„Obnovte sa vo svojom duchu a myslení” (Ef. 4: 23)

„Obnovte sa vo svojom duchu a myslení” (Ef. 4: 23)

Share this content.

Evangélikus Élet / Slovenská príloha, Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová, P. G.
Reformacia- čas na obnovenie v kontaktoch s Pánom Bohom – skŕze Ježiša Krista – a s blížnymi. Náš nádej na obnovenie je sám a jedine Pán Ježiš Kristus.

Pán biskup južného dištriktu ECAV v Maďarsku Peter Gánč píše: Slovenskí bratia – dobrí palóci.

Hľadanie odpoveď na moju otázku intonuje adresa novelých Kolomana Mikszátha na 6-ého októbra v Bratislave danú otázku Jesenského: „Maďari, Slováci, kedy sa porozumieme odkaz históriu?” (Evangélikus Élet, 2007/41.) Práve vtedy sme cestovali a spolu sme slúžili s generálnym biskupom s Milošom Klátikom na Slovenskom Komlóši, v Békéšskej Čabe a na Balatonszárszo. Náš kontakt má už skoro dvadsaťročnú minulosť a je priateľský. Jeden farár, ktorý slúži v takom zbore, ktorý má slovenské korene, sa stretne v Dáníi so slovenkým farárom, ktorý slúži v Bratislave, v Petržalke, kde buduje kostol a zbor. Ešte tam sme sa dohodli, že budeme držať bratské, partnerské kontakty aj medzi našími zbormi. Takto bolo cez dlhé roky: Naše zbory držiavali bratské kontakty, návštevy, mali sme aj spoločné Služby Božie. Potom sme dostali obidvaja biskupské kríže. Potrebovali sme čas nato, aby sme pochopili navzájom situáciu jeden druhého. Naši „Dobrí palóci” nie vždy rozumeli kázeň pána biskupa. Ja som v Bratislave po- nemecky kázal, lebo po maďarsky by nerozumeli, iba málo ľudí by rozumel. Na Balatonszárszó biskupska prednáška znela po nemecky, ako potom aj diskurzia. Tu máme čas, aby sme konečne našli spoločný jazyk! Tu máme čaš, a by sme riadili slovenské, – a maďarské kontakty. Máme nato viac možností, ako naši politisti, ktorí viackrát spravia rany, ktoré majú korene v minúlosti. To by bola naivita, že naše napätie, naše problémy rieši Europské Unio. Nato oni nemajú liek. My máme slovenskí a maďarskí bratia si pozerať do oči jeden druhému. – Odkial sme prišli? Odkedy žijeme tu spoločne v Karpatskej kotline? – či sú v naších rodinách je čistý Slovák alebo Maďar? – V naších spevníkoch je koľko spoločných prameňov síl! – Aj naše jedlá majú podobnú chuť… Medzi susedmí a medzi bratmi sú inokedy konflikty. Ale máme si vyriešiť problémy. Máme odpustiť jeden druhému. K tým smerom sa stal už tichý krok, keď v roku 2006-om Rada biskupov ECAV v Maďarsku vydala vyhlásenie o maďarsko– slovensko zmierení. – Teraz aj generálny biskup a čabianský hlavný konzul, Štefan Daňo prosili z toho jeden exemplán. – Naše pramene na vyriešenie spoločných problémov je v najvyšších sférach. V tom spoločnom Pánovi, v Ktorom „nie je Slovák, nie je Maďar… lebo ste jední v Ježiši Kristu!” (Podľa Gal. 3: 28 slobodne)

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!