IgeIdő - napi meditáció

November 17.
"Jézus így válaszolt: >>Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.<<" (Jn 14,6)

Novemberi utakon...

Borongós időjárás. Mindenfelé az elmúlás félreérthetetlen jelzéseivel szembesülünk.
Őszi pára telepszik az útra. Egészen furcsa, olykor kegyetlen formáját mutatja az igazság. A végsőkig kitartó egynyári növények életének könyörtelenül véget vet a novemberi fagy. Az autónk kerekei téli gumin kapaszkodnak a párától és sártól nyálkás aszfaltba. Úton vagyunk. Az igazságérzetünk beletörődött a rideg novemberi valóságba. Az életünk is alkalmazkodott az évszakból adódó körülményekhez. Fekete István írja egyik regényében: "Az idő nem áll meg. Az idő épít és temet. Mintha minden általa lenne, pedig csak benne történik." Hasonlóképpen vagyunk az utakkal, az igazsággal és az életünkkel.
November első napjai a temetők felé vezető utakra állítanak. A hónap utolsó napjai már az adventi útkészítésre biztatnak. Jézus Tamás kérdésére válaszol. "Uram, nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk az utat?" Olyan jó újra és újra hallani Jézus válaszát: "Én vagyok az út, az igazság és az élet!" Én vagyok az utad! Én vagyok a megbízható és tökéletes igazságod! Én vagyok az élet!
Jézus kitaposta az utat. Elment a halálba. Nagypéntek és november közepe könnyen összekapcsolható. Viszont jött húsvét és mennybemenetel. Gondolj ezen a novemberi napon a húsvéti evangéliumra és mennybemenetel történésére! Ezek a sorsdöntő állomások is Krisztus útjára emlékeztetnek. Krisztus követőinek útja pedig a szoros kapu és a keskeny út, amely az életre vezet!
Krisztus azonban még ennél is többet jelent számunkra. Aki őbenne van, annak örök élete van! Aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, aki naprakész közösségben él vele, a legjobb úton jár. Nem tévelyeg. Ködös, borongós időben is célra tart. Krisztus az igazsága. Krisztus az élete. Lépésről lépésre közeledik a teljesség felé. Csodálatos novemberi hitvallásod lehet: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki az utam, igazságom, életem, mindenem!


Szerző: Detre János

 

Az IgeIdő kötet tartalma