IgeIdő - napi meditáció

Március 1.
"Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?" (Róm 8,35)

Összetartozás

Böjt második vasárnapját e rövid igeszakasz alapján nevezhetjük összetartozás vasárnapjának. Ikerpár egyike vagyok, s így már születésem előtt megéltem az összetartozás valóságát, a "nem túl nagy helyen osztoztunk ketten" érzését. Ahogy cseperedtem, egyre több örömét és értékét fedezhettem fel és élhettem meg ikerkapcsolatomnak. Mindig volt mellettem valaki, volt kivel játszani, majd később együtt indulni az iskolába. Egészen gimnazista korunkig együtt csináltunk mindent. Összetartoztunk, s mint ikertestvérek összetartozunk ma is, függetlenül attól, hogy jelenleg több mint ezer kilométer választ el bennünket térben. Isten rendelése szerint van ez így, nem választottuk egymást, egymásnak vagyunk. Igaz ez szülőre, testvérre, gyermekre, rokonra egyaránt.
Fontos, hogy hogyan vagyunk benne ezekben a kapcsolatainkban, miként vállaljuk, hordozzuk, szeretjük egymást. Tenni kell érte, mert megromolhat, árthat neki nyomorúság vagy szorongattatás, üldözés vagy éhezés. Az apostol példái mellé sorolható az önzés, a gőg vagy a hatalom. Böjt időszaka jó lehetőség arra, hogy mindezt számba vegyük, végiggondoljuk. Jó mutató lehet a megélt kedvesség, ami ha megvan, segít meglátni a következő feladatot és kimondatni a következő szót, mondatot. Teréz anyának volt egy ismertté vált mondata: "A kedvesség több embert térített meg, mint a vallási buzgalom, a tudomány vagy az ékesszólás."
Nem vagyok egyformán kész kedvesnek lenni, vannak nehéz és kevésbé nehéz időszakaim. Keresnem kell a forrást, hogy tudjak meríteni a magam számára abból, amiből a legkevesebb van, vagy ahol a leggyengébb vagyok.
Isten rendelése szerint ez a forrás létezik, maga Jézus Krisztus. Benne az élő Isten mindenek fölött való rendelése és végtelen szeretete van. Isten az ő Fia által gyermekévé fogadott, és az ézsaiási ige minden gyermekére kivétel nélkül igaz: "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" Övéi vagyunk, megváltottak, összetartozók, egymásnak testvérei. Jézus összekötötte az embereket magával, és a legtöbbet adta értünk, életét áldozta föl. Ez az a szeretet, amitől senki és semmi nem választhat el.


Szerző: Albert Gábor

 

Az IgeIdő kötet tartalma