Lapszemle

Más egyházak, felekezetek honlapjainak híreit, információit, illetve világi lapoknak a kereszténységről szóló tudósításait gyűjtjük itt egybe. Az anyagok a forrás eredeti oldalán olvashatóak. A közölt hírek nem tükrözik egyházunk hivatalos véleményét.

Régebbi anyagok az archívumban

Az idei virágvasárnapon Jézus szenvedésén lesz a fókusz

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa üzenete a XXXV. ifjúsági világnapra

Az ifjúsági világnapot 1985 óta hagyományosan virágvasárnap ünnepli a Katolikus Egyház. Az idei ifjúsági világnap témája: „Ifjú, mondom neked: kelj föl!” (vö. Lk 7,14) (Magyar Kurír)

Ferenc pápa a szombat reggeli szentmisén azokért imádkozott, akik hasznot akarnak húzni a válságból

Április 4-én, szombaton reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise elején Ferenc pápa azokért imádkozott, akik hasznot akarnak húzni a jelenlegi válságból. Arra buzdított, hogy mindig jót cselekedjünk. (Magyar Kurír)

Legyen hit és megértés az emberek között…

Mama nagyon bízik a jó Istenben. Mindig is az volt a szokása, hogy amint felkelt elolvasta Luther reggeli imádságát és csak azután fogott neki a dolgának. Most sokat forgatja magában, hogy hogy s mint lesz a világ, próbálja minél jobban kerülni a híradókat és a pánik keltő híreket. Ezek helyett istentiszteletet hallgat a TV-ben és a marosvásárhelyi rádióban. (evangelikus.net)

Gaál Botond: Keresztyén értékek az európai kultúrában

A szerző a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének nyugalmazott professzora. 1987-től 2015-ig volt tanszékvezető egyetemi tanár. Felszentelt református lelkész, akinek matematika-fizika szakos tanári diplomája is van. A Magyar Tudományos Akadémia doktora. (baptist.hu)

A járvány figyelmeztetés az önhitt embernek – Beszélgetés Szabó Ferenc jezsuita teológussal

Szabó Ferenc SJ költő, teológus, pap, a mai magyar katolikus közélet és kultúra kiemelkedő és színes egyénisége. Nyolcvankilenc évesen is aktív, tanulmányokat ír, előadásokat tart. Vajon hogyan éli meg a koronavírus-járvány miatti bezártságot, az idei nagyböjtöt, hogyan látja az emberiség és a saját sorsát? (Magyar Kurír)

A krízis természetes dolog

Edward de Bono, a gondolkozástudomány egyik atyja szerint legalább hatféleképpen tudunk gondolkozni. Ez olyan, mintha hat különböző színű kalapunk lenne, és amikor felveszek egy színt, akkor annak megfelelően gondolkodom. (keresztenyelet.hu)

Füleczki István: Az igaz kirakatpere – Jézus pere az Írások szerint

A szerző káplán, jelenleg római tanulmányi szabadságon van. Szakdolgozatában a fundamentalista teológia nézetei – kiemelten Gerhard Lohfink és Joachim Gnilka művei –, valamint az evangéliumok (elsősorban Márk) alapján elemzi Jézus perét, tárja fel és rekonstruálja az egyes mozzanatokat, melyek a per végkimeneteléhez, vagyis a keresztre feszítéshez vezettek. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa Twitter-üzenetei április 4-én

Ferenc pápa az alábbi bejegyzéseket tette közzé Twitter-oldalán: Ezekben a fájdalmas időkben az emberek sok jó dolgot tesznek; mások azonban kihasználva a pillanatot a saját hasznukat keresik. Imádkozzunk együtt, hogy az Úr tiszta, átlátható lelkiismereteket adjon mindannyiunknak. (Magyar Kurír)

Osztozik velünk a szenvedésben

Virágvasárnap – Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 26,14–27,66) (Magyar Kurír)

Száz ima (nem csak) Trianonért

Mindennapi imádsággal készülnek a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójára a felvidéki reformátusok. A kezdeményezéssel nemcsak az egymásra figyelést és a nemzeti összetartozást erősítenék, hanem céljuk az is, hogy „a hálaadás és kérés szava, az imádság hangja” később se halkuljon. Utánajártunk a zsebkönyv formájában kiadott és az interneten naponta közzétett fohászok keletkezésének. (reformatus.hu)

Mint a pásztor nélküli juhok – Gondolatok a Messiás című sorozatról

„Közel az üdvösség! Nincs mitől félnetek! Halljátok szavam, ez az utolsó lélegzetük! A történelemnek vége!” – kiáltja valaki a Damaszkuszban a tömegnek. Kisvártatva erős szél támad, mindent ellep a homok, több helyen bombák csapódnak be, az emberek pánikszerűen menekülnek. Nemsokára azonban kiderül, hogy e „bibliai homokvihar” betemette a várost támadó ISIS szárazföldi erőit és utánpótlásait... (Magyar Kurír)

A moszkvai pátriárka körmenetet vezetett a járvány megszűnéséért

Kirill pátriárka április 3-án, pénteken délután 4 órakor a Gyengédség Istenanyja ikonjával körmenetet vezetett rezidenciájának templomától az Urunk megjelenése-székesegyházig, ahol este 6 órakor isteni liturgiát tartott, és imádkozott a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve. (Magyar Kurír)

Digitalizálódó gyülekezet

Továbbra is együtt, közösségben vesznek részt a vasárnapi istentiszteleten a Budapest-Újpalotai Református Egyházközség tagjai, akik otthonukból csatlakoznak a világhálón közvetített alkalomhoz. A gyülekezet tagjai fontosnak tartják, hogy együtt lehessenek, még ha csak digitálisan is. (reformatus.hu)

Ferenc pápa videóüzenete a nagyhétre: Mennyi hős, mindennap, minden órában!

Április 3-án, péntek este a Szentatya köszönetet mondó, bátorító, vigasztaló, reményt adó videóüzenetben fordult az emberekhez. (Magyar Kurír)

Ezek az ápolók megtalálták a legjobb választ a járványra

Nem gyógyszer, nem védőfelszerelés, mégis védelmet nyújt minden bennünket érő támadás esetén a legfontosabb szervünknek. (Szemlélek értékmagazin)

Lelki utazás virtuális térben – Közös virágvasárnap Debrecenben

Idén a rendkívüli helyzet miatt virtuálisan kapcsolódhatnak be az érdeklődők a virágvasárnapi közös ünneplésbe április 5-én délután 4 órakor. A felekezetek képviselői videóüzenetek formájában szólnak a debreceniekhez. (Magyar Kurír)

Holnap 10 órától istentiszteletet közvetítünk

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház oldalán, az evangelikus.ro honlapon vasárnap 10 órától lesz istentisztelet közvetítés. (evangelikus.net)

Nosztalgiával emlékszem sok évvel ezelőtti konfirmációmra…

Normális körülmények között sok gyülekezetben holnap konfirmációt ünnepelnétek. De most abnormális körülmények uralkodnak, mert az idők gonoszak. (evangelikus.net)

Online hittanóra 7–8. osztályosoknak

A 7–8. osztályosoknak szóló hittanórán személyiségünkről és bűneink ránk gyakorolt hatásairól tanulhatunk meg olyan dolgokat, melyek egész életünket meghatározzák. (keresztenyelet.hu)

Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! – Forgács rovat

A harang nehézkesen indult. Szinte lustán, mintha imbolyogna és nem biztos, hogy kongani fog. Két percet fog szólni. Gondoltam és leültem. Harangozunk, mert jelen vagyunk. Amíg szól a harang, van remény is. A harangzúgás remélem elnyomja majd a gondolataimat. Mester, a hajó viharba került. Kívül harcok, bent félelem. Mind meg fogunk halni, csak idő kérdése. Nem lesz jobb soha! Mind megdöglünk. És Te? Te mit teszel?! Mondd! (evangelikus.net)

Tomáš Halík: A kereszténység betegség idején (II. rész)

Tomáš Halík cseh katolikus pap, vallásfilozófus, a prágai Károly Egyetem Filozófiai és Vallástudományi Intézetének professzorának a napokban publikált írását adjuk közre, magyar fordításban, két részben. (Magyar Kurír)

Tegyünk félre mostan, minden földi gondot! – lelki táplálék nehéz időkben

„A Szent Liturgia számomra egyik legfontosabb pillanata az, amikor felhangzik a felszólítás: »Tegyünk félre mostan, minden földi gondot!« Vagyis meg kell tisztítani lelkünket minden olyan gondolattól, ami rossz érzéseket, haragot, értetlenséget, vagy bármi mást hoz elő lelkünk és elménk mélyéről. Hiszen megváltásunkat az angyali rendekkel együtt, titokzatos módon fogjuk megünnepelni. A titkot csak akkor érthetjük meg, ha nem a körülményekre, hanem magára a titokra, az Isteni Szent Liturgia lényegére összpontosítunk. Virágvasárnap előtti héten, most életünkben is minden gondot félre kell tenni, mert itt maga Isten fog megjelenni. A megváltó titokzatos módon érkezik közénk” – Kocsis Dániel atya lelki útravalója az előttünk álló napokra. (nyirgorkat.hu)

Útravaló – 2020. április 4.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Juhász Ferenc miskolci plébános ad útravalót. (Magyar Kurír)

Idősotthonokat támogat a Katolikus Karitász

Több millió forint értékű élelmiszert, immunerősítő gyógykészítményt, fertőtlenítőszert és maszkot adott át a Katolikus Karitász egyházi és állami idősotthonoknak az otthonban lakó idősek egészségének védelme érdekében. (Katolikus Karitász)

Ünnepszentelés otthonainkban

A koronavírus következtében kialakult járványügyi helyzetben egyházunk vezetői, szolgálói, csoportvezetői a legkülönfélébb utakon keresik a hit megélésének lehetőségeit az elkövetkező hetekre és az előttünk álló ünnepekre nézve. A lelkészek és hittanoktatók emberfeletti munkával próbálják valami mód elérni a híveket igehirdetéssel, otthon használható lelki anyagokkal, telefonos, online lelki beszélgetésekkel. A közösségi oldalakon imakezdeményezések és imacsoportok születnek, a gyülekezeti kiscsoportok az online térben keresik a találkozás lehetőségeit. Mindeközben vannak, akik sokkal inkább a személyes és családi kegyesség erősítésében látják a folytatást, és szkepticizmussal fogadják a digitalizáció kínálta lehetőségeket. (parokia.hu)

Napi evangélium – 2020. április 4.

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 11,45–57 (Magyar Kurír)

Udvardy György érsek: A pedagógusok, szülők erőfeszítései hálára köteleznek

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó a koronavírus járvány oktatást érintő nehézségeivel kapcsolatban videóüzenetben tolmácsolja gondolatait a szülőkhöz és pedagógusokhoz. (Magyar Kurír)

Angelo Comastri bíboros: II. János Pál szeretetté alakította át keresztjét

2005. április 2-án, tizenöt évvel ezelőtt halt meg Szent II. János Pál pápa, rendkívüli keresztény tanúsággal megélt, hosszú betegség után. Nemcsak a hívők, hanem az Egyháztól távol állók számára is felejthetetlenek voltak azok a napok, amelyek megelőzték visszatérését az atyai házba. (Magyar Kurír)

Szentmisével emlékeztek Boldog Apor Vilmos püspökre vértanúhalála 75. évfordulóján Győrben

Boldog Apor Vilmos 75 évvel ezelőtt, 1945. március 30-án, nagypénteken szovjet golyó által halálosan megsebesült, miközben védte az oltalma alá menekült lányokat és asszonyokat a győri püspökvárban. Három nappal később, április 2-án, húsvéthétfőn visszaadta lelkét Teremtőjének. Az évfordulón Veres András győri megyéspüspök mutatott be szentmisét a Nagyboldogasszony-székesegyházban. (Magyar Kurír)

A nagyheti családi liturgiákhoz ad segítséget Barsi Balázs

Barsi Balázs ferences szerzetes a napokban megjelent útmutatóval segítséget kíván nyújtani a járvány következtében kialakult helyzetben. A négy fal közé kényszerült és a nagyheti szertartásokon részt venni nem tudó családok az elkészült és átimádkozott anyag segítségével az ünnep legmélyéig juthatnak el. (Magyar Kurír)

Életünk színei

Három héttel ezelőtt a soron következő igehirdetésre készültem volna, amikor jött a hír, hogy nem kell. Vagy legalábbis abban a formában, ahogy eddig normális volt, nem. Akkor azon gondolkodtam el, hogy a böjt mire is jó most, az én életemben első sorban, hiszen nem mondhatnám szokványosnak az elmúlt 4 hónapot, mintegy kijöttünk a megszokott kerékvágásból – na és ami új kerékvágás lett, az most megint nem fog működni, mert a valóságból át kell menni a virtuális térbe, és le kell szorítani nagyjából mindent a telefonbeszélgetésekre és videókra. (evangelikus.net)

Ferenc pápa Twitter-üzenetei április 3-án

Ferenc pápa az alábbi bejegyzéseket tette közzé Twitter-oldalán: Vannak, akik már a járvány utáni időkön, a számos felmerülő problémán gondolkodnak: a szegénységen, a munkanélküliségen, az éhezésen. Imádkozzunk együtt azokért, akik ma másoknak segítenek, és közben azon is gondolkodnak, hogyan segíthetnek majd mindannyiunkon holnap. (Magyar Kurír)

Nehézségeinkben Isten alkalmat teremt – Interjú nagyböjt és járvány idején Marton Zsolt püspökkel

