GAUDIOPOLIS – Sorozat a pilpul.net oldalán

GAUDIOPOLIS – Sorozat a pilpul.net oldalán

Share this content.

Forrás: pilpul.net, szerkesztő: Kende Tamás
Nemrégiben egy három részes cikksorozatot jelentetett meg a Pilpul nevű zsidó online-folyóirat Sztehlo Gábor Gaudiopolisáról. A tematika szerkesztője Kende Tamás, történész, akinek édesapja gaudiopoliszos volt, így a gyermekek szemszögéből tárgyalja, milyen volt Sztehlo pedagógiai kísérlete, mi lett a háborús árvákkal, az államszocializmus idején milyen egyéni stratégiákkal próbáltak túlélni és túlélést biztosítani. Szeretnénk ezt a cikket az evangelikus.hu olvasói figyelmébe ajánlani.

Személyes közelítés egy 1947 tavaszi költészeti-pedagógiai kísérlet apropóján

1946 nyarán a fiatal Weöres Sándor Elysium című frissen megjelent kötetének két versét vitte be tanítványainak egy lelkes magyartanár, Rákosi Zoltán. A „Táncdal” (panyigai panyigai panyigai ű panyigai ű…) és a „Hangcsoportok” (Ange amban ubanojje bolanga janegol mo hitula e mante u kuaháj imanan…) című versek poétikussága helyett a versek lehetséges tartalmára, a kiskamasz olvasók befogadási mechanizmusaira volt kíváncsi a lelkes pedagógus. (Gyermekköltészet vagy a „közönség” útja a művészethez. Részlet egy általános iskolai magyar tanár naplójából. Válasz, 1947. II. 414-426.) A versek első döbbent értetlenségén, halandzsa-mivoltán való diskurzust követően elővették a Weöres kötet „értelmes” verseit is, majd a diákok – miközben Móriczot, Kosztolányit, Aranyt stb. olvastak-tanultak – újra és újra visszatértek Weöres érthetetlen, „idegen nyelvű” verseire. Együtt gondolkodtak, és próbálták megérteni, megfejteni a titokzatos (nyelvű és kódú) sorokat. A rejtély fel- és megoldása során etimologizáltak, nyelvtörténettel foglalkoztak játszva a diákok. A pedagógiai kísérlet során – miközben a konkrét szöveg egy és egységes megoldása természetes módon elmaradt – az abban résztvevők játszva sajátítottak el olyan készségeket, amiket bebiflázva, egy autoriter hatalom (a tanár) által bebifláztatva nem biztos, hogy sikerült volna nekik. A kísérlet során a rejtélyes szövegek konkrét szerzője is meglátogatta a rajta dolgozó diákokat. A pedagógiai kísérlet lefolyását, és eredményét annak kitalálója és végrehajtója a Válasz című folyóirat 1947. évi 2. számában közölte. Az egyszeri olvasónak a kísérletet ismertető közlemény arról mesél, hogy miként lehet játszva, egymással, a tanárral és a szöveggel küzdve, versenyezve, és legfőképp szabadon készségeket elsajátíttatni kiskamaszokkal. Ez is izgalmas a 2014-es, Klebersberg Központtól sújtott Magyarországon. Ám mi most nem foglalkozunk a konkrét pedagógiai kísérlet módszertani, pedagógiatörténeti hozadékaival, tanulságaival. A kísérletező kedvű szabad pedagógus nem akármilyen általános iskola nem akármilyen átlagos diákjaival játszott hosszú heteken át. A Sztehlo Gábor-féle Gaudiopolis diákjai szólalnak meg Rákosi Zoltán dolgozatában. Nem utólagos visszaemlékezésekkel van dolgunk Rákosi szövegében (ami alcíme szerint napló), hanem kiskamaszok kamaszos hangú, őszinte és egykorú hangját halljuk, őket láttatja, mutatja be tanáruk pedagógiai cikke.

Az egykori kamaszokról én sokat hallottam gyerekkoromban, a hetvenes-nyolcvanas években, némelyeket ismertem is személyesen. A Gaudiopolis, a Pax Gyermekotthon vissza-visszatérő sztorija volt az egykoron ott is tanult édesapámnak, aki, ha valamely unokájával zsoltárokat énekelt (mert az unokák közül néhányan református hittanra jártak/járnak, de amúgy is énekelte azokat), mindig megjegyezte, hogy a nagytiszteletű úrnál tanulta azokat. A nagytiszteletű úr mindig Sztehlo Gábort jelentette. Állandó referencia volt az én gyermek- és kamaszkoromban a Gaudiopolis, a Pax Gyermekotthon és a nagytiszteletű úr. Fel-felbukkantak összejöveteleken, kirándulásokon a szabad gyerekköztársaság felnőtt (majd idősödő) egykori állampolgárai, ha x vagy y megjelent a tévében, már tudtam, hogy ő is Pax-os volt.  És talán – ha ráért, türelméből-energiájából futotta – apánktól mi is kaptunk valamit akaratlanul is a Gaudiopolisból. De ezt persze nem tudhatjuk. Azt tudom, hogy nem egy ismerősről, barátról-barátnőről derült ki beszélgetések közben, hogy ő is gaudiopolisi gyerek gyermeke. Valamiért nekünk is, a Kádár-korban születetteknek, a Kádár-korban eszmélődőknek is fontos referencia volt szüleink kalandja a nagytiszteletű úrral.

Amikor a Válasz egykori számát olvastam a könyvtárban, a kamaszköltőket én felnőttként láttam, és hallottam őket az én gyermekkoromból ismert felnőtt hangjukat.

