Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 31218 || 1. oldal a 313-ből. || Következő oldal

Nagypéntekre

Lukács evangéliuma írja: Vele (Jézussal) volt a tizenkettő (apostol), és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől és betegségekből gyógyított meg...és mások is, akik vagyonukból szolgáltak neki."(Lk. 8-1-3)Mi, asszonyok hajlamosak vagyunk arra, hogy az ünnepeket a vendéglátás oldaláról fogjuk fel. karácsony: beigli, nagypéntek: mákos tészta, húsvét: kalács. Régi kísértés ez. Már az evangéliumok is írják, hogy Márta, Jézus kedves ismerőse is inkább ara figyelt, hogy mit egyen és igyon Jézus, mint arra, hogy leüljön, és hallgassa a tanítást. Nincs baj a sütéssel-főzéssel, ha az istentisztelet is belefér, sőt, ha az az első. Azt tapasztalom, hogy ha istentől kérjük a bölcsességet a feladatokhoz, akkor jut idő erre is, arra is. Amikor Jézust elfogják, a tanítványok közül csak János marad mellette, de ott van néhány asszony is a kereszt alatt.  Emlékezzünk meg most róluk, a hűségesekről, akik vállalták őt. (A parókia konyhájából)

Nagypéntek

 A kereszten lett nyilvánvalóvá és beteljesedett az arany-evangélium: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)  Elhiszed-e és elfogadod-e a magad számára is, hogy az ÚR Jézus éretted, helyetted, miattad szenvedett, halt meg és támadott fel; hogy neked örök életed legyen vele! (Bátorító blognapló)

NAGYPÉNTEK

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió                                           FÁJDALMAK ÚTJÁN   A fájdalmak útján fővároson át; kíséri a tömeg, Isten Szent Fiát. Latrok közt kereszttel vonul véresen; Urunk védelmére, nem kell senki sem. Több ott a gyűlölet, mint a szánalom; vért fakaszt a tövis, a Szent homlokon. Fejére gúny, szidás, vére porba hull; láttán: övéinek szíve elszorul. Golgotán a kereszt ágyra fektetik; kezeit, lábait, szögek átverik.   Gyászba borult az ég, Golgota felett; bűnhődött a Bárány, bűnösök helyett!   Azóta milliók vonulnak nyomán; s bűnbánattal hullnak térdre, Golgotán! Az egyetlen helyen, a nagy ég alatt; mert ott bűnbánóknak, Isten üdvöt ad.              Pecznyík Pál   Megjegyzés: A vers a szerző által internetes közlésre, számomra engedélyezett új, máshol még nem publikált ír (Bátorító blognapló)

- Péntek [2019.04.19.] "Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az ÚR benneteket!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html   - Péntek [2019.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL                S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Krón 20,17  S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 33,29   Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az ÚR. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az ÚR!   Majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR, amikor az országot sivárrá és kietlenné teszem, a sok utálatos dolog miatt, amit elkövettek.   Nem kell néktek harczolnotok, hanem cs (Bátorító blognapló)

Nagypénteken az ÚR Jézus Krisztus meghalt a kereszten: éretted, helyetted, miattad!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)                                          "...Megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." (2Tim 1,9) Örök váltságot szerzett (lásd erről ezt a pdf oldalt)!Az oltárkép-keret felirata   (Bátorító blognapló)

- Péntek [2019.04.19.] "De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért!" - Az Isten Báránya feláldoztatott!

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html       - Péntek [2019.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Jn 3,16 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 19,30 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.      Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét l (Örömüzenet)

2019.04.19. "Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít!"

Az igehirdetés alapigéje: Hós 6,1-3 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/HOS/6/#1 (Örömüzenet)

NAGYPÉNTEK

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Jézus Krisztus halálra adatott a bűnökért  Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 19,16-30   http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/19/#16 2Kor 5,14-21   http://abibliamindenkie.hu/uj/2CO/5/#14 Ézs 53,1-12  http://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/53/#1 Zsolt 69,7-14  http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/69/#7 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

Nagypénteken az ÚR Jézus Krisztus meghalt a kereszten: éretted, helyetted, miattad!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)                                          "...Megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." (2Tim 1,9) Örök váltságot szerzett (lásd erről ezt a pdf oldalt)!Az oltárkép-keret felirata   (Örömüzenet)

NAGYPÉNTEK

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/3/#16 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek200.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek204.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is! (Útmutató)

- Péntek [2019.04.19.] "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* https://evangelikusutmutato.blog.hu/http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2019.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 1Móz 41,52 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 23,42-43 A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta: Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén.  Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba!  Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.  A másodiknak nevét pedig nevezé Efraimnak: mivel, úgymond, megszaporított engem Isten az (Útmutató)

04.17 Teljesedj be!

„Teljesedjetek meg Szellemmel... énekeljetek és dicséretet mondjatok az Úrnak szívetekben" (Ef 5,18-19). tovább (Velünk az Isten!)

04.18 Mennyit fogadsz el?

„És amikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: Hozz ide még egy edényt. Felelt az: Nincs több edény; és akkor megállott az olaj" (2Kir 4,6). tovább (Velünk az Isten!)

Nagypénteki és húsvéti istentiszteletek - 2019.

(Sokorói-Dombság reformátusai)

A családfő és a vacsora (prédikáció, Nagycsütörtök, 2019.04.18.)

textus: Lk 22,7-20„7Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páskabárányt. 8Jézus elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: Menjetek el, és készítsétek el nekünk a páskavacsorát, hogy megehessük. 9Ők pedig ezt kérdezték tőle: Mi a kívánságod, hol készítsük el? 10Ő így válaszolt: Amikor beértek a városba, szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy, 11és mondjátok meg a ház gazdájának: A Mester ezt üzeni neked: hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a páskavacsorát? 12Ő majd mutat nektek egy nagy, berendezett emeleti termet: ott készítsétek el! 13Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a páskavacsorát. 14Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, 15és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páskavacsor (Gyülekezetépülő)

Tizenkét elítéltnek mosta meg a lábát Ferenc pápa nagycsütörtökön

Kilenc olasz, egy brazíliai, egy elefántcsontparti és egy marokkói rabnak mosta és csókolta meg a lábát Ferenc pápa a Róma közeli Velletri börtönében, ahol az utolsó vacsorára emlékező misét mutatta be csütörtökön. Ferenc pápa a büntetés-végrehajtási intézet színháztermében mutatta be a misét, amelynek során elvégezte a lábmosás szertartását. A terembe a börtönben büntetését töltő 570 rabnak csak egy része fért be. Amikor Ferenc pápa belépett a terembe, hosszú taps fogadta. Rögtönzött homíliájában az egyházfő a testvériségről beszélt, azt szorgalmazta, hogy az emberek - a börtönök falain kívül és belül is - egymás "eltaposása" helyett, egymást szolgálják és segítsék. A pápa kijelentette, a világban azt látni, hogy a nemzetek vezetőit az uralkodás irányítja, de "köztetek nem szabad így lennie: a nagyobb és erősebb segítse a kisebbet!" - hangoztatta Ferenc pápa. Megjegyezte, a püspökök se (Szemlélek)

Ez történik nagycsütörtök este

A szent három nap a nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik: Bese Gergő atya ezt az estét mutatja be legújabb blogbejegyzésében. Nagycsütörtök este gazdag liturgia veszi kezdetét. Az utolsó vacsora és a Getszemáni kert eseményei elevenednek meg az oltárnál. Jézus együtt van tanítványaival, ott van mindenki és a pászka vacsorára készülnek. A tanítványok nem is sejtik (Júdás kivételével), hogy mi vár a Mesterre. Vélhetően meghallgatták a történetet az egyiptomi kivonulásról, azonban az apostolok nem is gondolták volna, hogy az igazi áldozati bárány egy asztalnál ül velük.  Pedig a vacsora nem szokványos. Jézus a kenyérben és borban önmagát adja át. Megtöretett testét és kifolyt vérét, hogy új és örök szövetséget kössön az emberiséggel. Megalapította az Eucharisztiát. De az Eucharisztia adása és vétele tiszta és alázatos szívet kíván. Ezért nagyon erős gesztust tesz az Úr, lehajol és megmossa a tanít (777blog.hu)

Tojáshéjban sült sütemény. Áldott feltámadás ünnepet kívánok!

