk ki a zavart keltő dolgokat.  A második a légkör. Tudatosan segítjük elő az ösztönző, pozitív légkör kialakulását. Egy gyülekezetben a "légkör" kie (Gyülekezetvezetés)

Isten helye a világban

A múlt héten röppent fel a hír, hogy 2019. szeptember 21-én, szombaton hatszáz gyermek vett részt egy közös szentmisén a Szent István-bazilikában, majd Soltész Miklós államtitkár meghívására átvonultak a Parlamentbe, ahol együtt imádkoztak a kereszténységért, a nemzetért és annak vezetőiért. Az esemény hamarosan felháborodott válaszokra talált, elsősorban a balliberális ellenzéki szereplők, illetve médiumok irányából. Különböző közéleti személyiségek is megszólaltak, a két legmarkánsabb vélemény egyikét Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, országgyűlési képviselő fogalmazta meg, aki nemes egyszerűséggel istenkáromlásnak nevezte a Parlamentben történő imádkozást, kitérve arra, hogy szerinte a hit és annak megvallása is magánügy, s hogy a Parlamentben nincs helye imának.  A másik Sermer Ádámnak, a liberálisok nemrég visszalépett budapesti főpolgármester-jelöltjének a tollából származik, aki (reposzt.hu)

- Péntek [2019.10.04.] "Íme, én békességem szövetségével ajándékozom meg!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html     - Péntek [2019.10.04.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Mal 2,5 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  3Móz 26,12   Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és megalázkodott nevem előtt.   Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.   Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki és félt engemet, és megalázta magát az én nevem el (Bátorító blognapló)

- Péntek [2019.10.04.] "Ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Péntek [2019.10.04.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: 1Pt 5,7 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: ApCsel 27,24-25 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.   Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mind (Örömüzenet)

- Péntek [2019.10.04.] "Örökkévaló Isten az Úr! Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2019.10.04.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 2Krón 14,10 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Kor 12,9 Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz: Uram, neked nem nehéz megsegíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben vonultunk e tömeg ellen! Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit! De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebb (Útmutató)

Imádság a hivatás felismeréséért

Előfordult már veled, hogy nem tudtad mi a következő lépcsőfok a hivatásodban? Amikor válaszút elé kerültél, de nehéz volt megtalálni, mi lehet a helyes döntés? Kérjük Isten kegyelmét, hogy mindig bölcsen tudjuk követni Őt! Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra: a kor lehetőségeiben és követelményeiben a nép és az egyház szükségében a jóakaratú emberek tanácsában képességeinkben, amelyeket tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből fölismerjem az én feladatomat! Hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem: ha akarod, a család közösségében, ha akarod, lemondva a családi élet melegéről, ha úgy akarod a lelkek vezetésével, ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával. Uram, mit akarsz, hogy csel (777blog.hu)

Kifüstölt démon, beteljesült frigy

Tényleg démonűző hatása van a halszív és máj elégetésének a nászéjszakán? Bevezető gondolatok Tóbiás könyvéhez Tóbiás vagy Tobit könyve valamikor a makkabeusi felkelés előtt íródhatott (Kr. e. 250–175). A 14 fejezetes elbeszélés historikus könyvnek próbál mutatkozni: utal eseményekre, de olyan sok történelmi pontatlanságot és földrajzi képtelenséget találunk benne, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy a mű adatait és keretét irodalmi műfaja alapján szórakoztató, áme egyben tanító célzatú elbeszélésnek kell értékelnünk. Amy-Jill Levine így fogalmaz: „Tóbiás könyve egy fantasztikus mese a dipaszpóra zsidóságának életéről: folklór és imádság, bibliai témák és klasszikus motívumok keveréke. A történetben szerepel egy álcázott angyal, egy gyilkos démon, egy varázserejű hal és egy érettség felé tartó fiatalember. Tóbiás könyvét nemcsak szórakoztatásra mesélték, hanem gondosan k (#BIBLIAKULTÚRA)

A PROTESTÁNS PÁRIZSBA BESZÖKÖTT AZ ŐSZ

A PROTESTÁNSPÁRIZSBA BESZÖKÖTT AZ ŐSZ 19 lieux symboliques du protestantisme au cœur de Paris a protestantizmus 19 (szimbolikus)„őr”helye Párizs szívében A PROTESTÁNS TEOLÓGIAI FAKULTÁS/Faculté de théologie protestante de Parisis Párisban járt az Ősz Párisba tegnap beszökött az Ősz.Szent Mihály útján suhant nesztelen,Kánikulában, halk lombok alattS találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna feléS égtek lelkemben kis rőzse-dalok:Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,Arról, hogy meghalok. Elért az Ősz és súgott valamit,Szent Mihály útja beleremegett,Züm, züm: röpködtek végig az utonTréfás falevelek. Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt beléS Párisból az Ősz kacagva szaladt.Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupánNyögő lombok alatt. Valahányszor Erdélyben járok, ha csak szerét tehetem, s Adyra emlékezem, meg a szívemben égő rőzsedalok hangját hallgatom, megállok Csucsán, s felmegyek a templomos domb (Békefy Lajos blogja)

