Vianočný smútok

Vianočný smútok

Share this content.

Evangélikus Élet / Slovenská príloha, Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová, Mgr. Hana Peničková, evanjelická farárka
„Vianoce, Vianoce prichádzajú, šťastné a veselé.” Už sa blíži opäť čas šťastia a radosti. V reklamách sa všetci šťastne usmievajú, pre svojich blízkymi darčeky chystajú. V srdci človeka vládne radosť a pokoj. Teda, mal by. Keď sa však pozrieme okolo seba a začneme vnímať ľudí okolo nás, zistíme, že po pokoji a šťastí, akoby sa zľahla zem. Po potulkách mestom sa namiesto pokoja stretneme s nervozitou a uponáhľanosťou. V obchodoch i na cestách s arogantnosťou. Vo vzťahoch s podvodom, klamstvom a nenávisťou. Podobná situácia sa odohrala aj pred vyše 2000 rokmi v „DOME CHLEBA” – v Betleheme. Ľudia prežívali svoje každodenné problémy a starosti. Mnohí boli v Betleheme iba na návšteve u blízkych, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta, plniac cisárov príkaz. Na Zemi sa zrodil nový život. Prichádzal „Predivný Radca, mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.” (Izaiáš 9,5) Boh sa stal človekom, zrodil sa v maštaľke uprostred ľudskej biedy, bolesti, trápenia i ustarostenosti. A mnohí o tom nevedeli, Boží príchod na svet nevnímali a domov sa vracali bez zvesti o kniežati Pokoja.

Domnievam sa, že podobná scéna sa odohráva aj dnes, po vyše 2000 rokoch. Síce inak obliekame, inak premýšľame, inak vystupujeme navonok. Ale v srdci zastávame rovnakí. Nesúc svoje drobné radosti i svoj nemalý žiaľ. Napriek tomu, že vo vianočnom období hovoríme častejšie o radosti a šťastí, zostáva čoraz viac len pri reči. Nevieme a možno sa bojíme ju skutočne prežívať. Výpoveď 17 ročného dievčaťa podáva o tom presvedčivý dôkaz: „Cítim smútok, ale zároveň sa teším na Vianoce. Ale vždy keď sa na niečo teším tak to dopadne hrozne... tak radšej sa nebudem tešiť!”

Mnohí z nás môže mať podobné pocity pri myšlienke na blížiaci sa príchod Vianoc. Viacerí prežili toho roku krízu v rodine, vo vzťahoch, iní prišli o zamestnanie a zápasia o prežitie. Smútok zostáva realitou aj v živote tých z nás, ktorí stratili blízkeho, alebo ho sprevádzajú na ceste utrpenia, bolesti a nemoci. Ten smútok zostáva ukrytý v hlbinách našich sŕdc i vo vnútri našich rodín. Samotná atmosféra Vianoc nedokáže zmeniť situácie v našom živote, nemôže premeniť nenávisť na lásku, nepokoj na pokoj, smútok na radosť. Ďalšia výpoveď dievčaťa dodáva: „Vytvorila sa skupina pre ľudí, ktorí nenávidia Vianoce. O čom sú vlastne Vianoce? O pretvárke ľudí, že ako sú radi, že sa vidia a môžu si povedať „mám ťa rád?” Tieto tri krásne slová sa dajú povedať počas celého roku, nielen na Vianoce…

Čo by to boli samozrejme ešte Vianoce bez darčekov, zhonu, nepokoja a smútku kvôli tomu, že sme nedostali to, čo sme tak neskutočne chceli? A ešte k tomu tie úbohé reklamy
v televízii, ktoré začali už hádam v júli. „NENÁVIDÍM VIANOCE!”

Prečo majú mladí ľudia takí pohľad na Vianoce? Prečo sa počas nich v nás nič nemení? Je to pre to, lebo neprijímame do srdca nám narodeného Spasiteľa. On je ten zasľúbený Záchranca, predivný Radca, mocný Boh, Otec večnosti a Knieža pokoja. U Neho je radosť i pokoj. Ak sa priblížime k Bohu, On sa priblíži k nám. Ak do Jeho rúk vložíme náš smútok i starosti, On nám do srdca vloží ten skutočný pokoj, radosť i lásku. Boh sa priblížil svetu, dal a dáva mu svoju Lásku. Záleží len na nás, čo s ňou urobíme, či ju prijmeme, alebo ňou pohrdnem. Hoci sme veľmi podobní ľuďom žijúcim pre 2000 rokmi s našou bolesťou, trápením i smútkom; nezostaňme im podobný v pohrdnutí Ježišom. On je tu! Len vďaka Nemu a len s Ním majú Vianoce ten pravý význam. Len ak prijmeme vianočné posolstvo Božej lásky, pokoja a radosti, začneme Vianoce s radosťou očakávať a napriek okolnostiam
v pravom pokoji prežívať.

Pokojné prežívanie Vianočnej radosti z narodenia Kniežaťa Pokoja želáme Vám!

 

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!