 Nagyon finom, nagyon mutatós, de időigényes süti. Azért érdemes megpróbálni. Ha fordítva tesszük a tojástartókba, akkor lesz nagy meglepetés, amikor kiveszik. Van ott néhány csokitojás is. Hozzávalók: 10 üres tojáshéj 8 dkg liszt 1 kávéskanál sütőpor 1 csipet só 6 dkg cukor 6 dkg margarin 1 dl tejföl 1 nagy tojás 1 teáskanál holland kakaó 1 citrom olaj Elkészítés: A vajat habosra keverjük a cukorral, sóval, a tejföllel, majd beledolgozzuk a tojást és a sütőporrla elkevert lisztet. Kétfelé osztjuk. Az egyik felét kakaóval, a másik felét egy kevés citromhéjjal és egy teáskanál citromlvel ízesítjük. A tojások egyik végén hústűvel kis lyukat szúrunk, a másik végén nagyobbat. A hústűt mozgatjuk egy kicsit a tojásban, majd kifújjuk a tartalmát. Jól kimossuk,. és megszárítjuk. Egy fülpiszkálóval belülről megolajozzuk a héjakat, majd habzsák segítségével 3/4-ig megtöltjük őket. Egy muffinsütőbe eg (A parókia konyhájából)

Mit kezdjünk a Húsvéttal?

A kereszténység legnagyobb ünnepe mára inkább a legnagyobb nehézséget jelenti, a nem-hívőknek és a hívőknek egyaránt. Az ünnep tartalma elveszett, hagyományai pedig kiürültek. Mit ünneplünk tehát? [...] Bővebben! (Szemlélek)

Öt seb: irodalmi passió a PIM-ben

Zenés irodalmi ünnepre hívta össze a szépségre és igazságra éhes lelkeket Lackfi János költő Nagyszerdán, a Petőfi Irodalmi Múzeumba, ahol tizenhárom kortárs magyar költő verseiből készített összeállítást ajándékozott nekünk. Lackfi nem csak elképesztően magas színvonalú versválogatással állt elő, hanem saját maga olvasta fel, értelmezte, interpretálta a műveket – sorokat kiemelve, recitálva, megrágva — komoly előadóművészi kvalitásokat csillogtatva. Az ő töprengéseit, szövegritmusait, kiemeléseit vette át és építette tovább zenei improvizációival az egyenrangú alkotótárs, Szirtes Edina Mókus. Hinni nem csak a templomban kell, az igazi ünnepi idő elfoglal és betölt minden helyet, teret és dimenziót. Ha fontos az, amit ünneplünk, akkor nyilván húsba- és életbevágó mindannyiunk számára. Jézus Krisztus szenvedéstörténetéhez minden embernek köze van, a fájdalmat mindenki túlságosan jól ismeri. Pr (777blog.hu)

Tormás-boros pecsenye

 Mit főzzünk húsvétkor, ami hagyományos, mégsem unalmas?  Nincs válaszom, de ezt a husit a tavalyi Vidék Íze különszámban láttam meg, és azonnal beleszerettem. Nem éppen hagyományos hacsak a tormát nem vesszük annak.  Hálás, mert csak bele kell rakosgatni a tepsibe, és magától elkészül.  Hozzávalók:  80 dkg sertéscomb 4 vöröshagyma babérlevél 1 evőkanál méz fél dl ecetes torma 4 dl száraz fehérbor zöldbors só zsír Elkészítés: A húst egy centi vastagságúra felszeleteljük, sózzuk, és jó vastagon megkenjük tormával, amiben elkevertük a mézet. Kizsírozzuk a tepsit, belerakjuk a húsdarabokat, mellé a cikkekre vágott hagymát, babérlevelet, durvára tört borsot. Alufóliával lefedjük, és sütőben 180 fokon másfél óra alatt átsütjük. A végén levesszük a takarást, és nagy fokozaton rápirítunk.  Több tormát és mézet, de kevesebb bort teszek hozzá legközelebb. Hamarabb leveszem a fóliát, egyébként mel (A parókia konyhájából)

Férfivá válni csak tudatosan lehet – de hogyan?

Miért nehéz a férfiasság mibenlétéről beszélni? A válasz kézenfekvő: mert több ezer évig nem volt rá szükség. Magától értetődő volt az értékek átadásának mechanizmusa. A gyermekek sok időt töltöttek az apjukkal, látták a nagyapjukat, és együtt dolgozva a közösség férfi tagjaival összerakták magukban a követendő mintát. Anélkül, hogy ennek tudatában lettek volna. Anélkül, hogy erről beszélni kellett volna. Ha azt mondják, hogy nem fontos beszélni a férfiasságról és a 21. századi férfi szerepéről, akkor mégis miért kap kiemelt figyelmet az, aki előhozakodik  ezzel a témával? Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítójának gondolatait adjuk közre, melyekről szó lesz a 777 következő OFFLINE eseményén is. Egyre jobb életkörülmények között egyre több a kiégett, kiábrándult, céltalanná vált ember. Az élő halott. A férfiak erőtlenségének, értékeik eltűnésének forrásai közül kiemelendő, hogy a fé (777blog.hu)

Félre az akadályokkal!

Ahelyett, hogy úgy tekintünk az utunkba került akadályokra, megpróbáltatásainkra, korlátainkra, mint negatív, rossz dolgokra, talán ideje őket áldásként felfogni. Ha így teszünk, nagyszerű ajándékokká válhatnak. Nem a határok ledöntéséről van szó, hanem hogy elrugaszkodjunk róluk, és lássuk, milyen csodálatos lehetőségeket hozhatnak számunkra. Egy londoni takarítónő egyedül nevelte a fiát. Szűkösen éldegéltek, kettejükre nem volt elég egy kereset. A fiú otthagyta az iskolát, ő is dolgozni kezdett. Amikor nem kapott munkát, elment katonának a koreai háborúba, a zsold legalább biztos pénzforrást jelentett. A háború befejeztével kora reggeltől sorban állt a többi munkanélkülivel, hogy valahol elhelyezkedhessen. Végül egy színházhoz szegődött el. Igyekezett helytállni, küzdött, hogy minél jobban végezze, amit várnak tőle. Egyszer a színházi próbán egy díszletajtón át kellett a színpadra lépnie. De az elő (777blog.hu)

Ferenc pápa: az egyház ne féljen az egyszerű emberekkel azonosulni!