Utólag elfogadom Rákosi Zoltán korabeli ítéletét, hisz a legtöbb gyerekverset Szauer (Orbán) Ottótól közölte. Majd idézünk is belőle. Az idézett lapszámban egyetlen verset hozott egy Szőke György nevű kiskamasztól. a verselmény címe József Attila.

Meghaltál te is idestova

Lassan már tíz éve,

Gyönyörrel olvasom versedet, de

Kicsit félve, Mert amit írsz,

Igaz.

Mit írsz, igaz, s mit írsz

Elkábaszt, bódít,

Annyira megdöbbentő:

„Az igazat mondd, ne csak a valódit”

Te betartottad a szabályt.

Talán te vagy az egyedüli,

Hisz, lelked, a nagy, az óriási

Az őszinte verset szüli.

Ki őszinte, nem erkölcsös,

Ki erkölcsös, nem őszinte

S mintha szinte

Az igazra intne

Versed,

És az igazakra intenének Verseid.

Ott vagy a sírban, Te nagy költő

S itt vagyok én, kit meghatott

Hogy Rólad egy pár sort

Firkálhatott, és bírhatott

Egy kis kifejező készséggel,

Hogy ezt leírhatta.

A 12 éves kiskamasz – aki zsengéjében öntudatlanul is ráérzett a tanulók által Kosinak nevezett tanárral folytatott foglalkozások lényegére: a készségekre – majd felnőtt irodalomtörténészként (és pszichológusként) folytatta József Attila olvasását, elemzését, értelmezését. És 40 évesen, meg 70 éves professzorként is megmaradt rajongó, testileg ügyetlen, apátlan-anyátlan, rosszul öltözött kamasznak, csúnya arcán egy okos, mindig érdeklődő szempár villogott. Valamit nagyon tudhatott az a magyar tanár a negyvenes évek második felében a Gaudiopolisban, aki a rábízott háborús gyermekek sérült lelkét a szabad szellemmel kezelte. Megjegyezzük, hogy ez már 1947 elején sem volt minden veszélytől mentes foglalatosság. Magától Rákosi Zoltántól tudhatjuk, hogy közvetett és közvetlen támadásoknak nem volt híján tevékenysége miatt. Támadták intézményén belül is, nem csak „házon kívülről”. Vádolták destrukcióval, osztályellenes izgatással, társadalomellenességgel, ami mellett a rábízott gyermekek fegyelmének tudatos rombolása szinte eltörpült. Az ilyen általánosságokban megfogalmazottak mellett a konkrét vád az volt Rákosi Zoltán ellen (aki csak levitézlett hólyagoknak nevezte üldözőit), hogy a helyesírás és a nyelvtan bifláztatása helyett „megbolondítja” a gyermekeket. És a gyerekek valóban „megbolondultak”, de nem kizárólag Rákosi Zoltán miatt. A porosz pedagógián felnőtt, és a szovjet-(p)orosz pedagógiába gondtalanul átmenetelők szemében Gaudiopolis bolondos világa, belső szabadság szülte rendje nem alaptalanul volt a mindenkori nagy társadalmi rend, a drill ellensége. Kosi nem maradt sokáig a Pax Gyermekotthonban. Eltűnt „gyermekei” szeme elől, de még azok is emlegették őt, akik eltűnése után kerültek Gaudiopolisba.

De lássuk végre, hogy a gyermekverseken, és az irodalmi-pedagógiai kísérlet ismertetésén túl miket tudatott kedves diákjairól Rákosi Zoltán, miként látta és láttatta a Gaudiopolis verselgető és más lakóit! Közleményében a kísérlet leírásakor rögzítette a kísérlet alanyainak általános helyzetét, a kísérlet helyét.

A halandzsavers megfejtési kísérletei kapcsán elejtett megjegyzéséből Rákosinak tudható, hogy az iskola diákjai között a tízperces szünetekben az ún. jassznyelv volt az iskola hivatalos nyelve. A háborús lelki sérült kiskamaszok jassznyelvére történő utalás fontos adalék az elvadult gyermekek pszichéjét illetően.

Azt írja egy helyütt Rákosi, hogy mikor „mint egy kifacsart citromot” eldobták a Weöres-i ihletettségű hanghalászatot, elővették Aranyt, a Családi kört. A befogadók helyett speciális nevelési igényű, speciális gyermekeket mutat be tanárunk: „A helyi adottságoknak megfelelően (a tanulók java része árva, félárva), a sablonos feldolgozáson kívül ilyen problémák foglalkoztatták őket a verssel összefüggésben: lehet-e otthona annak, akinek nincsenek szülei? mi az otthon? lehet-e segítség nélkül elhagyott szegény gyerekből is valaki, mint a ’Családi kör’ olvasó fiújából, hogyan lehet olvasással életük határait kitágítani? stb-stb.”

Az Arany vers olvasása, recitálása, átélése és elemzése során felmerült kérdések nagyon is a Gaudiopolis-lakók speciális kérdései, egzisztenciális problémái voltak. És akinek közülük sikerült további életükben „elhagyott szegény gyerekből valakivé” lenni, otthonra lelni, életük határait kitágítani, akár épp olvasással, azoknak ebben a Gaudiopolis sokat segített.

