IgeIdő - napi meditáció

December 20.
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." (Lk 2,14)

Lehet békesség?

Egy mese arról szól, hogy amikor a mennyei angyalkórus Betlehem mezején zengte: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség", az egyik kis angyal hirtelen elhallgatott. És bár csak egyetlen hang némult el a kórusban, mégis megzavarta az egész harmóniát. A körülötte állók is elbizonytalanodtak, és a mennyei énekkar megzavarodott.
Az egyik főangyal magához intette a kis angyalt, és megkérdezte tőle:
- Miért hallgattál el? - Az így válaszolt:
- Én akartam énekelni. Egészen addig énekeltem is, hogy "dicsőség a magasságban Istennek". De amikor az következett, hogy "és a földön békesség", akkor összeszorult a torkom. Egyszerre eszembe jutott, hogy mennyi békétlenség van az emberek között. Évszázadokat, évezredeket láttam magam előtt, háborúkat, ahogyan népek ölik egymást. Láttam veszekedő férjeket és feleségeket, szüleik ellen lázadó gyerekeket, békétlen családokat, összeszorult a torkom, és nem tudtam énekelni, hogy "és a földön békesség".
Más fiatal angyalok is csatlakoztak hozzá, és hangosan mondták:
- Igaza van. A földön nincs békesség.
- Hallgassatok! Akarom mondani: énekeljetek! - kiáltotta a főangyal. Aztán odafordult újra a kis angyalhoz: - Szóval téged az zavar, hogy nem látod a békességet a földön, nem hiszed, hogy valóra válhat a békesség az emberek között? Te csak azt az óriási szakadékot látod, ami a menny és a föld között van? Te nem érted, hogy mi történik ezen az éjszakán Betlehemben, és meg akarod érteni, hogy mi történik a világban? Tudd hát meg, hogy mennyei Urunk éppen ezen az éjszakán hidalja át azt a szakadékot, amelyik olyan nagyon zavar téged. Ezért dicsérjük őt, ezért énekelünk, mert ő ma éjjel elhozta a menny békéjét a földre, az embereknek.
- Ó, ha így van, akkor szívesen énekelek - kiáltotta a kis angyal. De a főangyal azt mondta neki:
- Nem, nem fogsz többé velünk énekelni. És nem is térsz vissza velünk a mennybe. Itt maradsz a földön, és mivel most már érted Istenünk tervét, te leszel az, aki mindenhová elmész, és vágyat ébresztesz az emberekben a mennyei béke után. Bemész a házakba, ahol nincs béke a családokban, és megérinted a lelkiismeretüket. Ott leszel, amikor ellenfelek tárgyalnak, és segíted őket, hogy békésen megegyezzenek. Velük leszel, amikor erőszakosan a maguk akaratát kényszerítenék egymásra, és megnyitod a szemüket, hogy a másik szempontját is lássák. Ülj a küszöbükre, és ne hallgass el, hogy ne legyen nyugtuk, hogy vágyakozzanak a békességre!
A kis angyal azóta is itt jár a földön, és teljesíti feladatát. Halljuk meg mi is lelkünkben suttogó szavát: békesség a földön! És válaszoljuk rá: dicsőség Istennek a mennyben!


Szerző: Balicza Iván

 

Az IgeIdő kötet tartalma