Közelebb a mennyhez, közelebb Istenhez – A spirituális élmény új műfaja: templomi fénykoncertek, fénykompozíciók

Közelebb a mennyhez, közelebb Istenhez – A spirituális élmény új műfaja: templomi fénykoncertek, fénykompozíciók

Share this content.

Már a középkorban arra törekedtek az ismert vagy ismeretlen templomépítő mesterek, művészek, hogy a halandó tekintetét, lelkét magasra emeljék, fölfelé, Isten felé, a menny felé. Ezt a vertikalizmust, felfele ívelést gyönyörűen példázzák a gótikus templomok égbeszökő, légies vonalai. A 20–21. században a modern technikai eszközök igénybevételével, főként fényinstallációval próbálják a hozzáértő művészek, szakemberek ugyanezt a hatást elérni, legtöbbször régebbi építésű templomokban. A szakrális térinstallációk műfaja egészen fiatal, alig két évtizedes múltja van, de jövője ígéretes. Kövessük most mi is a fények útját különböző szakrális, templomi terekben – fölfelé, Isten és a menny felé… Szöveg: dr. Békefy Lajos

Fénykultúra – fényjelképek magával ragadó világa

A müncheni St. Michael-templomban Michael Pendry rendezte meg az apokaliptikus asszonyról, a vörös fenevadon ülő parázna nőről, illetve a napba öltözött asszonyról szóló fényinstallációt. A fénykompozíció a Jelenések könyve 17., illetve 12. fejezetére épül. A néző szinte felhők között szárnyalva érzi magát, legtöbbször a kék és a vörös különböző árnyalatai töltik meg a reneszánsz kori templom mennyezetét és oldalfalait. Fényvillanások, zenei effektusok kísérik a Jelenések könyvének megrázó és felemelő történetét a kétféle, a rosszat és a jót megjelenítő asszonyról. A fénymetaforák, fényjelképek a békesség állandó megtörését jelképezik a fenevadon ülő parázna nő képében, de a fény végső győzelmét is ígérik a sötétség fölött a napba öltözött asszony megjelenésével.

A Luminale 2008-at, a fényművészet, a fénykultúra nagy szemléjét Frankfurtban tartották meg. Ennek alkalmából Stefan W. Knor fényeffektművész komponálta meg az oberweseli gótikus Liebfrauenkirche fényhatásait. A művész célja az volt, hogy a színes fényeffektusokkal és különböző zenei hangzásokkal a templomteret a menny és a föld találkozási pontjává formálja át, ahonnan fellátni az égi magasságokba. Ezért is adta programjának ezt a címet: „Tekints az égre, és számláld meg a csillagokat”. Az ilyen templomi fénykoncertek arra is igen alkalmasak, hogy a rendkívüli hatások segítségével a nézők újra felfedezzék egy-egy templom művészeti, esztétikai és meditációs, lelki értékeit, miként ebben a 700 éves Rajna-menti templomban is. A fényhatás-alkotóművész, Stefan W. Knor így vall erről az izgalmas műfajról: „A templomi belső terekben megvalósított fénykompozíciókkal az emberekben lakozó mély és személyes transzcendenciavágyat akartam megérinteni és kifejezni, élménnyé fokozni.” Alkotói jelmondatában a régi latin közmondást idézi: Ecclesia materialis significat ecclesiam spiritualem – „a tárgyiasult, anyagi alakban (pl. templom formában) megjelenő egyház jelzi a lelki egyházat”. A templomépítészet jó 1700 éves története szerinte erről is beszél.

Nyitott menny – az új szakrális irányzat szemszögéből

Érdekes, hogy fényhatásokkal már a 19. században próbálkoztak. A római Santa Maria sopra Minerva-templom mennyezetét csillagos égbolt-motivációk borítják. A világító égbolton bibliai alakok is megjelennek. Róma egyetlen gótikus templomának belső terét ez a csillagboltozat emeli fel, illetve világítja meg. Érdekessége, hogy a csillagász Galileo Galileinek e templom elődjében kezdődött el inkvizíciós pere. Mit szólna vajon most a nagy hírű csillagász-matematikus, ha látná ezt a mennyezetet?

A bolli Sankt-Nikolaus-templom mennyezetét és oldalablakait Diether F. Domes festőművész képei borítják. A fény és a vonal üvegfestőművésze e templomi kompozíciójának a Nyitott menny címet adta. Ő is bibliai motívumot ragadott meg, illetve az ige ragadta meg a fantáziáját, ami szintén a Jelenések könyvében található: „Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt… És mondotta az, aki a királyi széken ül: Ímé, mindent újjá teszek.” (Jel 21,1.5) Négy oldalsó üvegablak világítja meg a mennyezet grafikai motívumokkal megalkotott képét, s ezek összhatása, valamint az állandóan változó fénybeesési szög különös elevenséget kölcsönöz a templomtérnek. Az előzőekkel szemben itt a világosság ereje ragadja meg a látogatót, a tiszta vonalak egyértelműsége van hatással a szemlélődőre.

Színek, hangok, idézetek emelik a lelket felfelé

„Egy lépéssel közelebb a mennyhez” – ez volt a témája az ez év tavaszán Wetzlarban, a hesseni napok keretében felállított Mennyei templom installációnak. A kórháztemplomban különös fényjátéknak voltak átélői a látogatók. „Már régóta járok templomba, de ilyennek még nem láttam a templomunkat, roppant érdekes. A mennyben éreztem magam” – nyilatkozta az egyik szemlélődő egyháztag. A hesseni napok alkalmából tízezrek fordultak meg a mennyei hajlékban, s élték át a fénykompozíció lélekemelő erejét. A fényjátékot ott is halk zene kísérte, bibliai és irodalmi idézetekkel váltakozva. A nézőt hat stáción keresztül vezette a fényjáték egyre közelebb a mennyhez – legalábbis virtuálisan, s bizonyára érzelmileg, lelkileg is.

Fénykultúra, lelki kultúra pozitív összhatása

Megragadó az az ötletesség, fantáziadús, Istennek valló alkotókedv és alkotássorozat, amivel a modern technikát is jól alkalmazó szakrális térdíszítő művészek bibliai témák megjelenítéséhez nyúlnak. Szembetűnő, hogy szinte valamennyien a Jelenések könyvének motívumait alkalmazzák, talán nem véletlenül. A Bibliának a legerőteljesebben képi jelképeket használó könyve ugyanis a vak patmoszi látnok, János evangélista írása. Talán a vak látnok megnyílt belső szemekkel látott bele még tisztábban a mennyei titkokba? Miközben külső látása csökkent, a belső, lelki vízió felerősödött. Vonzó és hasznos, hogy a fényeffektusok alkotói, a fénykomponisták nemritkán maguk is látó, hívő emberek. És művészetüket jórészt templomokban teszik közkinccsé. Istenes fénykoncertjeikkel a lelki elmélyülést, a spirituális élményt keresik és adják át a nézőknek, a szemlélődésre, s így a mennyei magasságokba emelkedni kész érdeklődőknek. Reklámok és más durva, tolakodó, elvakító fényforrások világában felüdítő ezt a harmonikus fényjátékot, fénykoncertet átélni. Ezek a fények nem vakítanak, hanem ellenkezőleg: kitárják a lelket, az emberi személyiséget a mennyei távlatokra. Ez a jó, a nagyon jó bennük. Mikor és hol élhetünk át ilyet a mi gyönyörű magyarhoni templomainkban? Itt az ideje, hogy annyi haszontalanság mellett ezt a műfajt átvegyük és meghonosítsuk.   

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!