A bolondozások, a demokráciajáték közben az otthonról, az elveszett otthonokból, az utcáról hozott „készségek”, köztük a jassznyelv mellett új készségeket sajátítottak el játszva a paxos kamaszok, gyerekek. A pedagógia lényege nem a szigor, nem az indoktrináció volt tanáraik számára. Sztehlo Gábor mint jó pásztor gondoskodott erősen fluktuálódó nyájáról munkatársaival közösen. Gyermekmentő legendás intézményét 1950. január 7-én államosították. Kevesebb mint öt évig működött a szabadság bolondos kis szigete, a Jó Pásztor, és a Pax Gyermekotthon, és bennük a Gaudiopolis nevű szabad gyermekállam. 1950 elején az új, kiépülő rémállam megszüntette a magyar pedagógiatörténet legsikeresebb kísérletét. A Gaudiopolis egy másik rémállam üszkös romjain épült ki. Öt esztendő adatott neki. Sorozatunkban erről az öt esztendőről beszéltetjük az egykori szabad gyermek állampolgárokat, tanárokat, és magát a jó pásztort, Sztehlo Gábort egykori dokumentumok, és visszaemlékezések segítségével.

Nyomok 1.

Rákosi Zoltán által közölt gaudiopolisi gyermekversek

Szecső Ernő: Hol vagy édesanyám?

Hol vagy édesanyám?

Itt vagyok édes fiam,

Bár nem látlak sokáig,

Gyere közelebb fiam.

S ha meghalok,

Ki fog gondozni, fiam?

Az utca szélén lakom,

Valaki csak befogad.

Feke István: Egyedül, eltévedtem

Sötét a táj, sötét az est

Mely előttem borzalmat fest.

S a láng felcsapott messzeségbe

Hang tör ki az erdőből hangos berregésbe.

Szauer Ottó (őt majd Orbán Ottóként ismerjük meg): A vétkes ember

Lassú melegben

Vánszorog előre az ember.

Csak egy kis szél enyhítené mardosó

fájdalmát.

Amint megy az erdőn át,

Elkeseredve leül egy kőre.

Gondolkodik, mi lesz jövőre?

Ah mit gondolkodni,

Jobb inkább meghalni,

Mit ér az élet?

A ZAVAROSBAN HALÁSZVA: a jó pásztor emlékei

Sztehlo Gábor emlékei, feljegyzései

Sztehlo Gábor a hatvanas évek elején engedélyt kapott a magyar államtól, hogy Svájcban élő családját meglátogassa. Ennek során szívinfarktust kapott, és – a svájci orvosok erős javaslatára – Svájcban maradt, hogy aztán többé ne tudjon hazatérni Magyarországra. Svájci tartózkodásáról sejthette, hogy végleges lesz – bár tervezte, hogy svájci állampolgárságot kapva hazalátogat – mert számadásként jegyezte fel emlékeit élete legnagyobb kalandjáról, ember- és lélekmentő tevékenységéről. Mivel ez volt élete legnagyobb kalandja, a korábbi és a későbbi események elhalványultak emlékirataiban, ahogy a jelen idejű (a hetvenes évek Svájcában vagyunk egy kistelepülésen) referenciái is vissza-visszautalnak a sorsdöntő évekre, hónapokra, és környezete (ha tetszik: kísérete) is minduntalan emlékeztet azokra. Ott vannak körülötte rokonai, egykori segítői, és fogadott gyermekei, és azokkal is, akikkel nincs napi fizikai kapcsolatban, próbálja levelezésen keresztül a kapcsolatot tartani. Vagy legalább is néhányukkal. Vissza-visszatérő motívuma a róla szóló visszaemlékezéseknek az, ahogy nap mint nap várja a postást, aki gyakran hoz neki leveleket, hírt az egykori gyerekekről, gyerekektől, akik szétszóródtak a világban. Számon tartja azokat a nevesebb és jelesebb „gyermekeit” is, akik nem adnak hírt közvetlenül magukról. Az 1970-es évek elején egy öreg, beteg magyar evangélikus lelkész egyfolytában a háborús, és a frissen felszabadult Budapesten jár a gondolataiban. Azokban az időkben, amikor Sztehlo szó szerint a zavarosban halászott.

Az 1944-45-ös események, a jópásztorkodás, a mindenféle tekintetnélküli  folyamatos életmentése lett az alapja az 1945-ben, a náciktól megszabadult Budapesten beindított nagy pedagógiai kísérletnek. Egy szemtanú szerint az 1944-es ostromkarácsonykor, az akkor már árjásított sajtómágnás, Légrády Ottó villájának pincéjében ígérte meg bujkáló, életveszélyben élő gyermeknyájának, hogy a harcok elmúltával létrehozzák az örömvárost, Gaudiopolist.

Sztehlo svájci visszaemlékezéseinek (Isten kezében. Magyar Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1984.) mottójául két újszövetségi részt választott János apostol első leveléből. Nyilvánvalóan Sztehlo személyes hitvallásával van dolgunk ezek esetében:

„Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk: ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért”. (1Jn 3.16)

„… és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel az Isten szeret minket. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is őbenne”. (1Jn 4.16)

Gaudiopolis előzményeit nem kis részben Sztehlo hitében kell keressük. A róla szóló emlékezések, irodalom – miközben a példás megélt krisztusi hitét kihangsúlyozza -, egy már-már nem emberi figuraként állítja elénk a nagytiszteletű urat. Olyanként, akinek a pályája nyílegyenes volt.

A hagiográfiára hajazó irodalom helyett mi inkább olvassuk egy (ön-)kritikus ember visszaemlékezéseit!

Sztehlo önmagát egy inkább útkereső, mintsem útmutató figuraként írja le, aki az embermentésbe öntudatlanul csöppent be. Absztrakt humanizmusa ebben a véletlen (el-) hivatásban vált konkrét emberszeretetté, önfeláldozó – és gyakran önveszélyes – napi rutinná. Eleinte nem látta, hogy mit is vállalt, és volt, hogy a kudarcoktól vidéki csöndbe menekült.

