Rehab Critical Mass! – össztársadalmi felhívás a fogyatékkal élők jogaiért

Rehab Critical Mass! – össztársadalmi felhívás a fogyatékkal élők jogaiért

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám, fotó: Rehab Critical Mass, videó: Surányi Ádám
Budapest – „Minden más és mégis ugyanaz” – fogalmaz Kiss Csaba, akinek a kezdeményezésére 2014. október 19-én, vasárnap, 15 órai kezdettel az Emberi Erőforrások Minisztériumától (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) életre kel egy civil mozgalom: a RehabCritical Mass, melynek célja a társadalmi összefogás a fogyatékkal elő emberek életminőségének javítása érdekében.

„A felvonulásnak az a célkitűzése, hogy olyan emberek, akik valamilyen fogyatékossággal élnek – és éppen ezért nehezebb az érdekeiket érvényesíteni – számíthassanak azokra a polgártársaikra, akiknek ez könnyebben megy. Ezért is hívjuk ezt a kezdeményezést társadalmi összefogásnak. Azt gondoljuk, hogy egy jól működő társadalom nem lehet szolidaritásmentes” – fogalmaz az evangelikus.hu kérdésére Surányi Judit, a Rehab Critical Mass főszervezője.

Válunk-e a rászorulókért (ön)kritikus tömeggé, vagy kritikus tömeg maradunk? Nem is gondolnánk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenéznie annak, aki esetleg kerekesszékbe kerül. Egy boltba, iskolába, templomba való bejutás éppúgy akadályokat jelenthet a számos lépcső miatt, mint a mozgáskorlátozottak számára kialakítatlan járdaszigetek. Valóban – sokszor átjárhatatlan – szigetek közt kell élnie a 2011-es népszámlálási adat szerint közel 230 000 mozgássérültnek a huszonegyedik századi Magyarországon? Tényleg nem fordítunk erre különösebb figyelmet? Az új épületek, kialakítások és törvényi szabályozások bár kedvezően változtak az elmúlt időszakban, de a hátrányos helyzetűek társadalmi érdekérvényesítése még mind a mai napig várat magára. Ezt ismerte fel Kiss Csaba, aki evangélikus körökben nem ismeretlen, hiszen a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Bárka Csoportjában nemcsak évekig táborozóként vett részt, de többek között volt olyan Mozgássérült Passió is, melyen éppen ő alakította Jézus szerepét. Kiss Csaba, a Rehab Critical Mass ötletgazdája így fogalmazza meg a rendezvény célját: „A biciklis társadalom évekig rendezett felvonulást Critical Mass, azaz magyarul kritikus tömeg név alatt. Nem csináltak mást, csak egyszerűen megmutatták azt, hogy vannak annyian, hogy kell velük számolni, és a jogos és reális igényeikkel szóba kell állnia az aktuális hatalomnak. El is érték a céljaikat. Én is hasonló célból szeretném életre hívni a Rehab Critical Mass mozgalmat. Fontos, hogy nem valami ellen van, hanem valamiért van!”

Surányi Judit kérdésünkre kiemelte, hogy „a rendezvény nem pártpolitikai jellegű, hanem szigorúan érdekérvényesítő. A rendezvényre egy olyan kiáltványt írtunk, melyet több szakemberrel egyeztettünk és azt október 19-én közzétesszük, valamint online-petíció formájában is aláírásokat fogunk gyűjteni, hogy céljaink, a rászorulók érdekérvényesítése, a szociális biztonsághoz való jutásuk megoldódjon.”

