Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 37729 || 2. oldal a 378-ből. || Előző oldal || Következő oldal

- Vasárnap [2020.05.31.] "Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Vasárnap [2020.05.31.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 61,6 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":   Ez 18,32   Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget.   Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, térjetek hát meg és éljetek   Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelőinek örökségét  megadtad nékem. (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2020.05.31.] "Az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; Ő engem fog dicsőíteni!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Vasárnap [2020.05.31.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Zak 4,6   (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 14,26 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Erre ő így szólt hozzám: Az ÚR igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa.     A P (Örömüzenet)

2020.05.31. "Az Atya, másik Pártfogót ad nektek, ... az igazság Lelkét!"

Az igehirdetés alapigéje: Jn 14,16-21 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/14/#16 (Örömüzenet)

PÜNKÖSD 1.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Isten ad Szentlelket ajándékul! Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 14,23-31  http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/14/#23 ApCsel 2,1-13  http://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/#1 4Móz 11,11-17.24-25   http://abibliamindenkie.hu/uj/NUM/11/#11 Zsolt 118,24-29   http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/118/#24 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

PÜNKÖSD 1.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa.  (Zak 4,6) http://abibliamindenkie.hu/uj/ZEC/4/#6 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek229.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek239.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is! (Útmutató)

- Vasárnap [2020.05.31.] "Egy a test, és egy a Lélek, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2020.05.31.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *   S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 5,8 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Kor 12,13 Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban!  Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.  Jaj azoknak, a kik a házho (Útmutató)

XVI. Benedek és Robert Sarah a papi cölibátusról

Amint a Facebook oldalunkon hírt adtunk róla, magyarul is megjelent XVI. Benedek emeritusz pápa és Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusának közös könyve a papi cölibátusról, "Szívünk mélyéből" címmel. A könyv PDF formátumban letölthető a legnagyobb nemzetközi ebook könyvtároldalról. Az alábbiakban néhány válogatott idézettel szeretnénk ajánlani olvasóinknak a könyv elolvasását. Az idézetek saját fordításaink, a könyv angol nyelvű kiadása alapján [Benedict XVI, Robert Cardinal Sarah: From the Depths of Our Hearts, Ignatius Press 2020.]. Kapcsolódó cikkünk:- Benedek pápa és Sarah bíboros közös könyvéről XVI. Benedek emeritusz pápa: Ami a korai Egyház cölibátusának konkrét formáját illeti, érdemes azt is hangsúlyozni, hogy nős férfiak nem részesülhettek az egyházi rend szentségében, hacsak nem tettek fogadalmat arra, hogy szexuális önmegtartóztatásban, vagyis (Katolikus Válasz)

Lélek-mentőöv az emberiségnek 2020 Pünkösdjén is

Szentlélek-kaleidoszkóp: gyönyörű és innovatív párhuzamok pünkösd ókori és mai értelmezései között (3.) Pünkösdi prelúdium 7. – 2020 pandémiás idejére: mennyei Szentlélek-mentőöv az emberiségnek Az alábbi történelmi párhuzamokkal, gyönyörű, ihletett és ihlető mondatokkal akkor élünk jól, ha előbb magunkban akár többször is elolvassuk, majd halkan magunk elé olvassuk azokat. Lehet közösségben is elolvasni ezeket a szövegeket. Családban, gyülekezeti alkalmon, online-szolgálatban. Kicsit gyógyultabb lesz általa bennünk lelkileg, mentálisan pedig körülöttünk a világ… Sorozatunk záró epizódja következik. A Szentlélek fuvolása: Sarugi Jakab (451-521) „Nyisd meg jóságosan, Uram, a Te kincsestárad ajtajait, hogy minden kincsből okosan és értelmesen merítsek, és azt napvilágra hozzam. Add nekem a megfelelő szót, mellyel a Te nagyságodról méltóképpen szólhatok, és kellő hangerőt is adj, hogy egész n (Békefy Lajos blogja)

Így néz ki a világ, amihez nem lenne jó visszatérni (18+ galéria)

Ahhoz, hogy megváltoztassuk a járvány utáni életünket, fontos eldöntenünk, hogy mire mondunk nemet. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Párkapcsolatok a digitális korban

Ki emlékszik már azokra az időkre, amikor az első okostelefonok megjelentek? Amikor a másik tekintetének elkalandozása újszerű frusztráltságot okozott bennünk, és bosszankodva tettünk örök életre szóló fogadalmakat, miszerint mi sosem fogunk zombivá válni, aki csak a telefonját bámulja. Eltelt pár év, a technológia azóta is rohamosan fejlődik, és nekünk el kell fogadnunk, hogy az okoskütyük maradni fognak. Így nincs más lehetőségünk, meg kell tanulnunk együtt élni velük, hogy ne megkeserítsék, hanem segítsék az emberi kapcsolatainkat. (KötőSzó)

„A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk…”?

Különleges, a magyar nép számára nagyon fájdalmas seb keletkezett 100 évvel ezelőtt az I. világháborút lezáró ”békediktátum” után. Több millió magyar testvérünket szakítottak el, akik sokáig nem is gondolkodtak magukról felvidékiként, kárpátaljaiként, partiumiként vagy délvidékiként, mert ők magyarok voltak identitásukban. A korabeli beszámolókból tudhatjuk, hogy sokan csak egy ideiglenes, átmeneti időszakként gondoltak erre, amit összeszorított fogakkal át kell vészelni. Az egyházak és a híveik is reménykedtek egy átmeneti ”babiloni fogságban”, amelyből Isten kiszabadítja a népét. A környező hatalmak – Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság – viszont tettek arról, hogy az újonnan hozzá csatolt területek népességét asszimilálják, teljesen ellehetetlenítsék. Támadták az egyházakat is, a magyar nyelvet, a kultúrát, mostoha körülmények voltak. Sokszor egyházkerületek, egyházme (Szólj be a papnak!)

A Szentlélek a fiatalok életében

Viccesen azt mondják néha, hogy a Szentlélek „kevésbé híres”, mint az Atyaisten vagy Jézus Krisztus. Tény, hogy ritkán említjük meg a Szentlelket, vagy ritkán fordulunk hozzá. A Szentlélek különösen a fiatalok számára sokszor még idegen. A Szentlelket talán a bérmálás ünnepe miatt ismerik. Ezt követően úgy tűnik, a fiatalok kevesebb figyelmet fordítanak rá. Következésképpen sokan nem kötődnek Istenhez. A Szentlélek nélkül a fiatalok könnyen elvesznek, és nehezen érnek el sikereket az életükben. A Szentlélek a harmadik személy a Szentháromságban. Szoktunk még úgy beszélni Róluk, hogy: teremtett az Atyaisten, megváltotta a Fiú, és megszentelt a Szentlélek. Ha a fiatalok figyelnek a Szentlélekre, észrevehetik, hogy a Szentlélek az Atyaisten alkotó munkájának kezdetén már ott volt. Isten Lelke lebegett a vizek fölött (Ter 1,1). Sőt, Isten maga leheli az életet az élőkbe. Ez a Szentlélek, Ő az ember számára az (Jezsuita blog)

Pünkösdi istentisztelet

Mindenkit szeretettel várunk immár a saját templomunkban a pünkösdi ünnepi istentiszteletekre. A járványhelyzet miatt, óvatosságból tartunk két alkalmat, természetesen az elsőre a kísérők is jöhetnek. Az  úrvacsoravétel előkészítésénél és megvalósulásánál figyelünk arra, hogy biztonságos legyen a kenyér és a bor vétele. Az istentiszteletet Facebookon közvetítjük és a felvétel felkerül a Youtube-csatornánkra is. (Sokorói-Dombság reformátusai)

A rasszizmus megosztja a keresztényeket?

Rendőri intézkedés közben meghalt egy színes bőrű férfi Amerikában. Miközben sokan tiltakoznak emiatt, úgy tűnik, a máskor aktív életvédők most hallgatnak. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Okosba nem megy

De Bálám ezt felelte Bálák udvari embereinek: Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek, az Úrnak a parancsát, és nem tehetek semmit vele szemben. (4Móz 22, 18) Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztusban. (2Kor 2, 17) kép forrása: https://media.port.hu/images/000/069/326.jpg Sajna-bajna gyerekek, de ez így tényleg nem fog menni. Kínálhattok akármennyit, de aki itt most intézkedik, ő maga az Úr. Ja, nem az az úr, akire ti gondoltok: mármint a fáraó, a császár, a területtartó, a király, a duce, a führer, vagy a „főnök”, netán maga a „keresztapa”, hanem tényleg. Konkrétan az Úr. Nem ilyen kis lófing senki, mint ezek. Neki nem a beceneve az, hogy „Isten”. Komolyan, ez tényleg ilyen nehezen megy? Nem hiszitek el, hogy van igazi is? Miért ilyen nehéz ezt felfogni? Igen, (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

- Szombat [2020.05.30.] "Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Szombat [2020.05.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 56,12 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,5   Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!   Ezt mondd nekik: Így szól az én URam, az ÚR: Amikor kiválasztottam Izráelt, fölemelt kézzel tettem esküt Jákób háza ivadékainak. Megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és fölemelt kézzel tettem esküt, amikor ezt mondtam: Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek! (Bátorító blognapló)