Az idő láthatatlan, a vírus láthatatlan – viszont rajtunk mindkettő meglátszik. Rendkívüli nagyböjti időszakot élünk, és minden bizonnyal rendkívüli lesz az idei húsvéti ünnep is. Milyen ez a nagyböjti, nagyheti idő? Milyen lesz a húsvét? Krisztus feltámad? Valóban feltámadt! Marton Zsolt megyéspüspököt kérdezte a Váci Egyházmegye sajtóreferense, Bölönyi Gabriella. (Magyar Kurír)

Az otthon bezár vagy kinyit? – Online családpasztorációs programsorozat indul

A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága Az otthon bezár vagy kinyit? címmel online programsorozatot indít. A program célja, hogy az egyházmegyében élők segítséget kapjanak a járvány idején kialakuló mindennapi kihívások sikeres leküzdéséhez és az örömök felfedezéséhez. (Magyar Kurír)

Maradjunk egységesek

A koronavírus járvány idején is az egység és az európai értékek melletti kiállásra buzdítja a kontinens egyházait közös felhívásában az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az EU Püspökkari Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) elnöke. (reformatus.hu)

Hogyan tartható fenn a motiváció? – Harmadik hete folyik a digitális tanulás

Harmadik hete dolgoznak az iskolák digitális formában. Kihívással teli helyzet tanárnak, diáknak és szülőnek egyaránt, az alsós korosztálynak kiváltképpen. Gilicze Zoltán, a Patrona Hungariae Iskolaközpont általános iskolájának (1–6. osztályig) igazgatójával – aki maga is két általános iskolás gyermek édesapja – beszélgettünk a rendszer nehézségeiről és az iskolában alkalmazott megoldásokról. (Magyar Kurír)

Aqua fons vitae – Új vatikáni dokumentum természeti erőforrásunkról, a vízről

Az ember, a természet és a fejlődés elválaszthatatlanul kapcsolódik a vízhez. Sok helyen azonban még mindig nem jutnak hozzá az emberek. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket és kihívásokat veszi számba az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma által márciusban, a víz világnapjához (március 22.) kapcsolódóan kiadott dokumentum, amelynek címe: Aqua fons vitae (A víz az élet forrása). (Magyar Kurír)

Nyilvános a Jakab Antal püspök életét bemutató dokumentumfilm

Két évvel ezelőtt, 2018 tavaszán kezdődtek azok a nagyszabású, Erdélyen, Magyarországon és Rómán átívelő filmforgatások, amelyek a hitvalló gyulafehérvári főpásztor, Jakab Antal püspök életét és munkásságát hivatottak, most először, mozgóképalkotás formájában a néző elé tárni. A dokumentumfilm 2019-ben elkészült, a Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvár és Budapest állomásokra ez év márciusra, Jakab Antal születésének évfordulójához kapcsolódóan tervezett díszbemutatókat azonban a jelenlegi világjárvány okozta körülmények meghiúsították. Az alkotók úgy határoztak, a helyzet bizonytalanságára való tekintettel nem várnak tovább és a filmet Jakab Antal megyéspüspöksége kezdetének negyvenedik évfordulóján, 2020. április 2-án nyilvánossá tették. (keresztenyelet.hu)

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ötmillió forinttal járult hozzá a szegények megsegítéséhez

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett, március 15–22. között zajló tartósélelmiszer-gyűjtés a jelenlegi egészségügyi helyzet, a korlátozások és a szentmiséket érintő rendelkezések miatt átalakult, és főként pénzadomány-gyűjtés formájában folytatódik. (Magyar Kurír)

Hiányzik a keresztény ifjúság hangja a közéletből

Kérlelhetetlen igényesség – ez lehetne a mottója a 2019-ben elindult Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémiának, mely holisztikus szemléletmódra, a „valóság keresztény olvasatára” oktatja az erre nyitott és elköteleződni képes jelentkezőket. (Szemlélek értékmagazin)

Minden napunk harc a holnapért

Bárkik is vagyunk, gyermekek, ifjak vagy felnőttek, szeretjük a virágvasárnapi történetet. Szép emlékként él bennünk, ahogy mi magunk is eljátszottuk annak idején egy-egy hittanórán vagy épp a vasárnapi istentiszteleten, lengettük a barkaágakat, kiáltottuk, énekeltük kórusban a lelkészünk által jól megtanított mondatot: „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!” (evangelikus.net)

A koronavírus nemcsak elvesz, hanem ad is

Itthon vagyok. Itthonról dolgozom, itthon aggódom a szeretteimért, dolgozni bejáró férjemért vagy a szüleimért. Itthon, telefonon vagy chaten élem a társasági életem, itthon vásárolok, és itthon vetem papírra mindennapi töprengéseimet, félelmeimet, reményeimet. (Képmás magazin)

Már a legnagyobb nemzetközi szervezetek is felfigyeltek a magyarok keresztényekért való kiállására

Faith McDonnell, a Suffering Church Network (Szenvedő Egyház hálózata) egyik vezetője hosszú írást tett közzé Magyarországról, és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárság kiemelkedő munkájáról a GAFCON – az anglikán egyházat globálisan összefogó szervezet – oldalán. (s4c.news)

Tomáš Halík: A kereszténység betegség idején (I. rész)

Tomáš Halík cseh katolikus pap, vallásfilozófus, a prágai Károly Egyetem Filozófiai és Vallástudományi Intézetének professzorának a napokban publikált írását adjuk közre, magyar fordításban, két részben. (Magyar Kurír)

Útravaló – 2020. április 3.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Juhász Ferenc miskolci plébános ad útravalót. (Magyar Kurír)

Könyvek korona idején

Mit olvassunk a bezártság és a böjt során? Öt olyan könyvet ajánlunk, amely elektronikus formában is beszerezhető. (parokia.hu)

Őszinte szeretet törjön elő minden emberi szívből – videóüzenet

Luis Antonio Tagle bíboros a Caritas Internationalis elnöke videóüzenetben fogalmazta meg gondolatait a koronavírus okozta vészhelyzetről, és arra buzdít mindannyiunkat, hogy a válságára a remény, az együttérzés és a szeretet világjárványával feleljünk: (Katolikus Karitász)

Mai evangélium – 2020. április 3.

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 10,31–42 (Magyar Kurír)

Felemelsz – Megindító videó a Regnum Christi közösség tagjaitól

Egyre több videó készül, amelyen – a mai technikának köszönhetően – a résztvevők közösen énekelnek a karantén alatt. A Regnum Christi közösség papjai, megszentelt életű és világi tagjai is készítettek egy közös felvételt: Josh Groban You Raise Me Up (Felemelsz) című számát éneklik. (Magyar Kurír)

Segédanyag a nagyhét személyes és családi imádságaihoz

Letölthető dokumentumokban közöljük a Segédanyag a nagyhét személyes és családi imádságaihoz című liturgikus segédletet, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa 790/2020. számon, április 2-án hagyott jóvá. Előkészítését a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet végezte. (Magyar Kurír)

Kapaszkodjunk össze és tartsunk ki – Morva Emília a Máltai Szeretetszolgálat intézkedéseiről

Válságos időszakokban a „válságmenedzsereknek” is lehetnek nehéz napjaik. Főleg, mivel sokakért felelősek, és a döntéseiknek súlyuk van. Egyszerre kell gyorsan és jól dönteniük, megnyugtatniuk a rájuk bízottakat, és közben a kollégákat is támogatni, ha már nagyon fáradtak. Morva Emíliát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetőjét kérdeztük. (Magyar Kurír)

Erős vár a mi Istenünk - Az evangélikus egyház félórája

(NAVA_Video )

Nagyheti és húsvéti élő liturgiaközvetítések – Összegyűjtöttük a lehetőségeket

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése nyomán a koronavírus-járvány miatt március 22-étől nincsenek nyilvános szentmisék templomainkban, és ez érinti legnagyobb ünnepünket, a húsvétot is. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül közöljük, mely magyar nyelvű liturgiaközvetítésekbe lehet bekapcsolódni a nagyhéten – virágvasárnap és a szent három napban –, valamint húsvét ünnepén. (Magyar Kurír)

Ma negyven éve fogadta el II. János Pál pápa Márton Áron püspök lemondását

1980. április 2. fontos dátum volt az akkori gyulafehérvári püspökség (ma érsekség) életében: ekkor fogadta el a Szent II. János Pál pápa Isten szolgája Márton Áron püspök lemondását. Ekkortól vette át megyéspüspökként az egyházmegye kormányzását az addigi segédpüspök, Jakab Antal. (Magyar Kurír)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyhétre vonatkozó közleménye

A húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy hittel és lélekben, egyénileg és családban is méltó módon ünnepelje meg megváltásunk titkát. (Magyar Kurír)

„Szükségünk van az Úr vigasztalására” – Szentmise Rómában a koronavírus áldozataiért

Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke mutatott be szentmisét árpilis 1-jén a római Sant’Egidio-templomban a koronavírus-járvány áldozataiért. A szentmisében Isten színe elé vitték mindazokat, akik Olaszországban és az egész világon életüket vesztették a vírusfertőzés miatt. (Magyar Kurír)

Rendhagyó módon adták át a keresztény könnyűzenei Szikra díjakat

Jelképesen átadták április 1-jén a keresztény könnyűzene legrangosabb hazai elismerését, a Szikra díjat. A jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet nem tette lehetővé, hogy díjátadó gálát rendezzenek, így rendhagyó és kreatív módon hirdettek eredményt a zsűri tagjai. (Magyar Kurír)

Képzelt riport Szent Rafael arkangyallal

Varga László megyéspüspök írását olvashatják, melyet a Kaposvári Egyházmegye honlapján tettek közzé március 31-én. (Magyar Kurír)

Józan vagyok – a járvány idején is!

Néhány hete már otthon dolgozik az emberek egy része, sokat hallhattunk a veszélyhelyzet hatásairól, és mostanában jelennek meg az első cikkek arról, hogyan befolyásolja a függők életét. Megpróbáltatások, kötelező bezártság esetén ugyanis az emberek nagyobb eséllyel nyúlnak a pohár után… És vajon mi van azokkal a kamaszokkal, akiknek eddig minden szombat este fix lerészegedős programjuk volt? Most csak Messengeren villognak a sztorijaikkal? (Képmás magazin)

Most érzem igazán a hivatás szó mögötti tartalmat – interjú Kondás Kristóffal, a Görögkatolikus Médiaközpont munkatársával

A koronavírus-járvány miatt néhány hete új időszámítás kezdődött világszerte, így hazánkban is, aminek elsődleges hozadéka, hogy most annak is a virtuális térbe kell költözni, aki eddig ódzkodott ettől. Ide kényszerültek a templomi szertartások is, melyeknek nyilvános megtartását határozatlan időre korlátozták. Hitéletünk megéléséhez maradnak az online, élőben sugárzott Szent Liturgiák, melyek közvetítéséért (többek között) a Görögkatolikus Médiaközpont felel. (nyirgorkat.hu)

Ferenc pápa Twitter-üzenetei április 2-án

A Szentatya az alábbi bejegyzéseket tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa: Örömmel haladunk Isten ígérete felé

Szent II. János Pál halálának 15. évfordulóján, április 2-án reggel a Szent Márta-házban bemutatott szentmisében Ferenc pápa azokért imádkozott, akik a világjárvány következményeitől szenvednek, különösen is a hajléktalanokért. (Magyar Kurír)

Elhalasztják a 2020-as szentföldi gyűjtést

A Covid-19-világjárvány immár minden földrészt elért. A vírus terjedésének meggátolására a kormányok korlátozzák a kijárást és a csoportosulást, ezért a keresztény hívek nem tudnak részt venni a nagyheti szertartásokon. (Magyar Kurír)

Egymás terhét hordozzátok! Adománygyűjtést indít a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház

A koronavírus-járvány okozta krízis hosszú időre új feladat elé állítja az emberiséget. Kereszténységünk nagy próbája következik. Argay György evangélikus püspök szavai ma is érvényesek. (evangelikus.net)

Az Átlátszó Templom – lelki táplálék nehéz időkben

„Néhány éve olvastam egy különleges templomról, talán most még aktuálisabb az üzenete” – Kovács Csaba rozsrétszőlői parókus atya írását olvashatják. (nyirgorkat.hu)

Hat nővér hunyt el egy olasz kolostorban koronavírus-fertőzés miatt

Egy észak-olaszországi kolostorban hat nővér meghalt, kilenc nővért még mindig kórházban kezelnek a COVID-19 betegség miatt, négyen felgyógyultak a betegségből. (Magyar Kurír)

„Teljesen megújít” – Puskás Antal pálos szerzetespap az Eucharisztiában gyógyító Jézusról

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) Beszélgetések az Eucharisztiáról szerzetesekkel sorozatában márciusban Puskás Antal OSPPE pálos szerzetespappal, a budapesti Sziklatemplom házfőnökével és templomigazgatójával készített interjút az MSZKI kommunikációs munkatársa, Mészáros Anett. Részleteket közlünk a beszélgetésből. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa imája és rendkívüli Urbi et Orbi áldása élőben a közmédiában

Budapest, 2020. március 27., péntek (MTI) - Élőben közvetíti a közmédia Ferenc pápa szerda esti imáját és Urbi et Orbi áldását - közölte az MTVA sajtóosztálya pénteken az MTI-vel. (MTI)

Gyorssegélyt küld Horvátországba a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Budapest, 2020. március 27., péntek (MTI) - Gyorssegélyt küld a horvátországi, Zágrábi Főegyházmegyének a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK), hogy támogassa az egyházmegyét a földrengés okozta károk helyreállításában - közölte az MKPK sajtószolgálata pénteken az MTI-vel. (MTI)