Tippek az örömkeresők számára

Az ember belülről fakadóan vágyik a boldogságra, mégis előfordul, hogy ezt nem találjuk meg. Sokszor elhatalmasodik rajtunk a szorongás. Gondolkoztál már azon, hogy lehet ebből kiutat találni és megtalálni azt az örömet, amelyet Isten kínál neked? Életem egy szakaszában szorongással küzdöttem. A legtöbben valószínűleg ismeritek ezt az érzést. Lehet, hogy csak bizonyos alkalommal találkoztatok vele (például egy-egy vizsga előtt), de néha akár úgy is tűnhetett, hogy a szorongás beköltözött az életetekbe, és azt mondta: „Hé, itt maradok egy ideig”. Ez volt az én tapasztalatom. Hagytam, hogy a szorongás rám telepedjen. Elfogadtam, hogy ez normális, és hogy én ilyen vagyok. Féltem elhagyni a házam, magányosnak éreztem magam közeli barátok társaságban is, és néha pánikrohamokat is átéltem. Azt hittem, meg tudok birkózni vele, és továbbra is Jézusért élhetek. De ahogy a szorongás növekedett, elkezdte kiszorítani a s (777blog.hu)

10.03 Kire támaszkodsz?

„Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, és a véghezvitelt is jótetszéséből!" (Fil 2,13). tovább (Velünk az Isten!)

Van-e helye a Parlamentben az imádságnak és a hitnek?

A múlt héten röppent fel a hír, hogy 2019. szeptember 21-én, szombaton hatszáz gyermek vett részt egy közös szentmisén a Szent István-bazilikában, majd Soltész Miklós államtitkár meghívására átvonultak a Parlamentbe, ahol együtt imádkoztak a kereszténységért, a nemzetért és annak vezetőiért. Mindez annak keretében történt, hogy egy katolikus gyermekmisszió újraindulásának tizedik évfordulóját ünnepli. (KötőSzó)

Gyanútlan szülők és társaik

Ez a cikk azoknak szól, akik elhessegetik a gondolatot maguktól: ugyan, hol is jutna droghoz a gyerekem? Vagy akik azt gondolják: kicsi még, eszébe sem jut. Vagy akik azt hiszik, annyi gondot fordítottunk a nevelésére, olyan jól kiválasztott (katolikus!) iskolába, közösségbe jár, rendesek a barátai is – honnan szedne drogot? Kis drogvásárlási útmutató gyanútlan középosztálybeli szülőknek - kepmas.hu Néha nem árt szembesülni azzal, mennyire naivak vagyunk. Vagy gyanútlanok – ahogyan az annak az írásnak a címében is olvasható, amely ugyan három évvel ezelőtt jelent már meg a kepmas.hu oldalon, de még mindig nagyon aktuális. Főleg azoknak, akik úgy gondolják, kamaszodó gyermekük még az ártatlanság korában él és hosszú távon is sikerülhet megvédeni őt minden káros hatástól és befolyástól. Persze, reménykedhetünk ebben. Bízhatunk abban, hogy a mi családunk más, mint a többi és olyan szeretetteljes, meleg légk (reposzt.hu)

#csakegygondolat – Minek címkézünk?

“Minek címkét tenni valamire, ami olyan jól működik? A házasság csak egy papír, anélkül is olyan jól mennek a dolgok.” Találkoztál már valaha bármelyik kifogással? A fenti mondatok nem többek puszta kifogásoknál. A jelenlegi randizási kultúrának a legnagyobb félelme az elköteleződés, hiszen az felelősséggel jár, kitartást igényel, egyszóval időt és energiát kell belefektetni. Ugyanakkor legyünk őszinték: ha a társad azt mondja neked, hogy nem szereti a címkéket, akkor valójában arról van szó, hogy nem szereti az elvárásokat és a felelősséget, ami az elköteleződéssel jár.  Ha valaki őszintén bevallja, hogy miért nincs kész az elköteleződésre, még mindig becsülendőbb mint egy olcsó kifogás, hogy “nem szereti a címkéket”. Az ilyen jellegű “mottók” remek egérutat biztosítanak az illetőnek. Az ilyen emberek szeretik nyitva hagyni a lehetőségeiket, “csak a biztonság kedvéért”, és abban a pillanat (777blog.hu)