- Szombat [2020.05.30.] "Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Szombat [2020.05.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Jn 12,32   (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 16,7 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.      Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek (Örömüzenet)

- Szombat [2020.05.30.] Nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat...!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2020.05.30.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *   S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 4Móz 22,18 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Kor 2,17 De Bálám ezt felelte Bálák udvari embereinek: Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek, az Úrnak a parancsát, és nem tehetek semmit vele szemben. Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztusban. Bálá (Útmutató)

#csakegygondolat – Istennel maradhatunk gyerekek

Közeledik a gyereknap – na de hogyan vonatkozik ez ránk, felnőttekre? Tényleg lehetnek olyan pillanatok, amikor a terheket, gondokat elengedve csak a mennyei Apukánk ölébe ülhetünk? Amikor megfeledkezhetünk minden másról és örülhetünk annak, hogy élünk? Gyereknap. Mi jut eszedbe róla? Nekem vattacukorillat, séta a ligetben, zsivaj, egymásba gabalyodó lufik. Mindezt néha egy sóhaj is kíséri: mennyire jó volt, amikor még szabadon, elvárásoktól és hosszú teendőlistáktól mentesen élhettünk, amikor a szüleink vállalták helyettünk a felelősséget és játékból állt az élet. De álljunk meg egy pillanatra! Lehet, hogy időközben felnőttünk, de Isten nemcsak az Urunk, hanem az Apukánk is, aki mellett bármikor lehetünk gyerekek! Mit is jelent ez? Kiönthetjük neki a szívünket, minden egyes érzést és gondolatot. Nem várja el, hogy kiszűrjük, mit szabad mondani neki, mit nem, hanem lehetünk vele teljesen őszinték – hiszen erre (777blog.hu)

Szent VI. Pál pápa egyháztanáról liturgikus emléknapja alkalmából

Isten segítségével két szent pápának szolgáltam a Vatikáni Rádió magyar tagozatában. Egy negyed század alatt e pápák „szócsöve” voltam, így vettem részt az új evangelizálásban. Wojtyla/II. János Pál után 2018. október 14 óta már elődjét, Montini/VI. Pált is a szentek között tiszteljük.E jegyzetemben nem vázolom Montini/VI. Pál pápa (1897-1963 1978) egész péteri szolgálatát, hanem csak a II. vatikáni zsinat egyháztanának alakításában játszott döntő szerepét világítom meg. Kétségtelen, hogy jelentős mértékben VI. Pálnak köszönhető, hogy a zsinat 1963-tól, a második ülésszaktól forradalmi fordulatot vett, és így a katolikus egyház újkori történetében vízválasztó lett.Amikor a konklávé második napján, 1963. június 21-én pápává választották Milánó bíboros érsekét, Giovanni Battista Montinit, egyesek úgy vélték, hogy az új pápa visszahajol a Piusok stílusához, nevezetesen XII. Piuséhoz, (Jezsuita blog)

Mi is megnyitjuk a „határainkat”?

Aki követi a híreket, az napról napra olvashatja, hogy egyre több ország jelenti be, mikor nyitja meg a koronavírus-járvány következtében bezárt határait. A korlátozások folyamatos feloldásával a mi határaink is megnyílnak a hétköznapokban. De vajon lelkünk határait is megnyitjuk Isten felé? Az utóbbi hetek, hónapok otthon töltött időszaka sok mindenre megtaníthatott bennünket. A konyhában már-már mesterszakácsokká válhattunk az új receptek kipróbálásával, miközben gyermekeink digitális oktatásában mi is újrajárhattuk az általános vagy középiskolát. A munkánkban pedig különböző home office praktikákat alakíthattunk ki. De vajon hogy állunk az imaéletünkkel? Saját tapasztalatom az, hogy azért a karanténos időszak tartogatott kihívásokat a személyes imaéletemben is. Eleinte nagyobb lelkesedéssel sikerült megélni ezt az új helyzetet, azonban később a tennivalók sűrűsödésével és a „hagyományos” mis (777blog.hu)

Katolikusok vigasztalása

Sok katolikus aggódik egyházáért, szerte a világon. Sokan érzik úgy, hogy a hagyományos lelkipásztorkodás romokban. Honnan fakadhat a hívek reménye? Lássunk egy provokatív ötletet! [...] Bővebben! (Szemlélek)

PÜNKÖSDI ÁHITAT

P i p a c s o k    ,,…. hanem teljetek meg Lélekkel…,, Efézus 5 : 18 Pipacsok… Ismét nyílnak… 2015 Pünkösdje előtt ,,estem szerelembe,, velük, amikor egy lelkes, bátor teológus csapattal Kolozsvárról az akkori Jugoszláviába utaztunk különböző gyülekezetekbe szolgálni. Már érezhető volt a balkáni háború előszele a Vajdaságban is, de a pipacsok, ezek a lángvörös, csodás, törékeny virágok fáradhatatlanul nyíltak,… mit sem tudva mindarról, ami abban az országban történik és ami még történni fog… Én életemben annyi pipacsot nem láttam, mint ott, azóta sem… Örökre szívembe zártam őket, mint Délvidéknek, a szenvedély jelképét. És a Szentlélek tüzének jelképét, aki lelkesít, bátorít, erőt ad, inspirál, akinek az erejét folyamatosan megtapasztaltam délvidéki szolgálatom alatt és azóta is oly sokszor... Érdekes módon a leginkább talán épp akkor, amikor a legerőtelenebb, legtehetetlenebb v (Lelkészfeleségként)

Hűséges az Isten Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet azt a szent Igét, melyet Anyaszentegyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelölt, és amit megírva találunk Pál második levelében Timóteushoz 2 fejezet 1-16 versben a következőképpen: Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, (Pilisi blog)

Pünkösdi könyvajánló

Újra előttünk áll a Pünkösd ünnepe. Sokan vannak a világon, akiknek fogalmuk sincs arról, mit is ünneplünk ezen a napon. Ők csak a pirosbetűs ünnepet és a hétfői munkaszünetet látják a naptárban. De a keresztények között is vannak olyanok, akik … Bővebben... → (Infaustus 2.0)

Sikeres volt a digitális oktatás?

A XX. századi oktatás nem képes felvenni a versenyt a XXI. századi gyermekekkel, tinédzserekkel. Sokan úgy látják, a digitális oktatással kapott egy esélyt az eddigi helyzet, de ez nem teljesen igaz. A karantén oktatást a kényszer szülte, sem a tanár, sem a szülők, sem a diákok nem lettek erre felkészítve. Ez utóbbiak például nagyon nehezen bánnak az idővel, hiszen az iskolában - tisztelet a kivételnek - nem hallanak az időgazdálkodásról sokat, ami az önálló otthoni tanuláshoz elengedhetetlen. Ahány tanár, annyiféle az értelmezése a digitális oktatásnak. Vannak, akiknél ez kimerül pár soros emailek küldésében (benne mit olvasson el a diák és mit küldjön vissza számonkérésre), mások videót is készítenek és vannak akik változatos interaktivitásra is lehetőséget adó eszközöket is használnak. Vannak, akik az interaktív eszközökkel is teljesen hagyományos frontális módszereket alkalmaznak, nem tud (Pán Péter, Stop!)

Ismerd meg a legígéretesebb zenei duó bemutatkozó klipjét – VIDEO

Mi történik, amikor két alkotó szellemiségű fiatal leül zenét szerezni? Börcsök Anna és Seidl Domonkos – a továbbiakban csak Dodó – együttműködéséből született meg a Hol vagy? című szám, amely Isten kétségbeesett kereséséről és vezetéséről szól. Az alkotókkal beszélgettünk a dal születéséről és arról, hogyan élték túl a bezártságot. Kérlek meséljetek a dal keletkezéséről! Anna: Mindig is szerettem volna saját dalokat írni, csak ehhez sosem volt meg a kellő tehetségem. A dallammal nem volt baj, csak általában a szöveggel, ami nélkül nem lett volna nagy „sláger”, amit írok. Ekkor jött be a képbe Dodó. Nyáron volt alkalmunk együtt zenélni és felfedezni, hogy bár eddig is ismertük egymást, de azt valahogy sosem konstatáltuk, hogy mindketten ennyire zeneközpontúak vagyunk. Akkor ott a táborban elhatároztuk, hogy szeretnénk együtt dolgozni, akár új dalokat írni, akár feldolgozásokat csinálni. Ez az (777blog.hu)

Ha szeret, miért büntet minket Isten ezzel?

„Egyházi iskola volt, figyeltek a rendre, de csak látszólag, mert ahelyett, hogy a tanulás és a vallás dominált volna a diákoknál, sokkal inkább azt figyelték, ki mit visel, kinek milyen tanszerei vannak.” – meséli a harmincas éveiben járó Kata. Vallássérültekkel foglalkozó cikksorozatunkban olyan emberekkel beszélgettünk, akik neveltetésüktől és környezetüktől függetlenül úgy döntöttek, hogy mind Istentől, mind a vallástól, mind az egyháztól elhatárolódnak. Az a kérdés is előkerül, hogy egy egyházi iskolába járó diák miért nem találja meg a helyét a keresztény közösségben, egyházunkban. (KötőSzó)

Vírus hozta pünkösdi kérdés: hol az ökumené?