A járvány választás elé állította az emberiséget Ferenc pápa szerint

Vatikánváros, 2020. március 27., péntek (MTI) - Sötétséget és félelmet teremtő viharhoz hasonlította az új koronavírus-fertőzést Ferenc pápa a teljesen üres szent Péter téren mondott imáját kísérő beszédében pénteken, választásra sürgetve az emberiséget eddigi hangos, de látszatra épülő élete, valamint a csendes szolgálat és testvériség között. (MTI)

Meghalt egy szerb ortodox püspök, az egyház semmibe veszi az óvintézkedéseket

Belgrád, 2020. március 30., hétfő (MTI) - Belehalt az új típusú koronavírus okozta betegségbe a nyugat-szerbiai Valjevo szerb ortodox püspöke, s további két pap is Covid-19 betegségben szenved, az ortodox egyház azonban továbbra sem hajlandó figyelembe venni az elővigyázatossági intézkedéseket. (MTI)

Virágvasárnapra helyreállítják a debreceni Nagytemplom megrongált úrasztalát

Debrecen, 2020. március 31., kedd (MTI) - Virágvasárnapra helyreállítják a debreceni Református Nagytemplom úrasztalát, amelyet megrongált egy betörő - közölte az egyházközség kommunikációs referense kedden az MTI-vel. (MTI)

Kórházba került egy fertőzött római bíboros

Róma, 2020. március 31., kedd (MTI/dpa) - Kórházba került Angelo De Donatis, a pápa római helynöke, miután megfertőződött a koronavírussal - számolt be a Vatikán hírportálja kedden. (MTI)

A középkori brit történelem jégbezárt titkait tárta fel egy új kutatás

London, 2020. március 31., kedd (MTI) - A jég rétegei magukba zárva őrzik az évszázadokkal ezelőtti levegő szennyezettségének nyomait. Brit kutatók a svájci-olasz Alpok egy gleccserének jegét vizsgálva találtak értékes adatokat a korabeli brit életmódról és a történelem viharairól - számolt be róla a BBC News. (MTI)

Mit csinálnak a papok otthon a karanténban? – Az első néhány #papokotthon videó

A „Szólj be a papnak!” csapata március közepén kihívást hirdetett papoknak, lelkészeknek a koronavírus-járvány idejére. Arra kérik a lelkipásztorokat, készítsenek egy rövid videót arról, hogyan telnek a napjaik otthon, a gyülekezet, a hívek fizikai jelenléte nélkül, de velük mégis kapcsolatban maradva. A szervezők március 31-én válogatást tettek közzé az első néhány #papokotthon videóból. (Magyar Kurír)

Az otthoni szentmise ünneplése – Pályázati felhívás iskolásoknak és felnőtteknek

„Mutasd be, hogy mit jelent neked az otthoni szentmise!” – A Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ által meghirdetett pályázat általános és középiskolásokat, de felnőtteket is alkotó hitvallásra hív. (Magyar Kurír)

Gyógyító levelek – börtönpasztoráció az írott szó erejével

„Többet mesélek az életemről a levelezőtársamnak, mint más barátaimnak” – mondja vendéglátóm, „írói” álnevén Kati, aki a Mécses Szeretetszolgálat tagjaként egy rabbal levelezik. Címkék:  Mécses Szeretetszolgálat börtönpasztoráció Vagner Mihály (Képmás magazin)

„Nem bírom a kommentjeit!” – Kik idegesítenek a Facebook-on?

Mostanában, amikor rengeteg időt töltünk a közösségi média böngészésével, minden korábbinál több ismerősünkről derül ki, hogy idegesítő vagy egyenesen elfogadhatatlan, amiket kommentel, amilyen témákat megoszt. Vannak olyan ismerőseink is, akiknek a posztját elolvasva furcsa kettősség alakul ki bennünk: igaza van, de valamiért mégis olyan fárasztó. Ez utóbbi különösen bonyolult viszony, mert a céljait elfogadom, a stílusa mégis taszít. A „hiba” nem a mi készülékünkben van. Ujváry András, szupervizor írása. Címkék:  szupervízió Ujváry Tamás szupervizor Facebook-ismerősök Facebook-posztok (Képmás magazin)

A kovász végzi a dolgát

Amikor először összekevered a lisztet, a vizet és a kovászt, látszólag semmi nem történik. Egy ragadós masszát kapsz, amit a kezedről is alig tudsz levakarni. Kinek lenne kedve megenni??? Aztán néhány óra múlva odamész a kelesztőtálhoz, és azt látod, hogy kezd megváltozni. (baptist.hu)

Budahegyvidéki Református Templom | 2020. április 12.

(reformatus.hu)

Újdonságok honlapunkon

(reformatus.hu)

Ideje a megújulásnak

(reformatus.hu)

Több mint ezer embernek segített már a Szeretetszolgálat

(reformatus.hu)

Istentiszteleti ajánlások a krízishelyzetben

(reformatus.hu)

Református félóra április 1-i ajánlója

(reformatus.hu)

Szeretethíd – elhalasztva

(reformatus.hu)

A magyar református egység vasárnapja

(reformatus.hu)

Közép-európai Keresztyén Találkozó – elmarad

(reformatus.hu)

Reménységben megmaradni

(reformatus.hu)

Óvodai beíratás

(reformatus.hu)

Betörtek a debreceni Nagytemplomba

(reformatus.hu)

Kezdődik a beíratási időszak óvodáinkban

(reformatus.hu)

Térjünk végre észhez!

(reformatus.hu)

Döntések veszélyhelyzetben

(reformatus.hu)

Online Cigánymissziós Találkozó és Imanap

(reformatus.hu)

Balatonszárszói Református Templom | 2020. április 26.

(reformatus.hu)

Budapest-Pozsonyi úti Református Templom | 2020. április 19.

(reformatus.hu)

Minden időben – Esély a változásra

(reformatus.hu)

Megújult a Reformatus.hu

(reformatus.hu)

Előírások a húsvéti ünneplésekhez a Keleti Kongregáció útmutatásai szerint

A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház rendelkezését olvashatják az alábbiakban. (Magyar Kurír)

Emlékezés

Nem is olyan rég még arról írtam, hogy nehezemre esett az üres templomban imádkozni, igét olvasni és hirdetni. Megvallva az igazat mindenféle bajom volt. Kavarogtak… (evangelikus.net)

Az eddigi legötletesebb #maradjotthon videó

Egy remek hangulatú videót tettek közzé ferences szerzetesek. A karanténban szükségünk van az ilyen humorra. The post Az eddigi legötletesebb #maradjotthon videó appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Online hittanóra 5. osztályos tanulóknak

A sorozat legújabb részében a nézők az egyházi ünnepekkel ismerkedhetnek meg, emellett az is szóba kerül, miért is van hatalmas szüksége az ünneplésre az emberi léleknek. The post Online hittanóra 5. osztályos tanulóknak appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

A spoleto-norciai egyházmegye főpásztora mindennap áldást ad a hívekre az érseki palotából

Renato Boccardo érsek az érseki palota első emeleti erkélyéről minden este a kereszt jelével kéri Isten áldását egyházmegyéje minden lakójára és minden otthonra. (Magyar Kurír)

Halljuk meg Afrika segélykiáltását! – Afréka Nigériából kéri segítségünket a járvány idején

Fodor Rékával március 18-án Esztergomban beszélgettünk, másnap újabb orvosmisszióba indult Afrikába, ahol a koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben küldetése átalakult: az alapítvány, amelynek Csókay András is tagja, most elsősorban humanitárius segítségre, élelemre gyűjt. (Magyar Kurír)

Erősödjünk meg a szeretet tűzében

Csaba testvér a Szent Család példáján keresztül mutatja be, hogy viselkedjünk a koronavírus miatt kialakult, feszültséggel teli helyzetben. Forrás: Magnificat.ro, Böjte Csaba OFM The post Erősödjünk meg a szeretet tűzében appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Miről beszél a csönd ilyenkor, járvány idején?

Nem élek túlságosan zajos helyen, de az utóbbi napokban rám ereszkedett a csönd. Azelőtt sokan gurulós bőrönddel szántották végig az aszfaltot a házunk előtt, vagy gyerekek vonultak vidám zsivajjal. Beszélgetésfoszlányok, nevetések töltötték be a teret a sorházak között. Motorokat bőgettek oda-vissza a képzelt versenypályán. Éjszaka nem egyszer hangos kiabálásra, éneklésre ébredtünk. Hangok, amelyek üzentek, életjelet adtak. Most feltűnően nagy a csönd. Címkék:  csönd Félelem türelem várakozás hit remény koronavírus (Képmás magazin)

Robbanhat a járvány Afrika legvéresebb országában

Az elmúlt két évben az országban végbement erőszakhullám Afrika legvéresebb országává tette Burkina Fasót. A Maliból érkező, dél felé terjeszkedő... (s4c.news)

Megjelent a Dunántúli Református Lap húsvéti száma

A tovább mögött online olvasható a Dunántúli Református Lap húsvéti száma. (Dunántúli Református Egyházkerület)

Végső búcsút vettek Kiszel Mihály atyától

Kiszel Mihály címzetes prépost, esperes 2020. március 14-én, életének 76., papságának 52. évében szentségekkel megerősítve hunyt el. Az engesztelő szentmiseáldozatot március 27-én délelőtt Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatta be a kistarcsai Rózsafüzér Királynője-templomban. Kiszel Mihály atya földi maradványait ezt követően a kistarcsai temetőben helyezték örök nyugalomra. (Magyar Kurír)

Budahegyvidéki Református Templom | 2020. április 12.

(reformatus.hu)

Újdonságok honlapunkon

(reformatus.hu)

Ideje a megújulásnak

(reformatus.hu)

Több mint ezer embernek segített már a Szeretetszolgálat

(reformatus.hu)

Istentiszteleti ajánlások a krízishelyzetben

(reformatus.hu)

Református félóra április 1-i ajánlója

(reformatus.hu)

Szeretethíd – elhalasztva

(reformatus.hu)

A magyar református egység vasárnapja

(reformatus.hu)

Közép-európai Keresztyén Találkozó – elmarad

(reformatus.hu)

Reménységben megmaradni

(reformatus.hu)

Óvodai beíratás

(reformatus.hu)

Betörtek a debreceni Nagytemplomba

(reformatus.hu)

Kezdődik a beíratási időszak óvodáinkban

(reformatus.hu)

Térjünk végre észhez!

(reformatus.hu)

Döntések veszélyhelyzetben

(reformatus.hu)

Online Cigánymissziós Találkozó és Imanap

(reformatus.hu)

Balatonszárszói Református Templom | 2020. április 26.

(reformatus.hu)

Budapest-Pozsonyi úti Református Templom | 2020. április 19.

(reformatus.hu)

Minden időben – Esély a változásra

(reformatus.hu)

Megújult a Reformatus.hu

(reformatus.hu)

Kérjük Szent II. János Pál közbenjárását a koronavírus-járvány végéért

Szükségünk van egymásra, hogy közösen kérjük a szent pápa közbenjárására az irgalmas Istent, hogy érjen véget a koronavírus-járvány – írja Stanisław Dziwisz bíboros, nyugalmazott krakkói érsek, közös imára hívva mindenkit április 2-án, II. János Pál halálának 15. évfordulóján. A pápa volt személyi titkára 21.37-kor (a halálának időpontján – a ford.) kérte a lelki bekapcsolódást. (Magyar Kurír)

A szabolcsveresmarti szeretetszolgálat folyamatosan segíti a rászorulókat

365 csomagot osztottak ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye azon hátrányos helyzetű kis településein és a rétközi tanyavilágban, ahol a szabolcsveresmarti görögkatolikus egyházközség által fenntartott Szent Jobb Szeretetszolgálat jelen van: Szabolcsveresmarton és kistérségében (Dombrád, Döge, Fényeslitke, Kékcse, Tiszakanyár, Újdombrád). (Magyar Kurír)

Útravaló – 2020. április 2.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Juhász Ferenc miskolci plébános ad útravalót. (Magyar Kurír)

Ideje a megújulásnak

Vizuális, technikai és tartalmi szempontból is megújul egyházunk hivatalos honlapja. Az új Reformatus.hu-n már hosszú ideje dolgoztunk, annak elindításával is szeretnénk megkönnyíteni a járvány miatt az online térbe szorult egyházi életet: gyülekezeti tagjaink, közösségeink, intézményeink lelki épülését, tájékozódását, szolgálatát. (reformatus.hu)

Görögkatolikus útmutatás a nagyhét és húsvét megünneplésével kapcsolatban

„Rendkívüli napokat élünk, ezért minden, ami eddig természetesnek tűnt az életünkben, az is rendkívülivé válik. A számunkra legmeghatározóbb napok előtt állunk, a nagyhét és a föltámadás ünnepére készülünk, és bár évszázados, évezredes hagyományaink adnak eligazítást, hogy hogyan is ünnepeljünk, most ezek mintha cserbenhagynának bennünket" – Kocsis Fülöp érsek-metropolita Orosz Atanáz és Szocska A. Ábel püspökökkel közösen megfogalmazott iránymutatásai az idei nagyhét és húsvét ünnepe és vallási gyakorlata kapcsán. (nyirgorkat.hu)

Kapcsolatban maradni

„Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgettünk a négy fal közé szoruló szeretetszolgálat lehetőségeiről. (parokia.hu)

Prohászka Ottokár püspökre emlékezik halála évfordulóján a Székesfehérvári Egyházmegye

2020.04.02. Prohászka püspökről, a XX. század fordulója magyar kereszténységének meghatározó személyiségéről, Spányi Antal megyés püspök és Mózessy Gergely gyűjteményigazgató korábbi gondolatainak felidézésével emlékezünk meg. (Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye)

Mai evangélium – 2020. április 2.