A húsvéti nagyhetet megnyitó krizmaszentelő misén Ferenc pápa ismételten arra szólította fel egyházát, kerüljön minél közelebb az egyszerű emberek, szegények, elnyomottak, börtönben levők tömegéhez. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Megkezdődött a szent háromnap

Nagycsütörtökkel elkezdődött a húsvéti szent háromnap, az egyházi év legfontosabb időszaka. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Húsvétkor a gyerekek is artisták lehetnek a Nagycirkuszban

A gyerekek is artisták lehetnek egy napra a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol húsvéti programokkal, az artistaképzősök produkciójával és új műsorral várják az érdeklődőket a húsvéti hétvégén és a cirkuszi világnapon. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Miért akarunk mindent megmagyarázni?

Attól a pillanattól kezdve, hogy megcsókolta a názáreti Jézus kezét a Getszemáné-kertben, Iskarióti Júdás megpecsételte a saját sorsát. Személyében a történelem leghíresebb árulójára emlékezünk, aki elindította azt az eseménysorozatot, amely végül Jézus letartóztatásához, tárgyalásához, keresztre feszítéséhez és végül feltámadásához vezetett. Iskarióti Júdás Jézus történetének egyik legfontosabb alakja, mégis nagyon keveset tudunk róla. A régóta elveszettnek hitt evangéliuma eredetileg a második századból származó, gnosztikus szöveg. Felfedezése az elmúlt években újra elgondolkodtatta a kutatókat, akik még azt is megkérdőjelezték, hogy talán igazságtalanul vádolták Jézus elárulásával. A mai napig kérdés, hogy Iskarióti Júdás miért árulhatta el Jézust - origo.hu Nagyhéten vagyunk, ma már nagycsütörtökön. Teljesen természetes, ha gondolataink azon események körül forognak, amelyek ezt (reposzt.hu)

A keresztig vezető út

Böjti egypercesek 40. A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek […] The post A keresztig vezető út appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

29 áldozata van a madeirai buszbalesetnek

A Portugáliához tartozó Madeira szigetén szerdán egy busz sofőrje egy kanyarban elvesztette irányítását a jármű felett, amely letért az útról és egy domboldali lejtőn lezuhant. A buszon 57-en utaztak, közülük 29-en meghaltak - valamennyien német állampolgárok -, 27-en pedig kórházban vannak. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn

Már pénteken elkezdődik és idén négy napig tart a húsvéti fesztivál a világörökségi Hollókőn. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Hogyan olvassunk világi irodalmat? (3)

3. ÉLVEZZÜK! Láttuk, mi az irodalom, gondolkodtunk az olvasmányaink megválogatásáról, most fordítsuk a figyelmünket arra, hogy miért és hogyan is olvassunk egyáltalán irodalmat! Az első tanácsom ezzel kapcsolatban az, hogy egyszerűen csak élvezzük! Korábban említettem Horatiust, aki szerint az irodalom kettős célja az, hogy tanítson és gyönyörködtessen, és említettem azt is, hogy számunkra, keresztények számára a […] (Szabados Ádám blogja)

Az Egyiptomból való kivonulás színfalai mögött

Átkelés a Vörös-tengeren. Dura Europos zsinagógájának freskója, 3. sz.  Sok történész és biblikus próbálta a zsidók Egyiptomból való kivonulásának történelmi és földrajzi adatait elrendezni és megfejteni, hogy milyen történelmi emlékezet húzódik meg az exodus mögött. Israel Knohl, a jeruzsálemi Héber Egyetem biblikus professzora, a thetorah.com honlapján napokban közzétett, Exodus: The History Behind the Story című érdekfeszítő írásában Pészah ünnepének történelmi háttere mögé kíván bepillantani. Úgy gondolja, hogy ha az elephantinei sztélén és a nagy Harris-papiruszon olvasható harcot, amit Széthnaht fáraó vívott Irszu ellen (Kr. e. 1186), összevetjük Manethón történetével, aki beszámol az Oszarsziph ellen vívott háborúról, akkor kirajzolódik előttünk egy lehetséges történelmi kontextus, amely a háttere lehet Izrael egyiptomi kivonulásának. A kivonulás története, ahogy Manetón elbeszéli (#BIBLIAKULTÚRA)

Nagycsütörtök

  A lábmosás és az úrvacsora szereztestése az ÚR nagy tetteit hirdeti. "Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR." (Zsolt 111,4) (Bátorító blognapló)

NAGYCSÜTÖRTÖK

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió                                 NEM ELÉG   Megváltóm a drága, értem földre szállva, bűn-porából felvett, üdvösséget szerzett. Arcom pírban ég, hálám nem elég.   Ő megtérésemre, soká tudott várni, néma főhajtással előtte megállni, szívem érzi még, ennyi nem elég.   Hitetlenek előtt róla vallást tenni, lelkem váltságáért elé térdepelni, szívem súgja rég, még ez sem elég.   Csodás szerelméért, hálakönnyet ontva, lábaihoz arccal lerogyni a porba, míg eljön a vég, ez talán elég.              Pecznyík Pál    Megjegyzés: A vers a szerző által internetes közlésre, számomra engedélyezett új, máshol még nem publikált írása.  (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2019.04.18.] "Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html   - Csütörtök [2019.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Krón 20,15 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 34,20   és megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt mondja nektek az ÚR: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené.   Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között.   És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2019.04.18.] "Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html      - Csütörtök [2019.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Zsolt 111,4 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 13,15 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR.      Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.       Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgain (Örömüzenet)

2019.04.18. "Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek!"

Az igehirdetés alapigéje: Ez 34,23-25a Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/EZK/34/#23 (Örömüzenet)

NAGYCSÜTÖRTÖK

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Az új szövetség szerzője  Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 13,1-7  http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/13/#1 1Kor 11,23-29   http://abibliamindenkie.hu/uj/1CO/11/#23 2Móz 12,1-4  http://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/12/#1 Zsolt 111,1-10    http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/111/#1 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

NAGYCSÜTÖRTÖK

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR. (Zsolt 111,4) http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/111/#4 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek304.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek303.htm  Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is!   (Útmutató)

- Csütörtök [2019.04.18.] "Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* https://evangelikusutmutato.blog.hu/http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2019.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség:  1Sám 16,7c S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség:  Lk 22,61-62 Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.    Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt.   mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt v (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Húsvét hete

Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1,18) Húsvét hetében az Útmutató reggeli és ünnepi igéi ezt az örömhírt zengik: Jézus feltámadt megigazulásunkra; ő a halál Legyőzője és a húsvéti hit Teremtője! „Az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! Dicsérjük az Urat! Halleluja!” (Agenda) „Áldott az Isten (…), aki nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.” (1Pt 1,3; LK) Az első húsvét óta, minden vasárnap: a feltámadás ünnepe! „Ez az a nap, mit az Úr szerzett nékünk.” (GyLK 751) „A hét első napján, korán reggel,” – „egy fehér ruhába öltözött ifjú” ezt mondta a három asszonynak: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” (Mk 16,2.5.6) „Három ellenség támadt rá egyszerre: halál, bű (Útmutató)

Imádkozzatok papjaitokért! Imádkozzatok értem is!