Vasárnap családi okokból misére mentünk. Különleges ökumenikus tapasztalatban volt részem: mintha otthon lettem volna, amikor általános feloldozásban lehetett részem nekem is, protestáns vallású embernek. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Változások kora

Új videosorozatában árult el részleteket Kásler Miklós miniszter Orbán Viktor korábbi ígéretével kapcsolatban, miszerint a frontvonalban teljesítő egészségügyi dolgozók 500 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak július 1-jén. Az interjúban, amit ezúttal Gazsó L. Ferenc újságíró, az MTI 2013-ban nyugalmazott elnöke készített, Kásler beszél a kormány hosszú távú egészségügyi reform terveiről is. Eszerint a 2030-ig tartó struktúraváltás egyik legfontosabb célkitűzése – szerinte – az állami és magánellátás mielőbbi szétválasztása lesz, s ezt oly módon kell végrehajtani, hogy az mind a két rendszer javára váljon.” Továbbá a családi orvosi rendszer megerősítésével tehermentesítsék a fekvő betegellátást. Hozzátette: alapos struktúraváltásban gondolkodnak, melynek munkálatai legalább két éve elkezdődtek, a szükséges átalakítások kezdetére pedig már nem kell sokat várni.  Kásler: 160 ezer eg (reposzt.hu)

Nyelv

Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet mindennap. (Zsolt 35, 28) Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották Istent. (Lk 24, 52-53) Aki idestova harmincöt éve hirdeti az Igét, mint jómagam, annak már nagyon sok bibliai mondattal volt szerelmes találkozása. Akár többször is. A 35-ik zsoltárhoz azonban különösen is meghitt szálak kötnek. Az első mondatait fiatal koromban megzenésítettem, és az „Utolsó ítélet” című rock oratóriumom egyik tétele lett. Több zsoltár felépítése is tartalmaz panaszt, félelmet, fenyegetettség érzést, és miközben imádkozik a szerző, mint valamiféle, az életben végbemenő liturgia beteljesedéseként, végül eljut oda, hogy megtapasztalja Isten szabadítását, és az utolsó mondatok már dicsőítésbe és hálaadásba mennek át. Ez a zsoltár is ilyen. Az újszövetségi igénk pedig arról szól, hogy a tanítvány (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

#csakegygondolat – Te hogyan készülsz pünkösdre?

Pünkösd nem az az ünnep, amelyet a fogyasztói társadalom is ünnepel. Ez pedig bennünk is azt az érzést keltheti, hogy nem is olyan fontos ünnepről van szó. Pedig pünkösd egy fontos pontja hívő életünknek, kereszténységünknek. Megalakult az egyház, Isten elküldte közénk Szentlelkét, és ezzel fel is ruházott minket a misszió felelősségével. Talán ez az a pont, amivel egyre kevésbé tudunk mit kezdeni, ami „zavar” minket pünkösdben. Aktivitást vár el tőlünk, erre emlékeztet.  Isten minden segítséget és lehetőséget megadott nekünk arra, hogy hirdessük Őt a világban. Hogy világítsunk, ragyogjunk, az Ő dicsőségét sugározzuk mások felé. Készülnünk kell erre az ünnepre, nem szabad megfeledkeznünk róla! Vegyük elő a Bibliánkat, és olvassunk! Nézzük meg az Apostolok Cselekedeteit, a tanítványok életét Jézus mennybemenetele után. Aztán gondolkozzunk el a saját szerepünkön. Mi hogyan világítunk a világban? (777blog.hu)

5 tipp az aggodalmaskodás legyőzéséhez

De hát aki igazán átadta az életét Krisztusnak, az nem aggodalmaskodik! – Ennyivel el is intézhetnénk a témát, de talán ez mégsem ilyen egyszerű… Mint ahogy nem lettünk hirtelen képtelenek az irigységre, az önzőségre, a haragra vagy a bántásra keresztyénként, úgy továbbra is megvan a képességünk a fölösleges aggódásra is – egyeseknek jobban, mint másoknak. [...] The post 5 tipp az aggodalmaskodás legyőzéséhez appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Kétféle világlátás: fentről lefelé vagy alulról fölfelé?

A világmagyarázatok között vízválasztó, hogy lentről fölfelé, vagy fentről lefelé közelítünk-e a valóság megértéséhez. Platonisták, idealisták, keresztények, hinduk és muszlimok az anyagi világon túli valóságból indulnak ki, és a természet működését, az anyag elrendeződését és az anyagok közötti erőhatásokat az anyag előtti okokra vezetik vissza, még ha egyéb tekintetben egészen máshogy is vélekednek a szellemi […] The post Kétféle világlátás: fentről lefelé vagy alulról fölfelé? appeared first on Divinity. (Szabados Ádám blogja)

- Péntek [2020.05.29.] "Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Péntek [2020.05.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 56,5 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,7   Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!   Akkor ezt mondtam nekik: Vessétek el mindnyájan szemetek elől a förtelmes bálványokat, ne tegyétek magatokat tisztátalanná Egyiptom bálványisteneivel! Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!   Isten által dicsekedem az ő igéj (Bátorító blognapló)

- Péntek [2020.05.29.] Jézus ezt mondta: "Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Péntek [2020.05.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Jn 12,32   (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Ef 1,17-18 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.      és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek (Örömüzenet)

- Péntek [2020.05.29.] Jézus által "vigyük Isten elé a hálaadás (dicsőítés; Károli: dicséret) áldozatát mindenkor!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2020.05.29.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *   S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 35,28 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 24,52-53 Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet mindennap.  Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották Istent.  Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon. Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe;  És (Útmutató)

Pünkösdi prelúdium: Szentlélek-kaleidoszkóp a mai világnak

Szentlélek-kaleidoszkóp: gyönyörű és innovatív párhuzamok pünkösd ókori és mai értelmezései között (2.) Pünkösdi prelúdium 6. – 2020 pandémiás idejére: mennyei Szentlélek-mentőöv az emberiségnek Az alábbi történelmi párhuzamokkal, gyönyörű, ihletett és ihlető mondatokkal akkor élünk jól, ha előbb magunkban akár többször is elolvassuk, majd halkan magunk elé olvassuk azokat. Lehet közösségben is elolvasni ezeket a szövegeket. Családban, gyülekezeti alkalmon, online-szolgálatban. Kicsit gyógyultabb lesz általa bennünk lelkileg, mentálisan pedig körülöttünk a világ… Most, ezekben a világjárványos időkben döbbentem rá arra, milyen világméretű mentőakciója Istennek az, hogy Jézus távozása után elküldte az emberiséghez a Pártfogót, a Vigasztalót, a Szószólót, egyszóval a Paraklétosz-Szentlelket. Ő az égi mentőöv, aki kiemeli tekintetünket a mindennapok szűkös bezártságából, a pillanatnyisá (Békefy Lajos blogja)

Csíksomlyó minden magyar otthona

Rendhagyó búcsúra készül Csíksomlyó, hiszen ezúttal nem telik meg a nyereg zarándokokkal, azonban a kegytemplomban így is megtartják a szentmisét. Sokunk számára hatalmas veszteség, hogy nem lehetünk személyesen jelen az eseményen, de egyúttal hatalmas lehetőség. Felismerhetjük, hogy mit jelent számunkra a hagyományos pünkösdi búcsú, ahol minden magyar otthon érezheti magát. Ez a búcsú más lesz, mint a többi: a csíksomlyói nyereg ezúttal nem fog megtelni százezrekkel a pünkösd szombatján, nem lesznek különvonatok, amelyek bejárják Erdély és Székelyföld csodálatos tájait, nem fogják a vasútállomásokon népviseletbe öltözött magyarok köszönteni a honfitársaikat – és nem lesz lehetőségünk kicsit hazamenni. Mert Csíksomlyóra mi magyarok a világ valamennyi tájáról hazamegyünk. Igazság szerint, aki még nem járt a búcsúban, az nehezen értheti meg, hogy mit is jelent ez a különleges ünnep. Összetartozást, tes (777blog.hu)

Spirálkalács

Áldott szép pünkösdi ünnepeket kívánok! Régóta szemeztem már ezzel a kaláccsal, de azt hittem, hogy nehezebb lesz elkészíteni. Alig van több munka vele, mint egy lekváros buktával, és mégis különleges. Kovásszal készült, de élesztővel is jó. A kovászos kenyér óta tartok egy adag kovászt a hűtőben, ebből vettem ki. Hozzávalók:-tészta450 g liszt2 dl tej6 dkg vajcukor, sóegy tojáskét dl kovász vagy 2 dkg élesztő + fél dl tej+ cukor felfuttatva-krém:15 dkg Nutella8 dkg csokiElkészítés: A vaj kivételével a tészta összes hozzávalóját a keverőtálba tesszük, és összegyúrjuk. A végén keverjük bele a puha vajat. Egy olajjal kent tálba tesszük, lazán rá a tetejét, és egy éjszakára a hűtőbe tesszük. Reggelre olyan szépen megkelt, hogy a fedőt megemelte. A Nutellát kicsit felmelegítjük, és elkeverjük a csokival. A tésztát téglalap alakra nyújtjuk, ha tudjuk. Kb 3 mm vastagra. Rákenjük a krémet. A kép alapjá (A parókia konyhájából)

Tényleg szemben áll egymással a hit és a pszichológia?

