Vianočná dobrá zvesť – „Zjavila sa milosť Bozia, spásonosná všetkým ľudom.” (List Tít.2:11)

Vianočná dobrá zvesť – „Zjavila sa milosť Bozia, spásonosná všetkým ľudom.” (List Tít.2:11)

Share this content.

Evangélikus Élet / Slovenská príloha, Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová, Ev. farárka Slovenského ev. CZ-u
„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa! Z ruže kvet vykvitol nám,radujme sa! Zo života čistého, z rodu kráľovského nám, nám narodil sa!”– spievame radostne, veselo na štedrý večer túto krásnu pieseň Juraja Tranovského.

Ale naozaj tú veľkú radosť tej vianočnej dodrej zvesti-ako mali na prvých Vianociach pastieri, keď počuli anjelský chór spievať: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa Vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán”. (Ev. p. Luk.2:10-11)

Ľudia v našom dnešnom svete sú sklamaní, beznádejní. Veľa pracujú, snažia sa, bežia...

A náhle príde nejaká katastrofa: ako sme mali nedávno zátopu v našej krajine. Alebo nedávno to červené blato, ktoré vypuklo pri meste Ajka a ľudia si stratili svoje domy a všetko, čo zatiaľ získali. Tí ľudia stratili aj chuť do života, stratili aj svoju nádej.

Do tohto beznádejného sveta chce posielať aj teraz náš odkaz Hospodin: Ľudia, predsa môžete mať nádej a radosť – „Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľudom.” – skŕze nášho Pána Ježiša Krista, Koho dal, daroval nám náš Hospodin. Ten náš Ježiš Kristus si tam nechal nebies, nebeské kráľovstvo a stal sa človekom, stal sa chudobným. Ten Ježiš Kristus prišiel nás hľadať, spasiť, vykúpiť. Ten Ježiš Kristus priniesol nám milosť lásku Božiu. Prišiel za to, aby pre nás potom mohol dať svoj celý život. Ten náš Ježiš Kristus chce, aby v týchto dňoch, na tieto krásne sviatky sme sa utíšili, aby sme za zastavili, aby sme si uvedomili: Ten náš Ježiš Kristus, ktorý si splnil milostivú vôľu svojho nebeského Otca a prišiel na našu biednu zem spasiť nás všetkých. V jeho osobe sa stelesnila Božia láska, ktorá chce nás aj dnes objímať, prijímať, spájať a nosievať láskavo, milostivo každodenne. Ten náš Ježiš Kristus chce, aby aj my – v jeho láske – prijímali jeden druhého, aby v Jeho svetle milosti sme uvideli: Čo je podstata tých sviatkov. „Tak Boh miloval svet, že Svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý...” (Ján 3:16) Náš Pán Ježiš chce naše srdcia si očistiť, posvätiť a pripraviť: aby potom mohli byť Božím stánkom. Náš Pán Ježiš chce sa narodiť v naších srdciach, aby tam býval On so Svojími darmi: s Jeho láskou, pokojom a radosťou.

Nech sa stane aj s nami Boží zázrak na tieto vianočné sviatky,aby sme mohli naozaj radostne, veselo spievať spolu: „Čuj, slávny neba ples: Kristus narodil sa dnes! Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi! Plesaj ľudstvo, vzdávaj česť za radostnú spásy zvesť: Novorodený Kráľ teba spasiť zavítal!”

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!