Reggeli naplójegyzetek a Genezisről (5) – A nap szellőjén

„Amikor azonban meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az ÚRisten elől a kert fái között.” (1Móz 3,8) A szöveg szerint a Teremtő annyira közel volt az emberhez, hogy járt-kelt (מִתְהַלֵּ֥ךְ) a kertben. De hogyan értsük ezt a képet? Vajon arra utal, hogy Isten ténylegesen sétált […] (Szabados Ádám blogja)

- Csütörtök [2019.10.03.] Istennek mindenből csak a legszebbet lehet adnunk!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html    - Csütörtök [2019.10.03.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Mal 1,14 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  3Móz 26,13   Átkozott a csaló! Van ép hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az ÚRnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok - mondja a Seregek URa -, és félik nevemet a népek!   Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem jármotok fáját, és fölegyen (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2019.10.03.] "Péter így szólt: Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Csütörtök [2019.10.03.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: 1Pt 5,7 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: ApCsel 12,7 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.   És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve (Örömüzenet)

- Csütörtök [2019.10.03.] "Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2019.10.03.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Dán 2,44 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mt 6,13 Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt majd a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennmarad mindörökké és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. És azoknak a kirá (Útmutató)

Ismét fellángolt a tantermi feszületek vitája Olaszországban

Nagy felháborodást keltett Olaszországban a kormány új oktatási minisztere, Lorenzo Fioramonti (a képen) azon hétfői felvetése, hogy az olasz iskolai tantermekből el kellene távolítani a feszületeket. Egy szekuláris iskolarendszerben hiszek, az iskoláknak szerintem szekulárisaknak kell lenniük, és minden kultúra számára lehetőséget kellene adniuk az önkifejezésre, nem csupán egyféle szimbólumot kellene mutatniuk. - nyilatkozta egy rádióinterjúban a miniszter. Mint elmondta, szerinte jobb lenne, ha a falon például egy világtérkép lenne, vagy idézetek az olasz alkotmányból. Olaszországban régi nemzeti hagyomány, hogy az iskolai tantermek falára feszületet helyeznek. Közel húsz évvel ezelőtt indult először vita a feszületek iskolai jelenlétéről az olasz közéletben, amikoris az olaszországi Muszlim Unió elnöke és egy állami bíró közössen folytattak kampányt azok eltávolítása ellen. Akkor a jogi útra terelt ügy (Katolikus Válasz)

10.02 Hol van a szíved?

„Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti, megtartja azt" (Lk 17,32-33). tovább (Velünk az Isten!)

TANÚI LEHETTÜNK ISTENÜNK HATALMAS 20. SZÁZADI SZABADÍTÁSAINAK (5.)

TANÚI LEHETTÜNK ISTEN HATALMAS 20. SZÁZADI SZABADÍTÁSAINAK Isten színe előtt állva írja:Dr. Békefy Lajos Való igaz, nagy kegyelem, hogy nemzedékünk, a 30 évvel ezelőtt felnőttként Közép-Kelet-Európa nagy történelmi-politikai fordulatait hozó események tanújaként, kisebb-nagyobb mértékben részeseként, nem élhetünk úgy, s nem mehetünk majd el minden élők útján, hogy magunknak, közösségünknek, népünknek, a kortársak előtt és az utánunk jövőknek el ne mondjuk: Istenünk páratlan szabadító tetteinek, és népeink exodusainak, a szolgaság ideológiai, hatalmi Egyiptomából történt kihozatalának a szabadság élménye életre szóló adományunk, útravalónk lett. A több szabadság euforikus üdvözlése,  s mindaz a minden képzeletet felülmúló nagy rendszeromlás, ami Gdansktól, Varsótól, a Szolidarnosttól Bukarestig, Berlintől Temesvárig bennünk és körülöttünk 1989-ben és utána történt. Mint ennek a (Békefy Lajos blogja)

Mi történik, ha keresztény, zsidó, muszlim és ateista fiatalokat összezárnak néhány napra?