A papság ma már szinte elképzelhetetlen mentálhigiénés ismeretek nélkül, így nem érdemes szembeállítani egymással a pszichológiát és kereszténységet sem – mondta a Mária Rádiónak Balogh László atya, aki a teológián kívül mentálhigiénét is tanult. A két terület kiegészíti egymást: a papoknak is fontos rálátni a lelki folyamatokra, de a pszichológusok is választhatják azt, hogy Istent helyezik a középpontba. A rádiós beszélgetés leginkább elgondolkodtató részeit szemlézzük. „A hívőknek is szükségük van a pszichológiára és a papoknak is a pszichológiai ismeretekre. Nekünk papoknak általában annyiban más a megközelítésünk, mint a pszichológusoknak, hogy tudjuk: vannak helyzetek, amelyekkel emberileg nem tudunk megküzdeni, de tudatosítjuk, hogy van valódi reményünk, aki Krisztus.” Arra a kérdésre, hogy vajon miért fordul több hívő is pszichológushoz, Laci atya azt mondta: „Az emberek mindenre választ (777blog.hu)

,,Nagyon szép életem volt eddig” – Gulyás Fruzsina megható tanúságtétele

Újabb megható tanúságtételt osztott meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kommunikációs csapata, az ,,Ő és én” sorozatban ezúttal Gulyás Fruzsina vallott életéről: a jezsuita öregdiák egyéves kora óta látássérült és szinte teljesen mozgássérült, öt éve pedig lélegeztetőgépen van, ezért nagyon nehezen kommunikál. Mégis ő ad reményt másoknak! ,,Nagyon szép életem volt eddig”- kezdi a lenyűgöző tanúságtételét Gulyás Fruzsina jezsuita öregdiák, aki látássérült, szinte teljesen mozgássérült, öt éve pedig lélegeztetőgépen van. Mégis tudja, hogy mit jelent boldognak lenni. ,,Engem nagyon szeret a Jóisten, sok ajándékot kapok tőle! Reggel meg este mindig imádkozom, vannak emberek, akik kérik az imáimat. Vannak, amelyeket én tartok fontosnak, hogy valakiért vagy valamiért imádkozzam. Én is szoktam lázadni, meg elkeseredni, de próbálok Hozzá visszatalálni, és próbálok másokat is erre buzdítani: hogy (777blog.hu)

Mi lenne, ha nem kellene vizsgát tenni a jogosítvány megszerzéséhez?

Jelentős szakmai egyetértés övezi az örökbefogadást megelőző tanfolyam elengedhetetlen szükségességét, nem véletlenül. [...] Bővebben! (Szemlélek)

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP „A” ÉV (2020)

Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok ki világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket […] (Kiss Ulrich blogja)

Mi mind influenszerek vagyunk

Amikor azt mondom, hogy ti, én, tehát mindannyian influenszerek vagyunk, akkor nem egy trendre, népszerűség-hajhász , könnyű megélhetést kereső dologra gondolok, hanem arra, hogy felelősségünk van. Keresztényként elképesztően fontos, hogy kicsit influenszerkedjünk. „Az influenszerek olyan emberek, akik véleményükkel, viselkedésükkel hatással vannak embertársaikra. Ilyenek lehetnek a celebek, sztárok, bloggerek, vloggerek és a különböző közösségi hálók hírességei, személyiségei. Közös tulajdonságuk, hogy saját látásmódjukkal, egyedi hangjukkal tömegek véleményét, gondolkodásmódját tudják alakítani. Közvetlenül a rajongótáborukhoz szólnak, akik rendkívül befogadóak az influenszer véleményére.” – olvashatjuk a Wikipédián.  Az influenszerek létezése szorosan összekapcsolódik a marketinggel. A cégek versengenek a nagyobb követői bázissal rendelkező bloggerek kegyeiért, akik egy-egy termék bemutatásáva (777blog.hu)

Az vagy nekem, mint…

Vagyis? Mire lehet jó egy kapcsolati munkatárs Mióta kapcsolati munkatárs lettem (Sára), más sem érdekel, mint a diákok, és hogy milyen lehet, kell, hogy legyen jó volna, ha lenne a viszonyom velük.  Hiszen elég érdekes az alaphelyzet.  Van egy szervezet, ami önműködő kisközösségeket segít, amiknek megvannak a maguk szokásai, rutinjai, vezetői. Ezekhez a vezetőkhöz rendel […] (A MEKDSZ mi vagyunk)

ÚRNAPJA “A” ÉV (2020)

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.”Erre vita támadt a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét eledelül?”Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét […] (Kiss Ulrich blogja)

102 éves a néni, és még megkapálja a kertjét

 1918-ban született Kolumbán Juliska néni, kertjét még mindig ő gondozza. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Koronavírus, mint Isten üzenete az embereknek?

Az USA keresztény lakosságának kétharmada egyetért abban, hogy a COVID-19 Isten üzenete. Az amerikai keresztények nagy része úgy véli, hogy a világjárvány által Isten azt üzeni az emberiségnek, hogy itt az ideje a változásnak. Az új típusú koronavírus eddig az Egyesült Államokat nagyobb mértékben sújtotta, mint a világ bármely más országát, és úgy tűnik, hogy sok keresztény ezt jelnek véli. A Chicagoi Egyetem felmérése szerint az amerikai keresztények egyharmada ,,erősen egyetért” azzal, hogy Isten a COVID-19 járványt arra használja, hogy az emberiséget változásra késztesse. Nagyjából ugyanilyen számban vannak azok is, akik ,,némileg egyetértenek” ezzel a feltételezéssel. Legnagyobb mértékben az evangelikálok állították azt, hogy a világjárvány egy jel Istentől, ezzel 43 százalékuk értett egyet. Míg a katolikusoknak és a fővonalas protestánsoknak mindössze 28 százaléka gondolja így. A feketebőrű keresz (777blog.hu)

A játékokban kötött házasságok érvényesek?

Tolkien A Gyűrűk Ura trilógiájának 1954-es megjelenése óta különféle fantáziavilágokban élhetünk. Ian Livingstone híres neves „lapozgatós” könyvei (melyek itthon a rendszerváltáskor jelentek meg) már arra is lehetőséget adtak, hogy az olvasó legyen a főhős. A digitalizáció előretörésével pedig ezek a világok a zsebünkbe kerültek. A sajtó szinte minden évtizedben (vagy még gyakrabban) kreált egy nagy balhét ennek kapcsán: azok a hangos keresztény közösségek, amelyek sátánizmust és pogányságot kiáltottak a fantasy világok kapcsán - féltve a keresztény identitást - mindig megtalálták ezeket a „kezdeményezéseket”. Gimnazista koromban én személyesen és generációs szinten is kaptam támadásokat, amiért a M.A.G.U.S szerepjátékkal játszottam. De emlékezhetünk akár a Harry Potter sikereinek árnyoldalára: felvetődött a kérdés a konzervatívabb oldalról, hogy miért neveljük a gyermekeinket boszorkányságr (Szólj be a papnak!)

,,A kereszténység nem kötöttség, hanem szabadság” – Pintér Béla

Pintér Béla előadóművész és Martí Zoltán, oldalunk főszerkesztője voltak a Hír TV Credo című műsorának vendégei, ahol az evangelizációról, az online tér lehetőségeiről és az eredeti tanítás megtartásáról beszélgettek Földi-Kovács Andreával. Az énekes olyan legendás dalokat írt pályafutása során, mint a ,,Homokba írva” vagy a ,,Csak Te”, ő az egyik legismertebb – és leghitelesebb – magyar keresztény előadó. Pintér Béla a beszélgetés során több fantasztikus gondolatot is megosztott, ezeket szemlézzük. ,,Az online tér kinyitott számunkra egy nagy ajtót. Azok, akik eddig nem gyakorolták a hitüket – vagy nem tartoztak egy konkrét gyülekezethez – most egy gombnyomással tudtak részt venni misén vagy istentiszteleten. Pozitív érdeklődés mutatkozott az elmúlt időszakban Isten iránt. Ennek egyik oka, hogy bajban vagyunk, amely Isten felé mindig másfajta közeledést vált ki az emberből. Hányszor szoktuk ilye (777blog.hu)

A te embered

Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. (Zsolt 25, 16) A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! (Jn 5, 7-8) Böjt harmadik – Oculi – vasárnapjának a bevezető zsoltárverse mellől való a mai idézet. „Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából” A szorongó ember imádkozik így, aki nem elég, hogy magányosnak és tanácstalannak érzi magát, de ráadásul ellenségei bőven akadnak, akik örömüket lelik abban, ha őt elesettnek látják. Olvastam néhány napja egy hírt, hogy valahol, talán Amerikában egy szabálytalanul közlekedő, durván gyorsan hajtó autóst megállítottak a rendőrök, és amíg igazoltatták, egy kisodródó teherautó elgázolta őket. Emberünknek sem kellett több, fogta gyorsan a telefonj (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

Miért ajánl egy pap ateista olvasmányokat?

