Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 32695 || 1. oldal a 327-ből. || Következő oldal

- Kedd [2019.08.20.] "Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html       - Kedd [2019.08.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Jer 40,9 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ézs 41,10b   Gedaljá, Ahikám fia, Sáfán unokája pedig esküvel biztatta őket és embereiket: Ne féljetek attól, hogy a káldeusokat kell szolgálni! Telepedjetek le az országban, szolgáljátok Babilónia királyát, és jó dolgotok lesz!   ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.   (Bátorító blognapló)

- Kedd [2019.08.20.] "Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR    - Kedd [2019.08.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Lk 12,48b  (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Ef 5,20 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a (Örömüzenet)

- Kedd [2019.08.20.] "Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2019.08.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 9,5 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mt 16,15 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló (Útmutató)

Államalapításra fel!

Oké, oké, belátom, egy kicsit kattintásvadász a cím. Mikronemzeten kívül egyébként sem igazán lehet ma már államot alapítani, legalábbis rizikós dolog, aki belevág, elhúzódó nemzetközi vitára és komoly ellenszélre számíthat – lásd legutóbb Koszovó esetét. Ráadásul nekünk, magyaroknak nem is kell már államalapítással fáradoznunk. Idestova ezerhúsz éve van klasszikus értelemben vett államiságunk (alkotmánytörténetünk pedig ezt megelőzően is bőven azonosítja a kezdeti állam jegyeit). Nem kell tehát nekiveselkednünk, felgyűrni az ingujjat és megalkotni a magyar államot. Szent István királyunk megtette és csodálatosat alkotott, amelyet az őt követő tíz évszázad során megannyi kivételes képességű államférfi és még több hétköznapi hős (akiknek mind helyén volt a szívük) vitt tovább. A keresztény Magyarország eszméjéből sikertörténet fakadt, amit árulások és gerinctelenségek sem tudtak sírba vinn (777blog.hu)

21. SZÁZADI MAGYAR MI ATYÁNK ELMÉLKEDÉS AUGUSZTUS 20-RA

Egy magyar keresztyén ünnepköszöntője 2019. augusztus 20-ra 21. SZÁZADI MAGYAR MI ATYÁNK ELMÉLKEDÉS NÉHAI JÓKAI ANNA REFLEXIÓJÁVAL Írta Dr. Békefy Lajos MI ATYÁNK! Előtted mi mindnyájan, kik a földön lakunk, Hungáriában vagy messze a nagyvilágban, testvérek vagyunk, mert kezed és Szent Lelked alkotása minden ember, azok is, akik előttünk éltek és akik majd utánunk jönnek, s városainkban és falvainkban talán még ugyanabból a vízből isznak, ha a forrásokat meg nem mérgezzük, s nem temetjük be azokat féktelen pazarlással, ipari ételeink széthányásával,környezet-mostoha gondatlansággal. Azoknak Atyja, akiket mi nevelünk föl, vagy mások, más értékrend szerint, azoké, akik előttünk 1000 évvel jövőt álmodtak e tájon a kereszt jelében, s fognak még utánunk is álmodni és tervezni a történelmi idő végezetéig, míg magyar szív dobog e tájon: gyönyörű, Európát védő Pannóniánkban. Magas szirtekkel hon (Békefy Lajos blogja)

Megy egyfajta érdemháború

Vagyis le akarták tesztelni az NDK és Moszkva magatartását is, hogy mit szólnának ahhoz, ha a magyar kormány megnyitná a nyugati határait az NDK állampolgárai előtt. Mindenki tudta, hogy ha ez megtörténik, világpolitikai tényezővé válunk. Magát a döntést hivatalosan nem is merték meghozni, egy főpróba viszont jól jöhetett nekik. Majd meglátják, hogy reagál Moszkva. Ha azt mondja, hogy „Nyet”, akkor a kisemberen legfeljebb majd el lehet verni a port, hogy nem végezte el szakszerűen a feladatát, vagyis nem védte meg a határt.Bella Árpád határőr alezredes Nagy-Vargha Zsófiának adott interjújában („Azt hiszem, jól döntöttem”- Mandiner, 2019. augusztus 19.) 24 évvel ezelőtt rekkenő nyári hőség volt. A pesti teológián befejeztük az első évet, és miután véget ért az évfolyamunk csapatépítő balatoni bringa túrája, egyik régi barátommal a Fertő-tó felé vettük az utunkat (vonattal), hogy csatlakozzunk a Szabads (reposzt.hu)

Beer Miklós: Adj egy percet az életedből!

A püspök újabb videóüzenettel buzdít embertársaink felkarolására. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Még évekig eltarthat a szétválasztott sziámi ikrek rehabilitációja

Az egyik kislány már jól van, a másikat mélyaltatásban tartják. Mindketten lázasak, vírusfertőzésen esnek át.  - mondták el a műtétsorozatot levezető magyar orvosok budapesti sajtótájékoztatójukon. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Harc nélkül nincs győzelem!

HARC NÉLKÜL NINCS GYŐZELEM! Az EKE hitmélyítő csendeshét 10 igehirdetése   A hanganyagok az előadók előzetes engedélyei alapján kerültek fel a világhálóra; a hallgatás/letöltés az aláhúzott címekre történő kattintással történik. A linkek szabadon terjeszthetők. Ne feledjük: minden christianus egyben misszionárius! „Hirdessétek az evangéliumot!” A részletes program; Piliscsaba, 2019. július 19. – augusztus 3.:   Délelőtti előadások: „Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét!” (Ef 6,10-17) Bozorády Zoltán szolgálatai Kedd:              „A mi harcunk nem test és vér ellen folyik” Ef 6,10-13 Szerda:            Öv és páncél: igazságszeretet és megigazulás Ef 6,14 Csütörtök:       Saru és pajzs: a harcosra útközben nyílzáport zúdítanak Ef 6,15-16 Péntek:            Sisak: az ellenség ijeszt, hogy üdvöd is elvesztheted Ef 6,17a Szombat:         A L (Garai András webnaplója)

- Hétfő [2019.08.19.] A te Istened megsegít téged!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Hétfő [2019.08.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Jer 33,9 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ézs 41,13   Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik.   Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én me (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2019.08.19.] Bölcs salamoni döntés - Isten talentumai hasznosításával!