Kipróbáltuk, nem is titkoljuk a kísérlet eredményét. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A Papp válaszol! – tartós betegség, együttélés, közös értékrend

Három újabb nehéz, de nagyon fontos témában érkezett kérdés Papp Miklós görögkatolikus paphoz és családapához: hogyan tudjuk keresztényként elfogadni tartós betegségünket, miért jelent problémát az egyháznak az együttélés, valamint érdemes-e fenntartani egy olyan kapcsolatot, melyben csak az egyik fél hívő? Továbbra is várjuk kérdéseiteket – egyben köszönjük is türelmeteket, hiszen számtalan levél érkezik a rovat kapcsán!   Gergely (Pécs) 20 éves vagyok, sajnos egy éve súlyos vesebetegséget kaptam, jelenleg rendszeresen művese kezelésen kell részt vennem. Nagyon nehéz elfogadni (nem csak nekem, hanem szüleimnek, testvéreimnek is), hogy – az orvostudomány jelenlegi állása szerint – soha életemben nem tudok majd egészséges emberként élni. Hívőként neveltek a szüleim, de egyáltalán nincsen béke a lelkemben és állandóan azt kérdezem magamban, imáimban: miért pont én? Mivel érdemeltem ki ezt a szörnyű csap (777blog.hu)

Nagymaroson ismét ifjúsági találkozó lesz

A találkozó főelőadói Nyuli Gábor és felesége, Tobisch Bori, a magyarországi Cor et Lumen Christi közösség vezetői lesznek. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Olvasd el ezeket az igéket, ha erőt vett rajtad a szorongás!

Kevesen mondhatják el magukról, hogy minden kihívást teljes lelki nyugalommal és békével élnek meg. Szoronghatunk dolgozatok vagy vizsgák előtt, egy nagy prezentáció előadásától a munkehelyen, de a híradó sem segíti elő emelkedett hangulatunkat. Összességében a stressz és a szorongás, a mindennapjaink része, és könnyen el tud hatalmasodni rajtunk, ha hagyjuk! Isten igéjében azonban mindig megnyugvásra találhatunk!  A Biblia tele van vígasztaló igékkel! Összeszedtünk nektek pár verset, melyeket akár ki is írhattok magatoknak jól látható helyekre, hogy mindig szem előtt tudjátok tartani Isten vígasztalását!     “Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok”. Jeremiás 29:11   “Nem kell attól félned, hogy hirtelen fölriadsz, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő me (777blog.hu)

Miért van annyi keresztény egyedülálló nő?

Miután oldalunkon megjelent a Miért nem veszik komolyan a keresztény fiúk a randizást? című cikk, sok-sok hozzászólás érkezett, melyek egy része arról szólt: érdekelne titeket a nők nézőpontja is a témában. Azt nem ígérhetem, hogy a nők többségének szóvivője tudok lenni, de abban biztos vagyok, hogy sok lány osztja a véleményem a párkapcsolat témájában. Íme. A helyzet az, hogy mi nők, vagy inkább mi, Jézust követő nők, remekül megtanultunk várakozni. Az élet erre edzett. Hogy miért van ez így? A férfiak oldaláról egy korábban megjelent cikkünk már ejtett szót. De mi a helyzet a nőkkel? Elég ha a magam és a közvetlen környezetem példájából indulok ki: évek óta várakozunk. Ha nem a hit perspektívájából nézünk erre, akkor ez időpazarlás, naivitás, büszkeség, beképzeltség és még sorolhatnám a címkéket, amelyekkel eddig találkoztam (közvetlenül vagy közvetve). Ó, és a kedvencem: „nem kellesz senkine (777blog.hu)

Rockerteológia

Két jól ismert keresztény influenszer jelentette be mostanában, hogy elhagyta keresztény hitét. ... „Rendben, kimondom. Mert ez túl fontos ahhoz, hogy magamban tartsam. Mi történik a kereszténységben? Egyre több szókimondó vezető vagy influenszer szakad le, akik valaha a vallás »arcai« voltak.” ... „Veszélyes helyzetben vagyunk, amikor az egyház 20 éves dicsőítésvezetőket tekint a mi igazságunk forrásának” – magyarázza Cooper. (reposzt.hu)

Színek imaösvénye

Az elmúlt hétvégén Tiszaalpáron voltunk a bencés nővéreknél. Lelki mélyülés volt. Bárki jöhetett, aki meglátta hirdetésünket. Volt olyan is közöttünk, akinek még egészen újszerű élmény volt az, hogy hosszas csend van. De többek számára mindennapos tapasztalat a bensőséges, csendes ima. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A sebzett szív imája

