Tíz ország – öt nap – egy közös pont – Reformáció ünnepe Luther városában

Tíz ország – öt nap – egy közös pont – Reformáció ünnepe Luther városában

Share this content.

Wittenberg – 2012. október végén A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) és a Németországi Protestáns Egyház (EKD) szervezésében nagyszabású konfirmandustalálkozó zajlott Luther Márton városában, Wittenbergben. Az alkalmon Fabiny Tamás evangélikus püspök, valamint két lelkészünk, lázárné Skorka Katalin és Ribárszki Ákos is részt vettek. Személyes beszámoló következik. Szöveg és fotó: Lázárné Skorka Katalin

Nagy várakozással készültem Wittenbergbe. Különös izgalommal töltött el az a tény, hogy a reformáció ünnepét Luther városában tölthetem majd el. Számítottam arra is, hogy a 13. witterbergi konfirmadus találkozó (Lutherspass) kapcsán majd arról is beszélni kell, nálunk miként zajlik a felkészülési időszak, vannak-e ifjúsági találkozóink, táboraink, illetve milyen speciális gyülekezeti ajánlataink vannak konfirmadusainknak. Hiszen a Lutheránus Világszövetség és az EKD meghívása olyanoknak szólt, akik ebben a témában otthonosan mozognak és készek új ötletekkel, előremutató módon együtt gondolkodni más országokban ezen a területen dolgozó ifjúsági vezetőkkel, lelkésztársaikkal. Ennek fényében indultunk útra Ribárszki Ákos orosházi iskolalelkésszel együtt.

Vendéglátóink, idegenvezetőink az LVSZ/ EKD részről a Wittenbergi LVSZ Központ igazgatója Hans-Wilhelm Kasch és Michael Wegner egyházfőtanácsos voltak. Mindketten igyekeztek úgy bemutatni számunkra a reformáció helyszíneit és nagy alakjait, hogy megelevenedhetett előttünk az 1500-as évek egyháztörténelme. Nem csupán a múlt tárult fel előttünk, hanem tapintható közelségbe került hozzánk a reformáció, ami velünk élő, növekvő valóság s nem emléktáblákon kell elsősorban rögzíteni. Jól jelképezi ezt a Luther-Garten is, melynek 500 fáját a világ evangélikusságának képviselői ültették.

Eisenachban a Szent György templomban – ahol Johann Sebastian Bachot keresztelték – egy úrvacsorai istentisztelet után a Luther ház és a Bach ház várt ránk. Lenyűgözve figyeltük az ötödik evangélista otthonát, a kor különleges hangszereit, a jellegzetes írással készült kottákat majd azt a szobát, ahol műveit komponálta. De láthattuk az apró konyhát és az eredeti kutat is az épület kertjében. Alig egy-két kilométer távolságban tornyosul a város fölé Wartburg vára, mely számukra Árpádházi Szent Erzsébet miatt is jelentős. A vár „Luther-stube”-ja nagy érdeklődésre tart számon, de tudni kell, hogy a falon már nem csak hogy a híres tintapaca nem látszik, de már vakolat sincs, egyedül csak a gerendák eredetiek. Az ereklyevadász turisták apránként mindent elvittek… Mindenesetre a helyszín a választófejedelem Bölcs Frigyes jó ízléséről és gazdagságáról is árulkodott számunkra.

Wittenberg templomaiban istentiszteleteken részt venni, Luther házába, a Cranach ház udvarába betérni, és a Leukorea egyetemi épületénél állni, mindannyiunknak nagy benső örömet adott, megtiszteltetést is jelentett. Az ünnep előestéjén a 13. konfirmációi találkozóra érkezett fiatalokra tekintve reménységgel és büszkeséggel teltünk el. Ezek a konfirmadusok örömmel élik meg evangélikusságukat és bátran vállalják azt, szívből énekelnek, van véleményük. Ugyanakkor csendesen és nyitottan állnak meg Isten előtt a templomi alkalmakon, s egyesek a prédikáció versenyre is természetes módon jelentkeztek. Ezen az őszön a Szegedi Evangélikus Egyházközségből érkeztek vendégként a konfirmandusok, mivel lelkészük Makoviczky Gyula ebben az évben rezidensként dolgozik Wittenbergben.

A reformációi ünnep ifjúsági istentiszteletét követően a körülbelül ötszáz fiatal zászlókkal és transzparensekkel vidám énekszóval kísérve vonult végig a művelődési központtól a vártemplomig. A híres templomkapu mellett már várták őket. Itt került sor megáldásukra- többek között dr. Fabiny Tamás püspök úr útra bocsátó szavaira és áldására is. A püspök a vártemplomban tartott igehirdetése után csatlakozott a konfirmandusokat fogadó magas rangú egyházi tisztségviselőkhöz. Tréfásan említette meg a fiataloknak a Trabantot, ami igazi lutheránus autó lévén gyakorta monda: „Itt állok, másként nem tehetek”, majd pedig az ároni áldással zárta mondandóját.

A kiértékelő megbeszélés során feltárult előttünk az 500 éves évfordulót szervezők szándéka. Cél az 500-as generáció életre hívása (Generation 500), ezért 2017-et megelőzve egy olyan találkozót terveznek, amiben nekünk, meghívottaknak is feladatunk lesz. Nem együtt ünneplőkként, hanem közösen munkálkodókként számítanak ránk. Két év múlva a wittenbergi ifjúsági találkozóhoz a nemzetközi csoportok tevőlegesen járulhatnak hozzá, s ennek előkészületeiben komoly munkát várnak az európai evangélikus egyházak lelkészeitől, munkatársaiktól. Ezért kellett közel kerülnünk először a reformáció helyszínéhez, szinte a bőrünkön tapasztalni Wittenberget, és beszélgetni a mostani találkozó szervezőivel. A következő alkalom intenzív munkát fog jelenteni, amire már most készülni kell. S hogy miért 2014-ben? Hogy az esetleges hibákat még a nagy ünnep előtt ki lehessen javítani…

Kívánom, hogy egyházunk lelkészei közül minél többen kaphassak lehetőséget arra, hogy eljussanak a Lutherstadtba, és így megerősödjön evangélikus indentitásuk. S ahogyan a Thesentürnél elhangzott – mi magunk is olyan emberekké válhassunk, akik Isten segítségével megváltoztatják a világot, ahogy egykor ezt Luther tette.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!