Hodász András atya legújabb videójában hitéről tesz tanúságot. [...] Bővebben! (Szemlélek)

V, mint vírus

A koronavírus járvány társadalmi hatásai ma még teljes mértékben kiszámíthatatlanok. Jelen írás arra tesz kísérletet, hogy generációs alapon vizsgálja a témát. A szöveg fő kérdése, hogy formálódhat-e egy új, V, mint Vírus-generáció az éppen zajló folyamatok hatására. A V, mint Vírus-generáció születése? - politikatudomany.tk.mt.hu Nekem eddig a v betűről mindig az jutott eszembe: v mint Viktória. A koronavírus azonban megtanította nekünk, hogy lehetségesek más társítások, kapcsolások, összefüggések is. Nem ez az egyetlen újdonság, amit a megváltozott helyzet hozott magával. A vasárnapi istentisztelet előtt és után azt is észre vettem magamon, hogy önkéntelenül is hátra lépek, de legalábbis a felső testemet hátra döntöm egy kicsit. Biztos, ami biztos. Senki ne érezze még véletlenül se a késztetést, hogy közelebb lépjen, esetleg a kezét nyújtsa felém. A boltokba, egyéb nyilvános, közösségi terek (reposzt.hu)

- Csütörtök [2020.05.28.] "Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Csütörtök [2020.05.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 55,20 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,12   Meghallgat Isten, és megalázza őket az, aki ősidők óta trónján ül. (Szela.) Mert nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent.   A nyugalom napjait is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR, aki megszentelem őket.   Meghallja Isten és megfelel n (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2020.05.28.] "Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az ÚRtól való a döntés!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Csütörtök [2020.05.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Jn 12,32   (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  ApCsel 1,26 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.      Ekkor sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol kö (Örömüzenet)

- Csütörtök [2020.05.28.] "Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; dicsőítették Istent!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2020.05.28.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *   S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 25,16 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 5,7-8 Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!  Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Pünkösd hete

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6c) Pünkösd ünnepe hetében az Útmutató reggeli s ünnepi igéinek örömhíre: Isten ad Szentlelket ajándékul és a Szentlélek a Krisztusban való hitet teremt! „Én a lelkemet adom belétek – ezt mondja az Úr –, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36,27; LK) „Ez az a nap, mit az Úr szerzett nékünk.” (GyLK 751) Jézus megígérte: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26) „A Szentlélek valóban Vigasztaló és nem szomorító. Egyszersmind igazság Lelke is, mert senkit meg nem csal s vigasztalása örök.” (Luther) Húsvét után ötven nappal; „eljött a pünkösd napja, és… szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg (Útmutató)

Minek írjak tovább a valláskárosultságomról? Úgyse olvas senki.

Hatásvadász cím, de olykor így érzek. Már csak azért is mindenképp, mert néha, visszatekintve a cikkeimre azt gondolom, én sem olvasnám magamat. Elsősorban mert túlságosan elvontak, amik meg nem azok, azok kuszák, amik nem kuszák, azok leginkább reakciósak, valamire vonatkozó kritikák, amik pedig nem kritikák, hát, azokra meg azt mondják egyesek, hogy eretnekségek. Van az úgy, hogy az ember hiába tartja magát valamely nagyobb csoporthoz tartozónak, mégis kilóg belőle. Kicsit mindenki kilóg mindenhonnan, de komolyan érdemes elgondolkodni azon, amikor valaki eléggé kilóg, hogy akkor tulajdonképpen mikeresnivalója van igazából azon a helyen? Én szeretem, hogy a kereszténység heterogén közösség, amiben sokszor óriási a diverzitás. Legalábbis, mondhatjuk hogy muszáj szeretnem, ha magamat is beletartozónak akarom tartani. De ennek a diverzitásszeretetenek bennem azért vannak hiányosságai. Merthát abban semmi következetlenség nincs (KÚTKERESŐ)

Fűszeres omlós keksz

 Kedvencünk a Korpovit keksz. Bár férjem cukros csak, azért meg szoktuk dézsmálni a készleteit. Nem szép tőlünk, hiszen nem ehet a finom habos krémesekből, pedig nagyon szereti. Így aztán főleg neki sütök kekszeket, amiből viszont csak kóstolót veszünk.   Hozzávalók:20 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt10 dkg finomlisztteáskanál sófél csomag sütőpormokkáskanál (mk)  őrölt köménymk őrölt szerecsendiómk őrölt szegfűborsegy tojás15 dkg margarinElkészítés:A száraz anyagokat habverővel összekeverjük. Így a legegyenletesebb. Elmorzsoljuk benne a margarint, és beledolgozzuk a felvert tojást. Fél órát pihentetjük a hűtőben, majd kinyújtjuk 4-5 mm vastagra. Korongokkal, sütipecséttel kiszúrjuk, és 200 fokra előmelegített sütőben megsütjük. Két gáztepsi lett. Vigyázat! Hamar kész!  Az alátét kedves keresztkománk ajándéka. Amikor nyugdíjba ment, nem hagyta el magát, hanem famunkákat kezdett készíteni. A ver (A parókia konyhájából)

A Papp válaszol – túltolt szenvedés, önámítás, életcél megtalálása

Három újabb kérdésre válaszolt Papp Miklós: ezúttal a papok által “túltolt” szenvedésről, az esetleges önámításról és az életcél megtalálásáról kérdeztétek a görögkatolikus papot és családapát! Emil (Győrújbarát) Miért csak a kereszt tövében tudnak időzni az emberek? Miért “tolják túl” a papok a szenvedést, ahelyett, hogy észrevennék a Feltámadott jeleit? Miért nem tudnak feltámadás-központúbban gondolkozni? Engem felettébb bosszant ez a beteges hozzáállás. Részben igazad van: Schmemann atya szerint is vannak keresztények, akik egész évben nagyböjti stílusban élnek, s ez hitetlenség. Keresztényként alapkönyvünk az evangélium (örömhír), a legfőbb ünnepünk a húsvét (örömünnep), minden vasárnap örömteli hálaadásra jövünk össze (eucharisztia), s tudjuk, hogy a történelem végén kinyilvánul Isten győzelme (még az apokalipszis is öröm). Minden tanítás, szentségkiszolgáltatás, etika ebb (777blog.hu)

Hogyan kell(ene) imádkoznunk?

Egy hétköznapi jelenet, amit mindnyájan átéltünk már, ismerünk, most új kontextusba kerül. Egy történet arról, hogyan is kell(ene) Isten elé állnunk az imáinkban. Mert néha ezt kell tenni. Csak úgy odaállni a pénztárhoz és kipakolni az árut a futószalagra. Mindent kivenni, ami a kosárban és a kezemben van, és rátenni a szalagra. Kivenni a zsebemből, amit beletettem, kivenni a kabátomból azt, ami még véletlenül benne maradt, és azokat is feltenni a szalagra és hagyni, hogy odacsússzanak eléd. Nem kilopakodni melletted a zsebemben valamivel, nem rejtegetni, ami a kezemben vagy a zsebemben van. Mindent feltenni a szalagra és megtanulni kezelni a késztetést, hogy leszedjem őket onnan. De talán még ez sem elég. Nem elég kipakolni mindent, amit összegyűjtöttem a kosaramba. Talán úgy teljes, ha én magam is felülök arra a szalagra és hagyom, hogy odacsússzak eléd. Nem azért, mert csak így tudok igazán eléd kerülni, hanem mert nem e (777blog.hu)

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – „A” ÉV (2020)

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, […] (Kiss Ulrich blogja)

Ima Trianon századik évfordulójára

Ahogyan azt már tegnap bejelentetttük, “Egy Miatyánk a magyarokért” néven imaláncot indítunk, amely során arra buzdítunk Titeket, hogy június 4-én, 16 óra 30 perckor csendesedjünk el és mondjuk el külön-külön, de lélekben mégis együtt a “legszentebb imádságot”, azaz a Miatyánkot.  Az erre a célra létrehozott aloldal június 3-tól lesz elérhető, ahol egy virtuálus térképen be is lehet jelölni, hogy honnan csatlakoztál a kezdeményezéshez. Abban bízunk, hogy az egész Kárpát-medence “ki fog rajzolódni” ezen a virtuális eseményen, ahol a hazánkért és a nemzetünkért fogunk Istenhez fordulni. Szeretnénk, ha senki nem maradna le azért a kezdeményezésünkről, mert nem jutott el hozzá a hír, ezért hálásak vagyunk, ha megosztjátok ezzel kapcsolatos tartalmainkat. A Miatyánk mellett az aloldalon egy másik, szintén gyönyörű ima is megtalálható lesz, amelyet oldalunk kérésére Gájer László római katolikus pap írt (777blog.hu)

Te voltál már a Miatyánk utcában?

