IgeIdő - napi meditáció

Február 11.
"A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk." (Gal 6,9)

Jótett helyébe...


Tanár ismerősömtől hallottam a történetet. Egy osztályfőnöki órán, amelyen napirendre kerültek szélsőséges élethelyzetekkel kapcsolatos etikai témák is, a diákok meglehetősen nagy vehemenciával beszélgettek. Ki mit tenne, ha megtudná, hogy már csak néhány óra van hátra az életéből? - hangzott az egyik kérdés. A válaszok két szélsőség között helyezkedtek el. Volt, aki úgy gondolta, ellenségein állna végre következményektől mentes bosszút. Ám olyan felelet is érkezett, amely arról szólt, hogy az illető a rendelkezésére álló rövid időt válogatás nélkül mindenkivel szemben történő jótettekre fordítaná. Mielőtt még megütköznénk az első típusú feleleten, ne feledkezzünk meg Jézus példázatáról, amelyet a két fiúról mondott. Az egyik tudta is és fel is mondta a leckét: "Megyek, Uram", a másik viszont unottan vetette oda: "Nincs kedvem", mégis ez utóbbi tett eleget atyja kérésének.
Jól ismerjük és biztatásnak vesszük Luther vallomását is az almafa elültetéséről. Ám ha mélyebbre ásunk lelkiismeretünkben, előbb-utóbb egy képzeletbeli osztályfőnöki órán felvetődne egy másik kérdés: mi indít a jóra? És vajon nem önző álláspont-e az, ha valaki csupán a mennyei jutalom reményében cselekszik jót? Márpedig Pál apostol meglehetősen kendőzetlenül írja le a jó cselekvésben való kitartás és a vele járó aratás kapcsolatát. Teszi ezt épp abban a levélben, amelyben oly következetesen szembeszáll a korabeli törvénykegyességgel és a külső vallási rítusokhoz és formaságokhoz való ragaszkodással, ami a képmutatás melegágya. Fontos tehát tudatosítani magunkban, hogy az üdvösség valóban Isten ajándéka, amelyet sehogyan sem lehet kiérdemelni, sem megszolgálni. A valódi jócselekedeteknek azonban valódi jó következményeik vannak, amelyek nemcsak azok számára hoznak gyümölcsöt, akik érdekében gyakorolják, hanem azok számára is, akik cselekszik azokat.


Szerző: Bartha István

 

Az IgeIdő kötet tartalma