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 8,51–59 (Magyar Kurír)

Csak a szíveinket nyissuk ki húsvétkor, vagy a templomokat is? – Válaszol a szerzetes

„»Nyissátok ki a templomokat, ünnepeljük együtt a feltámadást!« – kapom valakitől az erre felszólító írást. A küldő azt is kérdezi, mi a véleményem minderről.” Az alábbiakban Németh Emma SSS, a Szociális Testvérek Társasága elöljáró-helyettese írását adjuk közre. (Magyar Kurír)

Bár az ajtó zárva volt… – Bibliai történetek a járvány idejére III.

Martos Levente Balázs biblikus tanárt, a Központi Papnevelő Intézet (KPI) rektorát, a Pápai Biblikus Bizottság tagját arra kértük, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején mutasson rá hasonló élethelyzetekre a Szentírásban, világítson rá azok tanítására. Az ószövetségi történetek után az újszövetségi részt publikáljuk. (Magyar Kurír)

Élő egyház

(NAVA_Video )

Üzenet - április 1-i lapszám

Az Üzenet következő lapszámában portréinterjú olvasható Szegedi László generális direktorral.  (Erdélyi Refomátus Egyházkerület)

Ferenc pápa: Ahhoz, hogy láthassuk Istent, le kell lepleznünk szívünk hazugságait!

Április 1-jén a Szentatya a hatodik boldogmondással folytatta a boldogságokról szóló katekézissorozatát: a tisztaszívűségről és Isten látásáról elmélkedett (vö. Mt 5,8). (Magyar Kurír)

Megjelent az Új Ember 2020. április 5-i száma

Az Új Ember ez évi tizennegyedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe. (Magyar Kurír)

Egész napos szentségimádást tartanak a debreceni Szent Anna-székesegyházban

A rendkívüli helyzetben a nyilvános liturgiák szünetelnek, de a templomok meghatározott időben továbbra is nyitva vannak. A debreceni Szent Anna-székesegyházban április 2-án, kedden, 7.45–től 18 óráig egész napos (egyéni) szentségimádásra lesz lehetőség. (Magyar Kurír)

Woelki bíboros megnyitja a kölni szemináriumot a hajléktalanok előtt

Rainer Maria Woelki kölni bíboros március 29-én bejelentette, kitárja az érsekség szemináriumának kapuit, hogy az épületben ételt és tisztálkodási lehetőséget tudjanak biztosítani a hajléktalanoknak a koronavírus-járvány idején. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa a médiamunkatársakért imádkozott a szerda reggeli szentmisében

Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában április 1-jén reggel bemutatott szentmiséje elején a kommunikáció területén dolgozókhoz fordult, kérve őket, hogy segítsenek az embereknek elviselni az elszigeteltséget. Homíliájában a Szentatya kiemelte: Jézus tanítványa szabad ember, a hagyomány és az újdonság embere, mert hagyja, hogy a Szentlélek vezesse, és ne az ideológiák. (Magyar Kurír)

Kedves Énekes Testvéreim, Kedves Zenekedvelő Barátaim!

Közeledik a 2020. évi Bach: János passió kitűzött előadásának időpontja. Máskor ilyenkor már nagy buzgósággal és izgalommal készültünk a hangversenyre, most meg semmi. Úgy érzi az ember, mintha elvettek volna tőle valami nagyon értékeset, mintha valami általunk nem szabályozott erő belerondított volna az életünkbe. Már több mint 20 éve működtünk közre az Alföldy-Boruss Csilla református orgonaművész és […] (baptist.hu)

Bánt valami? Magányos vagy? Félsz valamitől? – Hívd föl a lelkigondozót!

A koronavírus-járvány okozta nehéz helyzetben a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata lelkigondozói egy eddig ritkábban gyakorolt formában álltak szolgálatba. Telefonos beszélgetés keretében igyekeznek segíteni azoknak, akiket bánt valami, akik magányosak vagy szoronganak. (Magyar Kurír)

„Ha nincs célom, leépülök” – Mimi nyolcvanhárom évesen újra dolgozik

Huszonöt évvel a nyugdíjazásuk után kevesen térnek vissza a munkaerőpiacra. Szakállosy Györgyné Mészáros Edit azonban nyolcvanhárom évesen újra dolgozni kezdett, egy petákot sem kérve a segítségéért. Amikor egy kora reggelen a családtagjai által Mimiként becézett Edit pasaréti lakásában ülök, megkérdezem tőle, miként lehetne jellemezni azt a feladatkört, amelyet a fogorvosként dolgozó lánya, Beatrix rendelőjében betölt. Leírható-e asszisztensként vagy recepciósként, kérdezem meggondolatlanul. Címkék:  Mimi aktív időskor (Képmás magazin)

Kérjük Apor Vilmos püspök közbenjárását a járvány idején is!

A Győri Egyházmegye arra buzdítja híveit, hogy ezekben a nehéz hetekben imádkozzanak minél gyakrabban az Apor Vilmos Imaszövetség imádságát, kérjék a szent életű püspök közbenjárását a papokért, az egyházmegyénk területén szolgáló és az egyházmegyéből származó szerzetesekért, lelkipásztorokért, új hivatásokért. (Magyar Kurír)

Ki segít a leginkább kirekesztetteken? – Koronavírus-járvány a görög menekülttáborokban

Az égei-tengeri befogadó központokban, menekülttáborokban 40 ezer menedékkérő várakozik. A túlzsúfoltság és a rettenetes higiénés viszonyok miatt előre látható, mekkora tragédia lesz a vírus elterjedése a szigeteken. A humanitárius szervezetek sürgetik a táborok kiürítését, de senki nem mozdul. (Magyar Kurír)

Kiderül most, mi az életünk igazi értelme! – Adorjáni Dezső Zoltán püspök böjti-húsvéti üzenete

A Magyarországi Evangélikus Egyház kérésére Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház püspöke videós üzenetben számol be arról, hogy hogyan élünk, érzünk és… (evangelikus.net)

Assisi Szent Ferenc: A Miatyánk kifejtése

Assisi Szent Ferenc „kiegészítései” legfontosabb imádságunkhoz. Ó, szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk,vígasztalónk és Üdvözítőnk! Aki a mennyekben vagy:Az angyalokban és a szentekben;te világosítod meg őket tudásukban, mert te vagy, Uram, a fényesség;te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet;te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal,mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök,akitől minden jó ered […] The post Assisi Szent Ferenc: A Miatyánk kifejtése appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Bárka-napló 2. – lelki táplálék nehéz időkben

„Van néhány ablak a bárkán. [...] Korábban észre se vettem, hogy van egy érdekes ablak, egy ablak, mely befelé néz: önmagamba” – lelki táplálék sorozatunkban Szabó Tamás pasztorális helynök atya bárka-naplója folytatódik. (nyirgorkat.hu)

Felhívás adománygyűjtésre

A Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai osztálya gyűjtést szervez, különböző egészségügyi védőfelszerelések vásárlása céljából. E célból létrehoztak egy számlaszámot, ahová küldhetik adományaikat azok, akik segíteni szeretnének. A gyűjtés célja: • lélegeztetőgép vásárlása a kórháznak • egészségügyi fogyó anyagok és eszközök beszerzése (fertőtlenítők, kesztyűk stb.) • tartós élelmiszer vásárlása Emellett varrni tudó személyek jelentkezését várják, egészségügyi-, többször használatos maszkok varrására (az alapanyagot biztosítják). Kárpátaljai Református Egyházkerület 90202, Beregszász, Munkácsi út. 83Управління Закарпатської Реформатської Церкви 90202, м. Берегове, вул. Мукачівська 83 UPRAVLINNJA ZAKARPATSKOI REFORMATSKOI CERKVI 90202, Beregove, Mukachivske 83 Adószám 22113360 ЄДРПОУ 22113360 Tax number 22113360 Sz (Kárpátaljai Református Egyházkerület)

Ferenc pápa Twitter-üzenetei április 1-jén

A Szentatya az alábbi bejegyzéseket tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Rendkívüli nagyböjti triduum Hodász Andrással – Készüljünk együtt a megváltás titkának befogadására!

Közeledünk a nagyhéthez, templomaink többségében ilyenkor szoktak triduumokat tartani. Az ezeken való részvétellel tesszük magunkat lelkileg még alkalmasabbá a nagyhétre és a húsvét titkának megünneplésére. (Magyar Kurír)

Hangszerpályázat egyházközségek, vallásos alkotó közösségek számára

Az MKPK pályázatot hirdet a Magyar Katolikus Egyház plébániáin és egyházközségeiben szolgáló zenei együttesek, illetve a lelkipásztori munkában résztvevő zenészek részére infrastruktúra (hangszer, kellék, hangosítás, vetítés) fejlesztésének támogatására. (nyirgorkat.hu)

A pasaréti ferencesek otthon maradtak, de nem akárhogyan!

A budapest–pasaréti ferences plébánia tavaly mikuláskor közzétett közkedvelt videója után ma talán minden eddiginél pozitívabb vírusként terjed a közösségi oldalakon a pasaréti ferencesek fejéből közös társadalmi karanténba vackolódásunk idején kipattant és megvalósított ötlet. (Magyar Kurír)

Rendhagyó megemlékezést tartottak Mindszenty József születésnapján Csehimindszenten

Mindszenty József szülőfalujában rendhagyó módon emlékeztek meg a hercegprímásról születésének 128. évfordulóján, március 29-én. (Magyar Kurír)

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2020. év április hónapjára

1. Szentéletű Egyiptomi Mária. Krétai Szent András bűnbánati kánonja. 2. Szentéletű Csodatevő Titusz apát. 3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát. Énekszerző Szent József. Isten Szülőjének dicsérete („Akathisztosz” Himnusz).  4. Maleon-hegyi1 Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk. (Elhunytak emlékezete) (A bor fogyasztása meg van engedve) 5. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária […] (Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarkátus))

Hiányoztok, gyerekek! – Egy negyedikes tanító néni otthonról üzen a diákjainak

Óravázlatot kell írnom, érdekeset, otthoni körülmények közé alkalmasat. Szobám most képzeletbeli tanterem, udvar nincs. Egy számítógép segítségével próbálom túlélni a napokat, látható gyermekek nélkül, és mégis velük, ebben a különleges helyzetben. Munkatársaim – gyémántértékű kollégáimon kívül – az anyuk és apuk. Az internet a kukucskáló cső, kamera, varázsdoboz. Aprócska képén át inkább sejtem, mint látom, mi történik a lakásokon belül. A lelkekbe nem látok, de sokat sejtek. Címkék:  digitális oktatás tanító néni koronavírus koronavírus karantén (Képmás magazin)

Mi Isten országa és hogyan épül? 2020. április

A hónap igéje „Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3) A hónap gondolata Isten országa nem olyasmi, aminek a felépítését te magad végzed. Még akkor sem vagy képes megtenni, ha ismered a Biblia alapján Isten országának jellemzőit, törvényeit. És akkor főképp nem, […] (baptist.hu)

A szerzetesrendek a hatóság rendelkezésére bocsátják lelkigyakorlatos házaikat Chilében

„A latin-amerikai ország és a világ súlyos egészségügyi helyzettel néz szembe. A járvány áldozatainak nagy száma világossá tette az egészségügyi rendszerek hiányosságait” – írja a chilei szerzetes-elöljárók konferenciája a honlapján közzétett üzenetében. Arra hívja a férfi és női szerzetesi kongregációikat, hogy bocsássák az állam rendelkezésére lelkigyakorlatos házaikat. (Magyar Kurír)

Hátrányos helyzetű diákok és digitális oktatás? – Új munkarend a Máltai Szeretetszolgálat iskoláiban

Napokon belül reagált a rendkívüli válsághelyzet kihívásaira a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa: intézményeiben zökkenőmentesen álltak át az új típusú munkarendre. Mivel az alapítvány által fenntartott óvodák, iskolák zömmel a leghátrányosabb helyzetű településeken vannak, a mostani, digitális munkarend ellenére a feladatokat nem egyszer papíron adják át a diákoknak. (Magyar Kurír)

Kádár Annamária: „A meséknek otthonillata volt”

Kádár Annamária tudja legjobban, hogy mennyire fontos a mese szerepe a gyermeknevelésben: az ő szakterülete a mesepszichológia. „Lilla és Tündérbogyó” című könyve önéletrajzi ihletésű történeteivel az érzelmi intelligencia fejlődését segíti. Sorozatunkban most ő válaszolt arra, hogy milyen volt az első találkozása a mesékkel, s hogy ő hogyan adja át a mesék szeretetét kislányainak. Címkék:  Kádár Annamária mesekönyv ifjúsági regények könyvajánló (Képmás magazin)

Istentiszteleti ajánlások a krízishelyzetben

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa március 30-án tartott megbeszélésén áttekintette a koronavírus-járvány kapcsán tett kormányzati és közegészségügyi intézkedéseket és azok hatását istentiszteleti életünkre és gyakorlatunkra. A szükséghelyzet és a korlátozó intézkedések idejére, és kizárólag addig, az alábbi javaslatokkal szeretné segíteni egyházunk igehirdetői, vigasztaló és lelkigondozó szolgálatát, beleértve az úrvacsorai közösség gyakorlásának lehetőségét és a temetési szolgálatok végzését. (Dunántúli Református Egyházkerület)

Hangszerpályázatot hirdet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) április 30-i leadási határidővel pályázatot hirdet a katolikus plébániákon és egyházközségekben szolgáló zenei együttesek, illetve a lelkipásztori munkában részt vevő zenészek részére, infrastruktúra (hangszer, kellék, hangosítás, vetítés) fejlesztésének támogatására. (Magyar Kurír)

Elhunyt Zsombor Kálmán tiszteletbeli kanonok

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Zsombor Kálmán tanácsos plébános, tiszteletbeli kanonok, tiszteletbeli főesperes, sziráki címzetes prépost 2020. március 25-én, életének 91., papságának 67. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz. (Magyar Kurír)

Online hittanóra 4. osztályosoknak

Online hittanórákkal segíti a fiatalok épülését a Sárisápi Szent Imre Plébánia. A mai részben a negyedik osztályos tanulók ismerkedhetnek meg az Ószövetség világával. The post Online hittanóra 4. osztályosoknak appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Mi kell a házasság megtartásához?

