IgeIdő - napi meditáció

Március 13.
"Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." (Mt 18,20)

Megnyugtató ígéret

Sokszor nézünk végig gyülekezeteinken a statisztikus szemével, különösen akkor, amikor számokba kell önteni egy gyülekezet jelenét: hányan járnak templomba, hányan kérnek szolgálatot... Hajlamosak vagyunk a számok bűvöletébe esni, sóvárogva tekintve az őskeresztény időkre, amikor "egyetlen napon megkeresztelkedett mintegy háromezer lélek, akik kitartóan és napról napra egy szívvel, egy lélekkel együtt dicsérték az Istent" (ApCsel 2,41-47).
A keresztény egység olyan feladatunk, amiért maga az Úr Jézus imádkozott kitartóan és erősen: "Szent Atyám, tartsd meg őket", illetve "Atyám, azt akarom..." (Jn 17,11.24) Ha az Úr Jézus ilyen erős felkiáltással könyörgött ezért, hogyne kellene nekünk is mindent megtennünk akarata szerint!
A gyülekezet, a közösség értékét nemcsak a számarányaival lehet mérni, nem attól lesz hatékony a missziós szolgálata, ha nagyon sokan vannak, hanem sokszor a minőség többet számít. Akik eljönnek, azok valóban ott vannak, vagy csak ásító testüket hozták el? Akik az igét fülükkel hallgatják, vajon szívükkel is meghallják? Az elmondott hitvallás, az úrvacsora előtt kimondott szavak (megbocsátottam, igyekszem) lelkünk mélyéből szóltak?
Pál apostol tanít minket arról, hogy a Krisztus testének tagjai vagyunk (1Kor 12,27). Így szükséges megélnünk a közösség egységét. Nem uniformizálásban, hanem a sokszínűség egységében. Hiszen ha a zenekar minden tagja ugyanazon hangszeren és ugyanazt a szólamot fújná, érdekes hatást nyújtanának, de nem lenne igazán zenekar.
Élő tapasztalatunk is megerősíti az ige tanítását: ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében, ő ott van jelen. Az ige fölé hajolva, Isten szavára figyelve megélhetjük, megvalósíthatjuk Krisztussal való egységünket. S ő láthatatlanul, de érzékelhetően megjelenik közöttünk.
A Mindenható szeretne minket napról napra ezzel megajándékozni. Nyissuk meg a szívünket, hogy betölthessen szent jelenlétével!


Szerző: Buday Zsolt

 

Az IgeIdő kötet tartalma