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR  - Hétfő [2019.08.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Lk 12,48b  (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  1Kir 3,27-28 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”   (Örömüzenet)

- Hétfő [2019.08.19.] "Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Hétfő [2019.08.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zak 9,9b S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mt 20,28 Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki (Útmutató)

Első a család?

Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki: Anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének.Ő azonban így válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják. Lukács 8, 19-21 Magyarországon a család az első- sokat hangoztatott mondat ez az utóbbi időben. Valóban igaz, hogy a család lenne az első? S ha igaz, jó, hogy így van? Egyeseknek lehet, hogy ez a kijelentés csupán a kormánypropaganda része. Fiatal házasoknak egyfajta esélyt rejt magában a boldogulásra, a még és már család nélkül élőknek pedig fájó góc a lelkük mélyén. Ismét másoknak pedig elgondolkodtató pár szó, sőt vitaindító. Látva, mit jelent társadalmunk számára a család, tudomásul véve mennyire óvjuk, mi mindent sorakoztatunk fel családunk védelmében, nem csodálkozom azon, hogy az ország vezetése hazánkra nézve erőforrá (Lázárné Skorka Kata blogja)

KözösPont: Misszió a fesztiválokon

Az egyházak húsz éve ott vannak a hazai könnyűzenei fesztiválokon. A Reformátusok Lapja ennek kapcsán készített átfogó interjút a KözösPont ökumenikus fesztiválmisszióról a Csillagpont találkozón Horváth-Csitári Boglárkával, a hatfős szervezői stáb evangélikus lelkész tagjával és Demeter Lászlóval, a hatok református laikus tagjával. A legérdekesebb gondolatokat szemléztük. „A jelenlétmisszió nem közvetlen misszió, nem evangélizáció, tehát itt nem arról van szó, hogy kimegyünk egy fesztiválra, és ott mindenkihez odalépünk, hogy szeretnénk megtéríteni. Sokkal inkább azt jelenti, hogy megmutatjuk: mi is jelen vagyunk a világban. Szeretnénk a jelenlétünkkel, az elfogadásunkkal, a nyitottságunkkal, a befogadásunkkal bizonyságot tenni Istenről. Ez a jelenlétmisszió” – árulta el Horváth-Csitári Boglárka a Reformátusok Lapjának adott interjújában. A beszélgetés során Demeter László kiemelte, hogy rajtuk k (777blog.hu)

Több száz év után épült új római katolikus templom

Új templomot szenteltek a Zala megyei Csapiban. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Amilyen a klímád, olyan a Földünk

Hogyan osszuk ki egymást zacskóstul? [...] Bővebben! (Szemlélek)

Jézus és a családmodell (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap, 2019.08.18.)

textus: Lk 8,19-21„19Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. 20Ezért tudtára adták neki: Anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. 21Ő azonban így válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják.” Manapság rengeteg szó esik a közbeszédben a családról, annak fogalmáról, mindenféle fórumokon és csatornákon. A családok így, a családok úgy, ilyen az igazi család, vagy olyan az igazi család, de amolyan biztos nem, na amaz meg aztán tényleg biztos nem… Családi pótlék, családtámogatás, családsegítő, családvédelem meg még vagy ezer olyan fogalom, ami manapság már szinte közhelyszámba megy. Mégis azt látjuk emellett (meg sokszor éppen ezek miatt) a család, mint olyan válságban van. Nem az intézmény – igazából nem is szeretem a kifejezést, hogy a „család intézménye” – hanem inkább inkább a k (Gyülekezetépülő)

Bennünk él

Bízik benned, hogy a jót tudd tenni. Bízik benned, ez éltet, és a te bizalmad is éltet másokat. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Miért lázadnak az elégedettek?

  a radikális jobboldal szavazói jó dolgukban nem tudják, mit tegyenek, és ezért csinálnak nagy ügyet a nemzeti, a vallási és a szexuális identitásukra fenekedő állítólagos veszélyekből. Az elégedettek lázadása - Metazin A Metazin szemlézi Malte Lehming publicistának a Tagesspiegelben megjelent cikkét, aki arról elmélkedik, hogy vajon miért nő a jobb-és baloldali protesztpártok támogatottsága Németországban és más fejlődő országokban, miközben az életszínvonal emelkedik? A kérdés nyilván azért vetődik fel, mert létezik egy amúgy soha nem igazolt tétel, miszerint a választók pártpreferenciáit anyagi helyzetük határozza meg. Eszerint azok hajlamosak rendszerkritikus pártokat támogatni, vagy akár radikalizálódni, akiknek az életkörülményei romlanak, avagy eleve szegénységben élnek. Ám a legújabb kutatások azt mutatják ki, hogy ez a magyarázat elégtelen. Tényleg, miért is lázadnak azok, akik amúgy eléged (reposzt.hu)

Szentháromság u. 9.

 Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b)                                                                                                    Reményteljes várakozás (Zsidók 10, 35. 37)   Kedves hallgatóim! Isten hívő népe, már az apostolok kora óta, Krisztust várja vissza, és reményteljes várakozásban él. Ez a reményteljes várakozás pedig, Jézus Krisztus második eljövetelére épül. A Zsidókhoz írott levél 10-ik fejezetében is, a 35-ik és 37-ik versben, ennek a reményteljes várakozásnak ígéretéről olvashatunk. „Ne dobjátok el hát bizalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, el jő, és nem késik.” Nos, ebben a felolvasott két versben, Jézus Krisztus második eljöveteléről van szó. Az Úr Jézus rövid földi életének (Bátorító blognapló)

SZENTHÁROMSÁG U. 9.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió                              Mi lesz veled? Mi lesz veled: drága lélek, suhannak a napok, évek. Ha csak tested fontos néked, mi lesz: ha majd eljön véged? Mert - bűn miatt - meg kell halnod, test - ruhádat, itt kell hagynod. Az a sírban porrá válik, s ha feltámadsz, vár rád másik. Lelki ruha, nyűhetetlen, abban élsz a végtelenben. Ne gondold: az a sok vétek, mely bánt, terhel, kínoz téged; mit sokáig, rejtegettél, talán régen, elfeledtél. Nem jön elő soha többé? Vádolni fog majd, örökké! Balgán ne csapjad be magad, majd megpihensz a föld alatt. Mert a lelked, tovább halad, roskadva bűn terhe alatt. Az elé, ki lát tégedet, s eléd tárja, bűneidet. Bár lett volna időd elég, hogy dicsérjed Urad Nevét. Ám te, lelked üdve helyett, pátyolgattad a testedet. Elfogadtad ajándékát, de hiába várta hálád. Soha nem törődtél Vele (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2019.08.18.] Jer, dicsérjük Istent, szívvel-szájjal, buzgó lélekkel!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html     - Vasárnap [2019.08.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Jer 32,40 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ézs 42,8   Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem.   Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak.   És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2019.08.18.] "Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Vasárnap [2019.08.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers:  Lk 12,48b (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers:  Mt 13,44 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S (Örömüzenet)