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) együttműködve az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal és a Nagycsaládosok Országos Egyesületével 2020 januárjában felmérést készített arról, hogy mi kell a házasságok megtartásához és milyen okok vezetnek a válásokhoz. Arra szerettek volna választ kapni, hogy hogyan őrizhető meg a házasság, hogy lehet elkerülni a válást. Tanulságos eredményeket kaptak. Címkék:  házasság válás Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) (Képmás magazin)

Istentiszteleti ajánlások a krízishelyzetben

A kommunikációs eszközökkel közvetített istentiszteletekhez, a húsvéti úrvacsorás alkalmakhoz és a temetésekhez ajánl istentiszteleti rendeket egyházunk Elnökségi Tanácsa. (reformatus.hu)

Scherer bíboros: „Viták mindig vannak, nekünk az a fontos, hogy gondoskodjunk az emberekről”

Odilo Scherer bíboros, São Paulo érseke, a Latin-Amerikai Püspöki Tanács (CELAM) alelnöke Skype-on adott interjút a SIR hírügynökségnek. (Magyar Kurír)

Lelkipásztorok és hívők újfajta kapcsolatban

Szikora Ede atyát kérdeztük, ő miként találta meg az elmúlt két hétben az utat keresztény testvéreihez, híveihez és hittanosaihoz. (nyirgorkat.hu)

Az élet igéje – 2020. április

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére. (Magyar Kurír)

Az ebéddel kapják meg feladatlapjaikat a rászoruló gyerekek

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa, intézményei a legnehezebb helyzetű településeken is zökkenőmentesen álltak át az új típusú munkarendre. Ezt a koronavírus járvány lassítását szolgáló intézkedések tettek szükségessé. A rászoruló gyerekek sem maradnak le társaikhoz képest. Mivel óvodáik, iskoláik zömmel a leghátrányosabb helyzetű településeken vannak, a mostani, digitális munkarend ellenére a feladatokat nem egyszer papíron […] The post Az ebéddel kapják meg feladatlapjaikat a rászoruló gyerekek appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Vajon hogy lehet túlélni, megélni ezt az időszakot?

Olyan időszakban élünk, amikor kizökkentünk a megszokottból vasárnaponként hétről hétre imaházba jöttünk, testvéri közösségben éltünk, amikor találkoztunk egymással, kezet fogtunk, megöleltük egymást, és boldogan mondtuk, hogy az Úr áldjon meg. Egy ideje korlátok közé kerültünk. Vajon hogy lehet túlélni, megélni ezt az időszakot? (baptist.hu)

Hívom a családokat 2020 áprilisában – Bíró László püspök levele

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll! (Magyar Kurír)

Útravaló – 2020. április 1.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Áprilisban Juhász Ferenc miskolci plébános ad útravalót. (Magyar Kurír)

Probléma vagy lehetőség?

Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi Vezetői Konferencián elhangzott gondolatokkal szeretnék inspirációt és bátorítást nyújtani olvasóinknak. (parokia.hu)

Mai evangélium – 2020. április 1.

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 8,31–42 (Magyar Kurír)

Önkéntesek, innovatív oktatás, gyógyítás – Velkey György a Bethesda Gyermekkórház kríziskezeléséről

Kórházaink felkészültek, hogy egy nagy krízisben is helyt tudjanak állni. Sohasem lehetünk teljesen elégedettek magunkkal, és ami még javítható a felkészülésben, azt folyamatosan el kell végeznünk, mert sok honfitársunk élete ezen a felkészülésen fog múlni – fogalmazott Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. (Magyar Kurír)

Otthonukban élik meg hitüket

Szíven találta a hívőket, hogy nem mehetnek templomba, de felelősséget is éreznek egymás iránt – Kanalas Ottília, a Kelet-Magyarország munkatársa beszélgetett a görögkatolikusok vészhelyzetben kialakult vallási gyakorlatáról. (nyirgorkat.hu)

Fiatal önkéntesek, oktatás, távgyógyítás – Velkey György a Bethesda Gyermekkórház kríziskezeléséről

Kórházaink felkészültek, hogy egy nagy krízisben is helyt tudjanak állni. Sohasem lehetünk teljesen elégedettek magunkkal, és ami még javítható a felkészülésben, azt folyamatosan el kell végeznünk, mert sok honfitársunk élete ezen a felkészülésen fog múlni – fogalmazott Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa a hajléktalanokért ajánlotta a kedd reggeli szentmisét

„Imádkozzunk ma a hajléktalanokért, akik ebben a helyzetben azt kérik tőlünk, hogy hadd legyenek valahol otthon. Vegye észre a társadalom ezt a valóságot, és segítsen, az Egyház pedig fogadja be őket” – mondta a pápa március 31-én a Szent Márta-házban bemutatott szentmise elején. Homíliájában a napi olvasmány alapján a rézkígyó bibliai jelentéséről és a keresztre feszített Krisztusról elmélkedett. (Magyar Kurír)

Velünk van Isten a házasságban – Beszélgetés az ötgyermekes Szendrői-Kovách házaspárral

Szendrői-Kovách Réka és Kristóf a harmincas éveik vége felé közelednek, tizenkét éve házasok. Öt gyermekük van, négy fiú és egy lány. Példájuk révén a családok életének cselekvő arcát jelenítik meg. (Magyar Kurír)

Minden bajnál nagyobb a kegyelem – Jávorka Lajos jegyzete Rómából

Jávorka Lajos, a Fokoláre mozgalom Rómában szolgáló papja írását olvashatják a csöndes Rómáról, a lelkipásztori lehetőségekről és nem utolsósorban Ferenc pápa rendkívüli Urbi et Orbi áldásáról, melyet Lajos atya katarzisként élt meg. (Magyar Kurír)

Félárbócra eresztett lobogók Olaszországban – A Szentszék is csatlakozott a kezdeményezéshez

A Vatikán csatlakozott az olasz polgármesterek kezdeményezéséhez, miszerint március 31-én félárbócra eresztették a zászlókat a koronavírus-járvány olasz áldozatai emlékére. A Szentszék ugyanakkor e gesztussal minden nemzet felé ki szeretné fejezni szolidaritását; világszerte eddig összesen 700 ezer fertőzöttet és 38 ezer áldozatot regisztráltak. (Magyar Kurír)

A fővárosba költözik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai része is

Az Országgyűlés március 30-i, hétfői plenáris ülésének első napirendi pontjában arról a kormányzati előterjesztésről nyílt másodjára vita, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) piliscsabai részének budapesti kampuszba költözését tenné lehetővé. (Magyar Kurír)

Szent II. János Pál: Segíts a szenvedésben 

Szent pápánk gyönyörű imája. Ó Mária, aki Fiaddal együtt végigjártad a keresztutat, Anyai szívedben gyötrődtél a fájdalomtól, de nem feledted beleegyező szavadat és mélységesen bíztál abban, hogy akinél semmi sem lehetetlen, be fogja teljesíteni ígéreteit. Esdd ki számunkra és a jövendő nemzedékek emberei számára a kegyelmet, hogy rá merjünk hagyatkozni Isten szeretetére. Segíts, hogy a […] The post Szent II. János Pál: Segíts a szenvedésben  appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Az első vonalban dolgozókért szól a harang április 1-én

13 órakor kongassák meg a harangokat azok tiszteletére, akik ezekben a nehéz időkben kénytelenek az első vonalban dolgozni nap mint nap. (Erdélyi Refomátus Egyházkerület)

Csigi Péter: Meghallom-e, amit nekem mond Jézus?

Nagyböjt ötödik hetének hétfőjén, március 30-án reggel Pécsett a Jézus Szíve plébánia káplánja, Csigi Péter mutatott be szentmisét a székesegyházban. Bevezetőjében köszöntötte a szertartásba otthonaikból online bekapcsolódó híveket. (Magyar Kurír)

Tavaszindítás az Alföld kincseivel

Az Alföldi Kéktúra az országot körbejáró kéktúra‑útvonalak legfiatalabbja, honalapításunk 1100. évfordulóján, az 1996-ban megrendezett avatótúrán született meg a végleges nyomvonal, felfestését és kitáblázását 2000-ben fejezte be a Magyar Természetjáró Szövetség. Ezzel teljes lett a mintegy 2250 km hosszú Országos Kékkör. A 845 kilométeres alföldi szakasz az egyetlen, amely hivatalosan kerékpárral is teljesíthető, és bár az igazolófüzetben a szintkülönbségeket sem tüntetik fel, mert annyira jelentéktelen a teljes távon, tapasztalt túrázók szerint mégis a legnehezebb kéktúra‑útvonal, melynek teljesítése komoly felkészülést igényelhet. Cserébe hazánk ismeretlen, ritkán járt tájaira juthatunk el, a kaland és a felfedezés élménye annyira garantált, mintha külföldi, egzotikus utazáson vennénk részt. Címkék:  Alföldi Kéktúra Magyar Természetjáró Szövetség Magyar Turisztikai Ügynökség (Képmás magazin)

Gyógyszerek és vakcinák a láthatáron – Milyen kutatások zajlanak az új koronavírus-járvány leküzdéséért?

Az ellenszerek és vakcinák fejlesztése számos laborban egyszerre folyik most a világban. Soha nem látott összefogás keretében zajlik a legtöbb fejlesztés, a munkafolyamatok és tudás gondos felosztásával az egyes országok között. Ezúttal nem egymással, hanem a járvánnyal és talán a következő járvánnyal is versenyezve. Szeretnénk ezzel a rövid ismertetővel általános képet adni arról, hogy mik a lehetőségek és jelenleg milyen kutatások zajlanak a világban ezen a téren. Címkék:  koronavírus védőoltás gyógyszer koronavírus járvány (Képmás magazin)

Hogy vagy? – Bocskor Bíborka a koronavírus-járvány idején

Mostanában sokan tesszük fel egymásnak a kérdést telefonon, Skype-on, üzenetben, érezzük, a szokásosnál is fontosabb, hogy kapcsolatban maradjunk és beszélhessünk arról, milyen váratlan nehézségeket és meglepő örömöket rejthet ez a szokatlan helyzet. Szám Kati az elmúlt évek címlapinterjú-alanyait keresi meg két kérdéssel. Ezúttal Bocskor Bíborka válaszol. Címkék:  Hogy vagy? Bocskor Bíborka koronavírus koronavírus karantén (Képmás magazin)

Egyháztól elkobzott járművet szolgáltatott vissza a szudáni kormány – 8 év után

Az új szudáni kormány sokat tesz azért, hogy a vallásszabadság mint fogalom egyáltalán nyomokban megvethesse a lábát az országban, azonban... (s4c.news)

Ferenc pápa Twitter-üzenetei március 31-én

A Szentatya az alábbi bejegyzéseket tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

A vírus behúzta életünkben a kéziféket – Szikora Róberttel imáról, otthonról

Szikora Róbert rockzenész, énekes, dalszerző, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus világi nagykövete éppen a Szent Erzsébet-musical dalain dolgozott, amikor felhívtam. Szabadkozott, mondván annyira betölti a zene, hogy nehéz átlépnie a szavak világába. Aztán egy olyan ember osztja meg gondolatait a koronavírus teremtette helyzetről, aki élete kérdéseit mindig Isten elé viszi. (Magyar Kurír)

Szoftverfejlesztők és fiatal programozók segítik a mentők munkáját

A koronavírus elleni küzdelmet segítő, gyors informatikai fejlesztéseket létrehozó együttműködésbe kezdett az Országos Mentőszolgálat és a Codecool programozóiskola. [...] Bővebben! (Szemlélek értékmagazin)

Zsidó diaszpóra: negyvennégy rabbi halt meg eddig a járványban

A koronavírus következtében 44 rabbi halt meg eddig – írja a Jerusalem Post. A legtöbben közülük New Yorkban és környékén estek áldozatul a járványnak, amely e sorok írásakor összesen 914 áldozatot szedett a városban. Londonban és Párizsban két-két, Montrealban és Los … Tovább » (szombat.org)

Megtagadták a segítséget a keresztényektől a járványkrízis közepén

Március 29-én került fel a közösségi média felületeire annak a pakisztáni „jótékonysági” szervezetnek a döntése, amely megtagadta az élelmet a... (s4c.news)

Székely János: Gyöngyöspatai iskolapélda

Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Romapasztorációs Bizottságának elnöke szerkesztőségünkhöz eljuttatott írását adjuk közre. (Magyar Kurír)

Közösségben maradva – Várjuk a nagyheti és húsvéti liturgiák közvetítéséről szóló információkat

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése nyomán a koronavírus-járvány miatt március 22-étől nincsenek nyilvános szentmisék templomainkban, és sajnos mindez érinti legnagyobb ünnepünket, a húsvétot is. (Magyar Kurír)

Hogyan takarítsunk és fertőtlenítsünk a járvány idején?