Talán mindnyájan éreztük már azt, hogy egy szó, egy tett mélyen megsebzett bennünket. Szinte fizikailag fájt a szívünk, holott külső szemmel talán nem is tűnt olyan komolynak a dolog. Ezek a sebek azonban lassan gyógyulnak és sok kísértésnek, haragnak vagy akár gyűlöletnek adhatnak teret. Imádkozzunk együtt és vigyük az Atya elé a sebzett szívünket, hogy ő vigasztaljon és gyógyítson bennünket. Atyám! Szívem legmélyéből szólok hozzád, megsebezve, gyengén és védtelenül. Jöjj közel gyógyító jelenléteddel, hogy béke töltse el a lelkemet! Nem akarom hordozni a fájdalmat, amit mások okoztak nekem, akár akaratuk ellenére is. Szeretném ezt is odahelyezni Fiad keresztjéhez, hogy az életemben a megváltás kegyelme teljes legyen. Szeretnék megbocsátani. Szeretnék megbékélni. Szeretnék továbblépni és megújulni. Jöjj Szentlelkeddel és segíts ellene mondanom a Sátán kísértésének, ami haragra, bosszúra vagy indulatos c (777blog.hu)

- Szerda [2019.10.02.] "Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html   - Szerda [2019.10.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Mal 1,6 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  4Móz 3,13   A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem? - mondja a Seregek URa nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek: Mivel vetettük meg nevedet?   Mert minden elsőszülött az enyém! Amikor megöltem Egyiptomban minden elsőszülöttet, magamnak szenteltem minden els (Bátorító blognapló)

- Szerda [2019.10.02.] "A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szerda [2019.10.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: 1Pt 5,7 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Mt 18,10 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.   Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek e k (Örömüzenet)

- Szerda [2019.10.02.] "Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2019.10.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Jób 2,11.13 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Kor 13,7 Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről: Elífáz Témánból, Bildád Súahból és Cófár Naamából. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. A szeretet  Mindent elfedez, mindent h (Útmutató)

“Isten azt akarja, hogy ne magadért éljél, hanem másokért” – egy kispap lelkesítő beszéde

Elementáris erejű előadást tett Simon Dávid kispap az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón: a megtéréséről és tabuk nélkül beszélő egri szeminarista szinte levegővétel nélkül buzdította a fiatalokat – az ő nyelvükön –  a megtérésre, az imádkozásra, és a valódi boldogság megkeresésére. Beszédének néhány lényegi részét szemlézzük. “Ha egy átlagos embert megkérdezünk, hogy mi a boldogság útja, akkor mit fog mondani? Azt, hogy a szerelem, a szex, a pénz vagy karrier. Pedig a szerelem néhány esetet leszámítva maximum csak három évig tart! Aki a szerelemtől várja a boldogságot az szerelemtől – szerelemig él: egyik szerelemből ki – másik szerelembe be. Ebbe az érzésbe lesznek szerelmesek, nem pedig a társukba! Ez nem fog nekik még tartós boldogságot adni. Mi a helyzet a szexszel? Lehet, hogy ezt fiatalon nehéz még elhinni, de egy adott emberrel kapcsolatban elég gyorsan elkopik, ez a szomorú valóság. Annak, aki (777blog.hu)

Nagyvárad után Budapesten is 40 napig tüntetnek a magzatok védelméért

Miközben a 777 olvasói közül több mint ezren csatlakoztak az általunk szervezett közös böjthöz, Nagyváradon szeptember 25. és november 3. között civilek egy csoportja mindennap néma tüntetésen hívja fel a figyelmet a magzatok jogaira a város szülészete előtt, számolt be róla a Bihari Napló. Nagyváradon első alkalommal rendezik meg a „40 nap az életért” elnevezésű megmozdulást, amely világszerte mintegy ötszáz városban zajlik ebben az időszakban. A Bihari Napló beszámolója szerint amikor a helyszínen jártak, öt fiatalt találtak ott, akik elárulták, hogy szeptember 25. és november 3. között negyven napon át napi nyolc órán keresztül állnak a váradi szülészet előtt és halkan imádkoznak, virrasztanak. A tüntetők különböző képeket és feliratokat vittek magukkal, melyeken a következő üzenetek voltak olvashatók: „Minden emberi lénynek joga van az élethez”; „Az apám a hősöm”; „Tüntetünk az abortusz me (777blog.hu)

Átadták Kazinczy Ferenc felújított síremlékét Széphalomban

A Nemzeti Örökség Intézete mintegy 4 millió forintból újította fel és adta át Kazinczy Ferenc író, költő, a nyelvújítás vezéralakjának felújított síremlékét Széphalomban, születésének 260 éves évfordulójára. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Szilvás gombóc