2019.08.18. Jézus "így válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják!"

Az igehirdetés alapigéje: Lk 8,19-21 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#19 (Örömüzenet)

SZENTHÁROMSÁG U. 9.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Élet Krisztussal közösségben: hűség és engedelmesség Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Lk 16,1-9   http://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/16/#1 1Kor 10,1-13   http://abibliamindenkie.hu/uj/1CO/10/#1 Jer 1,4-10  http://abibliamindenkie.hu/uj/JER/1/#4 Zsolt 73,23-26  http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/73/#23 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

SZENTHÁROMSÁG U. 9.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b) http://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/12/#48 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek395.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek439.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is!   (Útmutató)

- Vasárnap [2019.08.18.] "Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2019.08.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 37,5 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Fil 1,6 Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:  Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.  Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.  Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:  Ajánld utadat az Úr (Útmutató)

Jó az, ha mindent bekebelez az egyenlőség eszménye?

Német anyuka perelt be egy nagy múltú berlini fiúkórust, mert a lányát többszöri jelentkezés ellenére sem vették fel az énekkarba. A hírek szerint jó hangja volt ugyan a lánynak, de az adottságai nem voltak alkalmasak arra, hogy egy fiúkórusban énekeljen. Az édesanya nem nyugodott ebbe bele, arra hivatkozva vitte bíróság elé az ügyet, hogy az […] (Szabados Ádám blogja)

Augusztus 20.

Augusztus 20 a magyar államalapítás és az új kenyér ünnepe. Gyönyörű írást találtam erről az evangélikus.hu-n Horváth Bolla Zsuzsannától. Jézus azt mondta nekik:  "Én vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha." (János evangéliuma 6. rész 35. vers) Részlet: "Az Újszövetségben... a kenyér jóval többet jelent, mint az asztalunkra kerülő mindennapi ételt. Ha elkezdjük lapozni az evangéliumokat, már Jézus szolgálatának elején találkozunk a kenyérrel való kapcsolatával: a kenyér ugyanis a kísértő ördögi eszköze is lehet. Ha csak az anyagiakra figyelünk, ószövetségi emberként, az egyensúly megbomolhat az életünkben. Ilyenkor jó, ha szem előtt tartjuk a jézusi választ: „Nemcsak kenyérrel él az ember…” (Mt 4,4) Jézus imádsága, amelyet ránk hagyott, megmutatja a helyes sorrendet és értékrendet. A Miatyánkban a kenyérért való fohászkodás nem az (A parókia konyhájából)

Földünk népességének már a negyede küzd vízhiánnyal

Súlyos vízválság fenyegeti a Földet. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Legyünk őszinték: szülőnek lenni kemény dolog!

Azt hiszem, amikor a családról beszélünk, túl sokszor követjük el azt a hibát, hogy az egészet rózsaszínben ábrázoljuk és azt hisszük, rosszat teszünk azzal, ha kimondjuk, mennyi áldozat, lemondás, nehézség és kihívás jár együtt a családi élettel. Talán nem akarjuk elriasztani a gyermekvállalástól azokat, akik számára ez dilemmát okoz, vagy csak egyszerűen előtte állnak. Pedig azt hiszem, ettől nem lesz jobb a helyzet. (777blog.hu)

Te mitől függsz?

Nem az a gond, ha felfedezzük magunkon a káros szenvedélyhez ragaszkodás jeleit, hanem ha letagadjuk, avagy "dédelgetjük" a problémát, annak megoldása helyett. (Szemlélek)

A Skillet rockzenekar énekese súlyos figyelmeztetést adott ki, miután keresztény influenszerek nyilvánosan megtagadták a hitüket

„Mi történik a kereszténységben?” John L. Cooper, a népszerű keresztény rockzenekar, a Skillet frontembere, szívből jövő tanácsot adott a keresztény influenszerek számára, akik nemrég nyilvánosan tagadták meg hitüket. (777blog.hu)

What Would Jesus Do? – Mit tenne Jézus?

„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.” (Filippi 2,5) Mikor tini voltam, nagy divatját élte a W.W.J.D.-s karkötő. Elég sok keresztyén ismerősöm hordta akkoriban. (TeSó blog)

A tudomány és a hit két kibékíthetetlen ellentét?

Az M5 csatorna négyhetente sugározza a Püspökkenyér című műsort, amelyben Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök műsorvezetőként beszélget Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus érsek-metropolitával és Steinbach József dunántúli református püspökkel. A műsorban általában egy világi és egy egyházi témát járnak körül. A 2019. augusztus 4-i adásban a lelkészszentelésekről, az ötvenéves évfordulóját ünneplő holdraszállásról, valamint a tudomány és a hit kapcsolatáról beszélgetett a három egyházi vezető. (KötőSzó)

Mit csinálnak valójában a lelkészek?

Lackfi János írása ismét magvas gondolatokat hoz elénk. Bár egy katolikus pap napjáról ír, de akár egy református lelkészről (és sorolhatnám tovább a többi felekezet vezetőjét) is szólhatna. Valósághűen, itt-ott viccesen és néhány sorban ironikusan részletezi, hogy milyen feladatokkal kell szembe néznie egy papnak. (reposzt.hu)

Makovecz-kápolnát avattak Zalaegerszegen

Felavatták és megszentelték Zalaegerszegen a Makovecz Imre tervei alapján készült Boldogasszony-kápolnát. (Szemlélek)

Neki öntik ki a lelküket a legkeményebb kidobók

Ki gondolná, hogy a Sziget fesztivál biztonságát szolgáló közel ezer fős csapat egyik vezetője "civilben" református teológiai tanár? Dr. Kókai Nagy Viktor a terepen avatott be különleges missziója részleteibe. (Szemlélek)

Megosztanád? Oszd meg Istennel!