Ember- és népszeretete (a népi írókból is táplálkozva) absztrakt maradt sokáig. Az általa is vezetett népfőiskolát utólag épp fél évszázaddal megkésett kísérletnek tekintette a parasztsággal azonosított nép felemelésére, felszabadítására. Útja egyáltalán nem volt magától értetődő, sem egyenes:

Elmúltam 30 éves, de politikával nem foglalkoztam. (…) Érdeklődésemet csupán az a szempont irányította, hogy mi akadályozza vagy viszi előre munkámat. (…) Őszintén és szégyenkezve állapítom meg visszatekintve, hogy noha öt éven át vezettem parasztnépfőiskolát, két éve irányítottam az egyházi parasztifjúsági megmozdulásokat, együttműködtem Teleki Pál egykori munkatársaival, jól ismertem a falukutató fiatalokat, köztük éltem – politikai szempontból mégis éretlen és igen naiv lélek voltam. Azt hiszem, mint ilyen, nem álltam egyedül (…) ennek minden tragikus következményével.

1944 március 19. meglepetéskén érte. Önkritikus szavaival ez a meglepetés a szent együgyűségnél több, vétkes tájékozatlanság, szűklátókörűség eredője volt. Az együgyűség és a szűklátókörűség egyszerre vonatkozott egyházára, és osztályára: a magyar uralkodó osztályra (anyai ágon a sörgyáros Haggenmacherekhez tartozott). Egyházáról, az egyházakról így írt:

Ma már nem csodálkozom ezen, hiszen nem voltunk mi arra nevelve, hogy a világért, s benne az elesett emberért küzdjünk. Annál inkább küzdöttünk az egyház jogaiért és pozíciójáért. Amit a római katolikus egyház elért, az nekünk is kellett. (…) Pozícióharc: micsoda siralmas távlat! Furcsa világ volt az egyházé. Lélek nélküli, csupán emberi vezetésű.

Az „emberi vezetésű” egyháza, pontosabban Raffay Sándor püspök („a magyar úr jellegzetes típusa”) utasította a német megszállást követően a Jó Pásztor szolgálathoz Sztehlot, aki nem nagyon tudta, hogy mi is a feladata, meg hogy mi is az a Jó Pásztor: Ráadásul, bármennyire szégyellem is, de fogalmam sincs, mi lehet ez a Jó Pásztor egyesület…

Ebben a minőségében találkozik a svájci von Bornnal (róla még írunk), aki azonnal nekiszegezi a kérdést a naiv magyar lelkésznek, hogy „mit tesz az egyház a zsidókérdés ügyében? Van-e terv. elgondolás a zsidók mentésére? Tudjuk-e, hogy most, a német megszállás után meg fog kezdődni a zsidók kemény és kegyetlen üldözése, deportálása? stb. stb. Kissé meglepve és szégyenkezve válaszoltam, hogy a két protestáns püspök, Ravasz és Raffay a képviselőházban már felszólaltak a zsidóság védelmében. Von Born ismerte a felszólalásokat… De most az érdekelte, hogy mi lesz ezután, mert itt az utolsó óra, amikor a németek deportálni akarják a zsidókat. Később erre a beszélgetésre visszagondolva nagyon szégyelltem magam egyházaink tájékozatlansága és tehetetlensége miatt.

Nem volt terv. De nemcsak terv nem volt, hanem infrastruktúra sem. A majd’ három évtizeddel később lejegyzett emlékezete szerint Sztehlonak, erre a kellemetlen beszélgetésre akkor került sor, amikor a vidéki zsidóságot épp gettósították. A svájcinak több információja volt a gettóba zártak eljövendő sorsáról, mint a magyar lelkészeknek. Pedig valamit hallottak, akár épp az evangélikus lelkészek a koncentrációs táborokról, a hitvalló náciellenes német lelkészekről, Niemöllerről és Bohnhoefferről is.

Ezen a ponton ismét fontos figyelmesen olvassuk a nagytiszteletű visszaemlékezéseit. Arról van szó, hogy felületes tájékozódás után munkatársaival elhatározták Sztehloék, hogy gyermekotthont létesítenek a veszélybe kerültek számára. Új otthonról lehetett csak szó, mondván „az egyházi otthonok mind zsúfoltak.” Meg hát küldetésüket, és a mentendő gyermekeket is féltették. A Lázár utcai Jó Pásztor irodában – a munkához szükséges minimális pénz nélkül – Sztehlo és munkatársai intenzíven törték a fejüket, hogy honnan, kitől, miből és miként szerezzenek otthonnak alkalmas épületet, miközben a vidék zsidóságát – köztük a keresztyénné letteket – már deportálták is. Aztán egy idősebb zsidó házaspártól, akik kamaszlányukat bízták Sztehlora, kaptak 4000 pengőt, amivel már elkezdhetett olyan épületet keresni, ami alkalmas lehet gyermekotthonnak.