Nagycsütörtök délelőtt a világ székesegyházai megtelnek ünneplő, imádkozó emberekkel, akik a szent három nap kezdetén szeretnének együtt lenni papjaikkal, szerzeteseikkel. Bese Gergő atya gondolatait olvashatjátok! A krizmaszentelési misére gyűlnek össze, ahol az egyházmegye papsága örömmel a szívében megújítja papi ígéreteit és a főpásztorral közösen imádkoznak azon olajok felett, mellyel megkenik a keresztelendőket, betegeket, bérmálkozókat, papokat. Közösségben hívjuk le a Szentlelket, az olajokra és persze azokra, akik részesülnek bennük.  Ilyenkor jó találkozni a fiatal kollégákkal, de egyúttal megható látni az idősek buzgóságát, elköteleződését is, hogy 30-40-50 év elteltével lángoló  tekintettel állnak az oltár mellé. Az imádkozó papság körében megelevenednek Izajás próféta szavai: elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy hirdessem az (777blog.hu)

Sóska zöldcsütörtökre

Hozzávalók: 40 dkg sóska fél dl olaj 1 evőkanál liszt tej csipet só cukor vagy édesítő Elkészítés: A sóskát az olajon megdinszteljük, megszórjuk liszttel és felengedjük a tejjel. Kb 2 dl kell. A Sózzuk, cukrozzuk, majd botmixerrel pépesítjük. Bibliás elmélkedés: A zöld ételek fogyasztása húsvét előtti csütörtökön nincs a Bibliában. Olyan hagyomány, amelyet nem kötelező követni. Mégis, mint a többi hagyomány, erősítheti a közösséget. Ezen a napon 2000 évvvel ezelőtt Jézus együtt evett a tanítványaival  a páskaünnepet megülve. Arra emlékeznek ilyenkor a zsidók, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, ahol szolgaságban éltek. Bárányt, keserű füvekből készült mártást és kovásztalan kenyeret ettek. A bárány az áldozati állat, amelynek meg kellett halnia helyettes áldozatként az emberek bűneiért. Jézus ezt a helyettes áldozatot vállalta magára a keresztre feszítéskor. "Jézus az Isten báránya, aki elve (A parókia konyhájából)

Mi vagyunk a keresztény Európa

Szólnunk kell, mert túl sokáig voltunk csendben. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Kell-e nekünk a kereszténység?

Egy új kutatás szerint az európaiak többségének fontos a keresztény kultúra és hagyomány megőrzése, amiben mi magyarok is hasonlóan gondolkozunk. Ami már érdekesebb, hogy területi eloszlás szerint milyen különbségek vannak az egyes országok között. Az Európai Unió (EU) állampolgárainak többsége szerint meg kell őrizni Európa keresztény kultúráját és hagyományait – derül ki egy új kutatásból. A Századvég Európa 35 országában – az EU-ban, Ukrajnában és a Nyugat-Balkánon – végzett kutatása szerint az uniós tagállamok állampolgárainak majdnem 60 százaléka gondolja úgy, hogy meg kell őrizni Európa keresztény kultúráját és hagyományait, és csak 31 százalék szerint kellene túllépni a keresztény hagyományokon egy világibb kultúra felé. A volt szocialista országok és a visegrádi négyek (V4) állampolgárainak kétharmada tartja fontosnak a keresztény kultúra megőrzését, viszont a nyugati alapítók és a (777blog.hu)

A Papp válaszol – lelkivezetés, szenvedés, elkárhozás

Tizenkilencedik alkalommal válaszol Papp Miklós az olvasóink kérdéseire: a Papp válaszol legújabb fejezetének tematikája közel áll a nagyhéthez. Richárd (Erdély) Többször is tapasztaltam azt papok körében, hogy elutasítják a lelkivezetést és azt is, hogy a legtöbb atya nem támogatja a pszichológiai tanulmányokat.  A kérdésem tehát a következő: Van köze a modern pszichológiának a teológiához? A pszichológia segítséget nyújthat a lelkivezetésben? Szükség van a mai társadalomban pszichológus papokra?  Mit gondol erről? Az a pap, aki elutasítja a lelki vezetést, súlyosan vét a papi hivatása ellen. Neki az a dolga. Papként nem kell mindenhez értenünk (pl. pályázatírás, építészet), de a lelkekhez kell értenünk. Hogy milyen is az emberi lélek, hogyan kell jól vezetni, ahhoz Isten igazságaira támaszkodunk. Isten az igazságait két módon, két „könyvben” nyilatkoztatta ki: a teremtésben és a Bibliában. Isten fokozat (777blog.hu)

Beperelték a román oktatási minisztériumot a katolikus gimnázium megalakításáért

 Marosvásárhelyi iskola létrehozását sérelmezik. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Átvette rektori kinevezését Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem vezetője

Vajda Károly eddig megbízott rektor volt. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Nagycsütörtök lélekébresztő akkordjai (IV.) - A PÁRIZSI NOTRE DAME LELKÜNKBEN ÉG TOVÁBB

ÉBRESZTŐ EURÓPA! KONTINENSÜNK VIA DOLOROSÁJA ELKEZDŐDÖTT? A PÁRIZSI NOTRE DAME LELKÜNKBEN ÉG TOVÁBB A Lélek sugalmazott csendjében tudjuk-e továbbjárni nagyheti utunkat - megerősödésünkre!? Nagycsütörtök lélekébresztő akkordjai 2019 nagyhetét a párizsi Notre Dame hétfőn este fellobbant lángjai vezették be. Drámai, súlyos kérdések izzottak fel bennem is sok-sok millió keresztyénnel és nem-keresztyénnel egyetemben a lángok markoló-romboló látványánál. A mögöttünk lévő évek szörnyű párizsi merénylettapasztalatai lobbantak fel gondolataimban újra, de még inkább azok a könyvek, könyvrészletek, melyek pontosan e nagyhéten mindennél élesebben, gyűlölet nélkül, de a számadás kőkemény fegyelmével vetik fel a kérdést: EZZEL MEGKEZDŐDÖTT EURÓPA VIA DOLOROSÁJA? Bármi legyen is a nyomozás végeredménye, a francia elnök nyilatkozatából mindenki megérezhette az elszántságot: a keresztyénség és Franci (Békefy Lajos blogja)

Élőben közvetítik a húsvéti szertartásokat a Pécsi dómból

 Nem maradnak le a liturgiáról az otthonról kimozdulni nem tudók [...] Bővebben! (Szemlélek)

Az osztrák fiatalok majdnem fele nem tud mit kezdeni a vallással

Az osztrák Ifjúsági Kulturális Kutatóintézet felméréséből az derült ki, hogy a fiatalok nagy része nem érdeklődik a vallás iránt Ausztriában, 38 százalékuknak konkrétan semmi nem jut eszébe a szó hallatán. Habár nincsen tudomásunk magyar felmérésről, de félő, hogy a magyar adatok sem térnek el sokkal ettől. A kutatásról a Vas Népe számolt be. Tíz és tizenkilenc év közötti fiatalokat kérdezett meg az Ifjúsági Kulturális Kutatóintézet: a megkérdezett tinédzserek majdnem fele azt válaszolta, hogy nem nagyon tud mit kezdeni a vallással, érzelmileg nem érinti meg a hit. Megkérdezték a fiataloktól egyebek között azt is, mire gondolnak, ha a vallás szót hallják. 38 százalékuk azt mondta, a szó hallatán semmi nem jut eszébe, 7 százalékuk pedig őszintén bevallotta, hogy a vallás semmit sem jelent számára. A fiatalok több mint egyharmada nem érzi azt, hogy vallási-ideológiai háttere volna. Ebbe a csoportba tartozna (777blog.hu)