Először is leszögezném, hogy véleményem szerint a közösségi médiának, így például a Facebooknak is, sok előnye van, és sokszor megkönnyíti az életünket. Így most nem is annak előnyéről, illetve hátrányáról szeretnék írni, sokkal inkább arról, hogy hány felesleges percet vesz el az életemből, amit hasznosabban is tölthetnék… (777blog.hu)

Honnan van pénze a 777-nek?

Teljesen logikus és érthető módon sokakat érdekel, hogy a 777 csapata – amelynek tagjai jelen pillanatban önkéntesen végzik szolgálatukat – miből gazdálkodik három éve, honnan tartja fenn az oldalt. (777blog.hu)

"Robotpap" állt szolgálatba Japánban

Különös módját választották a fiatalabb generációk megszólításának Japánban, egy 400 éves buddhista templomban. (Szemlélek)

Ha nem lépünk ki a keresztény burkunkból, nem működik a misszió

Ha keresztényként nőttél fel, rendszeresen jártál templomba, és esetleg az összes barátod keresztény, akkor valószínűleg sosem fogod tudni beleképzelni magadat egy kereső helyzetébe. Én sem tudom, és ez elkeserít. (777blog.hu)

Van élet a szekértáborokon túl?

Az igazi kérdés ma ez: elhisszük-e, hogy nincs háború? Elhisszük-e, hogy van élet a táborokon kívül? Szerintem az emberiség jövője múlik azon, hogy erre a kérdésre mit válaszolunk. Mert jelenleg minden erő abba az irányba hat, hogy féljünk: Rettegünk a környezetvédelmi katasztrófától, de nem is találhatjuk meg a megoldást, hiszen félünk a gazdasági visszaeséstől is. Ijesztő, hogy robotok vezetnek majd az utakon, de nem merjük megállítani a technikai fejlődést, hiszen nem mehetünk szembe a józan ésszel. (Szemlélek)

Egy szokatlan találkozás margójára

Az egyik keresztény tábor végeztével, még egy-egy dicsőítő dalt dúdolgatva ültem a vonaton hazafelé utazva. Persze nem az alvás volt a hét fő témája, úgyhogy nem kellett sok ahhoz, hogy álomba szenderüljek, amint kirobogtunk a Keletiből. Az izgisebb rész körülbelül félúton lehetett, amikor felszállt egy kicsit ütöttebb-kopottabb ruhás, de azért szegénynek még egyáltalán nem mondható férfi. (777blog.hu)

Öt értelmes szó... - az istentiszteletről (4)

Gondolom nincs olyan gyülekezetbe járó ember, aki szívesen meztelenre vetkőzne istentisztelet alatt a többiek előtt. Micsoda hülyeség! Hogy jut egyáltalán ilyesmi eszembe? Csak úgy, hogy a közösségi imádkozás a kisegyházaknál néha olyan, mintha egyfajta "lelki sztriptízként" működne, ahol az embernek az a dolga, hogy feltárja mások előtt belső valójának intim részleteit. Mire való az együtt imádkozás az istentiszteleten? (Megint Megmondom)

Aggasztó hírek Bangladesből, Csókay András újra imát kér

“A kis Rukeyának vírusos láza van. Ez MINDEN súlyos diszharmonikus klinikai képre magyarázat. 48 óra alatt valószínűleg kiderül, hogy kibírja-e. Ebbe belehalhat. Imádkozzatok a kis Rukeyáért!” (777blog.hu)

A magyar püspökök támogatásáról biztosította Veres András az LMBT-lobbi által támadott lengyel püspököket

eb2rm6ixyaadd4-.jpgTámogató levelet írt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Veres András győri megyéspüspök Stanisław Gądecki érseknek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnökének, amiért az LMBT-mozgalom tagjai és támogatói az elmúlt napokban élesen bírálták a lengyel püspöki kart Marek Jędraszewski érsek szavai miatt. Az alábbiakban Veres András püspök atya levelét idézzük teljes terjedelmében. (Katolikus Válasz)

A pápa, aki „megkeresztelte” a kávét

Szeretsz kávézni? Tudtad, hogy sokáig „az ördög italának” tekintették a kávét a katolikus egyházban? Aztán VIII. Kelemen pápa úgy döntött, hogy „megkereszteli” ezt az italt… (777blog.hu)

Az izraeliek után nekünk van a legtöbb zsidó felmenőnk

Száz ország közül Izrael után Magyarországon a legmagasabb a zsidó leszármazottak százalékos aránya. (Szemlélek)

Egy férfias elvonulás margójára

Szedtük a sátorfánkat és elindultunk a borsodi hegyekbe egy pár napra azért, hogy beszélgessünk, megosszuk egymással a kérdéseinket és megvitassuk a férfilét mibenlétét. Férfiak innen és onnan, kérdésekkel és válaszokkal. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy több, mint egy tucat fiatal felnőtt férfi a maszkulinitásának fitogtatása végett összegyűlt és napokig kőbaltával a tűz körül ugrálva estek vissza őskori viszonyok közé, miközben élvezték, hogy nincs körülöttük egyetlen egy nő sem. A cél elsősorban az volt, hogy hagyományteremtő jelleggel szervezzünk egy olyan rövid elvonulást, amikor egymás között megoszthatjuk azokat a minket feszítő kérdéseket, amelyek körüllengik a férfiasságot, és rávilágítsunk azokra a sebekre és negatív (vagy pozitív) mintákra, amiket magunkban hordozunk. (777blog.hu)

„Ellentmond a tudomány a keresztény hitnek?” – és más rövid apologetikai videók

A Kálvinista Apologetikai Társaság rövid apologetikai videókkal jelentkezett, amelyek a keresztény hitet érintő nehezebb témákra pár percben keresik a lehetséges válaszokat. (Szabados Ádám blogja)

Megtört szívekről – A láthatatlan szuperhős

Ezúttal Ágnes életútját hozzuk elétek, akinek történetét szintén a Csak Egyet Szolgálat által írt Senki Gyermekei c. könyvben is elolvashatjátok. A könyv, és ez az írás is azért született, hogy jobban értsük és lássuk, milyen harcokat vívnak azok, akik a társadalom peremén magukra maradtak. (777blog.hu)

Mit csomagoljunk még be a nyaraláshoz?