Eredetileg is önálló budai villában gondolkodott a nagytiszteletű úr, ám első próbálkozásakor – mert elárulta, milyen célra szeretne nagyobb házat bérelni – a közvetítő zugügyvéd „lenyúlta” a Sztehlótól kapott pénzt, és még örülhetett is a nagytiszteletű, hogy mint „zsidóbérenc zaklatót” nem jelentették fel. Ez a történet, amit részletesen írt le a visszaemlékező jó pásztor, nem a zavarosban halászó zugügyvéd aljassága miatt érdekes számunkra, ahogy nem is Sztehlo jóhiszemű naivitása miatt. Egy másik – a nyilasokkal jó kapcsolatban álló zugügyvéddel megesett – sikertelen próbálkozás felidézésével együtt arról szólnak akaratlanul is Sztehlo kudarctörténetei, hogy ’44 nyarán Budapesten még pénzért sem tudtak a jó pásztorok olyan otthont bérelni, ahol veszélyben lévő gyerekeket bújtathattak volna. Hónapokig tartott ez a sikertelen keresés, és az első veszélyesnek tűnő jelre Sztehlo vidékre menekült. E menekülésben a vélt vagy valós veszély érzete mellett a totális kudarc is szerepet játszhatott. „Mélységes levertség vett erőt rajtam. Hiábavaló lett volna az elmúlt hónapok összes fáradozása?” Közérzetét „a tehetetlen vergődés” határozta meg, és nem annyira a nyilasok és a hatóságok, mint inkább saját kudarca elől menekülve utazott vidékre ekkor Sztehlo. Sárszentmihályon 1944. július 15-től tartózkodott a nagytiszteletű úr, hogy – mint maga fogalmazott – ezen a békés szigeten gyógyítgassa az addig kapott sebeket, míg odakint forrt és kavargott a világ. Sebeihez hozzájárult, hogy a nyerészkedő zugügyvéd, a gyanús nyilasok mellett (mert náluk is próbálkozott segítséget szerezni), a tágabb rokonságában sem sikerült a jópásztori ügyét előmozdíttatnia. Sztehlo augusztus elsején utazott vissza Budapestre, és amíg ő a lelki sebeit gyógyítgatta, valóban kiforrt valamit a világ, mert mint Pesten megtudta, a svájci von Born már mindenütt kereste őt. Augusztus közepéig keresgélik egymást a svájcival, mire újból összetalálkoztak egy rózsadombi villában.

Born gyorsan a tárgyra tért: a Nemzetközi Vöröskereszt védnöksége alatt kellene menedékhelyeket létrehozni. Vállalom-e? Hiszen ezen igyekszem hónapok óta – persze hogy vállalom.

Sztehlo feladata a kikeresztelkedett zsidó gyerekek mentése lett. És csodák csodájára rögtön lett is egy otthonuk, méghozzá egy rokon, Haggenmacher Ottó villája a Bérc utcában, amit Born Haggenmacher rokon titkárnője közvetített ki. Az első otthonban – a háziak mellett – 30-35 gyerek, és 8-9 felnőtt fért el kényelmesen. Az ostrom végére több tucat budai villában bújtattak majd’ 2000 gyereket s felnőttet Sztehloék. Ám rögzíteni kell, ami nem része a hagiográfiának: 1944 augusztus közepén egyetlen otthonuk volt a nagytiszteletű úréknak. Fontos, és eddig elhanyagolt adalékot olvashatunk az „Isten kezében” című memoárban. Sztehlo elmeséli, hogy augusztus legvégén egy családi összejövetelen megjelent a Sztójayt leváltó Lakatos Géza miniszterelnök egyik minisztere is (innen tudjuk, hogy augusztus 29. után történt ez). Az illető tábornokot Sztehloék akkor hiába próbálták rávenni, hogy villáját bocsássa a Nemzetközi Vöröskereszt rendelkezésére.

Ők akkor még nem akartak életmódjukon változtatni, novemberben azonban náluk is létrejött egy menedék.

A távoli rokonhoz hasonlóan mások is hajlandónak látszottak „életmódjukon változtatni”, és menedéket nyújtani a rászorulóknak 1944 őszének második felében. Alaposan megváltozott még az uralkodó osztály életmódja is a Lakatos kormány másfél hónapos működése alatt, majd az azt lezáró nyilas hatalomátvétellel. Magyarország a román kiugrást követően nemsokára hadszíntérré vált, és október 15-vel lezárultak azok a remények, melyek szerint a Horthy-rendszer mint olyan átmenthető a háború utánra. A rendszer átmenthetetlenségének tudatosodásával az egyéni, személyes vagyonok átmentésének kérdése merült fel egyre többekben. A Budapestre szoruló, ott rekedt elit egy részének pedig a Nemzetközi Vöröskereszt védnöksége olyan menlevélnek tűnhetett, amelynek segítségével akár ingatlanok, és a bennük őrzött, elrejtett értékes ingóságok átmenthetőnek tűntek frontátvonulás, és rendszerváltás esetén. A menekültek lehettek a menlevél a menteni kívánt ingatlanok, és ingóságok számára. Az ingóságok közül a drága szőnyegek majd a legnehezebb ostromnapokban szolgálnak a pincékben fekhelyekként.

Sztehlo Gáborék ezt a zavaros helyzetet kihasználták, és kétségtelenül a lehető legjobbra. A háború legvégén ők úgy halásztak a zavarosban, hogy felajánlott (főleg elegáns, drága budai) villákat találtak, hogy azokat a hálójukban, hálózatukban fennakadt üldözöttekkel töltsék meg. Szögezzük le: Sztehlo emlékirataiból is kitűnik, hogy ő 1944 tavaszán-nyarán sikertelenül keresett (menekülő zsidóktól kapott pénzekkel) menedékhelyeket a menekülőknek, bujkálóknak. A kereslet ugyan nagy volt, ám a kínálat ekkor még nem mutatkozott. A kínálati oldalon ’44 őszéig reménykedtek abban, hogy – a zsidókkal, a zsidónak nyilvánítottakkal szemben – megúszhatják „életmódváltozás” nélkül a háborút. A román kiugrással, a nyugati front kibontakozásával, Magyarország hadszíntérré változásával, majd az elbukott magyar kiugrási kísérlettel, és a nyilas hatalomátvétellel jött csak létre az a kínálat, amit – a svájci Born nyomására – Sztehlo hatékonyan, és önfeláldozóan tudott kihasználni osztályos társai félelmét a kényszerű, és elkerülhetetlen életmód- és rendszerváltástól. A kereslet-kínálat megkésett összetalálkozásakor bontakozott ki Sztehlo nagy kalandja, a tekintet nélküli embermentés.