A mosó- és tisztítószerek sok olyan anyagot tartalmaznak, amelyek a környezetnek nem éppen barátai. Hogyan fertőtlenítsünk a járványhelyzet idején, és mire kell figyelni, ha azt szeretnénk, hogy a tavaszi nagytakarítás a lehető legzöldebb, és mégis hatékony legyen? Címkék:  fertőtlenítés takarítás nagytakarítás tavaszi nagytakarítás (Képmás magazin)

Hat felemelő film karantén idejére

A járvány miatti szokatlan bezárkózás egyik hozadéka lehet, hogy több filmre, ráadásul több jó filmre jut időnk. Szerencsére a filmtörténelem tele van felemelő alkotásokkal – olyanokkal, amelyek nehéz helyzetben lévő főszereplőiknek adnak annyi erőt és kitartást, amivel leküzdhetik az akadályokat. Ezekből válogattunk néhányat. Címkék:  filmajánló koronavírus karantén (Képmás magazin)

Mi okból? Vagy mi célból?

Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. (RUF) És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! (Károli Ézs 53,4) Hogy juthattunk ide, ahol tartunk a koronavírus járvány okozta állapotban? Hogy történhetett meg? Hol szabadultak el a vírusok? Kik nem figyeltek eléggé? Miért voltunk ennyire felkészületlenek a járvánnyal szemben? Milyen társadalmi […] (baptist.hu)

Szerzetesek szállodai szobát fizetnek hajléktalanoknak Chicagóban

Szállodák jelenleg világszerte arra használják üres kapacitásukat, hogy olyan személyeket fogadjanak be, akiknek nincs otthonuk, ahová elvonulhatnak. Egy chicagói szerzetesközösség 63 ezer dollárt ajánlott fel hajléktalanok elszállásolására az elkövetkező három hétre. Kezdeményezésüket egy nonprofit szervezet segítségével valósítják meg. (Magyar Kurír)

Hol van Isten a bajban? – Gregersen-Labossa György a Credo Rádióban

Forrás: Credo Rádió, evangelikus.hu. Riporter: Pusztai Krisztina, fotó: Kiss Tamás, utómunka: Győri András Timótheus   Szombathely – Gregersen-Labossa György a Credo Rádió adásában beszél arról, hogyan zajlik a koronavírus-járvány idején a védekezés a diakóniai intézményekben, milyen az ellátottság, hogyan segítik a munkatársakat, a lakókat. A diakóniai bizottság elnöke, a szombathelyi gyülekezet lelkésze külön kitért a gyülekezetek időseire és arra, mekkora jelentősége van... (diakonet.hu)

Maszk mindenkinek! – A szükséghelyzet hétköznapi hősei

Forrás: evangelikus.hu, Facebook.com / Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség, riporter: Veszprémi Erzsébet, utómunka: Győri András Timótheus   Nyíregyháza – A szükséghelyzet hétköznapi hőseivel folytatjuk nyíregyházi sorozatunkat. Az ötletgazda maga is kétgyermekes édesanya, aki megtehette volna, hogy az otthoni munkavégzést választja a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben. A közösségnek azonban óriási szüksége van a tudásukra és az... (diakonet.hu)

A járvány alatt is szolgálatban – Helyzetkép a Joób Olivér Szeretetintézményből

Forrás: evangelikus.hu, Facebook.com / Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség, riporter: Veszprémi Erzsébet, utómunka: Győri András Timótheus Nyíregyháza – Óriási munkát végeznek ezekben a napokban a Nyíregyháza-kertvárosi gyülekezet intézményeinek munkatársai: tevékenységüket, szolgálatuk megszervezését a helyzethez kell igazítani. Egyszerre tartoznak felelősséggel a családjukért és például a Joób Olivér Szeretetintézmény ellátottjaiért, akik a napi meleg... (diakonet.hu)

Hullámok közt hánykolódva – lelki táplálék nehéz időkben

„Amikor egy este azt a kérést kaptuk mi, Családpasztorációs Bizottsági tagok, hogy írjunk cikkeket, támogatva híveinket e nehéz napokban, én azt gondoltam nem fogok. Mit is írhatnék én? Később engem is meglepett, hogy annyi, de annyi minden ért és tört fel belőlem, hogy ezeket mégis szép lassan leírtam” – Bánhegyi Anikó osztja meg Önökkel gondolatait. (nyirgorkat.hu)

Pozitív lett Angelo De Donatis bíboros koronavírus-tesztje

Angelo De Donatis bíborost, római helynököt a Gemelli kórházban ápolják március 30. óta. (Magyar Kurír)

A húsvéti gyónás – Orosz Atanáz püspök nagyböjti gondolatai

Az alábbiakban Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök nagyböjti levelét olvashatják, amit a húsvét előtti gyónás kapcsán írt. (Magyar Kurír)

Online hittanóra 3. osztályosoknak

Online hittanórákkal segíti a fiatalok épülését a Sárisápi Szent Imre Plébánia. Ezúttal a harmadikos diákok ismerkedhetnek meg az ige liturgiájával. The post Online hittanóra 3. osztályosoknak appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Mit művel az új koronavírus a szervezetben?

Sokan nem értik, hogyan lehetséges, hogy míg az egyik ember enyhe tünetekkel átesik a vírusfertőzésen, a másik egészen súlyos tüneteket is produkálhat. Megpróbálunk egyszerű választ adni erre, és egyben áttekinteni a fokozottan veszélyeztetett emberek rizikófaktorait.  Címkék:  koronavírus immunrendszer (Képmás magazin)

Áprilisi Adoremus

A Áprilisi Adoremus bejegyzés először a Magyar Kurír - Új Ember jelent meg. (Új Ember)

Döntések veszélyhelyzetben

Elhalasztják az áprilisi zsinati ülésszakot, a Zsinati Tanács májusi ülését, valamint az egységes lelkészképesítő vizsgát, továbbra is fizetik a lelkészi nyugdíjkiegészítést és a hittanpénzeket – határozott hétfői ülésén a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa. A testület a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel ezentúl minden hétfőn, szükség esetén pedig akár gyakrabban is ülésezik, hogy azonnal reagálhasson a felvetődő problémákra. (Dunántúli Református Egyházkerület)

Üzentek a Kárpát-medence református püspökeitől - Reménységben megmaradni

https://www.youtube.com/watch?v=owAQdRbZ16g&feature=emb_title (Dunántúli Református Egyházkerület)

A férfi legyen a család papja: bátorítás az otthoni imádságok vezetésére

Nagy Bálint SJ bátorítását adjuk közre. (Magyar Kurír)

Két férfi a nőkről és a nemek szolidaritásáról

Első pillantásra butaságnak tűnhet, hogy beszélni kell a nők és férfiak egymás iránti megbocsátásáról. Magától értetődőnek tűnik, hogy együtt kell működni, hiszen férfi és nő egysége alkotja a családot, ebből nő ki az emberek világa, ezen alapszik a társadalom. Csak hát menet közben történt egy és más, ami veszélyezteti az együttműködést. És ebből kell továbblépni. Címkék:  nemek közti szolidaritás napja egyenjogúság feminizmus (Képmás magazin)

Betörtek a debreceni Nagytemplomba

Egy harminc éves férfi imádkozni ment a bezárt Debreceni Református Nagytemplomba, majd rongálni kezdett március 30-án, a késő délutáni órákban. (reformatus.hu)

Több száz órányi ingyenes hanganyag a Katolikus Rádiótól

Webboltjának teljes tartalmát ingyenessé tette a Magyar Katolikus Rádió. A virtuális áruházban hangjátékok, kortárs, klasszikus, magyar és külföldi irodalmi művek feldolgozásai, valamint mesék várják a közönséget. Napi homília címmel új rovat indul. Erdő Péter bíboros rövid elmélkedése hétköznaponként délelőtt 10.50 és 11 óra között; este a napi evangélium után, 22.23-kor hangzik el. (Magyar Kurír)

A szenvedő Krisztusról szóló Bach-korál hangzott el feketevasárnap a pécsi székesegyházban

Március 29-én, vasárnap Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész, a pécsi bazilika zeneigazgatója kórus és karnagy nélkül játszotta el Johann Sebastian Bach Máté-passiójának O Haupt voll Blut und Wunden kezdetű korálját a pécsi székesegyházban. (Magyar Kurír)

Kistarcsán megtelt a templom – Hogy hogyan lehetséges ez?

Lauer Tamás diakónus számolt be arról, hogyan telhetett meg a járvány idején a kistarcsai templom március 29-én, nagyböjt 5. vasárnapján. (Magyar Kurír)

Talán ez a kis vírus engem is lelassít... – Mosom kezeimet

Dr. Somosiné Tésenyi Timea mentálhigiénés szakember, a Semmelweis Egyetem adjunktus-tanárának elgondolkodtató írását adjuk közre. (Magyar Kurír)

Kezdd a napod nevetéssel!

Gyógyít, oldja a stresszt, jó kedvre derít, és reméljük, gyorsabban terjed, mint a vírus... [...] Bővebben! (Szemlélek értékmagazin)

Útravaló – 2020. március 31.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót. (Magyar Kurír)

Mai evangélium – 2020. március 31.

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 8,21–30 (Magyar Kurír)

A tudós-lelkész

Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-lelkésze volt. (parokia.hu)

Kezdődik a beíratási időszak óvodáinkban

A koronavírus-járvány miatt elektronikus úton elküldött szándéknyilatkozattal is beírathatjuk gyermekeinket a református óvodákba. A jelentkezési időszak április másodikán kezdődik. (reformatus.hu)

Az Egyház képregénye – Szentképkiállítás Tatán a NEK évében

Kovács Csaba Albert atya, a tatai Szent Imre-templom plébánosa lassan egy évtizede gyűjti a szentképeket, amelyekből időről időre kiállításokat is rendez. Idén, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) évében az Oltáriszentség a tárlat fő témája. (Magyar Kurír)

Főhajtás Győrben Apor Vilmos püspök vértanúságának 75. évfordulóján

Március 30-án, Boldog Apor Vilmos püspök vértanúságának 75. évfordulóján Győr Megyei Jogú Város képviseletében Pergel Elza alpolgármester koszorút helyezett el a vértanúság helyszínét jelölő püspökvári emléktáblánál, valamint a szent életű főpásztor szarkofágjánál, amely a győri Nagyboldogasszony-székesegyház Héderváry-kápolnájában található. (Magyar Kurír)

Mi Isten akarata a bezártság idején? – Gájer László személyes hangvételű videóblog üzenete

Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Sant’Egidio közösség barátja szerkesztőségünk megkeresésére személyes hangvételű videóbloggal szólítja meg a híveket a járvány idején: olyan kérdésekről elmélkedik, amelyek ebben a nehéz időben reményt adnak, segítenek befelé tekinteni, ugyanakkor kitekinteni a bezártságunkból. (Magyar Kurír)

Az élet legyőzheti a félelmet – Aláírásgyűjtést indítottak a legfiatalabbak védelmében

„Az élet legyőzheti a félelmet. Segítsen Ön is!” – ezzel a címmel indított online aláírásgyűjtést a CitizenGo nemzetközi civil szervezet magyar oldala. Az alábbiakban a kampányhoz kapcsolódó levelet olvashatják. (Magyar Kurír)

Nők és férfiak egy új világban: „Viseljétek el egymást szeretettel!”

Talán éppen új világot kezdünk építeni együtt mi, nők és férfiak. Nem tudjuk még, hogy mi lesz a járvány után, de valószínűleg másféle világ, mint amilyet letarolnak ezek a kicsi és irányíthatatlan lények, amelyekkel szemben a tudomány és a politika teljes defenzívába szorul. Címkék:  nemek közti szolidaritás napja egyenjogúság feminizmus konzervatív feminizmus (Képmás magazin)

Új helyzetre új megoldás! – kántorok lelkigyakorlata virtuálisan

Nem lehet egyszerre otthon is maradni, meg a kántorok lelkigyakorlatán is részt venni. Vagy mégis? – a március 27. és 29. között megtartott lelkigyakorlatról Orosz Rita beszámolóját olvashatják. (nyirgorkat.hu)

Térjünk végre észhez!

Felborult az egyház megszokott életritmusa is a koronavírus járvány miatt. Fekete Károly tiszántúli püspök úgy véli, hogy a „maradj otthon!" jelszó tiszteletben tartása mindannyiunk érdeke, ezért bármennyire fájó, de szüneteltetik a személyes találkozásokat igénylő csoportos alkalmakat, istentiszteleteket. (reformatus.hu)

Ima minden napra – Hétfőn az egyedülállókért, magányosokért

A Boldogasszony Imaszövetség tagjai hétfőnként az egyedülállókért, magányosokért imádkoznak, hogy legyen erejük rátalálni a nyitott ajtóra a „családegyházaknál” és annál a nagy egységnél, ami maga az Egyház. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmisén azokért imádkozott, akiket megbénít a félelem

„Imádkozzunk ma azokért az emberekért, akik nem tudják, mit tegyenek, mert félelemmel tölti el őket a világjárvány. Az Úr segítse meg őket, hogy fel tudjanak állni és úgy tudjanak cselekedni, hogy az egész közösség javát szolgálják” – imádkozott Ferenc pápa március 30-án, hétfőn reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise kezdetén. (Magyar Kurír)

Nemek közti szolidaritás napja, március 31. – van értelme ennek vesztegzár idején?