„Az idén a magyarok 62 százaléka tervez nyaralást. A legtöbben (35 százalék) július második, valamint augusztus első felében (22 százalék)” – írta nemrégiben egy napilap, a 18–59 éves korosztály körében végzett reprezentatív kutatás eredményeit ismertetve. (KötőSzó)

Az 5 legszebb magyar várkápolna

Férjemmel 3 éve járjuk Magyarország várait és minden alkalommal rácsodálkozunk, milyen színes és izgalmas a magyar múlt és a magyar örökség. (777blog.hu)

Mi van a másik "orcámmal"? (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap, 2019.08.11.)

2013-ban kezdtem el küzdő sportolni. Mindig is szerettem volna, de valahogyan nem sikerült hamarabb elkezdeni. Nagyon élveztem, ráadásul volt reggeli edzés héttől fél kilencig, ami nekem külön jó volt. Szóval elég jól haladtam is a dologgal, teljesítettem, vizsgáztam, és persze az edzőtársakkal barátkoztam. Jó hamar kiderült, hogy mi a foglalkozásom, hogy lelkész vagyok. Azt kell mondjam, hogy az akkori pesti edzőtársaim nem a legcizelláltabb, legműveltebb személyiségek voltak vallásos szempontból (sem), mégis szinte azonnal megkaptam: „Hogy kerülsz te ide lelkészként? Neked szabad visszaütni? Nem kéne odatartani a másik »orcádat« is?” Akkor és ott, nem bocsátkoztam a magyarázat kifejtésébe, de most nem lehet megúszni… (Gyülekezetépülő)

Citromos kávé - ElVár a mi Istenünk!

Keresztények sok mindent gondolnak Istenről az ő tökéletességére alapozva, de egyvalamit nem, ami még annál is nagyobb tabu, mint hogy Istennek előjoga elvenni egy ember életét. Ez pedig, hogy Isten gyenge, kiszolgáltatott. Soha nem hallottam még valakitől a következő mondatokat: Isten magányos. Isten kétségbeesett. Isten el van veszve. Istennek szüksége van arra, hogy higgy benne.  Isten tehetetlen. Isten tanácstalan. Isten erőtlen. Istennek bátorításra van szüksége. (KÚTKERESŐ)

Magyarok Kenyere - a kárpátaljai magyar gazdák kitettek magukért

Ünnepélyesen összeöntötték a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program keretében a kárpátaljai magyar gazdák által összeadott több mint 100 tonna búzát szombaton az ungvári járási Nagydobronyban. (Szemlélek)

120 000 ember halt meg két pillanat alatt

Az atomenergia is olyasmi, amiből naponta élünk, modern létünk használt energiaforrása - mégis olyan kevesen tudják, valójában mi is ez az energia, pontosan mi történik fizikailag a születésekor. Mégis a felelősségünk... (reposzt.hu)

Kálvin mint kegyelem-tanító

Kálvin Jánost a szó legklasszikusabb értelmében nyugodtan nevezhetjük kegyelem-tanítónak. Ez különösen hangsúlyos, amikor a reformátor a hit alapjáról ír. Az Institutióban (III.2) Kálvin hosszasan időzik a hit témájánál, és azt kutatja, mi teszi a hitet valódi hitté. (Szabados Ádám blogja)

Egymásra találni

Az elmúlt napokban napi evangéliumként hallhattuk a kincsről és a gyöngykeresőről szóló példabeszédpárt. Jó okkal került egymás mellé ez a két szakasz, mivel nagyon mélyen kiegészítik egymást. Gondolatok Máté 13, 44-46 alapján. (777blog.hu)

A maga módján vallásos?

2004-ben a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végzett egy felmérést a magyar lakosság hitéletével kapcsolatban. Ennek eredményeként kiderült, hogy a megkérdezetteknek több mint fele “a maga módján vallásos” — azaz nem a Biblia és Jézus tanítása szerint gyakorolja a hitét. A népesség több, mint 50%-a. Ez a nagy szám felvet azonban egy fontos kérdést. (Infaustus 2.0)

Az igazi mérce

Amikor azt kezdjük hinni, hogy Isten ugyanolyan csalódottsággal tekint ránk, mint mi magunkra, akkor álljunk meg, és nézzünk az Ő szavára, az igére. „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben.” /Jn 15,9/ A teljesítményünket teljesen leválaszthatjuk az értékünkről, még ha elsőre ijesztőnek is tűnik – erről szóló blogbejegyzést szemlézünk ma. (777blog.hu)

Isten = szeretet – Lackfi János kibontja, mit is jelent

Mit jelent a szeretet? Lehet, hogy benned is felmerült már a kérdés. Erre ad választ Pál apostol Szeretethimnusza, és ennek mintájára – modernizált változatban – Lackfi János, József Attila-díjas költő és író is. (777blog.hu)

Szabó István: Próbatétel az út

Néhány hete megkérdeztünk benneteket, melyek a kedvenc idézeteitek. A válaszaitok közül többet már idézetes kép formájában viszontláthattatok. Most egy verset szeretnénk megmutatni nektek, mely a kommentek között bújt. (777blog.hu)

Terápiás kutyák segítik a mozgásszervi rehabilitációt az egri kórházban

Az egri Markhot Ferenc Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán - az intézmény egy másik részlegén az elmúlt nyolc évben szerzett pozitív tapasztalatokra építve - terápiás kutyák segítik a betegek mielőbbi felépülését. (Szemlélek)

Az emberiség portréja

Az első alkalommal meghirdetett Portrait of Humanity fotópályázatra a világ minden tájáról érkeztek fényképek. (Szemlélek)

Ferenc pápa felemelte a szavát a prostitúció ellen

Július 29-től megvásárolható az olasz könyvesboltokban Aldo Buonaiuto atya könyve:„Keresztre feszített nők. Az emberkereskedelem szégyene az utcáról nézve”- címmel. (Szemlélek)

Imára buzdít Csókay András – még nincsenek túl a nehezén a beavatkozással

Levélben fordult a 777 szerkesztőségéhez Csókay András idegsebész, aki orvoscsapatával a bangladesi sziámi ikrek szétválasztását végezte. (777blog.hu)

Ez történne, ha a Biblia szereplői Uber-t használnának – VIDEÓ!