EGY LELKIISMERETES PAP AZ OSTROMBAN

Az 1944 márciusától őszig tartó kudarcokat követően novemberben áttörés következett be Sztehlo missziójában.

Ehhez az áttöréshez – ahogy az előző részben kifejtettük – kellett az áttörés a nyugati, és a keleti frontokon, kellett a nyilas hatalomátvétel, és kellett az, hogy a magyar uralkodó osztály egy részében tudatosodjon: ők sem úszhatják meg a háborút. Sztehlo maga hosszú hónapokig próbálkozott sikertelenül püspökétől kapott misszióját végrehajtani. Sem közvetlen ismerősei, osztályos társai, távoli rokonai, sem egyháza nem segítette munkájában. Nyár végén egy időre fel is adta a kilátástalan embermentési próbálkozásait. Jellemző az a párbeszéd, amit párhetes elvonulása előtt folytatott Raffay püspökkel. Búcsúzóul megkereste főnökét,

„hátha fog tudni valamilyen tanácsot adni az öreg püspök úr? Egyáltalán nem fogadott a szokott nyugodt, kedélyeskedő módján, inkább éreztem, mint láttam, hogy levertségét igyekszik rejteni. … Beszámolóm alatt úgy hallgatott, mintha nem is volna jelen, semmit sem kérdezett, nem szólt közbe, mint ahogy azelőtt ezt megtette, mintegy bátorítva az embert… Csak akkor nézett rám, amikor említést tettem, hogy internálással fenyegettek a (nyilas) pártközpontban, és bólintott egyet.

Nem tud semmi segítséget nyújtani nekem, Püspök Úr?

Válasz helyett egy papirost nyújt felém. A papiroson szép nyomtatási technikával egy felhívás van a keresztes háborúra, melyet mind a négy püspökünk aláírt. Hazafias szólamok, bibliai idézetekkel alátámasztva. Nem volt kihívó, de a tény tény marad, hogy ezt a háborút, ennek is a 23. órájában, minden tömegpusztítását és gyűlöletét az egyház a maga áldásával jóváhagyja, helyesli és támogatja.”

Sztehlo helyzete nem volt könnyű: olyan misszióval bízta meg püspöke, amelyhez egyházi elöljárója segítséget nem adott, abban valójában nem bízott. És nem bíztak abban sokáig saját ismerősei, családtagjai sem. Ez – és az említett kudarcok – vezettek ahhoz, hogy Sztehlo egy időre feladta küldetését, vidékre vonult. Visszatérve, a svájci von Born unszolására, és az alapvetően megváltozott helyzetben meglepő energiával vetette be magát a számára is életveszélyes embermentési akcióba. Az egyik nagyobb gyermeke így fogalmazott:

„A nagytiszteletű úr elemében volt a háború alatt. Egész nap járt-kelt. … csinált, azt, amit helyesnek tartott. Nem helyeselték a felettesei sem, amiket csinált, mert túl veszélyesnek tartották, úgy látták, hogy az egyházra rossz fényt vet.”

Sztehlo függetlenítette magát egyházától, és kizárólag a belső elhivatottságává vált missziójával törődött, szó szerint minden tekintet nélkül. Személyes példája nem maradt hatástalan környezetében. Egy munkatársa szerint:

„Soha nem merült fel bennünk, hogy milyen életveszélyben vagyunk. Csak azt tudtuk, hogy csinálni kell. Soha nem volt téma, hogy félnénk, tudtuk, hogy ez szolgálat. De … a gyerekeknek nem volt könnyű. … Éreztük, hogy ebben a házban velünk lakik az Isten.”

A folyamatos életveszélyben pedig egyszer csak felmerült a vágy az öröm városára. Gaudiopolis gondolata Budapest ostromakor fogalmazódott meg Sztehlo Gáborban. Egyes emlékezések – mert hát csak ilyen a visszaemlékezés természete – épp karácsony estéjére teszik az ötlet megfogalmazását. Ez a verzió már népmeseinél több, már-már csodákban gazdag hagiográfiához hasonlatos. Egy biztos: az öröm városa megalapításának szándéka s egyben reménye egy hideg, rémséges, és véres karácsony vagy újév tájékán, egy olyan helyzetben fogalmazódott meg, amikor német, szovjet katonák aknái, lövedékei, angol és szovjet bombák, magyar nyilasok kézifegyverei bármikor megölhették volna Sztehlóékat. Magának Gaudiopolisnak a gondolata ott és akkor egyszerre volt pedagógiai segédlet, és a túlélési stratégia része. Különböző életkorú gyerekeknek, köztük kamaszoknak nyújtott olyan reményt, amibe kapaszkodni lehetett a legsötétebb reménytelenség idején is. Üldözött, bujkáló gyermekeknek segített Gaudiopolis reménye, a reményen való gondolkodás az időt is strukturálta. Az öröm városának előtörténete a következő rész tárgya lesz. Itt most azt a helyzetet próbáljuk meg feleleveníteni, amelyben megfogalmazódott az üldözöttekben és jó pásztorukban 1944/45 rémes fordulóján Gaudiopolis gondolata. Bár Sztehlo és munkatársai – a svájci vöröskeresztes von Born segítségével – több tucatnyi bújóhelyről gondoskodtak, a majdani Gaudiopolsról csakis Sztehloék legközvetlenebb környezetében gondolkodtak. Itt volt kizárólag lehetséges, hogy a pedagógia a túlélési stratégia szerves részévé vált. Egyszerűen fogalmazva: a megszokott környezetüktől, és szüleiktől, családjaiktól megfosztott üldözött gyermekeket azért is le kellett kötni értelmes dolgokkal, hogy a koruknak megfelelő mozgásukkal, hangoskodásukkal ne hívják fel a minden oldalról, és mindenkor fenyegető ellenségek figyelmét magukra. Sztehlo így emlékszik minderre:

„Csakhamar kialakult az élet rendje. (…) Staszny Éva és Endrődi Hedda, valamint a Beregi lányok meg a nagyfiúk gondozták a gyerekeket. (…) De amikor már mesélni tudtak, akkor már kezdett rendbejönni a remegő lélek. Kiválóak voltak a gondozónők. Endrődi Hedda járt az élen, különösen a gyermekek tisztában tartása terén. Nem hiába: gyermekorvos lett később. Folyton mosdatta a kicsiket, vigyázott a W. C. tisztaságára… (Stiaszny) Éván kívül egyik sem volt korábban keresztyén gyülekezet tagja, és most mégis úgy végezték szolgálatukat, mintha mindig diakóniára készültek volna, mintha soha nem is akarnának mást tenni, mint elhagyott gyerekek kis életét megtölteni Jézus szeretetével. (…) Ez a vándorlás, és az azt követő 3 hetes együttlétünk a pincében, azonban nagyon fontos lett számunkra. Ennek az éjszakának a rettenete, az ellenség váratlan és meglepő segítsége, az egymásért való áldozatkészség kialakulása – mind olyan mély nyomot hagytak a gyermekek lelkében, hogy már másnap felmerült a gondolat: ha egyszer ebből a pincéből kikerülünk, akkor is együtt maradunk; és olyan közösséget fogunk kialakítani, ahol ismeretlen a gyűlölet, ahol öröm és béke uralkodik.

Gaudiopolis gondolata itt született a pincében, és ha ezek közül a fiúk közül csak néhány jött is velem 1945-ben, mégis, e néhány lelkesedése vitte az újonnan hozzánk kerülteket előre, hogy a pincében tervezett kezdemény meg is valósuljon.

Az 1945 januárjában felvetődött gondolat csak kis mag volt csupán, de gyümölcsöző fává növekedett Isten kegyelméből. A veszélyt és nyomorúságot így teszi ő olykor az öröm forrásává.”

Legközvetlenebb munkatársa, Stiaszny Éva évtizedekkel később így emlékezett a bújtatott gyermekek legfőbb gondjaira:

„Aggódtak a gyerekek a szüleik miatt. (…) Nem, az nem tudatosodott a gyerekekben, hogy őket miért bántják, az tudatosodott, hogy apu, anyu nem tud vigyázni ránk, ezért vagyunk itt.”

Sztehlo missziója az életmentés volt, nem pedig a térítés. Ugyanakkor hitét védencei előtt nem csak megvallotta hitét, hanem – de hát lelkész volt a foglalkozása – gyakran mesélt a Bibliáról és a Bibliából, főleg az Újszövetségből:

„Krisztusról, a Krisztusban való létről nagyon keveset tudnak ezek a zsidó származású fiatalok… Ők racionálisak akartak lenni, számukra a materialista humanizmus többet jelentett. Valamennyire belekóstoltak Marx és Engels tanításába is, és ismertek a kommunista ideológiából is sokat. Ennek ugyan mint megrögzött individualisták keményen ellene mondtak. Beszélgettünk hát Krisztusról mint az egyetlenről, aki az individuumon keresztül úgy tud a világban dolgozni, hogy közösségivé váljon. … A választás, a döntés mindig az egyes ember sorsa. Ma már nem tudom, hányan vallották velem együtt, hányan fogadták kétséggel, amit mondtam, de ez sem ma, sem akkor nem volt fontos. A tény az volt, hogy Isten ott, a füstölgő mécsesek mellett ragyogó, fényes jövőt festett elénk… Éhezve és fázva, bizonytalanság és nyomorúság között is reménységben éltünk a pincében.”

Munkatársa szerint nem a térítés volt Sztehlo missziója. Az újszövetségi történetek kapcsán sem kérdezték fogadott gyermekeiktől felekezetüket:

„Biztos volt közöttük olyan, akik keresztyének voltak, úgy nőttek fel, de mi soha nem kérdeztünk tőlük semmit. Soha senkitől semmit nem kérdeztünk, hogy te, te milyen…”

Egyik nagyobb gyermeke is hasonlóan emlékezett vissza Sztehlo missziós tevékenységére:

„A nagytiszteletű úr vigyázott például arra, amikor tartotta a vasárnapi beszélgetéseket ott a pincében, hogy ne akarjon senkit vallásossá tenni. Azt mondta, neki az a feladata, hogy mindenkin segítsen, hogy a veszélyekben velünk legyen. (…) Neki az emberség, a barátság, a szeretet, az volt a fontos. Az életében, életükben. És ezek az alkalmak sohasem voltak kötelezőek. Meg is mondta, hogy semmi következménye nem lesz annak, ha valaki nem megy, ő sem lesz kevésbé barátságos azokkal, akik nem akarnak részt venni ezeken a beszélgetéseken. Ez a pincében is így volt. Sose volt erőszakos…”

A már többször idézett Stiaszny Éva a nagytiszteletű elhivatottságáról így beszélt:

„Istentől rendelt első és legjobb nevelője minden gyermeknek a saját szülője. Ezt tette Sztehlo Gábor…, hogy édesapja volt, ezt tette minden gyerekkel, ezt csinálta tovább a Budakeszi úton is. Sztehlo Gábor se Pestalozzi, se Makarenko nem volt. Lelkiismeretes pap volt… Csak azt tudta visszaadni, amit látott az Istenből. Ez volt Sztehlo Gábor…, és nem több. Azt éreztük, hogy ő mindenki számára van, de kifejezetten az én számomra is…”

Sztehlo – amikor életveszélyes útjairól a bázisára visszatért – fogadott gyermekeinek térítés és katekizmus helyett példát és reményt adott. Különösen nagy szükségük volt erre a példára és a reményre a nagyobb kamaszoknak:

„Nagyokat beszélgettünk arról, mit fogunk csinálni a felszabadulás után. … hosszú sora volt az ötleteknek. Sztehlo nagytiszteletű úr minden este olvasott egy rövid imádságot. Sztehlo Gábor és felesége adott egy olyan biztonságos érzést, hogy én nem pusztulhatok el csak úgy a tűzharcban vagy a bombázások közben, mint a többi ember.”