Surányi Judit arra a kérdésre, hogy a mai társadalomban mennyire érzi a szolidaritás hiányát elmondta, hogy „bár az elmúlt huszonöt évben számos pozitív irányú döntés született, de onnantól kezdve, hogy ma valaki sérültnek születik, nemcsak ő, hanem egész családja hátrányba kerül, hiszen egyik szülőjének folyamatosan vele kell lennie, amiért az adott szülő csupán minimálbért kap.” Az is kiderült, hogy míg Budapesten vannak kialakított speciális segítő intézmények, de ezek túlterheltség miatt számos kérdést vetnek fel. A vidéki településeken pedig Surányi Judit fogalmazásában „szinte nincs más lehetőség, mint hogy a szülő minimálbérért huszonnégy órás teljes ellátást és gondoskodást nyújtson sérült gyermekének. Ezen kívül a sérült gyermekek képzésére sincs elegendő figyelem fordítva, hiszen ha például egy mozgássérült bekerül egy általános iskolába – ha egyáltalán a lépcsők miatt be tud oda menni –, akkor általában a tantestület ezt problémaként éli meg, mert nem volt számukra speciális képzés, mely felkészítette volna őket.” A rendezvény pártpolitikától mentesen szerveződik, a fő cél, hogy a társadalom és a döntéshozók észrevegyék, toleránsabbak legyenek és lépjenek fel az elesettek jogaiért.

Cserényi-Kukely Ildikó, a rendezvény egyik önkéntese kitért arra, hogy „Szeretnénk előmozdítani és megmutatni, hogy a magyar társadalom szolidáris és fogékony a benne élő különböző emberek problémáira, igényeire. Talán a legfontosabb cél, a szemlélet formálása. Az elmúlt két évtizedben sok változás történt e téren. Születtek fontos törvények, vannak jó irányelvek, de ez még kevés. Segíteni szeretnék a társadalomnak, a hétköznapi embereknek megérteni, átérezni, hogy mi is, akik fogyatékkal élünk, szerves részei vagyunk a társadalomnak és bizonyos mértékig belső igény legyen, hogy olyan rendszerben éljünk, ahol az „erősebb” figyel a „gyengébbre”. Ahol elsősorban az ember az érték, és nem az ember hasznossága. Úgy érzem, hogy olyan időket élünk, amikor erre szükséges felhívni a figyelmet.”

A Rehab Critical Mass alulról induló civil kezdeményezés, melyben célul tűzték ki a szervezők, hogy megmutassák, hogy számolni kell mind a döntéshozóknak, mind a többségi társadalmat alkotóknak fogyatékkal élő társaikkal. A szervezők a rendezvényt mindenki számára nyitottnak hirdették, céljuk, hogy fogyatékkal élők és egészségesek ugyanúgy legyenek jelen és fogjanak össze.

Cserényi-Kukely Ildikó elmondta: „Szeretném, ha csatlakozna minél több szakember is, akiknek az a hivatásuk, hogy segítsék a mi mindennapi életünket. Azt is fontos leszögezni, hogy az ő érdekeik, a mi érdekeink is. A két félt együtt kell szemlélni, és képviselni. Van még egy réteg akinek a csatlakozását nagyon várom. Azokat a laikusokat, akik ilyen-olyan ok miatt magukhoz közelállónak érzik a testileg vagy szellemileg fogyatékkal élők világát. Elképzeléseim szerint ez a mozgalom a találkozásnak is helyet adna. Fontos, hogy a társadalom különböző rétegei találkozzanak egymással, és így önmaguktól omoljanak le a még meglévő falak. Végezetül, szeretnék két dolgot hangsúlyozni. Függetlenül, hogy éppen milyen szél fúj, az államnak kötelessége, minden állampolgárát teljes értékű polgárnak tekinteni, és e szerint cselekedni. Azt is tény, hogy nem minden az állam feladata. A társadalom egésze önmaga is felelős az életkörülményeiért. A társadalmat pedig mi egyszerű emberek alkotjuk. A mi feladatunk, hogy kulturált módon, és egyértelműen képviseljük az érdekeinket.”

A Rehab Critical Mass koncepciójáról a Surányi Ádám által készített videóriportban az ötletgazda és főszervező, Kiss Csaba nyilatkozik a kezdeményezésről. Amennyiben egyetértenek a kezdeményezéssel csatlakozzanak a felhíváshoz.

Az evangelikus.hu a rendezvényt követően közzéteszi a Rehab Critical Mass kiáltványát és az online-petíciót.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!