Vajon hogyan viselkedne Mózes vagy Pál, ha egy Uber-be pattannának be? Ezt az abszurd, ám annál humorosabb elképzelést filmesített meg egy amerikai humorista: a videó pedig hatalmasat tarol az interneten! (777blog.hu)

A moldvai csángók remélik, hogy az új püspök engedélyezi a magyar nyelvű misék bevezetését

A romániai Jászvásáron (Iasi) kedden beiktatták tisztségébe Iosif Paulet püspököt, az 1884-ben alapított Jászvásári Római Katolikus Egyházmegye hetedik vezetőjét. (Szemlélek)

Miért nehéz a gazdagnak bejutni Isten országába?

A gazdag ifjú történetét az egyháztörténelem során lényegében azonosították a hivatáskeresés záróakkordjával, a pillanattal, amikor Jézus találkozik a parancsolatok puszta megtartásánál többre vágyakozó emberrel, azonban a történet ennél a különleges helyzetnél jóval általánosabban értendő, hiszen mindannyiunknak van olyan gazdagsága, amelyhez egészségtelen módon ragaszkodunk, amelyet Isten elé helyezünk. A történet sokkal inkább arról a helyzetről szól, amely minden Isten felé haladó ember életében legalább egyszer előkerül. (Márk 10.17-27 alapján) (777blog.hu)

Célegyenesbe fordult a hazai katolikus világtalálkozó előkészítése

2020 szeptemberében az egész világegyház figyelme Budapestre irányul majd. Vajon sikerül-e élnünk ezzel az óriási lehetőséggel? (Szemlélek)

Az amerikai bevándorlási szigorítások miatt több keresztyént is visszaküldhetnek Szíriába

A Trump-adminisztráció bevándorlási szigorításai miatt több keresztény menekültet is visszatoloncolhatnak Szíriába. (reposzt.hu)

Szentföld: az egész emberiség kincse

Filippo Morlacchi beszélgetése Eugenio Alliata ferences régésszel, egyetemi tanárral, a jeruzsálemi Terra Sancta Museum igazgatójával. (#BIBLIAKULTÚRA)

"Hogy hagyhatta ezt az Isten?!" (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap, 2019.08.04.)

A múlt héten ért véget a Művészetek Völgye fesztivál. Őszintén megmondom, hogy én most voltam először, de nekem nagyon tetszett. Természetesen elmentünk Taliándörögdre az Tarisznya Evangélikus Udvarba. Rendkívül profi és színvonalas programokat szervezett egyházunk. Mikor odaértünk, múlt héten szombaton, akkor éppen egy pódiumbeszélgetés volt a ökogondolkodás, a környezetvédelem és az egyház kapcsolatáról. Arról – amit én mindig is hangoztattam és hangoztatok – hogy, aki keresztény, az alapvetően zöld gondolkodású. A vége beszélgetésnek kissé lehangoló lett, hiszen – úgy tűnik – nem sok remény van arra, hogy megállítsuk az emberiség romboló munkáját, ami a kihalásunkhoz vezethet, akár száz éven belül. (Gyülekezetépülő)

Az igazság nem középen van, hanem meghatározza a közepet

Minden közösségben vannak egyensúlyozók, akik leginkább arra ügyelnek, hogy a társaságban megjelenő vélemények két végpontjától egyenlő távolságra legyenek. Így akarják biztosítani, hogy ők és a csoport ne sodródjanak el az igazságtól. Ők azok, akik a politikában is mindig középen állnak és a konfliktusokban is a közvetítő szerepét igyekeznek betölteni. Számukra az éppen aktuális szélsőség a hazugság, mindig attól szeretnék magukat távol tartani, amit a másik oldalról hevesen támadnak, hogy a vitázók között középen lehessenek és kijelölhessék a vitázóknak is a közepet. (Szabados Ádám blogja)

Izsák atya: Mindannyian Isten keresése miatt vagyunk itt

A bakonybéli Szent Mauríciusz monostor bencés szerzetesei sokat tettek azért, hogy hozzájáruljanak Bakonybél nevének megismertetéséhez. (Szemlélek)

Az emberarcú kereskedelem nem vágyálom

Léteznek olyan üzletemberek, akik nem minket kihasználva, hanem velünk együtt akarnak gazdagabbak lenni. Szűk ösvény a bizalmi alapú értékesítés útja, de nem járhatatlan – erre mutatunk most egy létező példát. (Szemlélek)

Három évtized után hagyja el a papi szolgálatot

Norbert Wohlgemuth lelkész személyes nyilatkozatában elmagyarázza, miért hozta meg ezt a döntést közel 30 év után. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Vállalod?

Saonara város polgármestere véget vetne a káromkodásoknak: a jövőben 400 eurót – azaz körülbelül 130 ezer forintot – kell fizetnie annak, aki Istent káromolja. A Padova melletti, tízezres lakosú olasz kisváros első embere, Walter Stefan azért döntött a szigorításról, mert maga is meglepődött a lakók – kimondottan a fiatalok – csúnya beszédén. “Az istenkáromlás sértő, engem is sért. Ezzel a törvénnyel megtiltjuk, hogy bármelyik vallást megsértsék, tiszteletben kell tartanunk a hívőket” – mondta a polgármester a brit Telegraphnak. A polgármester hangsúlyozta, hogy a törvény nemcsak a keresztény Istenre vonatkozik, de minden vallás tiszteletben tartására szólít fel. Az istenkáromlást tiltó határozat egy 75 pontból álló helyi törvénycsomag része, amivel az a városvezetés célja, hogy civilizáltabbá tegye a hétköznapokat. Százezres büntetés jár egy olasz kisvárosban annak, aki Istent káromolja (reposzt.hu)

- Péntek [2019.08.02.] "Hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html   - Péntek [2019.08.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Ézs 63,17 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ézs 45,22   Miért engeded, URam, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez!   Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!   Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményít (Bátorító blognapló)

- Péntek [2019.08.02.] "Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR         - Péntek [2019.08.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Ézs 43,1   (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  1Kor 12,13 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!     A szentekkel válla (Örömüzenet)

- Péntek [2019.08.02.] "Testvéreim, ... éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2019.08.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Péld 16,7 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 6,35 Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi. Hanem szeressé (Útmutató)

07.30 Ellentmondás?

„Mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint halálra váltak és íme élők, mint ostorozottak, de meg nem ölettek, mint bánkódók, de mindig örvendezők, mint szegények, de mégis sokakat meggazdagítók, mint akiknek semmijük sincs, de mégis minden az övék" (2Kor 6,9). tovább (Velünk az Isten!)