Maradék főtt krumpli felhasználásával, mivel már megint nem sikerült eltalálnom a mennyiséget a családi alkalomra. Hozzávalók: 1 kg főtt krumpli 3 dkg zsír 30 dkg finomliszt 1 tojás só szilvaszemek fahéjas cukor zsemlemorzsa olaj Elkészítés: A szilvát kimagoztam. A krumplit húsdarálón ledaráltam.  A kezemnek már nehéz a krumplinyomó. Utána hozzáadtam a lisztet, a zsírt, a tojást, sót, és összegyúrtam. Kinyújtottam, és 8 cm-es négyzetekre vágtam. Mindegyikre tettem egy szilvát, amelynek a közepébe fahéjas cukrot szórtam. A csücsköknél összefogtam, és gombóccá gyúrtam. Lobogó, sós, vízben kifőztem. Akkor jó, amikor feljött a víz színére, és még rottyan egyet. Nálam ez 4 perc volt. Olajban pirított zsemlemorzsába forgattam.  Érdekes módon pont annyi szilva volt, amennyi kellett, és ilyen szép gúlába lehetett felhalmozni  a gombócokat. Sárgabarackos gombóc recept itt. Gombóc lila krumpliból itt. (A parókia konyhájából)

Európai bírósági ítélet alapján kell eltávolítani egy szerb ortodox templomot Boszniában

Az Emberi Jogok Európai Bírósága arra kötelezte Bosznia-Hercegovinát, hogy távolítson el egy két évtizede épült szerb ortodox templomot egy bosnyák háborús menekült kisajátított földjéről. [...] Bővebben! (Szemlélek)

10.01 Ismerni Istent

„Megemlékezett Isten Ábrahámról, és kiküldte Lótot a veszedelemből" (1Móz 19,29). tovább (Velünk az Isten!)

Damaszkuszi félfordulat

Kezdetét vette a teremtés hete, melynek 2019-es témája a hála és felelősség, valamint a biológiai és ökológiai diverzitás védelme. A téma aktuálisabb, mint valaha, és nem is éri meglepetésként az embert, hiszen az elmúlt évben fokozottan feléledt a társadalomban a környezettudatosság utáni érdeklődés. Azonban ez sokaknál inkább pánikérzettel társul, mintsem tenni akarással. Vajon hajlandók vagyunk belátni saját felelősségünket és valóban a tettek mezejére lépni, vagy hagyjuk, hogy félelemeink megbénítsanak, és a közönyösség, esetleg a látszatmegoldások felé indulunk? Képesek vagyunk teljes fordulatot venni, ami kényelmetlenséggel és lemondásokkal is jár? Vagy elengedjük a fülünk mellett a sürgető üzenetet? (KötőSzó)

Müller bíboros: A nők felszentelt szolgálatának lehetetlensége az Egyház dogmája

Az október 6-a és 27-e között Rómában tartandó ún. pán-amazóniai szinódus egyik témája lesz a nők által végezhető egyházi szolgálatok bővíthetőségének kérdése. A téma újraindult vitájában többen, köztük a német katolikus egyház képviselői és a szinódus egyes szervezői is a nők pappá vagy diakónussá szentelésének engedélyezését feszegetik. A német Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa egy júliusban közölt kritikai dolgozatában is hangsúlyozta a nők akár pappá, akár diakónussá szentelésének lehetetlenségét (lásd itt a 4. pontot), kijelentve, hogy ha ezek bármelyike is megtörténne, még ha egy pápa vagy egyetemes zsinat is adna engedélyt rá, a felszentelés érvénytelen lenne. A bíboros szeptember 30-án a LifeSiteNews híroldalnak nyilatkozva pontosította ezt, Szent II. János Pál pápa 1994-ben kiadott Ordinatio Sacerdotalis apostoli levele alapján immár az Egyház explicit do (Katolikus Válasz)

Több mint ezren csatlakoztak a közös böjthöz

Elindult a 777 által szervezett közös böjt, amelynek célja családtagjaink megtérése. Több mint ezerkétszázan csatlakoztak a 777 – immáron hagyománnyá váló –  októberi közös böjtjéhez, amelyet családtagjainkért ajánlunk fel. A mai napon elinduló kezdeményezés célja a családtagjaink megtérése, illetve az érte lévő ima.  A virtális közösség “lelőhelye”, egy közös Facebook-csoport, ahol a böjtölők megosztják, hogy milyen szándékért ajánlják fel a lemondásukat. Kunszabó Eszter, a csoport megálmodója arra hívta fel a tagok figyelmét, hogy  ne válasszanak irreálisan nagy lemondásokat, hiszen akkor könnyen feladhatják féltávnál a böjtöt. Külön érdekes megtapasztalás, ahogy buzdítják egymást az emberek, és ahogy megosztják egymással nehézségeiket: vannak olyanok, akik a cigarettát teszik félre, mások nem esznek édességet, sőt olyanok is akadnak, akik a közösségi média használatát függesztik fe (777blog.hu)

Piros, sárga, zöld

Gurulok a piros lámpa felé. Még 32 másodperc. Na, állhatok itt megint hasztalan! Közeledem, azon gondolkodom, most nem állok olyan közel, mint tegnap, ne kelljen nyújtogatnom a nyakam, hogy mikor lesz már zöld. Lassítok. Felnézek. Három, kettő, egy… piros, sárga, zöld. Azt hiszem, van időm. Akkor, amikor a zöldre várok, akkor, amikor mérlegelem a lehetőségeimet, […] The post Piros, sárga, zöld appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Kis Szent Teréz életpéldája nyomán: önszeretetből kivetkőzni a XXI. században?!