Bizonyára sokan láttátok már azt a kedves történetet, ami Budapest legrövidebb utcájáról, a Miatyánk utcáról szól. Számunkra ez az apró történet azonban dupla jelentőséggel bír. A kis utca a fővárosi Erzsébet teret és a Deák Ferenc utcát köti össze. A nevét legalább 200 éve kapta, és ami a legizgalmasabb és egyben a legszebb, hogy azóta megszakítás nélkül viseli. Igaz, eleinte még Pater Noster Gasse volt, hiszen akkor még latinul mondták hivatalosan az imádságokat, a hivatalos nyelv pedig a német volt. A rövid útszakasz 1873-ban már hivatalosan is a magyar formát, a Miatyánk utca nevet viselte, amit még a kommunizmus alatt sem változtattak meg. Persze nem azért, mert kegyelmet kapott sok más utcával szemben, hogy a remény apró jele legyen az elnyomás alatt. Sokkal prózaibb okkal maradhatott meg az utca neve: mivel egyetlen kapu vagy ajtó sem nyílt az útról, egyszerűen nem kellett használni a megnevezést. Levették az ut (777blog.hu)

A klímavédelemért folyó harc erősítheti vallások közötti párbeszédet

A Laudato si egy asztalhoz ültette a katolikusokat, a muszlimokat és a hindukat is. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Miért pont én?

Elkerülhetetlen, hogy az életben kereszteket hordozzunk, amelyek gyakran olyan nehezek, hogy úgy érezzük összeroskadunk. Ez az írás arra buzdít minket, hogy a legnehezebb időkben is kitartsunk ki! Mindannyiunk életében jelen vannak a megpróbáltatások, hordozunk kereszteket. Ezek néha túl nehéznek tűnnek, úgy érezzük, hogy nem vagyunk hozzájuk elég erősek. Ilyenkor felmerül bennünk a kérdés, hogy miért történik velünk mindez? Állj meg és tekints vissza a múltba. Valójában hányszor is fordult elő, hogy valami problémád volt és megoldódott? Isten nem fog olyan keresztet adni, amelyet nem bírsz el. Rajtad múlik, hogy feladod, vagy Krisztus támogatásával elébe állsz. Rajtad múlik, hogy a kereszted áldás vagy átok lesz rajtad. A szenvedések által fejlődhetsz, tanulhatsz és erősödhetsz: a szív legőszintébb imádságai a megpróbáltatások idején jönnek.  Istennek terve van, és meghatározott próbatételekre téged válasz (777blog.hu)

5 tipp, hogy hogyan beszéljünk a politikáról keresztényként

Vajon hogyan kell egy kereszténynek részt vennie a politikai vitákban? Ebben a nehéz és fontos témában érkezett vendégírás a 777 virtuális postaládájába: Bakos Marcell nemzetközi kapcsolatokat hallgató egyetemistaként öt szempontot ajánl a figyelmünkbe! Számos alkalommal voltam tanúja olyan politikáról folytatott beszélgetéseknek keresztények között, amelynek hatására elgondolkodtam: vajon keresztényként érdemes-e máshogy részt vennünk az ilyen eszmecserékben, vagy nincs azzal semmi gond, ha a mi beszélgetéseink is leginkább egy késő esti, egymást támadó Facebookos kommentháborúra emlékeztetnek? Úgy gondolom, hogy a keresztények többsége nem részesül tanításban arról, hogy hogyan lehet produktívan a politikáról beszélgetni, hiszen a papok és lelkészek többsége (jóindulatból) igyekszik kerülni ezt a témát. Így a tapasztalataim arra inspiráltak, hogy megosszam, nekem milyen szempontok segítettek ebben.  1. Merj (777blog.hu)

MENNYEI SZENTLÉLEK-MENTŐÖV AZ EMBERISÉGNEK - Szentlélek-kaleidoszkóp

Szentlélek-kaleidoszkóp: gyönyörű és innovatív párhuzamok pünkösd ókori és mai értelmezései között (1.) Pünkösdi prelúdium 5. Megdöbbentő vagy véletlen lenne, hogy szinte szó szerinti egyezéseket találhatunk az ókori szír, egyiptomi, már a második századtól felvirágzó Szentlélek-vallomások, himnuszok, imák, tanítások, és a 20-21. századi megfogalmazások között? Se nem véletlen, se nem megdöbbentő, hanem elrendelt. Ezért is van, hogy megcsodálhatjuk, felfedezhetjük ezekben  azt, hogy a Szentléleknek is, miként magának a Szentháromság Istennek van egy korok és körök, idők és helyek feletti gyönyörű szinkronitása, egyidejűsége. Az emberi létnek személyes, mély Isten-szomját, igazságszomját fejezik ki, függetlenül attól, hogy különböző korokban, műveltségi szinteken bármennyire eltérőek legyenek is az emberi igények, amelyek divatszerűen változnak. De lenn a mélyben, egyéni és közösségi (Békefy Lajos blogja)

Trianon 100

Mind a háború, mind a Magyarország számára valóban igazságtalan és gonosz békeszerződés egy gyógyulatlan seb. Ez a trauma mindnyájunké. Azoké is, akik előidézték, azoké is, akik látszólag a haszonélvezői lettek, és azoké is, akik az igazságtalan és gonosz döntést meghozták. Nagyapa 1901. június 16-án született a Hunyad megyei Piski községben, ahol Bem apó serege vívta legendás csatáját 1849. február 9-én. A település román neve: Simeria. Vasúti csomópontként építették ki 1866-ban. Dédapám, Soós Sándor mozdonyvezető volt. A család 1919-ben elhagyta otthonát, és egy ideig vagonban laktak, mígnem letelepedtek Nádudvaron. Nagyapa, vagy ahogy gyerekkoromban neveztem: Nagyap itt ismerte meg Mamikát. Ők az Édesanyám szülei. Nagyapa sokoldalú és tehetséges ember volt. Olyan kalligrafikus írást, amit ő tudott, még régi anyakönyvekben sem találtam. Elvégezte ugyan Déván a gimnáziumot, de nem kapott érettségi b (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

Az alázat nem alávetettséget jelent

"Szabadság" címmel írt könyvet Reinhard Marx bíboros. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Minden oké

Az Úr javamra dönti el ügyemet. (Zsolt 138, 8a) Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1, 6) kép forrása: http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/9/3/8/_/tengeri_horgaszat076_1938197_6999.jpg „A kis stréber, milyen biztos a dolgában” – mondhatná valaki a zsoltáríróra. Persze ha ezt nem úgy olvassuk, hogy valaki ellen irányul, akkor nagyon is biztató. Javamra dönt az Úr akkor is, ha történetesen magához vesz, és javamra dönt akkor is, ha még ad nekem itt a földi életben haladékot a további megtérésre. Javamra dönt, ha engedi, hogy a hülyeségeim következményei a fejemre hulljanak, és javamra dönt akkor is, ha megment ezektől, de észhez térít. Nem azért dönt javamra, mert megvesztegettem, vagy mert meg tudtam fizetni a legmenőbb ügyvédet. Akkor miért is? Azért dönt a javamra, mert szeret. És mert mindenáron el akarja érni, hogy bízzak benne, övé legyek, (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

Két Cavinton rendel

Kína szakértők szoktak figyelmeztetni arra, hogy a sok évezredes múltra visszatekintő Kínában évszázadokban gondolkodnak, történelmi távlatokban értelmezik az történések jelentését.  Pogátsa Zoltán: a Huawei-ügy igazi háttere   novekedes "Gazdaságtörténeti kutatások ugyanis kimutatták, hogy 1820-ban, az Ópium-háború előtt Kína volt a világ legnagyobb gazdasága, az ország nettó exportőr volt, és gazdagabb tartományainak fejlettségi szintje teljesen pariban volt a vezető Európai térségekkel. ... Az Ópium-háború eredményeképpen a nyugatiak egyenlőtlen szerződésekre kényszerítették Kínát, a kezdeti hozzáférést biztosító Kanton után egyre több kikötőből kereskedhettek a belső tartományokkal. ... Ekkortól számítják a kínaiak a „megaláztatás évszázadát”, melynek tulajdonképpen csak az elmúlt évtizedek kirobbanó gazdasági fejlődése vetett véget. ... Közben Kína a mélyponton egy szegény h (reposzt.hu)

- Szerda [2020.05.27.] Ha Istenben bízol, nem kell félned!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Szerda [2020.05.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 55,6 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,19   Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át.   Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek! Az én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazodjatok, és azokat teljesítsétek!   Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.   Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az é (Bátorító blognapló)

- Szerda [2020.05.27.] Jézus megígérte: "Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szerda [2020.05.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Jn 12,32 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Ézs 32,15 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.   Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.   És én, h (Örömüzenet)

- Szerda [2020.05.27.] "Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2020.05.27.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *   S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 138,8a S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Fil 1,6 Az Úr javamra dönti el ügyemet. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Elvégzi értem az Úr. Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig: Jobbod teszi ezt velem Uram, Bízom is benne, hog (Útmutató)

Epres túrótorta

Hozzávalók:3 tojásos kakaós piskóta2.5 dl Meggle cukrászhab30 dkg túró10 dkg porcukor30 dkg eper Elkészítés:A tojások fehérjéből habot verünk, egyenként hozzáadjuk a sárgáját, majd óvatosan beleforgatjuk a kakaós lisztet. Két evőkanál rétesliszt, egy evőkanál kakaó. 180 fokra előmelegített sütőben 18 cm-es formában megsütjük. Legnagyobb meglepetésemre olyan szép magas lett, hogy ketté tudtam vágni. A habot felverjük, és beleforgatjuk a cukrozott túrót. Egy réteget kenünk az alsó lapra, megrakjuk félbevágott eperszemekkel, rá újra túrókrém, a felső tortalap, és kívül-belül megkenjük krémmel. Eperszemekkel díszítjük. Hátul rózsaszörp. (A parókia konyhájából)