07.31 Mi már szentek vagyunk!

„Köszöntenek titeket az összes szentek, mindenek felett pedig a császári udvarból valók" (Fil 4,22). tovább (Velünk az Isten!)

08.01 Arany és üveg

„A város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló" (Jel 21,18). tovább (Velünk az Isten!)

Erről csak itt! EURÓPA ÉLÉN NŐKÉNT, PROTESTÁNS ARCÉLLEL, EVANGÉLIUMI ÉRTÉKRENDDEL

Istennel soha nem vagy egyedül! EURÓPA ÉLÉN NŐKÉNT, PROTESTÁNS ARCÉLLEL, EVANGÉLIUMI ÉRTÉKRENDDEL  NÉHÁNY VONÁS DR. URSULA VON DER LEYEN ARCKÉPÉHEZ Jó látni, hogy a csupa huza-vona és kemény taktikai harcok, pártpraktikák brüsszeli EU Bizottságának, egyáltalán Európának a politikai intézményrendszere élére, csúcsára mosolygó hölgyet választottak. Dr. Ursula von der Leyen belülről és messzi protestáns családi múltjából hozza magával a derűt, a nem kis beleérzést mások sorsába. Hiszen hét gyermek édesanyjának lenni nem kis családi diplomáciai siker. Érzelmi és kommunikációs kultúra kell hozzá. Hit és nagy türelem. Nem véletlen, hogy a későbbiekben felelős miniszteri posztokon nagy odafigyeléssel segítette a fiatalok, a családok és a kis fizetésűek helyzetének a javítását. Olyan családból jött, ahol a keresztyén hit jellemformáló erő is volt és maradt. Szeretet, türelem, megbocsátás (Békefy Lajos blogja)

Zöldbanánlisztes lepényke. Gluténmentes. Tojásmentes. Cukormentes. Laktózmentes

Még éppen volt 10 dkg a zöldbanánlisztből, amit karácsonyra kaptam Ancsikámtól. Palacsintát készítettem a másik feléből, most pogácsának indult ez a süti, de nem volt hozzá receptem, gondolomra készült. Mivel soknak bizonyult a víz, lepény lett belőle. Ha a margarinban nincs tej, akkor laktózmentes is. Hozzávalók:10 dkg zöldbanánliszt10 dkg zabpehely1 csipet Himalája sófél mokkáskanál fahéj1 evőkanál útifűmaghéj1 evőkanál Sorbitum édesítő10 dkg margarin3 dl vízszerecsendió, őrölt szegfűszeg1 evőkanál csokikorong Elkészítés:A száraz hozzávalókat összekeverjük, elmorzsoljuk benne a margarint, és beleöntjük a vizet. Kezdetben kicsit trutyis lesz, de később sűrűsödik. Ekkor keverjük bele a csokit,  és kanállal adagoljuk margarinozott tepsibe. 200 fokra előmelegített sütőben sütjük. Hamar kész. Egy kis lekvárral kiváló uzsonna. (A parókia konyhájából)

Ahol él az Egyház, ott nagyon is él!

A kegyhelyen, ahol a jelenések voltak, nyaranta húsz-harmincezer ember tölt négy-öt napot. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Egy kézmozdulat

A huszonkét éves olimpikon úszót, Kenderesi Tamást vasárnap vették őrizetbe Dél-Koreában, miután egy nő feljelentette szexuális zaklatásért. A sportolót egy éjszakai szórakozóhelyről vitték el a rendőrök, akiket az egyik ott dolgozó nő hívott ki. Milliós bírságra számíthat a zaklatással vádolt Kenderesi Tamás - nlc.hu Melyet természetesen - bár felvétel készült róla –, mi nem láttunk. Nehéz így eldönteni, mi is történt pontosan. A hazai sajtót – és valószínűleg nem csak azt – azonban bejárta a hír, hogy egy magyar úszó, aki részt vett a Dél-Koreában rendezett világbajnokságon, egy ottani szórakozóhelyen rácsapott egy korai lány fenekére. A magyar sportolók csodálatos szerepléséről, sikereiről, új világcsúcsáról szóló beszámolók után hidegzuhanyként ért bennünket mindez. Mintha árnyék vetült volna oda, ahol egyébként már hozzá szoktunk a ragyogó napsütéshez. Értetlenke (reposzt.hu)

Új utak az evangelizációban? Egyházi misszió, ahol nem keresztelnek meg senkit.

A pán-amazóniai régióval foglalkozó őszi szinódus kapcsán nagyobb figyelem irányult az ezen a földrajzi területen működő egyházi missziók tevékenységére és tapasztalataira is, mint olyanokra, amik a teljes Egyház számára segíthetnek a Ferenc pápa által is szorgalmazott "új utak" keresésében. Ilyen témában jelentetett meg riportot és interjút a katolikus teológus és újságíró José Manel Vidal tollából a portugál Periodista Digital, 2018 decemberében. A riport a Consolata Misszionáriusok nevű rend ún. Catrimani Misszióját mutatta be, amely 1965 óta működik az amazóniai régió brazíliai részén, a yanomami bennszülött törzs egyik faluja mellett [a cikkünk kezdőképe a yanomami törzs egy tagját ábrázolja]. A missziót két consolata rendi misszionárius alapította. Maguk a Consolata Misszionáriusok egy 1901-ben alapított olasz missziós rend, amely ma mintegy 1000 fős - vegyesen férfiakból és nőkből, de főleg pap (Katolikus Válasz)

- Csütörtök [2019.08.01.] "Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html   - Csütörtök [2019.08.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Ézs 59,19 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ézs 46,9   Félni fogják az ÚR nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön mint egy sebes folyam, amelyet az ÚR szele korbácsolt föl.   Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!   És félik napnyugottól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsős (Bátorító blognapló)