Lisieux-i Szent Teréz a XIX. század egyik legkiemelkedőbb női alakja. Annak ellenére, hogy 24 évesen meghal, nagyon mély és intenzív lelki utat jár be. Mit jelent az önmegtagadás, a saját akaratból való kivetkőzés, önmagunk legyőzése? Valljuk be, ezek a szavak manapság ellenállást váltanak ki belőlünk, mert úgy érezzük, valamit el kell fojtanunk, meg kell ölnünk magunkban. Kis Szent Teréz viszont rátalál arra az útra, ahol az önmegtagadás egy nagyobb belső szabadságra vezeti őt: nem elnyomva érzéseit és vágyait, hanem belső világának medret találva, ami igazán Jézusban talál beteljesülésre. Arra tanít, hogy a szabadságunkért meg kell küzdeni, konkrét döntéseket kell hozni, amelyek mellett ki kell tartani. Törékeny, sebzett, kaotikus társadalmunkban jól tudjuk, mennyire szükség van összeszedettségünk, belső rendünk, pszichés, lelki és spirituális egészségünk megőrzésére. Teréz ebben lehet kísérőnk é (Jezsuita blog)

A Teremtés hete, avagy egy kultikus hegy

Kemenesalja központjában magasodik a vidék ékessége, a 279 m magas Ság hegy. 1975-ben nyilvánították védetté. Különös módon éppen az évtizedekig (1910-től 1958-ig) tartó bazaltbányászat, mely végérvényesen megfosztotta a hegyet eredeti, természetes jellegétől, egyben segített feltárni geológiai történetét, majd - közvetve - más értékeire is ráirányította a figyelmet. A Ság hegyről röviden - sag-hegy.hu A múlt heti írásom arról szólt, hogy nem kellett a nagyvilágban témára vadásznom, mert „kaptam egy podcastot” a gépem monitorjára...Most pedig még nem is kellett kapnom, ugyanis itt áll tőlem alig néhány kilométerre... Már több mint 5 millió éve... Kemenesalja és a celldömölkiek kultikus hegye, Magyarország legnyugatibb tanúhegye, a Ság-hegy..! Ma – egy kicsit a teremtés hete kapcsán is, melyet ezen a héten tartanak a történelmi felekezetek, s az idén a hála és felelősség címet viseli – erről (reposzt.hu)

A 2019. ÉV ÉS OKTÓBER HÓNAP BÁTORÍTÓ IGÉI

* MINDEN HÓNAPRA:1 MONDATBAN IS; 2 BÁTORÍTÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm - Kedd [2019.10.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       S z e n t B i b l i a A 2019. év:  Ézs 41,10 S z e n t B i b l i a OKTÓBER hó:  Mk 6,50 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.   Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.   Mert mindnyájan látják vala őt és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és monda nékik: Bízzatok (Bátorító blognapló)

- Kedd [2019.10.01.] "Vedd számba Lévi fiait nagycsaládonként és nemzetségenként!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Kedd [2019.10.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zak 8,15 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  4Móz 3,45   most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek!   Vedd külön a lévitákat Izráel fiainak minden elsőszülöttje helyett, és a léviták állatait azok állatai helyett, és legyenek a léviták az enyéim. Én vagyok az ÚR!   Azonképen megtértem és elgondoltam e napokban, hogy jót teszek Jeruzsálemmel (Bátorító blognapló)

- Kedd [2019.10.01.] "Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Kedd [2019.10.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: 1Pt 5,7 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 2Móz 23,21 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.     Vigyázz magadra előtte, és hallgass a (Örömüzenet)

- A 2019. év és OKTÓBER hónap igéje - Kedd [2019.10.01.] "Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is!"

