IgeIdő - napi meditáció

Augusztus 7.
"Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra..." (Jak 1,19)

A szó veszélyes fegyver

Olvasva az apostol szavát, ma adjunk hálát Teremtőnknek képességeinkért. Különösen is a látásért, a hallásért és a beszédkészségért, mert nem magától értetődő mindez! Talán közvetlen környezetünkben is élnek olyan embertársaink, akik vakok vagy éppen siketnémák.
Vajon mire használjuk, jól használjuk-e, mi több, Isten dicsőségére használjuk-e ezeket az isteni ajándékokat? Jakab apostol ma tanulásra int. Komoly iskola annak elsajátítása, hogy ne csak a magunk - olykor önző, öncélú - hasznára, hanem mások megsegítésére, építésére használjuk e képességeinket. Szavainkkal nemcsak gondolatainkat, érzéseinket fejezhetjük ki, de örömet szerezhetünk vagy fájdalmat is okozhatunk egymásnak. Milyen mély sebeket ejthetünk egy-egy meggondolatlan kijelentéssel! Igen: a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen...(Bródy János)
Figyeljünk Jézusra is! Ő sohasem volt szószátyár, még kevésbé bántó, sértő vagy rágalmazó. Megváltónk minden egyes szavának, kijelentésének súlya volt és súlya van mindmáig. Mi mindent magába rejt a kereszten kimondott utolsó szava: Elvégeztetett! Legyünk azért gyorsak az élet beszédének meghallására, és késedelmesek, megfontoltak a szólásra.
A kommunikációs eszközök robbanásszerű fejlődésének köszönhetően óriási veszélynek van kitéve az emberi szó. Elég csak kilépnünk egy város forgalmasabb utcájára, máris körbevesz bennünket az információáradat - hangban, SMS-ben, a virtuális hálón vagy éppen MP3 formátumban. A keresztyén filozófus, Blaise Pascal írja egy helyütt: ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embereket, a forró szavak megperzselik, a keserű szavak elkeserítik, a dühödt szavak feldühítik őket. A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki hatása. S milyen nagyszerű hatás ez! Megnyugtatják, lecsillapítják és megvigasztalják a hallgató felet. Vezéreljen bennünket Isten Szentlelke, amikor szólunk!


Szerző: Blázy Árpád

 

Az IgeIdő kötet tartalma