TOVÁBBGONDOLÁST IGÉNYLŐ TŐKÉS ELEMZŐ BESZÉD TUSVÁNYOSON

GONDOLKODJUNK EL MINDARRÓL, AMIRŐL TŐKÉS LÁSZLÓ BESZÉLT TUSVÁNYOSON! EZ A TUSVÁNYOSI BESZÉD OLYAN TARTALMAS ÉS MÉLY ÖSSZEFÜGGÉSEKET TARTALMAZ, HOGY TOVÁBBI ELEMZÉST, RÉSZLETEZÉST ÉRDEMEL. TANANYAG SZINTŰ BESZÉD VOLT. GRATULÁLOK PÜSPÖK ÚRNAK, S MINDEKIT KÉREK ARRA, HOGY SZAKÍTSON IDŐT RÉSZLETEI ÁTGONDOLÁSÁRA. KIÁLTÓ SZÓ EZ ERDÉLYÉRT, A MEGMARADÁSÉRT, MORÁLIS ÜZENET EGY MEGÉLHETÉSI POLITIZÁLÁSSAL KOMPROMITTÁLT KÖZSZEMLÉLET ELLEN. IGAZI PROTESTÁLÓ HANG. PRÓFÉTAI SZÓ, FELRÁZÓ ÜZENET. A NAGY NYÁRI MELEG UTÁN MÉG TÖBB FIGYELMET ÉRDEMEL ELEMZÉSE, A MÚLTBÓL A JÖVŐFÉLTÉSIG ÍVELŐ ERDÉLYFÉLTÉS, MAGYARSÁGFÉLTÉS FELELŐS, MANAPSÁG RITKA MEGNYILATKOZAKÉNT. KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNJÜK! DR. BÉKEFY LAJOS Ph.D. ELÉRHETŐSÉG: https://youtu.be/XeQQWlNwYUY Dr. Békefy Lajos Ph.D. (Békefy Lajos blogja)

A 2019. ÉV ÉS AUGUSZTUS HÓNAP BÁTORÍTÓ IGÉI

* MINDEN HÓNAPRA:1 MONDATBAN IS; 2 BÁTORÍTÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm - Csütörtök [2019.08.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       S z e n t B i b l i a A 2019. év:  Ézs 41,10 S z e n t B i b l i a AUGUSZTUS hó:  Jer 46,28 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.   Ne félj, szolgám, Jákób - így szól az ÚR -, mert én veled leszek! Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.   Ne félj te, oh én szolgám Ják (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2019.08.01.] "Ki a nagyobb a mennyek országában?"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR         - Csütörtök [2019.08.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Ézs 43,1   (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Mt 18,3 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!     „Bizony, mondom (Örömüzenet)

- A 2019. év és AUGUSZTUS hónap igéje - Csütörtök [2019.08.01.] "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!"

* MINDEN HÓNAPRA:1 MONDATBAN IS; 2 ÚTMUTATÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm - Csütörtök [2019.08.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B i b l i a A 2019. év: Zsolt 34,15b S z e n t B i b l i a Augusztus hó: Mt 10,7 törekedj békességre, és kövesd azt!     Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!  keresd a békességet és kövesd azt.     Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.  keresd a békét és járj a nyomában!     Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!    "Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz (Útmutató)

- Csütörtök [2019.08.01.] "De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2019.08.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 22,20 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: ApCsel 26,22 Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre! De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek:   De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre. De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bi (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Szentháromság után 7. hét

„Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef 2,19) Szentháromság ünnepe után a 7. héten az Útmutató reggeli és heti igéiben, Isten a hit ajándékával örök életre hívja gyermekeit (lásd Róm 6,23). „Ízleljétek meg, és lássátok, hogy jó az Úr: boldog az az ember, aki benne bízik.” (Zsolt 34,9; LK) „Örvendezzetek az Istennek vigasságnak szavával!” (GyLK 708) Jézus a sarokköve Isten hajlékának s háza népét saját kezűleg vendégeli meg; ám ő nem kenyérkirály! „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a maradékot, hogy...” (Jn 6,11–12) Az első gyülekezet tagjai; „kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Mindennap (... (Útmutató)

Ilyen nincs. Mégis van! – Lackfi János felrázó írása

Belegondolni abba, hogy mit tett értünk Jézus – újra és újra képes felrázni a hitünket és ráeszmélni, szemrehányások helyett egyszerűen csak szeret a Mindenható Isten. Erről szóló remek írását  posztolta Facebook-oldalára nemrég Lackfi János, József Attila-díjas magyar költő és író. Oké, meghalt értem a kereszten, mert jó fej vagyok. Oké, a rossz fejekért is meghalt, akik nem olyan cukik, mint én. Oké, én sem vagyok cuki mindig, és a rosszabbik énemért is meghalt. Oké, nem kért cserébe semmit. Oké, nem is vár érte semmit. Oké, nem is vádol semmivel. Nincs szemrehányás, nem mondja, értem lett mindenki kapcarongya, szégyelljem magam. Hanem azt mondja, rajta, táplálkozzam belőle.  Semmi apróbetű, utólagos szerződésmódosítás. Á, ilyen nincs. Mégis van.   Korábban Lackfi János a 777-nek nyilatkozott rendszeres tanúságtételeinek hátteréről: “Megérlelődött, hogy szeretnék #joejtpuszi hívószóval egy-egy (777blog.hu)

Protestáns életveszélyben

Dermesztő élményben volt részem a közelmúltban, amikor protestánsként - életemben először  - betettem a lábam egy görög katolikus templomba. A helyzetet csak súlyosbította a tény, hogy magam kisegyházhoz tartozom, vagyis precíz spirituális térkép van a fejemben a levegőbeli hatalmasságokról és erőkről. Így aztán gyorsan felmértem a terepet, hogy mekkora veszélyben is voltam. Elég nagyban. Szerencsére aznap nem nekem kellett szolgálnom, hanem csak kísérőként vettem részt egy zenei alkalmon. A templomot jó akusztikája miatt - nomeg az atya konstruktív hozzáállásának köszönhetően -  választották ki a szervezők. Elhatároztam, hogy nem engedem magam megfertőzni a katolikus démonoktól, úgyhogy leültem valahol  a háttérben, sajnos pont egy palack szenteltvíz mellé, János apostol színes ikonjának társaságában. Ahogy ránéztem az ikonra, János meredten nézett vissza rám. Tekintete éppen olyan üres volt, mint hitem (Megint Megmondom)

1. oldal a 327-ből. || Következő oldal