* MINDEN HÓNAPRA:1 MONDATBAN IS; 2 ÚTMUTATÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm - Kedd [2019.10.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B i b l i a A 2019. év: Zsolt 34,15b S z e n t B i b l i a Október hó: Lk 12,33 törekedj békességre, és kövesd azt!     Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. keresd a békességet és kövesd azt.     Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.? (Útmutató)

- Kedd [2019.10.01.] "Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2019.10.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 56,12 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Fil 4,13 Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. Istenben bizakodom, nem félek, az ember mit árthat nekem?  Mindent elviselek abban, aki erőt ad. "Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Ezért Krisztusér (Útmutató)

Magánkihallgatásra hívta meg Ferenc pápa az LMBT-lobbista James Martint

Magánkihallgatáson fogadta szeptember 30-án Ferenc pápa az LMBT-mozgalom Egyházon belüli hangját, a Vatikán kommunikációs tanácsadójaként alkalmazott jezsuita papot, James Martin SJ-t. A félórás délelőtti megbeszélés a nyilvánosságtól elzárva zajlott a Vatikán Apostoli Palotájának pápai könyvtárszobájában, ahol Ferenc pápa a magasrangú diplomatákat és vallási vezetőket is fogadni szokta. Ezt a tényt a jezsuita America magazin, amelynek Martin a vezető szerkesztője, "rendkívül jelentős támogatói kiállásként és bátorításként" értékelte az LMBT-lobbista James Martin felé. Azzal, hogy ezt a helyet választotta a találkozóra, Ferenc pápa nyilvános kiállást tett. Bizonyos módon maga a találkozó volt az üzenet. - hangsúlyozza ismét a beszámolójában az America magazin. Bár a megbeszélés tartalmáról pontos részleteket nem tudni, mint Martin elmondta, az "LMBT katolikusok" "tapasztalatait, örömeit, reményei (Katolikus Válasz)

Kilépni_nem_kell_félnetek_jó_lesz

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök: „Boris Johnson megjegyzése a glasgow-i klímacsúcs apropóján egyszerűen gyerekes.” The Scotsman, 2019. szeptember 30. Öt évvel ezelőtt Skócia szavazott. A tét óriási volt: maradni vagy menni az Egyesült Királyságból. Végül a szavazók 55%-a úgy döntött, hogy inkább maradnak a brit lobogó alatt. London hálája nem maradt el, további kedvezményekről szóltak az akkori hírek. A kedélyek azóta viszont egyre inkább elmérgesedőben, és a reformáció napjáig (bocs, de a Skót Egyház is református) hátralévő időben egyre feszültebb lesz a légkör. Október 31. egyelőre az Egyesült Királyság Európai Unióból való kiválásának határideje. Akár megadják addig a hogyanra adható válaszokat akár nem. Skócia legnagyobb pártjának viszont teljesen érthető módon ez egyáltalán nem tetszik. Arra hivatkoznak ugyanis, hogy bár a Brexit szavazáskor a britek többsége valóban a kilépésre vo (reposzt.hu)

A BOLDOG EMBER GAZDASÁGI KATASZTRÓFA

Reformációhoz illő ütős beszéd napjaink visszásságairól A BOLDOG EMBER GAZDASÁGI KATASZTRÓFA A reformáció modern üzeneteinek megfogalmazásával már sokan próbálkoztak, egyházi és nem egyházi körökben, szerte a világon. Milyen szellemi potenciál van még az 502 éve hatalmas tudati, szemléleti robbanást hozott reformációnak, hitújításnak? Hogyan lehet tovább gondolni és hasznosítani a hitújítás erkölcsi, lelki és szellemi magenergiáit napjaink roppant ellentmondásos, s legalább annyira kavargó világában, mint fél évezrede? Hiszen tudunk már sikeres öko-reformációs törekvésekről, társadalmi innovációt ösztönző szociális reformációról, vagy a gazdasági élet területén szociális piacgazdaságról. És tessék! A reformatio continua, a folyamatos reformáció gondolatiságának elkötelezetten kezembe akadt egy nagyon metsző gondolatokat feldobó cikk napi idegen nyelvű tallózásaim közben. Söpör, mint a vá (Békefy Lajos blogja)

II. András király domborművét avatták fel Izraelben keresztes hadjáratának 800. évfordulóján

Latorcai Csaba államtitkár az észak-izraeli Miliyában felavatta II. András magyar király emlékművét keresztes hadjáratának nyolcszázadik évfordulóján. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Érintetlen kriptát találtak az erdélyi bánffyhunyadi református templomban

A képen Csók Zsolt, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum régésze megbontja a bánffyhunyadi református templomban talált, érintetlen kriptát 2019. szeptember 30-án. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Évközi 30. vasárnap “C” év (2019)

Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok […] (Kiss Ulrich blogja)

2. oldal a 336-ből. || Előző oldal || Következő oldal