Ukrajnában is kigyulladt egy templom

Szinte pontosan 24 órával a Notre-Dame tetőszerkezetének lángra kapása előtt Liubotyn városában hasonló tűzeset történt. A bécsi dómra is érdemes vigyázni. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Spirituális vezető

Minden emberi közösségnek van spirituális vezetője. Még azoknál is, amelyek úgy hiszik, hogy nincs, előbb-utóbb lesz valaki, akinek a lelkisége meghatározó lesz az egész közösségre.  Krúdy Tamás: Az apa a család papja jnszesely Hadd meséljek el egy történetet, ami meghatározó volt számomra az apaság spirituális jelentőségének a felismerésében. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy az egyik fiammal, aki akkor 11 éves volt, kettesben maradtunk, ami egy nagy családban ritka ajándék. Ha jól emlékszem, egy bútort igyekeztünk megreparálni. A közös tevékenység hamar elindította a beszélgetést, ami egyre mélyebb és mélyebb lett. Egyszer csak a fiam letette a szerszámot és nagy komolyan rám nézett: – Papa, már régóta szeretnék elmondani valamit, ami nagyon nyomaszt. – Nocsak, és mi lenne az? – Hát…, a múltkor, az iskolában, a fiúvécében az egyik osztálytársam okostelefonján pornót néztünk… És azok (reposzt.hu)

Tisztázni Ferenc pápa szolgálatát – interjú dr. Tomka Ferenc atyával

Dr. Tomka Ferenc katolikus lelkipásztor, egyetemi tanár, a gyakorlati teológia professzora. Gondolataival és írásaival igyekszik több aspektusból megvilágítani a világ fontos kérdéseit – nincs ez másképpen legújabb műve, a Ferenc pápa – próféta vagy eretnek? című könyv esetében sem. Beszélgetés támadásokról és kritikákról, a sajtó magatartásáról és azokról a tényekről, melyekről keveset hallhatunk. A könyv kapcsán vannak bizonyos kérdések, amelyek a legtöbbeknek eszébe jutnak: tényleg eretnek Ferenc pápa? Kik és miért támadják? Kik és miért kelnek a védelmére? Ezekkel kapcsolatban mit érdemes tudnunk? A világsajtó azt állította, hogy 67 teológus egy jegyzéket adott ki, amelyben arról beszéltek, hogy Ferenc pápa egyes cselekedetei eretnekségbe viszik az egyházat. Miután ennek utánanéztem, kiderült számomra, hogy a jegyzéket készítő egyik fő teológus a Lefèbvre-mozgalom vezetője. Lényegében tehát r (777blog.hu)

Vianney Szent János gondolatai hibákról, bűnökről

Tizenkét idézet a szent ars-i plébánostól: Rossz szokásainkat úgy tudjuk leküzdeni, hogy ügyelünk, és gyakran teszünk a minket szorongató rosszal ellentétes dolgokat. (Az önnevelésről) Semmi sem ellenkezik annyira a szeretettel, mint a gőg. (Homília) A keresztény ember vagy uralkodik a hajlamain, vagy a hajlamai uralkodnak rajta. (Homília a kísértésekről) Ne légy olyan, mint a gőgösök, […] (Christianae)

13 ezer éves sírt tártak fel Kínában

Ez az ázsiai órásállamban valaha talált legrégebbi sírhely, amelyben a halottat szándékosan egy bizonyos pozícióban helyezték örök nyugalomra. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Jézusi hallgatással

Böjti egypercesek 39. Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész nagytanáccsal együtt. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Ő így válaszolt neki: „Te mondod.” A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle: „Nem felelsz semmit? Nézd, mennyire […] The post Jézusi hallgatással appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

92 éves lett XVI. Benedek

Joseph Ratzinger, aki 2013-ban mondott le a pápai szolgálatról, jelenleg visszavonultan él a Mater Ecclesiae kolostorban. [...] Bővebben! (Szemlélek)

ÉBRESZTŐ EURÓPA! KONTINENSÜNK VIA DOLOROSÁJA ELKEZDŐDÖTT? - A PÁRIZSI NOTRE DAME LELKÜNKBEN ÉG TOVÁBB

ÉBRESZTŐ EURÓPA! KONTINENSÜNK VIA DOLOROSÁJA ELKEZDŐDÖTT? A PÁRIZSI NOTRE DAME LELKÜNKBEN ÉG TOVÁBB A Lélek sugalmazott csendjében tudjuk-e továbbjárni nagyheti utunkat - megerősödésünkre!? 2019 nagyhetét a párizsi Notre Dame hétfőn este fellobbant lángjai vezették be. Drámai, súlyos kérdések izzottak fel bennem is sok-sok millió keresztyénnel és nem-keresztyénnel egyetemben a lángok markoló-romboló látványánál. A mögöttünk lévő évek szörnyű párizsi merénylettapasztalatai lobbantak fel gondolataimban újra, de még inkább azok a könyvek, könyvrészletek, melyek pontosan e nagyhéten mindennél élesebben, gyűlölet nélkül, de a számadás kőkemény fegyelmével vetik fel a kérdést: EZZEL MEGKEZDŐDÖTT EURÓPA VIA DOLOROSÁJA? Bármi legyen is a nyomozás végeredménye, a francia elnök nyilatkozatából mindenki megérezhette az elszántságot: a keresztyénség és Franciaország egyik jelképét, a Notre Dame-o (Békefy Lajos blogja)

- Szerda [2019.04.17.] "...hanem Istenüket, az URat fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit adok nekik!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Szerda [2019.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Krón 19,9 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 34,24   Ezt parancsolta nekik: Így járjatok el az ÚR félelmében, hűséggel és tiszta szívvel:   Én, az ÚR, Istenük leszek, szolgám, Dávid pedig fejedelmük lesz. Én, az ÚR, megmondtam!   És meghagyá nékik, mondván: Így cselekedjetek az Úrnak félelmében hűséggel és tökéletes szívvel.   Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedele (Bátorító blognapló)

- Szerda [2019.04.17.] "Vacsora közben, az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, hogy árulja el őt!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html - Szerda [2019.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Jn 3,14-15 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Lk 22,3-4 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.   Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte (Örömüzenet)

- Szerda [2019.04.17.] "Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* https://evangelikusutmutato.blog.hu/http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2019.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség:  2Sám 23,3-4 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség:  Mt 5,14 Izráel Istene ezt mondta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után kisarjad a fű a földön.   Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája (Útmutató)

Szabadesés

Amikor elfáradunk abban az örökös harcban, hogy saját magunk próbáljuk megoldani az életünket, akkor végre le tudunk mondani arról a meggyőződésünkről, hogy mi tudjuk legjobban, mi a jó nekünk, és Isten kezébe tesszük az irányítást. A felnőtt hit harcairól szóló elgondolkodtató írást a Tesó blog szerzőjétől, Marofejeva Nellitől szemlézzük. „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.”  /János 14: 18-20./ Az, ami számomra ésszel felfoghatatlan, mindvégig el volt készítve. Közel az óra, Jézust hamarosan keresztre feszítik. Hamarosan ott függ majd a keresztfán, kiszolgáltatva, meggyötörve, szomjazva. Olyan egyedül, amennyire ember csak lehet. S tudjátok, ha én lettem volna Jézus helyében valószínűleg dühös lette (777blog.hu)

04.15 Gyülekezet

„Hogy a Gyülekezetet önmaga elé állítsa dicsőségben úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy ránc, vagy ehhez hasonló" (Ef 5,27). tovább (Velünk az Isten!)