Rózsaszörp

 A rózsalekvár után rózsaszörpöt készítettem Verus ötletéből. Végül is nem az ő receptjét használtam, nézelődtem másutt is. Ez is milyen egyszerű, mégsem próbálkoztam még vele, pedig tavaly is rengeteg szép virág volt.Hozzávalók:10 dkg rózsaszirom5 dl vízfél kg cukoregy citrom leve  Elkészítés: Csak permetmentes helyről szedjük a szirmokat! A virág akkor jó, amikor már elnyílt, de még nem száradt, és könnyen le lehet húzni a szárról. A belső, fehéres, sárgás részt ki kell vágni ollóval, ez telik egy kis időbe. Utána fel kell tenni a vízzel  főni addig, amíg kifehéredik. Hamar összeesik, és lehet leszűrni, kinyomkodni belőle a lét. Egy 5 cm átmérőjű gömb lett belőle.  A rózsaléhez hozzáadjuk a citromlét a rostokkal és a cukrot, és egyet rottyantunk rajta. Üvegekbe mérjük, és száraz dunsztba tesszük. Két darab 3.5 dl-s üveg lett tele. További ehető virágok recept itt. (A parókia konyhájából)

Hallgat az Isten

Jób könyvének tanulsága szerint az élet mélyrepülése, az Ég csendje alkalmas teret ad számunkra ahhoz, hogy saját istenképünk helyett Istent valóban meglássuk és meghalljuk. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A természet hangja, avagy járvány után ne térjünk vissza a „normalitásba”!

Sokszor azt hisszük, hogy a GDP állapota vagy a pénztárcánk vastagsága határozza meg a lelkünkben megszólaló hangok minőségét. A Magyar Természetvédők Szövetsége, engedve a Lélek hangjának, petíciót fogalmazott meg „Életigenlő Társadalmat és Gazdaságot” címmel. Ezzel honfitársaink kihangosították lelkük felelősen gondolkodó hangját. Négy fontos pontban fogalmazták meg téziseiket, melyektől a jövőnk függ. Természeti erőforrásaink fenntartható használata! Globalizáció helyett lokalizáció! Felelős vállalatokat és pénzrendszerváltást! Gondolkodási és erkölcsi megújulást! Ez a petíció üdítő kezdeményezés és felhívás a cselekvésre. Dokumentumok, tanácskozások, konferenciák voltak már bőven. De végre jó lenne látni, hogy történik is valami. [...] Bővebben! (Jezsuita blog)

Az élet óvodája

Az óvoda az a hely, ahol az apró lábnyomok óriási szívekkel párosulnak. Egy különleges olvasói írásban egy óvóbácsi osztja meg velünk tapasztalatait, és azt, miért is igaz Jézus következő mondata: „mert ilyeneké az Isten országa.” Azt hiszem, nem szükséges ecsetelnem azt a tényt, hogy napjainkban a gyermekek komoly marketing értékkel bírnak. Egy jól megválasztott történet, egy érzelmekkel teli dallam s mindez megfűszerezve néhány bűbájos, apró tekintettel… és már készen is van egy adott nagyvállalat következő sikeres kampánya. Azonban a régi „szép” időkben a gyermekek szerepe nem volt ennyire meghatározó. Remek példa erre a népszerű evangéliumi jelenet, amelyben a tanítványok igyekeztek elkergetni azokat, akik a gyermekeket Jézus elé szerették volna vinni. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és ekkor hangzott el az ominózus idézet: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mer (777blog.hu)

100 év hibáztatás

Száz év távlatából tekintünk vissza a magyar nemzet legnagyobb tragédiájára, és saját magunkra is. Mi változott bennünk ez idő alatt? Fel tudtuk dolgozni a gyászt, egyáltalán fel lehet-e? Homoki Pál evangélikus lelkész ragadott tollat, hogy leírja gondolatait. (KötőSzó)

Te komolyan veszed az ígéreteidet?

Vajon hova lett Jézus mellől az a sokaság, akik követték mindenhová, és akik ujjongva köszöntötték Virágvasárnapon? Ahogyan Jézus a kereszt felé közeledett, az emberek szépen lassan lemaradoztak. Kiderült, hogy a lelkesedés, a tömegpszichózis kevés Jézus követéséhez. Te meddig maradnál Jézus mellett? Amíg be tudod illeszteni a saját elképzeléseidbe? Amíg rá nem eszmélsz, hogy az ígéreteidért számon lehet kérni téged? Egy elgondolkodtató igehirdetés részletét hoztuk nektek a témában, Cseri Kálmán református lelkésztől, aki Virágvasárnaptól kezdve vizsgálja a Jézust ünneplő tömeg viselkedését, egészen a keresztig. ,,Addig, amíg másokat lehet ítélgetni, amíg élvezettel lehet sorolni, hogy kinek milyen bűne miatt jutottunk oda, ahol vagyunk, addig szívesen benne vagyunk. De amikor Jézus a te pénzváltó asztalodat borítja föl és a te galambocskáidat engedi ki a kalitkából, akkor megbotránkozol. Nem ezt vártu (777blog.hu)

Miért nincs online-gyónás?

A Monostory podcast címmel indult el Varró Szilvia ötlete nyomán az a sorozat, melynek keretében legutóbb egy 14 éves budapesti Toldys gimnazista, Békés-Varró Lili és egy 18 éves pannonhalmi diák, Feczkó Csongor kérdezték Baán Izsák atyát és Toókos János testvért a "virtuális" jelenlét kihívásairól, az online misékről, az internetes világ és az egyházi jelenlét kapcsolatáról. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A bolond és az eretnek

Todd Charles Wood hatnapos kreacionista, míg Darrel R. Falk meggyőződésesen amellett kardoskodik, hogy Isten az evolúció segítségével teremtette meg a világot. Az egyiket sokan bolondnak tartják, míg a másikat eretneknek - ők azonban nem így tekintenek egymásra. Kettőjük párbeszédéből született egy könyv, ami rövidsége ellenére több fontos dolgot is megmutat arról, milyen mozgatórugók határozzák meg egy ember meggyőződését, és hogyan vagyunk képesek megbirkózni azzal, ha mások másképpen gondolkodnak. Szögezzük le gyorsan, hogy ez a kötet nem az unalomig ismert "teremtés VS evolúció" vitáról szól, hanem két emberről. Aki a vitára kíváncsi, aki az érveket akarja maga előtt látni, Dunát rekesztő mennyiségű irodalmat olvashat, videót nézhet erről a kérdésről, ha még mindig mutat iránta érdeklődést. Őszintén szólva a vitákban már nem sok az újdonság, a kártyáit mindkét oldal kijátszotta, és többnyire (Megint Megmondom)

Végső határaink és az isteni perspektíva

Lassan pont 2 hónapja, hogy megjelent a 777 második könyve is, a Megszabadítottál szégyenemtől, ami a meddőség témáját dolgozza fel. Ezzel nemcsak a meddő párokhoz szólva, hanem minden olyan emberhez, aki az élete valamely területén meddőséggel küzd. A következőkben egy részletet mutatunk a könyvből, méghozzá Sára és Ábrahám történetével kapcsolatban. Ahogy az idős asszony, úgy mindnyájan elérjük a végső határainkat a meddőségünkkel való küzdelem során. Eljön az a pont, amikor fel szeretnénk adni, ki szeretnénk szállni. Nem látunk reményt és nem tudunk hinni önerőnkből. Végső határaink Visszatérve a történet főhőseire Ábrahámra és Sárára, láthatjuk, hogy mindketten elértek a végső határaikhoz. Bíztak Istenben, nem szűntek meg vele kapcsolatban maradni, de ők is elvesztették a reményüket egy ponton. Izmael születése után tizenhárom évvel Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, melynek jeleként m (777blog.hu)

COVID-19 IDEJÉN IS KÉSZÜLJÜNK MÉLTÓKÉPPEN PÜNKÖSDRE - SZENTLÉLEK-KALEIDOSZKÓP

SZENTLÉLEK-KALEIDOSZKÓP GYÖNYÖRŰ, INNOVATÍV PÁRHUZAMOK PÜNKÖSD ÓKORI ÉS MAI ÉRTELMEZÉSEI KÖZÖTT (1.) Megdöbbentő vagy véletlen lenne, hogy szinte szó szerinti egyezéseket találhatunk az ókori szír, egyiptomi, már a második századtól felvirágzó Szentlélek-vallomások, himnuszok, imák, tanítások, és a 20-21. századi megfogalmazások között? Se nem véletlen, se nem megdöbbentő, hanem elrendelt. Ezért is van, hogy megcsodálhatjuk, felfedezhetjük ezekben  azt, hogy a Szentléleknek is, miként magának a Szentháromság Istennek van egy korok és körök, idők és helyek feletti gyönyörű szinkronitása, egyidejűsége. Az emberi létnek személyes, mély Isten-szomját, igazság-szomját fejezik ki, függetlenül attól, hogy különböző korokban, műveltségi szinteken bármennyire eltérőek legyenek is az emberi igények, amelyek divatszerűen változnak. De lenn a mélyben, egyéni és közösségi létezésünk gyökérzetéb (Békefy Lajos blogja)