A reményről szóló, a gyerekek gondolatait, figyelmét lekötő beszélgetéseken fogalmazódott meg a majdani Gaudiopolis gondolata. Erről az egyik „gyermeke” így emlékezett vissza:

„Ő egész nap a gyerekekkel, szóval velünk volt. … Mesélt, mi lesz velünk a háború után, amikor innen kiszabadulunk. Tátott szájjal hallgattuk, hogy mesélt a Fiúk városáról. Volt egy amerikai film, abban az történik, hogy egy városban sok az árva gyerek, elhagyatottan élnek. Egy tanár összeszedte őket, egy közösséget hozott létre, szerzett nekik házakat, barakkokat inkább. A gyerekek önmagukat vezették, hogy ne mondjam, kormányozták. A nagytiszteletű úr azt mondta, hogy nálunk meg úgy lesz, hogy csinálunk egy gyerekparlamentet meg egy kormányt, és lesz ilyen meg olyan miniszter is, és mi fogjuk magunkat irányítani, meg gazdálkodni.”

És Sztehlo példája munkatársai, és gyermekei mellett egyes német katonákra is nagy hatással volt (míg másokra nem). Így lett a nagytiszteletű úréknak egy német főtiszt hetekig segítőjük, őrizőjük. Elképesztő történeteket mesélnek Sztehloék később arról, hogy egy német főtiszt, aki számára az első pillanattól nyilvánvaló volt, hogy mivel és kikkel foglalkozik a nagytiszteletű, mi mindenben segítette az üldözötteket. Gyermekei számára a legemlékezetesebb az az eset maradt, amikor Sztehloék és „gyermekeik” a frontvonalban kénytelen voltak áthurcolkodni a Rózsadombról a Pasarétre.

„Egyik nap, úgy negyedike körül, a németek azt mondták, hogy jobb, ha eltűnünk, mert a szemben lévő házat elfoglalták az oroszok, és fölállítottak egy lángszórót. Következő éjszaka összeszedtük a gyerekeket, és megint csak a németek vezényletével mentünk át a Lórántffy Zsuzsanna utcába. (…) … a németek vezettek minket, sőt az egyik német a nyakába vette kis Kóhnt, akiről a hülye is látta, hogy zsidó. (…) Egész éjjel vonultunk, nagyon kellett vigyázni, hogy a gyerekek csöndben maradjanak…  Ha volt egy lövés, gyorsan lefektettük a gyerekeket, aztán mentünk tovább. Nem tudom, hogy féltek-e, de csendben voltak. Ezt csodáltuk, hogy megértették, megmondtuk nekik, hogy nem szabad megmukkanni, egy hangot ne adjatok. És betartották komolyan. Én ezért vagyok zavarban a németekkel, mert az a két-három német, aki velünk volt, bizony nagyon sokat segített, és egyáltalán nem kérdezősködött, nem számított, hogy milyen Móricka, felvette a nyakába és vitte a gyereket.”

A meneküléskor a kisgyermekek is láthatták a budai utcákon az elesettek holttesteit. Aztán a budai kitörést követően megint hullahegyek között mozogtak Sztehlo gyermekei. Ezeket a szörnyű élményeket majd a háborút követően a nagyszerű pedagógus, Vargha Balázs (Játsszunk matematikát!) rajzoltatta ki a gyermekekből. De ez már a megvalósult Gaudiopolisban történt a háborút követően.

Sztehlo közvetlen környezetében, a legnagyobb veszedelmek közepette – ahogy egy munkatársa fogalmazott – az volt a cél, hogy ezekről a veszedelmekről a rájuk bízott gyermekek figyelmét eltereljék. Reményt, biztonságot tudtak nyújtani számukra egy reménytelen, és életveszélyes helyzetben. Stiaszny Éva évtizedekkel később ezt úgy fogalmazta meg, hogy amíg kinn az utcákon tombolt az emberharc, addig bent párnaharc zajlott.

Sztehlo – kényszerből, szükségből – függetlenítette magát egyházától, hogy egyházi misszióját teljesítse. Ehhez másként kellett tekintsen egyházára (és részben saját osztályára, és államára is). Missziója végül is épp ezért lehetett sikeres. Hite és hűsége intézményellenes szabadságában tette alkalmassá hivatása kiteljesítésére. A háború után kibontakozó nagyhatású pedagógiai kísérletük épp a szükségben, a kényszerben, a legrémesebb elnyomatásban fogalmazódott meg. Szabadságot ígért gyermekeinek egy giccses amerikai játékfilmre hivatkozva akkor, amikor a fejük fölött valóságos német, orosz, magyar katonák, magyar nácik vívtak kegyetlen, véres harcot. És a harcok elmúltával nekilátott az öröm városa létrehozásának, ami majd’ öt évig működött is. Filmszerű az alaphelyzet, amit meg is filmesítettek többször is. Maga az alapötlet is filmből vétetett. Pörgetjük is tovább a filmet.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!