04.16 Mi az ember értéke

„Azért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk...nem csüggedünk el" (2Kor 4,1). Isten legmagasabb célját vajon a kegyelmi ajándékok szolgálatában vagy az élet szolgálatában látjuk? A gyülekezetek ideiglenes építését sokan szolgálhatják csodálatos kegyelmi ajándékokkal, ám itt Pál előre mutat a legdicsőbb dologra. Ez a Krisztusból való élet közvetítése, azé az életé, mely átment a halálon. Nem a kegyelmi ajándékok, hanem a kereszt munkája határozza meg egy ember értékét. tovább (Velünk az Isten!)

Citromos kávé - Hát isten vagyok én?

Én vagyok az az isten, aki minden sérelembe belehal egy kicsit, aki mindent elnéz és megbocsájt, csak szeressék, és vele maradjanak. Te vagy az az isten, akitől önmagad haláláldozatával lehet bocsánatot nyerni az ellened elkövetett sérelmekért. Apám az az isten, akit jobb tagadni, mint megszégyenülni és gyötrődni érte miatta. Az exem az az isten, aki titokban tervez és álmokat szövöget, és nem számít, kinek mit kell áldoznia a cél érdekében. A szomszéd az az isten, akinél önmaga a legigazabb, és akinek a szemében mindenki bűnös, és mindenki az irgalmára szorul. Az utcán velem szembejövő az az isten, aki sokkal inkább egy ható erő, mintsem személy, törvény, aki igazságosan mér, de csak abban, ami neki személy szerint a legfontosabb. A buszsofőr az az isten, akivel alkut lehet kötni, és jó áron lehet szállítani neki a jó cselekedeteket, a rosszakért pedig komoly büntetést szab ki. A fogorvosom az az isten, aki inkább egy (KÚTKERESŐ)

Összefoglaló: Rúg-6 FC - Erős Vár FC 1-4

Az őszi forgatókönyvet és végeredményt megismételve gyűjtöttük be a három pontot a Rúg-6 FC otthonában. Újabb győzelmünkkel - visszaelőzve a szombati játéknapon diadalmaskodó MAFC Wanderers és Csillaghegyi MTE csapatát - a bajnoki tabella harmadik pozíciójából várhatjuk a folytatást. Rengeteg hiányzóval készültünk a vasárnapi összecsapásra, ugyanakkor tudtuk, hogy az ideálisnak nem mondható körülmények ellenére is kötelező megszereznünk a három pontot alsóházbeli ellenfelünk vendégeként. Ebben a szellemben kezdtük a mérkőzést, és Bakonyi Pali révén, aki egy 100%-os ziccert értékesített higgadt fejjel, már az 5. percben megszereztük a vezetést, azonban ellenfelünk, kihasználva védelmi megingásunkat még az első negyedórában egyenlíteni tudott. Ezt követően sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, azonban az első félidő hajrájában kis híján mégis a hazaiak ragadták magukhoz a vezetést: ellenfelünk jogos bünt (Erős Vár FC)

A tűzvész legfontosabb fotója

A Notre Dame katedrálisának tüzéről rengeteg fotót osztottak meg, de kevesebbekhez jutott el az a fotó, amelyet az eloltás után közvetlenül készítettek – valószínűleg egy tűzoltó. Forintos Bence munkatársunk figyelmét nem kerülte  el a megrendítő kép. Bevallom nem követtem különösebb aktivitással a Notre Dame-i tűzesetét, annak ellenére, mindenhol ez jött szembe. Ugyanakkor megérintettek az események, mert mindez egy Isten dicsőségére emelt épülettel történt.  De valahogy az volt bennem, hogy attól, hogy beszállok az online katasztrófaturizmusba, nem lesz senkinek – főleg magamnak – sem jobb, sem pedig rosszabb. Fontos és megható, hogy Isten házának leégése szolidaritást vált ki az emberekből, ami kell is, ugyanakkor Jézus egy egészen más fókuszt mutatott: „Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!” Végül ma rászántam magam, és végignéztem egy képsort, majd megakadt a szemem (777blog.hu)

Sárgaborsó főzelék

Főzelék nincs más nemzet konyháján. Esznek zöldséget, de nem így készítik. Egyes "szakértők" óva intenek a rántástól, mint az elhízás egyik okozójától. Mi azonban továbbra is be fogjuk rántani a főzelékeket, mert a főtt, párolt zöldség attól főzelék és nem valamiféle saláta. Nem hiszem, hogy egy evőkanál liszt miatt össze kellene ülnie a WHO-nak. Úgy vettem észre, hogy a magyar konyha nem éppen divatos, kitalálták róla, hogy nem egészséges. Olvastam egy gasztróújságban, hogy ha egészségesebb ételt akarunk főzni, mint a gulyásleves, akkor készítsünk olasz pásztorpitét.  MI BAJUK LEHET A GULYÁSSAL?  Aki eszik húst, az eszik sertés vagy marhahúst is. A háziasszonyos gulyásban ráadásul sok a zöldség is. Nem tudom, hogy milyen az olasz pásztorpite, de a magyar gulyás mindenben megfelel a modern gasztronómiai kívánalmaknak. Persze lehet zsíros húsból is főzni, akkor más a helyzet. Szóval itt a főzelékem, (A parókia konyhájából)

A nyugati ember képmutatása

„A civilizációnk, erkölcsünk, értékrendünk elhamvadásán ugyanazok, akik a templomot most siratják, már nem sajnálkoznak” – írja a Nore Dame leégésével kapcsolatban Világos Miklós óbecsei plébános a Facebook-oldalán. A nyugati világ képmutatásáról szóló gondolatait szemlézzük. “Órák óta a párizsi Miasszonyunk Érseki Főtemplom elhamvadása folyik még a csapból is. Azt harsogják mindenfelől, hogy a nyugati kereszténység 850 éves szimbóluma pusztul most el, miközben elfelejtkeznek arról, hogy azt a bizonyos eredeti templomot, ami valóban szimbólum lehetne, szinte teljesen lerombolta a csőcselékből összeragadt senkiházi csürhe “nagy” francia forradalma… Ami most ég, az egy eredetei tervek szerint megalkotott 19. századi másolat, egy replika… Nem emlékszem, hogy ekkora nagy felháborodás lett volna 2014-ben, mikor Moszul mellett felrobbantották Irak legrégibb keresztény monostorát, az 1400 éves (nem csak 850, h (777blog.hu)

Amire kevésbé figyelt a világ: egy mecset is kigyulladt

A jeruzsálemi épületre felügyelő hatóság szerint a tüzet a környéken játszadozó gyerekek okozták, nem szándékosan.  [...] Bővebben! (Szemlélek)

