Információk az Országos Irodáról


Országos Iroda

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Postai cím: 1450 Budapest, Pf. 21.
Telefon: 06-1/486-3556
E-mail: orszagos@lutheran.hu
Honlap: http://orszagos.lutheran.hu
GPS: 47.487813,19.066027

Krámer György országos irodaigazgatóDiakóniai Osztály

Telefon: 06-1/483-2264
E-mail: diakonia@lutheran.hu
Honlap: https://diakoweb.webnode.hu/

Kelemen Anna osztályvezető
Monori Mónika Róza gazdasági referens
Oláh Róbert szakmai referens
Mészáros Attila menekültügyi referens
Molnár Petra szakmai referens
Decmann Bertalan intézményi referens
Hunya Szilvia intézményi referens
Molnár István János intézményi referens

A diakóniai osztály koordinálja, szervezi az országos egyház és az egyház önkormányzati testületei által alapított, illetve fenntartott diakóniai intézmények működését. 
Figyelemmel kíséri az egyház által folytatott evangélikus diakóniai szolgálatot az intézményekben, és azokon kívül. 

Építési, ingatlanügyi és műemléki osztály

Telefon: 06-1/486-3511

Ficzere Ilona osztályvezető
Helfrich Péter osztályvezető-helyettes
Garai Péter műszaki referens
Káldyné Csiky Csenge műszaki referens
Budai Aranka titkárnőGazdasági Osztály

Telefon: 06-1/486-3546
E-mail: penzugy@lutheran.hu

Csorba Gábor osztályvezető
Koncz Zsuzsanna főkönyvelő
Gyulai Ágnes titkárságvezető
Hódos Kármen Katalin pénzügyi vezető
Heizer Ildikó Zsuzsanna szolidaritási alap referens
Stégner Bernadett pályázati referens
Kósa-Hulej Erzsébet Klaudia hittan referens
Péter Adrienn pénzügyi referens
Hokker-Nagy Nikoletta pénzügyi referens
Meleg Réka adminisztrátor
Morva Bianka pénztáros
Braun Andrea könyvelő
Farkas Zsuzsanna könyvelő
Vetési Veronika könyvelő

A Gazdasági Osztály látja el az egyház pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb gazdasági feladatait, a közegyházi vagyon nyilvántartását, kezelését, felügyeletét. Feladata az egyház költségvetésének tervezése, teljesítésének nyilvántartása, végrehajtásának felügyelete.

Képviseli az evangélikus egyház gazdasági érdekeit a magyar állammal folytatott egyeztetéseken.

Részt vesz az egyházi szabályozók kidolgozásában, bevezetésében, működtetésében. Előkészíti a szakmai döntéshozatalhoz szükséges anyagokat.


Gondnokság


Gyülekezeti és missziói osztály

E-mail: gyulmisz@lutheran.hu
Honlap: http://gyulmisz.lutheran.hu

Németh Zoltán osztályvezető
Szeli Noémi programszervező
Bárdossy Tamás gyülekezeti referens
Tiborfi Mónika gyermek- és ifjúsági referens
Koltai Zsuzsa teremtésvédelmi koordinátor
Kendeh K. Péter lelkészi életpályamodell koordinátor
Szidoly Roland gyermek- és ifjúsági munkaágvezető
Galambos Ádám gyülekezeti referens
A. Balogh Éva gyülekezeti referens
Lajtai Tímea választott referens
Märcz Samu referens
Csobó-Katona Renáta hittan életpályamodell koordinátor
Ecsedi Klára gyülekezetimunkatárs-képzési asszisztens
Lángfy Beáta adminisztrátor
Zavicsa-Varga Viktória lelkészi életpályamodell asszisztens
Jansik Tamás könnyűzenei referensIgazgatóság

Benkő Ingrid jogtanácsos
Gombos Terézia személyügyi referens
Boros Miklós gépjármű referens
Zászkaliczky Anna Eszter kommunikációs referens
Bense Krisztina iktató
Ecsedi Klára titkárnő
Trifán Krisztina asszisztensInformatikai Munkacsoport

E-mail: rendszergazda@lutheran.hu

Mesterházy Attila munkacsoport vezető
Bagi Tamás Dániel informatikus
Serbán Tihamér rendszergazda
Bogdányi Gábor informatikusJogi és testületi osztály

Telefon: 06-1/486-3550

Benkő Ingrid osztályvezető
Gróf Gábor referens
Csótya Margit testületi referens
Nebenführer Irén Olívia testületi referensNevelési és Oktatási Osztály

