IgeIdő - napi meditáció

Május 30.
"Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében." (Mt 4,23)

Testi gyógyulásból a lelki gyógyulás

Feszült figyelem, hatalmas tömeg. Az érdeklődés Jézus iránt a "vidéki" sikerek után még nagyobb, a tömeg rendíthetetlenül bízik hatalmában, ezért sereglenek hozzá egyre többen.
Rembrandt egyik méltán híres rézkarca elevenedik meg előttünk, amely magával ragadóan jeleníti meg ezt a bibliai igét. A kép közepén, sötét háttér előtt Jézus áll, de fejéről és kitárt karjaiból fény sugárzik, miközben a többi alak mindenféle nyomorúságtól szenvedve, meggyötört tekintettel, kinyújtott kezekkel és segítségért kiáltó ajakkal torlódik felé. Mintha Jézus mágnesként vonzaná maga köré az emberi nyomorúságot, amelynek sokféle megnyilvánulása és árnyalata van.
A három ige, amelyet Máté használ Jézus földi munkásságának összefoglalására, valójában kiegészítik egymást. Jézus azért tanít, hogy gyógyítson, és azért gyógyít, hogy tanítson. Ezen keresztül válik világossá, hogy Isten országával számukra is elérkezett a segítség. Figyelemfelkeltő momentum, hogy az evangélium kifejezés itt bukkan fel először Máténál. Ez a szó a köznyelvben győzelmi híradást jelentett: az ellenséget leigázták, véget ért az igazságtalanság, a szenvedés ideje. Nem csupán szép vagy vigasztaló szavakról van szó, hanem a jó valóra válásáról, az embereknek nyújtott valódi segítségről, amely megszabadítja őket fájdalomtól, szenvedéstől és reménytelenségtől.
Az evangéliumokból jól ismerjük Jézus gyógyításainak elbeszélését. Ezekből nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy az ő módszere egészen más volt, mint az orvosoké általában, mert amíg az orvosok kívülről befelé gyógyítottak, addig ő egészen mélyen, belülről kezdte, és onnan kifelé gyógyított.
Az orvosok ma is kívülről haladnak befelé: először a szerveket vizsgálják, majd gyógyszereket írnak föl, így próbálnak a testen keresztül a lélekre hatni. Ezzel szemben Jézus módszere ma is ugyanaz. Tanításán keresztül az embert létének legbensőbb gyökerénél akarja megragadni, és onnan kifelé haladva gyógyítja az egész embert. Testestől-lelkestől.


Szerző: Asztalos Richárd

 

Az IgeIdő kötet tartalma