Rekviem egy katedrálisért

Megrázó hír kavarta fel a nagyvilágot. A párizsi Notre-Dame-székesegyház április 15-én este 7 óra körül lángokba borult, és órákon keresztül égett. Harmati Béla Lászlónak, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatójának gondolatait osztjuk meg a szörnyű katasztrófával kapcsolatban.  Szerző: Harmati Béla László Döbbenettel néztem a tegnapi híradásokat, ahogy a lángoló párizsi Notre-Dame képeit vetítették. A nyugati kereszténység egyik szimbóluma, a gótika egyik legimpozánsabb emléke szinte percek alatt leégett. Öthajós hosszháza, égbeszökő, karcsú oszlopai, csúcsíves árkádjai, sisak nélkül, befejezetlenül marad két tornya, áttekinthető tagolása vonzza a tekintetet, és áhítatot kelt. Faragott kőcsipkéi, három gazdagon díszített kapuja és ólomüveg rózsaablaka mindenkit ámulattal töltött el egykor és ma is – mindeddig. A Maurice de Sully püspök által megálmodott katedrális nemcsak turistalátván (KötőSzó)

Most Szeged segít Párizsnak az újjáépítésben

A szegedi önkormányzat tízezer eurót (mintegy hárommillió forintot) ajánl föl az Európa egyik szimbólumának számító, a tűz által súlyosan megrongált párizsi Notre-Dame székesegyház újjáépítésére - tájékoztatta az önkormányzat kedden az MTI-t. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Szeged tízezer eurót ajánlott fel a Notre Dame újjáépítésére

A szegedi önkormányzat tízezer eurót (mintegy hárommillió forintot) ajánl föl az Európa egyik szimbólumának számító, a tűz által súlyosan megrongált párizsi Notre-Dame székesegyház újjáépítésére.    A közlemény szerint száznegyven éve Párizs segítséget nyújtott a nagy árvíz után Szeged újjáépítéséhez, most az európai szolidaritás jegyében Szeged segít Párizsnak.     A város a felajánlott támogatás mellett adománygyűjtést is indít, a párizsi Notre-Dame székesegyház újjáépítéséhez nyújtott hozzájárulásokat a Szeged Város Közösségéért Közalapítvány számlájára várják.     A gótikus székesegyházban, a francia főváros egyik jelképében hétfőn kora este keletkezett tűz. A lángok a világhírű épület felső részében pusztítottak, összeomlott a felújítás alatt álló katedrális kúp alakú tornya, a huszártorony, és odaveszett a teljes tetőszerkezet. Forrás: MTI The post Szeg (777blog.hu)

Húsvét Notre-Dame nélkül

Nézem a képeket. Kavarognak bennem a gondolatok. Az első a döbbenet. A világ rohamosan változik, de van néhány dolog az életben, ami örök. Ami dacol az idővel, dacol az elmúlással – gondolná az ember. Történhet bármi, ott fog állni ha legközelebb arra járunk. Mint a Notre-Dame Párizsban. De egy este élőben közvetíti a televízió, hogy lángokban áll, beszakad a teteje és hiába dolgoznak a tűzoltók, mintha mit sem érne.  Egyszer csak megérinti az elmúlás.  A második gondolat a remény. 1163-ban tették le az alapkövet. Az évszázadok során többször is átesett kisebb-nagyobb átalakításokon. A legnagyobb kárt a francia forradalom alatt szenvedte el, a forradalmi hevület óriási károkat okozott, gyakorlatilag megszentségtelenítették. A 19. század első felében több lépcsőben ujjá építették, köszönhetően többek között annak a népszerűségnek, amit Victor Hugo 1831-ben megjelent regénye, A párizsi Notre-Dame hoz (Szemlélek)

Te mit tennél, ha a világod összeroppanna?

Böjti egypercesek 38. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt: „Ez is vele volt.” Ő azonban letagadta, ezt mondva: „Asszony, nem […] The post Te mit tennél, ha a világod összeroppanna? appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Többszáz családnak segít a Karitász Kárpátalján

A húsvét ünnepét teszik szebbé a rászoruló családok számára. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Az Egyház valódi arca

Anélkül, hogy a Notre Dame katasztrófáját semmibe vennénk, fontos egy igazságot felismernünk: az egyház hatékonyságát és küldetését nem az intézményi felépítése és infrastruktúrája határozza meg, hanem a lelkülete. Mindkét kép Párizsban készült tegnap, és jól szemlélteti az Egyház valódi arcát. … Bővebben... → (Infaustus 2.0)

A Notre Dame tornya nem most dőlt le

A párizsi Notre Dame-ot emésztő tűz annyira erős szimbólum, hogy szinte nem is szabad hozzányúlni. Túl nagy a kísértés, hogy mindenki azt lássa bele, ami őt foglalkoztatja. (Szabados Ádám blogja)

A Notre-Dame mi vagyunk

Gondolatban és lélekben mi is ott vagyunk az utcára vonuló párizsiakkal és együtt énekelünk és imádkozunk velük. Leborulunk az mindenható Isten felséges színe előtt, s valami olyasmit élünk át, hogy ennek a templomnak a tragikus pusztulásában velünk történt valami. (reposzt.hu)

Nem mindent pusztított el a tűz a francia katedrálisban

Tengernyi fotót és videót osztott meg a világ népe a kigyulladt Notre-Dame pusztulásáról, de alighanem ez a nem-pusztulásról szóló kép az egyik legbeszédesebb. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Zádor-vár

A magyar tenger mind a négy évszakban más arcát mutatja, és korántsem csak a nyári időszakra kínál kikapcsolódást, aktív pihenést és feltöltődést. Az elmúlt években nagy gasztronómiai, kulturális és infrastrukturális fejlődésen átesett balatoni régió művészek kimeríthetetlen ihlető forrása. Tájait, csalogató vagy épp rejtőző kincseit lehetetlen megunni. Összeszedtünk néhány izgalmas északi és déli parti úticélt (nem csak) a tavaszra! Nekem a Balaton… – 8+1 felfedezni való a tavaszi szünetre - képmás.hu Igen, lassan itt a húsvéti szünet! Az ünnepi istentisztelet mellett én is ajánlanék egy szabadidős programot a Balaton környékének látnivalói között. Az én „plusz 1-es” kirándulós tippem Zádor várának megtekintése lenne. Nosza, elő a túracipőt, a hátizsákot, bele egy esőkabátot (az el szokta riasztani az esőt...), innivalót, némi szendvicset, s egy turista térképet! - bár ez utóbbira nem (reposzt.hu)

…és akkor Párizs elkezdte énekelni az Üdvözlégy, Máriát!

Nehéz szavakba önteni azt az érzést, amelyben hétfőn osztozott Franciaországgal az egész világ. Mégis talán a hatalmas tűz mellett kezd el pislákolni egy másik láng, a hit lángja. (777blog.hu)

- Kedd [2019.04.16.] "Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html       - Kedd [2019.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Krón 19,7 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 34,27   Most azért rettegjetek az ÚRtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk, az ÚR nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását!   A mező fája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgá (Bátorító blognapló)

- Kedd [2019.04.16.] "Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html     - Kedd [2019.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Jn 3,14-15 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jób 42,5-6 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.      Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért (Örömüzenet)

- Kedd [2019.04.16.] "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* https://evangelikusutmutato.blog.hu/http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2019.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség:  Zsolt 69,6 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség:  Mt 6,13 Istenem, te tudod, milyen balga voltam, vétkeim nincsenek elrejtve előtted.     és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te előtted:   És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gono (Útmutató)

Megújulásra hív a Notre-Dame leégése kapcsán Erdő Péter

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rövid közleményt adott ki a párizsi tűzeset kapcsán. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A Notre-Dame papja: ez kiütés, árvák lettünk