Telefon: 06-1/429-2038
E-mail: oktatas@lutheran.hu
Honlap: http://epszti.hu/noo-fooldal

Braun Pál tanügyi referens
Varga Márta osztályvezető
Klimasz Ervin pénzügyi vezető
Koczor Tamás teológiai referens
Hallgatóné Hajnal Judit bajor-magyar partnerkapcsolati referens
Schwarczkopf Orsolya titkárságvezető
Libor Erika referens
Csongrádi-Utassy Kinga gazdasági referens
Halász Emese gazdasági referens
Béni Gabriella szakmai referens
Várvédy Zsuzsanna gazdasági referens
Bak Péter felnőttképzési referens

A Nevelési és Oktatási Osztály látja el a fenntartói feladatokat és az ehhez kapcsolódó gazdálkodási tevékenységet a Magyarországi Evangélikus Egyház köznevelési intézményeiben. Összefogja és koordinálja a köznevelés, a felsőoktatás és a felnőttoktatás ügyeit. Oktatás-szakmai kérdésekben szorosan együttműködik az Evangélikus Pedagógiai Szakmai-szolgáltató és Továbbképző Intézettel, így segíti az evangélikus köznevelési rendszer hatékony működését.
Előkészíti a szakmai anyagokat az evangélikus köznevelést érintő egyházi döntéshozatalhoz és támogatja a döntéshozók munkáját. A magyar állam felé képviseli az evangélikus nevelés ügyét. Ápolja az egyház köznevelési intézményeinek bel- és külföldi testvériskolai és kollegiális kapcsolatait.Ökumenikus és Külügyi Osztály

Telefon: 06-1/266-5532

Cselovszkyné dr. Tarr Klára osztályvezető
Tölgyesi Ágnes referens
Bruckner Beáta referens
Balicza Klára referens
Domokos Ildikó külügyi referensOsztályok
Pályázati és Fejlesztési Osztály

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 06-1/486-3510
Flottás telefonszám: 06-20/824-6394
Telefax: 06-1/486-3554
E-mail: kocsis.istvan@lutheran.hu
Honlap: http://palyazat.lutheran.hu

Kocsis István osztályvezető
Cziczka Katalin pályázati referens
Varsányi Réka pályázati referens

A Pályázati és Fejlesztési osztály feladata az egyház külső pályázati és egyéb fejlesztésekkel kapcsolatos feladatainak ellátása, koordinálása.
Feladata ellátása során a Magyarországi Evangélikus Egyház pályázati rendszeréről szóló 1/2011. (V. 26.) országos szabályrendelet (a továbbiakban: pályázati szabályrendelet) szerinti, az országos iroda hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásával, véleményezésével, javaslattétellel, a garanciavállalás, az önrész, az előkészítési és az előfinanszírozási támogatások igénylésével kapcsolatban közreműködik:
a) a pályázati szabályrendelet szerinti elektronikus igénylési és ellenőrzési rendszer kereteinek kidolgozásában,
b) a pályázati szabályrendelet szükség szerinti átdolgozásában,
c) a pályázati szabályrendelet szerinti támogatásban részesülő pályázatok megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési feladatok bonyolításában,
Az egyházi szervezetek tájékoztatása az aktuális pályázati lehetőségekről. A pályázati ötletek megszületésének, és kibontakozásának támogatása, a pályázati folyamatok segítése tanácsadással, melynek keretében közreműködik:
a) a kiírt és tervezett pályázatokkal kapcsolatban naprakész információk nyújtásában a palyazat.lutheran.hu honlapon keresztül,
b) az egyes pályázati projektek előkészítésében tanácsadással és segítségnyújtással,
c) a pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatók, konferenciák, képzések szervezésében,
d) az egyházvezetés és az országos iroda tájékoztatásában az aktuális pályázati történésekről, a benyújtott és nyertes pályázatokról, az elkövetkező pályázati, forrásteremtési lehetőségekről, folyamatokról.
A Pályázati - Fejlesztési osztály ellátja az egyház által (önállóan vagy fenntartóként) bonyolított projektekkel kapcsolatos feladatokat.
Részt vesz az egyház által kiemelt jelentőségű projektek azonosításában, feladata a projekttervek elkészítésének és a megvalósításának koordinálása, segítése, tanácsadás.
Részt vesz az egyház pályázati stratégiájának kialakításában, a Projektstratégiai munkacsoport szakmai munkájának megalapozásában.