“Egy Miatyánk a magyarokért” – imalánc Trianon évfordulóján

A 777 csapata arra buzdít valamennyi magyart, hogy Trianon századik évfordulóján, 2020. június 4-én, magyarországi idő szerint délután fél ötkor közösen imádkozzunk hazánkért és valamennyi nemzettársunkért. A korábbi kezdeményezésünkhöz hasonlóan ezúttal is egy virtuális térképen lehet majd jelölni, hogy honnan csatlakoztak az imalánchoz. „Egy Miatyánk a magyarokért” elnevezéssel imaláncot szervez a 777 csapata Trianon századik évfordulóján, ezzel arra buzdítva a világon élő valamennyi magyart, hogy a történelmi tragédiánk évfordulóján lélekben újra együtt legyünk, imában kérve Isten áldását nemzetünkre. Hiszünk az ima erejében, és habár a fizikai határokat nem tudjuk eltüntetni, de a lelki összetartozás hatalmas erejét megtapasztalhatjuk. Az imaláncot a trianon.777blog.hu címen érheted majd el, – június 3-án, szerdától –  a kezdeményezéshez pedig az alábbi módon tudsz csatlakozni: 1: Június 4- (777blog.hu)

In memoriam Farkasfalvy Dénes O.Cist. (1936-2020)

Május 24-én, a Mennybemenetel vasárnapján jött a gyászhír: „A Ciszterci Rend Dallasi Apátsága és a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja hozzátartozói és rendtársai nevében is fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatja, hogy Farkasfalvy Dénes ciszterci rendi áldozópapot, a dallasi apátság egykori apátját életének 84., szerzetességének 66., áldozópapságának 59. évében, 2020. május 21-én hazahívta a mennyei Atya.” Kedves Dénes! Isten nyugosztaljon! Ma szentmisémbe foglaltalak. Te is előttem mentél el, bár öt évvel fiatalabb voltál nálam. Szép szerzetesi életed és tudományos munkásságod Isten dicsőségét és a lelkek szavát szolgálta. Volt idő, amikor együttműködtünk, bár Te Dallasban tanítottál, én Rómában szolgáltam a Vatikáni Rádiónál. P. Alszeghy Zoltán SJ professzor irányításával, Nagy Ferenc rádiós rendtársammal szerkesztettük és kiadtuk (hazafelé küldtük) a Teológiai Kiskönyvtár (Jezsuita blog)

Könnyes történelem könyves emlékezete

Számos értékes könyv jelent meg Trianon 100. évfordulójára emlékezve. [...] Bővebben! (Szemlélek)

„Evolvare necesse est”, avagy a naturalizmus abroncsa az evolúcióbiológián

Evolúcióbiológusok jelentős része (olyanok, mint Denis Noble, a rendszerbiológia atyja, James Shapiro, a Chicagói Egyetem kutatója, vagy Gerd Müller, a Bécsi Egyetem biológusa) ma már elveti a tankönyvekben szereplő neodarwinista modern szintézist, vagyis azt az elméletet, hogy a fejlődést a mutáció és szelekció (meg a genetikai sodródás) graduális mechanizmusa mozgatta, mert szerintük a bizonyítékok ezt […] The post „Evolvare necesse est”, avagy a naturalizmus abroncsa az evolúcióbiológián appeared first on Divinity. (Szabados Ádám blogja)

A déli ördög, a gazdag ifjú és Michelangelo

Ma is ugyanez a helyzet, ezért aggódunk nagyon. Robert Sarah bíboros így fogalmaz Esteledik, a nap már lemenőben című könyvében: „A valóság tagadása a Nyugat részéről szörnyű gőg. Szándékos vakság és halálos ösztön gyümölcse: a hamis értéket becsülik és terjesztik. A rút vált széppé, az erkölcstelenség lett a fejlődés. A Nyugat nincs tudatában annak, hogy a saját sírját ássa. Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen hatalmas civilizáció veszni hagyná ezt a hatalmas gazdagságot, és közben semmit sem fognak fel ebből a veszteségből.”  Fel kell világosítanunk a fiatalokat arra, hogy van  végtelen valóság: még akkor is, ha erről a fogyasztói társadalom nem akar tudomást venni. „A VILÁG NAGYBETEG, DE MÉG MEGGYÓGYÍTHATÓ” – KERÉNYI LAJOS ATYA - 777blog.hu Mai írásomban egyrészt szeretettel ajánlom ezt a Kerényi Lajos, piarista szerzetessel készített  interjút, másrészt az általa megemlített és i (reposzt.hu)

- Kedd [2020.05.26.] Szenteld meg az ünnepnapot!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Kedd [2020.05.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 53,6 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,20   hogy majd egyszer igen megrettennek, akik addig nem rettegtek! Mert szétszórja Isten támadóid csontjait, megszégyeníted őket, mert Isten megvetette őket.   Szenteljétek meg a nyugalom napjait annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és megtudjátok, hogy én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek.   Ott félnek nagy félel (Bátorító blognapló)

- Kedd [2020.05.26.] "Szeretteim, vizsgáljátok meg a lelkeket, mert sok hamis próféta jött el a világba!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Kedd [2020.05.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Jn 12,32 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Jn 4,2 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.   Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.    És én (Örömüzenet)

- Kedd [2020.05.26.] "Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2020.05.26.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *   S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 14,2 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Róm 12,2 Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.  és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Is (Útmutató)

Ember

Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. (Zsolt 14, 2) Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Rm 12, 2) Mindenek előtt köszönetemet szeretném kifejezni az érdeklődésért. A tegnapi posztom már majdnem késő este került ki, és ehhez képest már éjfél előtt több lájkot kapott, mint némelyik korábbi. Remélem, a szép zöld tavaszi színek hozták ezt. Egy picit ez reményt keltő. Ugyanis egyelőre képtelen vagyok elszakadni a kert témától, mert muszáj eldicsekednem vele, hogy idén tavasszal életemben első alkalommal megmetszettem egy fát. Ezt a szegény őszibarack fát. Ennek ellenére, amint látható, néhány gyümölcs azért mégis teremni készül rajta. Neki valószínűleg több esze van, mint nekem. A teremtett világ köszöni szépen, egész j (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

30 év

A gyűlésen Kónya Imre, az MDF elnökségi tagjának szemébe vágja egy idős parasztember: nem történt rendszerváltás, mert téesze elnökét az új hatalom még mindig nem váltotta le. A politikus igyekszik megmagyarázni, hogy a rendszerváltás megtörtént, éppen ezért  pártvezetőknek már nincs joguk téeszelnököket lecserélni. Látva, hogy érvei hatástalanok, mentőötlete támad. „Le tudja cserélni, ha annyira akarja” – mondja meghökkent beszélgetőpartnerének, s kifejti: összefoghat társaival és együtt meneszthetik az elnököt. Az idős parasztember némi töprengés után kiböki: „Lehet, hogy így van, de én nem merem.” Ablonczy Bálint: Antall József nem volt al-kal-mat-lan! Mítoszrombolásunk 4 pontban – VálaszOnline, 2020. május 22.   8.-os voltam, valahol a Dózsa György út környékén himbálózott a troli, amikor egy előttem ülő férfi felpattant az ülésről, mert meglátott egy rég nem látott ismerőst, kiki (reposzt.hu)

Kert

Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak. (Zsolt 5, 4) Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért (Ef 6, 18) Az első keresztyének folyamatos üldözésben részesültek. Az első vértanú István diakónus volt, akit gyakorlatilag meglincseltek. A még fiatal Saul, akit később Pál apostolként ismerünk, akkor még büszkén részt vett az akcióban. Aztán maguk az apostolok, köztük Pál is üldöztetések áldozataivá váltak. Ja, de hogy a Mesterük sem mutatta meg, hogyan kell szépen élni, mert se felesége, se gyereke nem volt, sőt, az őt követő barátait is megdicsérte, hogy elhagyták érte a családjukat? Járkált egyik faluból és városból a másikba, és többnyire olyasmit tett, amiről lehetett tudni, hogy a vallásos és egyben társadalmi elit tagjainak a megütközését biztosan kiv (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

Bodzapalacsinta fahéjjal

Férjemet mostanában sikerül elcsalni sétálni. Van egy szép kis tó a környékünkön, körbe szoktuk gyalogolni. Kikeltek a kiskacsák, néha egy kócsag is előkerül, tavaly voltak szárcsák is. A tó mellett nő néhány bodzabokor. Innen hoztam a virágokat, és a szokott módon készítettem el. Sűrű, fahéjas  palacsintatésztába mártottam a virágfejeket, és forró olajban kisütöttem. A szárát csak utána kell levágni, mert így könnyebb vele dolgozni.  (A parókia konyhájából)

05.24 Elszegényedés

„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik." Példabeszédek 13,11 tovább (Velünk az Isten!)

2. oldal a 378-ből. || Előző oldal || Következő oldal