IgeIdő - napi meditáció

Június 20.
"Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg." (1Pt 2,24)

A gyógyulás reménysége

Jézust ismerték. Látták őt felnőni. Érinthették őt, hallhatták tanítását. Szenvedését is látták. Bizony Isten fia volt ez, mondta róla a kivégzését vezető római százados.
Emberi testben a valóságos Isten? - kérdezhetnénk megbotránkozva több egyistenhívő vallás képviselőjével együtt. Láthatóan, tapinthatóan? Igen, a kétkedő Tamás is fogta a feltámadott Úr kezét, a sebek helyét, tapintotta oldalát. Így hitt legalább a szemének. Leborulva Úrnak, Istennek vallotta őt.
Pál apostol szavaiból is így meríthetünk bizonyosságot hitünknek: Jézus az ő testében végezte el a halálos kórból való meggyógyításunkat. Azért, hogy általa újra miénk legyen az élet, annak teljessége-egészsége az Istennel való közösségben.
Miért fontos ez? Mert az a hit, amely őáltala a miénk, már itt, a látható életünkben is működik, hat, sőt új életet hoz. Több mint elv, erő a szeretetre, békességre, jóságra. Kapcsolatban áll testi létünkkel. Személyesen velünk van. Bennünk hat. Ő, aki itt járt a földön látható testben, azt ígérte: itt van velünk a világ végezetéig.
A másik üzenete az igeszakasznak a passióval kapcsolatos. Jézus kereszthalálát sokféleképpen dolgozták fel a művészeti alkotások. A szó: passió is a passzív elszenvedést sugallhatja. Bár Jézus urunk is könyörög, hogy "ha lehet, múljék el tőle e keserű pohár", de mégis ő maga is akarta a mi szabadulásunkat bűneinkből, halálunkból, Istentől való távolságunkból. Aktív résztvevője, cselekvője ennek az eseménynek. Szeretete, irántunk való határtalan jósága mutatkozik meg ebben. Felvitte a bűneinket, a rosszat, a szent Istentől elválasztót a szégyenfára, és testi halálában megsemmisültek, elnyerték ítéletüket. Helyettünk hordozta el, hogy lássuk, Isten mennyire szeret minket, az egész világot. Ezzel ajtót is nyitott az Istennel való közösségre, a gyógyult új életre. Isten nem távoli többé számunkra. Kívánom, lássuk meg őt mindannyian Krisztus kereszthalálában. Fedezzük fel a benne, testében kapott valóságos életet, és boldogan éljünk gyógyultságban, halálos kórtól mentesen.


Szerző: Pintér Mihály

 

Az IgeIdő kötet tartalma