Frédéric Roder két éve szolgál katolikus lelkipásztorként a most kigyulladt katedrálisban. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Felbecsülhetetlen kár: lángokban a Notre-Dame

Párizs tűzoltó-parancsnokának tájékoztatása szerint ma 18:50 körül lángok csaptak fel a katedrális tetőszerkezetéből. A tűz oka egyelőre nem tisztázott. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Várszegi Asztrik: „Aki igazán hisz, annak tág a szíve”

Szülei kétségbeesése ellenére jó döntésnek bizonyult, hogy bencés szerzetesnek ment, az Istennel való személyes kapcsolata pedig minden elbizonytalanodást felülírt: a Prima díjas Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapáttal Süveges Gergő beszélgetett a Kossuth rádióban, ebből szemlézünk most. „Kicsoda Isten az Ön szemében? Egy örömteli, szabadságot adó, irgalmas képem van Istenről. A kereszténység a szív intelligenciája is: aki igazán hisz, annak tág a szíve. Huszonhét év után, a harmadik apáti periódusa után távozott a bencés közösség éléről. Milyen arányban volt jelen az életében a muszáj és a szeretném, és milyen arányban van most? Már tizenhét éves koromtól nagyon céltudatosan készültem arra, hogy bencés szerzetes leszek. Ezért is fontos a sorrend: elsősorban vagyok szerzetes, csak azután voltam apát és püspök. A szolgálatom sokszor megkívánta, hogy felülemelkedjek a saját kényelmemen. Mi mindent (777blog.hu)

A Fortepan archívum képeiből nyílik kiállítás a Nemzeti Galériában

A Fortepan digitális fotóarchívum anyagából nyílik szerdán kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában (MNG). [...] Bővebben! (Szemlélek)

“777-napot” tart a Bonum TV!

Megtisztelő ajándékot kapott a 777 csapata: április 24-én, szerdán a Bonum TV tematikus műsorral köszönt bennünket harmadik születésnapunk alkalmából! A Bonum TV munkatársai azzal az ötlettel fordultak szerkesztőségünk felé, hogy április 24-én, szerdán délelőtt tematikus “777-napot” tartanának. Az egyeztetések még jelenleg is zajlanak, 7 (!) munkatársunk is vendége lesz szerda délelőtti műsorfolyamnak.   A nem mindennapi felkérést nagy örömmel fogadtuk el, komoly megtiszteltetés ez a számunkra. Az örömteli hírt pénteken reggel jelentette be a Bonum TV, amikor Martí Zoltán főszerkesztő volt a “Délelőtt” című élő műsor vendége. Az interjú során több érdekesség is szóba került: “Azt szoktuk mondani, hogy azért 777 az oldal neve, hogy minél többen megkérdezzék: a keresztény médiumok többsége olyan nevet választ, amelyből kitalálható, hogy milyen oldalról van szó. Mi szerettük volna, ha az emberek fel (777blog.hu)

Giro dItalia - Budapestről indul jövőre a verseny

Jövőre Budapestről rajtol a Giro dItalia olasz országúti kerékpáros körverseny. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Iskolaközügy

A pedagógusok előmeneteli rendszerének bevezetése után a pedagógusok illetménye több lépcsőben emelkedett. Ugyanakkor a pedagógus illetmények az évtized elejéhez hasonlóan befagytak, aminek következtében a legkisebb pedagógusbért mostanra a garantált bérminimumhoz kell felzárkóztatni, amire korábban még nem volt példa. Ismét a pedagógus bérek rendezésére van szükség, mégpedig oly módon, hogy azok értéküket megőrizhessék, ne legyen szükség a jövőben újabb és újabb felzárkóztatásokra. Nemzeti Pedagóguskar: A Nemzeti Pedagóguskar Kar Országos Elnökségének javaslatai a pedagógus illetmények rendezésével kapcsolatban – 2019. április eleje Március-áprilisban a közéleti kérdések közül ismét egy kisebb reflektornyi fénysugár vetült a magyar pedagógustársadalomra. Márciusban a Magyar Nemzet idézte Horváth Péter gimnázium igazgatót, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét. „Ahhoz, hogy a feladatainkat jól el (reposzt.hu)

Az egyházak szerepe a megosztott Európában

A világ egyik vezető tudományos folyóirata, a Nature 2014-ben publikálta összehasonlítását arról, hogy a legfontosabb európai tudományos pályázati rendszer (ERC) eredményeinek tanúsága szerint a tudományos életben fennmaradni látszik a vasfüggöny: a volt szovjet érdekszféra országainak tudósai drasztikusan kevesebbet nyertek nyugati kollégáiknál. (KötőSzó)

Több mint ezer iskola regisztrált idén a digitális témahétre

Az idén 1043 iskola regisztrált az immár negyedik alkalommal, április 8. és 12. között megrendezett digitális témahétre, ezzel a tematikus program az indulása óta a legmagasabb részvételi arányt érte el -  mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős helyettes államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Nagykedd üdvtörténeti akkordjai (III.) - A Lélek sugalmazott csendjében járjuk nagyheti utunkat! - Nagykedd üdvtörténeti akkordjai

A Lélek sugalmazott csendjében járjuk nagyheti utunkat! „Töltsd be az ünnepet lélekkel, lelkedet pedig ünneppel!” Nagykedd üdvtörténeti akkordjai Szent nagyhét Megváltó Urunk értünk vállalt megváltó tetteinek hete. Az elején a Szentlélek által sugalmazott csendben magam is takarékra állítom magamat. Amennyire egyáltalán lehet ezt ebben a fény-, és hangszennyezett, légszennyezett és reklámszennyezett, szentségtelen szövegektől szennyezett világban. A külvilág zaját, a tv, rádió hangját nulla felé állítom és elgondolkodom: milyen nagyhetet adok én hozzá személyesen a nagyhét egyházi és egyházi kívüli alkalmaihoz? Milyen nagyhetet viszek én Uram, a via dolorosa Ecce Homo-ja és Királya, a kereszt Fájdalmak Embere és Győztese, a minden emberi képzeletet felülmúlón feltámadott Úr Jézus, a Kozmosz Ura elé? És Te? És a mi, egyházként, gyülekezetként, az Ő drága vérén megváltott és századokon át m (Békefy Lajos blogja)

Közleményt adott ki a KÉSZ húsvét ünnepéről

A keresztény tanítás szerint húsvét ünnepe és Krisztus feltámadása elválaszthatatlan egymástól. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Rendhagyó levél Béthelből; az Isten házából

Néhány napja kaptam ezt a levelet, amit a küldő engedélyével közzé teszek a világhálón… Itt olvasható: https://www.garainyh.hu/kep/Level%20Bethelbol.pdf Hanganyagok: 2019. március 15-17. http://eke.lutheran.hu/hangtar.php  "Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam! Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek – azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve." (1Móz 28,16-19; RÚF) (Garai András webnaplója)

Örüljetek Jeruzsálemmel! LAETARE!

Ézsaiás öröme: "Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!" (Ézs 66,10) Pál apostol öröme: Zsidók és más népek együtt dicsőítik Istent a gyülekezetben "Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint meg van írva: „Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek.” Azután ezt is mondja: „Örüljetek, népek, az ő népével együtt.”  Majd ismét: „Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsőítsék őt mind a nemzetek.” Ézsaiás pedig így szól: „Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a népek.” A reménység Istene pedig töltsön be tite (Garai András webnaplója)

1. oldal a 313-ből. || Következő oldal