Annyi mindennek van már napja, komoly dolgoknak, komolytalanoknak, embereknek, állatoknak, még a ronda karácsonyi pulóvereknek is. Egy kicsit sok, nem? És akkor itt van még egy nap: a nemek közti szolidaritás napja, amit március 31-én tarthatunk meg. Jó ez nekünk? Ha igen, akkor miért? Járjunk utána! Címkék:  nemek közti szolidaritás napja egyenjogúság feminizmus (Képmás magazin)

Elsőcsütörtökön egyidőben, közös imára hívja a székesfehérvári főpásztor az egyházmegye híveit

2020.04.02. – Kérem a kedves híveket, hogy elsőcsütörtökön, április 2-án, az egyházmegye minden területén azonos időben: 18 órakor otthonaikban, lehetőségeik szerint családi körben imádkozzanak közösen. (Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye)

Szívünk és tapsunk – A bajai katolikus iskola is részt vesz az országos hálaadási kampányban

Baja is csatlakozott a Szívünk és tapsunk – veletek vagyunk, egészségügyi és szociális dolgozók elnevezéssel útjára indított országos hálaadási kampányhoz. Az akció célja, hogy a civil emberek valamilyen formában fejezzék ki hálájukat azok felé, akik a koronavírus-járvány elleni harcban ott vannak a frontvonalban, és nap mint nap kockára teszik ezzel saját és hozzátartozóik egészségét is. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa hétfőn magánkihallgatáson fogadta az olasz miniszterelnököt

A Szentszék Sajtóterme március 30-án, hétfőn délben közleményben jelentette be, hogy Ferenc pápa hétfőn délelőtt a dolgozószobájában magánkihallgatáson fogadta Giuseppe Conte olasz miniszterelnököt. (Magyar Kurír)

Átmeneti otthonokban is készülnek maszkok  az Ökumenikus Segélyszervezetnél

Munkatársak, önkéntesek és átmeneti otthonok lakói mellett Lévai Anikó is segíti a maszkok készítését. Címkék:  Ökumenikus Segélyszervezet (Képmás magazin)

Lelki segítség a frontvonalban dolgozóknak

Naponta születnek cikkek arról, hogy van-e az egészségügyben dolgozóknak elegendő védelmük, az országok már-már seftelésbe bonyolódnak a koronavírus ellen leghatékonyabb FFP3 és sima sebészeti maszkok beszerzéséért is. Természetes, hogy mindenki aggódik az orvosok, ápolók testi egészségéért, de a lelki egészségük, pszichés jóllétük megőrzése is kiemelt fontosságú ebben a nehéz időszakban. Címkék:  egészségügyi dolgozók lelki segély koronavírus koronavírus-járvány (Képmás magazin)

Mennyekbe vezető létra – Létrás Szent János emléknapja

Létrás Szent János emléknapja március 30-ra esik, de már Nagyböjt negyedik vasárnapján is megemlékeztünk róla, valószínűleg azért, mert a monostorokban nagyböjt kezdete óta felolvassák híres könyvét, a Mennyekbe vezető létrát. Erről a könyvről kapta melléknevét, a „létrást” is. (nyirgorkat.hu)

Segélyt küld Horvátországba a Püspöki Konferencia - beszámoló

2020.03.27. - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntött arról, hogy gyorssegéllyel segíti a horvátországi Zágrábi Főegyházmegyét az őket ért természeti katasztrófa által okozott károk helyreállításnak támogatásában. (Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye)

Üzentek a Kárpát-medence református püspökei - Reménységben megmaradni

A Magyar Református Egyház püspökei otthonaikból, Skype-on keresztül osztották meg gondolataikat a koronavírus járvány idején. (Erdélyi Refomátus Egyházkerület)

Elfogadta a védekezésről szóló törvényt a parlament

Elfogadta a parlament hétfőn a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. A veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében. (OrientPress Hírügynökség)

Döntések veszélyhelyzetben

Elhalasztják az áprilisi zsinati ülélsszakot, a Zsinati Tanács májusi ülését, valamint az egységes lelkészképesítő vizsgát, továbbra is fizetik a lelkészi nyugdíjkiegészítést és a hittanpénzeket – határozott hétfői ülésén a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa. (reformatus.hu)

Egy Fülöp-szigeteki nővér is a járvány áldozatául esett Spanyolországban

Maria Gratia Balagot missziós bencés nővér március 27-én, szombaton hunyt el Spanyolországban. (Magyar Kurír)

Mit nézzünk? – Műsorok minden napra

A következő hetekben a megszokottnál biztosan több időt fogunk tölteni a számítógép és a tévé képernyője előtt. Egyáltalán nem mindegy, hogy szabad óráinkban csak találomra nyomkodjuk a távirányító gombját vagy tudatosan választunk a különböző tévéműsorok és az interneten elérhető filmek közül. Persze nem könnyű a választás, ezért is szeretnénk ebben most segíteni. (Magyar Kurír)

Rendkívüli Urbi et Orbi-áldás, „családiasan”

A koronavírus-járvány nagy, közös keresztet rakott az egész emberiségre, az eddig folyton hömpölygő tömeg a Szent Péter-bazilika előtti térről is karanténba vonult. Ám az elhagyott téren (feltételezhetően) mégis sokmillió ember imádkozott Ferenc pápával: a hívek a televíziók előtt kapták a teljes búcsúval járó, rendkívüli – mindannyiunkat Isten irgalmába ajánló – Urbi et Orbi áldást. Videónkban […] The post Rendkívüli Urbi et Orbi-áldás, „családiasan” appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Minél nagyobb a baj, annál több kegyelemre szorulunk odafentről – lelki táplálék nehéz időkben

„Nincs más út az üdvösség és a lelki béke felé ezen a világon csak ez: követni Jézust az úton. Áldozatot, hozni egymásért, legyőzve saját akaratunkat és kicsinyes vágyinkat és elképzeléseinket. A hétköznapokban, a húsvéti készületben, így járvány idején erre bőven van lehetőségünk, hiszen nagy próbát kell kiállnunk” – Erdei Tamás vásárosnaményi parókus atya útmutatója nagyböjt ötödik vasárnapjához, a március 29-én elhangzott evangéliumi szakaszhoz és mai válságos helyzetünkhöz egyszerre kapcsolódik. (nyirgorkat.hu)

Online Cigánymissziós Találkozó és Imanap

Noha megszakad egy hétéves hagyomány, és idén nem találkozunk személyesen az Országos Cigánymissziós Találkozó és Imanap keretében, de igyekszünk egy virtuális eseménnyel megemlékezni a Nemzetközi Roma Napról. (reformatus.hu)

Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka második nagyböjti elmélkedése

Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka március 27-én, pénteken folytatta nagyböjti elmélkedését, melyben Mária nyomdokain halad előre Jézus titkának megértésében. Rámutatott: életünk minden napján Jézus keresztje mellett kell állnunk, mint ahogy Mária és a szeretett tanítvány tette. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa Twitter-üzenetei március 30-án

A Szentatya az alábbi bejegyzéseket tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Egy évvel ezelőtt indult el Esterházy János boldoggáavatási pere

2019. március 25-én, egy évvel ezelőtt a krakkói érsekség kápolnájában bemutatott ünnepi szentmisével kezdődött meg gróf Esterházy János boldoggáavatási eljárása. (Magyar Kurír)

Kirill pátriárka prédikációja Nagyböjt negyedik vasárnapján

2020. március 29-én, az ortodox Nagyböjt negyedik vasárnapján, Kirill pátriárka a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban tartott szent liturgiát, amelynek során szentbeszédben fordult az egybegyűlt hívekhez. Az alábbiakban ennek a beszédnek a tartalmát foglaljuk össze.  + „A negyedik nagyböjti vasárnapon Létrás Szent Jánosra emlékezünk, a Sínai-hegyi monostor nevezetes apátjára, amely ma is áll, és az egyházatyák […] (Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarkátus))

Csodakutyák: öltöztetnek, támogatnak, előre jelzik a rohamot – és rajonganak a gazdájukért!

Perec, a kétéves labradoodle lehúzza az ember lábáról a zoknit, segít levenni a kabátot, fel- és lekapcsolja a villanyt, felveszi a leesett pénzdarabot, odahozza a papucsot, és kidobja a szemetet a kukába. Mindezt nem gazdája szórakoztatására teszi, hanem azért, mert mozgássérült-segítő kutyának képezi ki Ernyey-Balogh Júlia, hogy aztán valakinek hű társa és segítője legyen a nap huszonnégy órájában. Címkék:  Ernyey-Balogh Júlia mozgássérült-segítő kutya kutya kiképzés (Képmás magazin)

Az Isten iránti bizalom az immunrendszert is erősíti – Csókay András a rendkívüli pápai áldásról

Csókay András, a Honvédkórház főorvosa is élő adásban nézte március 27-én este, amint Ferenc pápa teljes búcsút jelentő rendkívüli Urbi et Orbi áldást adott az üres Szent Péter téren. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeként is szolgáló idegsebészt arról kérdeztük telefonon, mit jelentett számára ez a különleges liturgia. (Magyar Kurír)

Felhívás otthoni úrvacsoravételre

„…mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Gal 3,28 Kedves keresztyén testvéreim! A válságos időszakban sajnos fizikailag nem találkozhatunk, de a lelki táplálékot igyekszünk… (evangelikus.net)

Elhunyt Gaál Jenő atya

Gaál Jenő szerzetes atya, a Cursillo lelkiségi mozgalom verbita-ágának magyarországi meghonosítója, 2020. március 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Néhány évvel ezelőtt a sorkifaludi plébánián, akkori otthonában jártunk, ott számolt be nekünk kalandos életéről. Róla készült videósorozatunkkal tisztelgünk emléke előtt. The post Elhunyt Gaál Jenő atya appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Elidegenedve, összezártan?

Mike SámuelKecskeméti Baptista Gyülekezet (baptist.hu)

A tanítványság fontossága – a jelenlegi helyzetben

Iván Barnabás evangélista üzenete. (baptist.hu)

Az egyházi rend szentsége: A pásztori szolgálat – Keresztény Tanösvény (29. rész)

Böjte Csaba ferences szerzetes Keresztény Tanösvény címmel negyvenrészes videósorozattal segíti a felkészülést a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A sorozat huszonkilencedik része, Az egyházi rend szentsége: A pásztori szolgálat címmel, március 29-én jelent meg. (Magyar Kurír)

Elhunyt Seidl Ambrus plébános

Seidl Ambrus volt szarvasi plébános életének 65., papságának 38. évében visszaadta lelkét Teremtőjének 2020. március 27-én. (Magyar Kurír)

Márk metropolita tanítása az utolsó, elhunytakért tartott szombati megemlékezésről a Nagyböjtben

Március 28. volt az utolsó nagyböjti szombat, amikor régi hagyomány szerint állhatatos imádságok hangzanak el Egyházunkban elhunyt szeretteinkért, rokonainkért. Márk metropolita ezen a szombaton a rjazanyi Szent Borisz és Gleb vértanúknak szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát. Beszédét – amelyet az alábbiakban röviden összefoglalunk – az elhunytakról való megemlékezés jelentőségének szentelte:  Sok embertől hallani, akik elveszítették […] (Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarkátus))

[Podcast] Tanárnő kérem 3. – Hibázni ér!

Mai vendégem hozzám hasonlóan az Y-generáció tagja. Azaz abba a korosztályba tartozik, akit a Kacsamesék megszakítása súlyosan traumatizált Antall József halálakor. Jelenleg matematikatanár, angoltanár, és emellett PHD-ra is van ideje: amikor nem interjúkra járkál, akkor a doktoriját írja. Egyik szakterülete a játékosítás, avagy gamification, amelynek kapcsán én magam is találkoztam vele. Elképesztően inspiráló a lendülete, hozzáállása és a szakma iránti alázata. Barbarics Mártával beszélgettünk. Címkék:  Tanárnő kérem podcast Joós Andrea Barbarics Márta magyar oktatás (Képmás magazin)

A pannonhalmi bencések várják az imaszándékokat

A Pannonhalmi Főapátság szerzetesközössége vállalja, hogy a reggeli imádságban és az esti szentmisén megemlékeznek azokról az emberekről és szándékokról, akiket és amiket rájuk bíznak. (Magyar Kurír)

„Azt a csendet, amit egy siket tapasztal, nem élheti át egy halló”

Dr. Tapolczai Gergely napjai percre pontosan be vannak osztva, mégsem gondterhelt és komor, épp ellenkezőleg: árad belőle az energia és a derű. Születése óta hallássérült, a jelnyelvvel először a kaposvári Siketek Óvodájában került kapcsolatba. Elvégezte a jogi egyetemet, s 1999-ben ő lett az első siket jogász az országban. Később jelnyelvoktató és sportszervező-menedzser végzettséget is szerzett, négy éven át volt ügyvezető igazgatója a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, jelenleg a Fidesz országgyűlési képviselője. Küldetésének tartja, hogy hidat képezzen siketek és hallók között, s hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a lelki antennákra, amelyek segítségével e két csoport megérezheti egymás rezgéseit. Címkék:  Dr. Tapolczai Gergely Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hallássérült Access4You (Képmás magazin)

Az egészségügyi dolgozók tiszteletére világít a Lánchíd

A koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók tiszteletére március 27. péntektől fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd – tudatta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szombaton a Facebook-oldalán közzétett videójában. (Magyar Kurír)

Akit háromszor is karanténba zártak – Brückner Ákos Előd OCist az idei nagyböjtről

Farsang utolsó napjaiban keresztény ember tervezni kezd: milyen legyen az idei nagyböjt, miről mondjak le, hogy megéljem a szent negyven napot? Idén is tervezgettünk, de senki nem gondolta volna, hogy a technikára és mindenhatóság-tudatra épülő társadalmunkban egyik napról a másikra viszonylagossá válnak olyan dolgok, melyekről azt hittük, hogy ezek nélkül elképzelhetetlenek napjaink. (Magyar Kurír)

Utat vágni az események áradatában – A megújuló egykori Athenaeum-székház nyomában

Pallasz Athéné újra büszkén tartja kezében a lándzsát. Görögös ruhában áll az antik hatású oszlopok között az egykori Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság székházának tetején, onnan néz le a Rákóczi út forgatagára. (Magyar Kurír)

A gazdaság talpra állásának kulcsa a kedvezményes hitel és a szabályozók

A vállalkozók helyzetéről, jövőbeli esélyeiről és a válságból való kilábalásról beszélt az OrientPress Hírügynökségnek Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének elnökségi tagja március 25-én, szerdán Budapesten. (OrientPress Hírügynökség)

Útravaló – 2020. március 30.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót. (Magyar Kurír)

Szocska A. Ábel püspök: A kelyhet nekünk is ki kell innunk. Most. A megpróbáltatásaink a mi kelyhünk. – nagyböjt ötödik vasárnapja a székesegyházban

Március 29-én, nagyböjt ötödik vasárnapján Márk Evangéliumából hallhatták Krisztus szavait azok a hívők, akik élőben követték a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban végzett Szent Liturgiát. A szertartást dr. Papp Tibor főhelynök atya végezte, a prédikációval Szocska A. Ábel megyéspüspök tanította a valós vagy virtuális térben jelen lévő testvéreit. (nyirgorkat.hu)

A magyar népballada és a Biblia

Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen. (parokia.hu)

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek személyes hangvételű üzenete a karanténból

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek március 29-én nem homíliát, nem elmélkedést, hanem egy ennél egyszerűbb, a napjainkra jellemző, nagyon is emberi dolgot csinált: az okostelefonja segítségével személyes hangvételű videóüzenetet posztolt a karanténból, az érsekség vendégszobájából, ahol jelenleg éli a napjait. (Magyar Kurír)

Mai evangélium – 2020. március 30.

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 8,12–20 (Magyar Kurír)

Ugye, Uram, most is sírsz? – Egy megindító homília a pannonhalmi bencés gimnázium igazgatójától

Nagyböjt ötödik vasárnapján, március 29-én, a Pannonhalmi Főapátság konventmiséjét online lehetett követni. A szentmisén Juhász-Laczik Albin OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója személyes hangú szentbeszédet mondott, melyet az alábbiakban közreadunk. (Magyar Kurír)

Panel-keresztút

Országos pongyolaság - önműködő önkizsákmányolás - lefelé kerekítés - demográfiai huppanás - negyedévi veszteségrészesedés - JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK -kivezényelt népakarat - központosított demokratizálás - szívet eltakaró óriáskokárda - tanácstalan tanácstagok - szűnni nem akaró közröhej - JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET - terepszínű szürkeség - becstelen alábecslés - kikészítő jelzők - összepréselt óriások - KRISZTUS ELŐSZÖR ROSKAD LE  A KERESZT ALATT - neveletlen nevelők - kiadagolt szeretetkivonat - érvénytelen jegyesek - hivatalos reményjegyzék - JÉZUS ANYJÁVAL TALÁLKOZIK - apasági kereset - leszázalékolt ifjúság - fülledt narkotikum - menetrendszerű Őrjöngés - CYRENEI SIMON SEGÍT A KERESZTET VINNI - pórázra fűzött pillangók - vegyszeres liliomtiprás - hUzalozott szivárvány - VERONIKA LETÖRLI JÉZUS ARCÁT - szervezett spontaneitás - felgöngyölített egyenesség - művészi elvetélés - JÉZU (egyhazforum.hu)

Ferenc pápa globális és azonnali tűzszünetre szólított az Úrangyala imádság után

A Szentatya március 29-én délben az Apostoli Palota könyvtárszobájából imádkozta el az Angelust, melyet interneten lehetett élőben követni. A Lázár feltámasztásáról szóló elmélkedését követően az összefogás szükségességét hangsúlyozta és a háborús konfliktusok beszüntetését kérte. (Magyar Kurír)

Összefogás és önfegyelem – Beszélgetés Gombai Ferenc Balázs pszichológussal

Ez a világjárvány testünket-lelkünket igénybe veszi. Van, akinek egyszerre több problémával is meg kell küzdenie, ráadásul sem tapasztalatunk, sem kész megoldási receptünk nincsen. Gombai Ferenc Balázs pszichológussal a jelenlegi helyzet lélektani vonatkozásairól beszélgettünk. (Magyar Kurír)

Hol találunk oltalmat? – Lelkiségi útmutató szépítgetések nélkül egy kármelita nővértől

Jeges Mirjamnak, a magyarszéki kármelita nővérek tavaly év végén leköszönt elöljárójának a gondolatait tartalmazza az Árnyékában kívántam élni című kötet, amelyről Görföl Tibor teológus írt recenziót. (Magyar Kurír)

Lélekerősítő telefonos beszélgetésekkel segít a Pécsi Egyházmegye

A Pécsi Egyházmegye a kialakult járványügyi helyzetben Lélekerősítő névvel telefonos beszélgetésekkel segít azoknak, akik a napok múlásával lelki nehézségekkel küzdenek. Mától papok és civil szakemberek várják a telefonhívásokat. (Magyar Kurír)

Elkezdődtek a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont kivitelezési munkálatai Zalaegerszegen

1892-ben ezen a napon, március 29-én született Mindszenty József bíboros. A hercegprímás emlékére múzeumot és zarándokközpontot hoznak létre Zalaegerszegen, illetve Mindszenty-utat is létesítenek. (Magyar Kurír)

Orosz dráma, francia könnyedség – Szabó Marcell zongoraművész zenei ellentétekről és fesztiválokról

Jóllehet a koronavírus-járvány kérdésessé tette a következő hetek, hónapok kulturális programjainak megvalósulását, a legkülönbözőbb területeken működő előadók rendületlenül készülnek a jövő kihívásaira. Szabó Marcell zongoraművésszel, az őszi Orosz Zenei Fesztivál alapítójával többek között az orosz zenéről, Lisztről és a Budapesti Tavaszi Fesztiválra szánt estjének tematikájáról beszélgettünk. (Magyar Kurír)

Maradj otthon, és alkoss!

Látó szívű gyermekek címmel hirdet rajzpályázatot a járványveszély idején Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére a TILMA a Gyermekművészetért Alapítvány. (Magyar Kurír)

A megváltó Jézushoz

Egy szép imádság a Isten Fiához. Megváltó Jézus, Uram és Istenem, Istenem és mindenem, aki keresztáldozatod által megváltottál minket és legyőzted a sátán hatalmát, szabadíts meg, kérlek, minden ördögi jelenléttől és a gonosz minden befolyásától. A Te nevedben kérem, sebeid érdemeiért kérem, véred érdemeiért kérem, a Te Kereszted érdemeiért kérem, Mária, a Szeplőtelen Fogantatás és […] The post A megváltó Jézushoz appeared first on Keresztény Élet Portál. (keresztenyelet.hu)

Eljött az idő! – Ismerkedés vírusmentes övezetben a párKatton

Plusz egy hónapot ad ajándékba minden tagnak és 2500 forint kedvezményt az új jelentkezőknek a párKatt.hu internetes katolikus társkereső oldal. Az alábbiakban a felhívásukat olvashatják. (Magyar Kurír)

Sr. Johanna-Andrea OCD: Szent Teréz válaszol – Hogyan imádkozzunk? 3.

Az első két kötet után, amely Avilai Szent Teréz Önéletrajzát öleli föl, a harmadik kötet A belső várkastély című művének első öt lelki lakását kíséri végig egy mai kármelita nővér bemutatásában, melynek segítségével imává válhat az olvasás. (A negyedik kötet a hatodik és hetedik lakásba vezet majd be.) (Magyar Kurír)

Szűz Mária döntésével kaput nyitott Istennek – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Debrecenben

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének reggelén Krakomperger Zoltán plébános mutatott be szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amit élőben közvetítettek, és utólag is megtekinthetnek a hívek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Facebook-oldalán. (Magyar Kurír)

Felhívás húsvéti úrvacsoravételre

Most lehet, hogy el fog tűnni minden akadály, külsőség, ami elvonta figyelmünket az igazi bűnbánattól. (Erdélyi Refomátus Egyházkerület)

Anselm Grün: Egoizmusba fordulunk, vagy a válság megtanít, hogy szolidárisabbak legyünk egymással?

A legtöbben otthon vagyunk, arra kényszerülünk, hogy elfoglaljuk magunkat. Hogyan tehetjük ezt értelmesen – erre ad tanácsokat a KNA – a német katolikus hírügynökség – riportere, Christian Wölfel kérdéseit megválaszolva Anselm Grün bencés szerzetes. (Magyar Kurír)

Az Eucharisztia ünneplése 80.

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják. (Magyar Kurír)

Ne aggodalmaskodjatok!

Napok, hetek óta mindenhol, Tv-ben, rádióban, sajtóban, utcasarkon, gyülekezetben, munkahelyen, üzletben, stb. a hírhedt koronavírusról lehet hallani. Még a 3 éves András kisfiam is tudja,… (evangelikus.net)

Tartós élelmiszer és kitartó gondoskodás

„Senkim sincs, egyedül vagyok, csak maguk vannak itt nekem. Úgy szeretem magukat, mintha gyermekeim lennének” – a 85 éves újdombrádi néni így köszönte meg a Szent Jobb Szeretetszolgálat munkáját telefonon a szeretetszolgálat vezetőjének, Máté Csaba szabolcsveresmarti parókus atyának. Az idős gondozott könnyes hálája arra a tartósélelmiszerből álló ajándékcsomagra is vonatkozott, melyet március 26-án vehetett át a szeretetszolgálat munkatársaitól. (nyirgorkat.hu)

Hajnali gondolatok

(NAVA_Video )

Online igehirdetés

(baptist.hu)

Segítsünk találékonyan! – Egy panzió adott szállást egy hajléktalan férfinak a járvány idején

A Fiatalok a békéért mozgalom nápolyi csoportjának Facebook-oldalán találtuk ezt a történetet arról, mi történhet, ha valaki figyel a szegényekre, az internet népe pedig összefog, sok jószándék találkozik és akinek lehetősége van rá, nagylelkű ajánlatot tesz. A nápolyi Giovanni, aki 16 éve az utcán él, szállást kapott egy panzióban. (Magyar Kurír)

Istentisztelet közvetítés - Kolozsvár Kolozsmonostor

Élő közvetítés a Kolozsvár-Kolozsmonostori Református Egyházközség templomából. (Erdélyi Refomátus Egyházkerület)

Karantén idején

Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyunk, hanem őrhelyen, ahol várjuk a virradtát. (parokia.hu)

Online istentisztelet – Judika vasárnap

10 órától istentiszteletet közvetítünk. Igét hirdet Hankó Szilamér lelkész. Osszuk meg a hírt barátainkkal, gyülekezeti tagjainkkal. Áldott vasárnapot kívánunk! Erős vár a mi Istenünk! MEGJEGYZÉS:… (evangelikus.net)

A félelmen legyen úrrá a szolgáló szeretet – lelki táplálék nehéz időkben

„De vajon mit tehetünk mi? Mi a feladatunk ebben a küzdelemben? Először is ne tévesszük szem elől ezekben a nehéz, otthonunkba zárt napokban Krisztus világosságát” – Szikora Ede Szabolcs beregdaróci parókus atya e kétségekkel terhes időszakban a mai evangéliumi szakaszról elmélkedik. (nyirgorkat.hu)

A szülőképes gyülekezet

„Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.” „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” – mondta Jézus Krisztus. Jézus Krisztus nem vallást alapított teológiai dogmákkal, gondos szervezéssel, az egyházi tantételek és a szertartások, az egyházi szervezet kiépítésével. Jézus Krisztus életet – felülről való, örök életet – hozott azok számára, […] (baptist.hu)

Útravaló – 2020. március 29., nagyböjt 5. vasárnapja

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót. (Magyar Kurír)

„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép…”

(Példabeszédek 29) - Tényleg „vadulunk”! Ez a „vadulás” mindenhol tapasztalható: a bürokrácia embertelen rengetegében, az „elektronikus világ” irányításában, a feladatok végtelen sorában és könyörtelenségében, az emberi kapcsolatokban.  (Dunántúli Református Egyházkerület)

Interaktív online bibliaóra

Remény korlátok között címmel tart interaktív online bibliaórát az Ökogyülekezeti Mozgalom szerdán esténként. (reformatus.hu)

Erdő Péter bíboros videót posztolt vasárnapra

Erdő Péter bíboros, prímás, élve a járványhelyzetben a kommunikációs lehetőségekkel, ma este a szerkesztőségünknek eljuttatott felvételt posztolta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye oldalára, melyet a Bonum Televízió megkeresésére készített. (Magyar Kurír)

Mai evangélium – 2020. március 29.

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 11,1–45 (Magyar Kurír)

Régebbi anyagok az archívumban