A házasság a heteroszexuálisok számára alkalmas életforma – Evangélikusként a homoszexuálisok házasságáról – Frissítve a francia háttéranyaggal!

A házasság a heteroszexuálisok számára alkalmas életforma – Evangélikusként a homoszexuálisok házasságáról – Frissítve a francia háttéranyaggal!

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám
Budapest – 2013. február 1-én a francia Nemzetgyűlés nagy többséggel elfogadta azt az indítványt, miszerint homoszexuálisok házasságot köthetnek. A hír apropóján az evangélikus egyház erről való állásfoglalásáról kérdeztük dr. Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkészt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének egyetemi docensét. (Cikkünkhöz kapcsoltuk a melegházasságról szóló francia törvénykezési vitát is.)

– Mi a házasság evangélikus definíciója?

– A Franciaországban néhány napja nagy többséggel elfogadott törvényjavaslat – amely szerint a házasság „két különböző, vagy azonos nemű ember között” létrejövő egység – ezért váltott ki felháborodást, mert az azonos nemű kapcsolatokat is házasságként ismerte el. A keresztény hagyomány szerint a házasság férfi és nő között jöhet létre.
Az Evangélikus Egyszeregy (https://www.egyszeregy.hu) esküvő fejezetében néhány évvel ezelőtt így fogalmaztam: „Hitünk szerint a házasságot Isten alapította és rendelte. Ezért Isten teremtésbeli rendjéhez tartozik, hogy férfi és nő egymással és egymásért éljen, családot alapítson. Mindehhez Isten ígérete, áldása és kegyelme kapcsolódik. A házastársi szeretet és halálig tartó hűség az emberi lehetőségek határain belül találhatóak, ezért mindkettőre esküt tehetnek a házasulandók. Az eskü esedezés is egyben, Isten segítségül hívása. Miközben a házasság Isten ajándéka, a mindennapok számára feladatokat jelent. Olyan életforma, amely a hétköznapokban is megtartó erő. Megadja az életnek azt a szilárd keretét, amelyet maguk a házaspárok töltenek meg tartalommal Isten szeretetének egységében. A házasság az evangélikus egyházban nem szentség, mivel nem tartozik Krisztus megváltó művéhez és nem kötődik hozzá az üdvösség ígérete. A férfi és a nő megtartására, nem pedig megváltására szolgál.”

– A Szentírás mit mond a homoszexualitásról?

– A homoszexuális kapcsolatok problémájának teológiai és – tegyük hozzá – társadalmi vitája éppen azért túlterhelt, mert sokan a házasság hagyományos felfogásához és a családalapításhoz kötik. A házasság azonban csupán a heteroszexuálisok számára alkalmas életforma. Az Újszövetségben azt olvassuk, hogy nem mindenkinek adatott meg, hogy házasságban éljen (Mt 19,12), tartalmát tekintve ez a kijelentés értelmezhető a melegekre is.

– Összeegyeztethető-e a homoszexualitás a kereszténységgel? Ha egy homoszexuális megtér, akkor a „homoszexuális keresztény” megengedhető, elfogadható, eltűrhető vagy elutasítandó kifejezés?

– Az egyház egységes álláspontjáról ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban nem beszélhetünk. Például a szomszédos Ausztriában a református egyház megáldja az azonos nemű párkapcsolatokat. 2009 novemberében pedig Eva Brunnét – egy nyíltan leszbikus lelkészt – a Stockholmi Evangélikus Egyházkerület püspökévé szentelték. Ez az egyik oldal. A másik a Szentírással összeegyeztethetetlennek tartja a meleg párkapcsolatokat. Sem egyházi szolgálatot nem vállalhat, sem pedig protestáns gyülekezet természetes tagja nem lehet homoszexuális, csupán akkor, ha lemond bűnösnek nevezett szexuális orientációjáról. Természetesen a két tendencia között léteznek más álláspontok. A gyülekezet közösségének befogadókészsége, a Szentírás értelmezése és sokszor az orvosbiológiai megállapítások teszik változatossá az egyes véleményeket. Mindez azt tükrözi, hogy sem a protestáns egyházakban, sem pedig a társadalomban nem létezik egységes vélemény a kérdéssel kapcsolatban. Hogy konkrétabb választ is adjak: ahogyan nem használjuk a „heteroszexuális keresztény” kifejezést, úgy a „homoszexuális keresztényt sem”. A keresztényeket nem szexuális vonzalmuk, nemzetiségük, faji hovatartozásuk alapján soroljuk be, mert ha így tennénk, akkor a 20. század legborzalmasabb éveit idéznénk meg.

– Az egyház milyen eszközökkel tudja segíteni a homoszexuálisokat?

– A Krisztusban elnyert szabadság felelősséggel is jár. Innen érthető, hogy több, a kérdéssel alaposan foglalkozó teológus azt a nézetet vallja, miszerint az azonos nemű élettársi kapcsolatokban élőkre is azok a normák vonatkoznak, amelyek egy heteroszexuális házasságban érvényesek. Az élethosszig tartó hűség, egymás kölcsönös támogatása és segítése. Ez egyfajta vélemény, ennek hangsúlyozása lehet a segítségnyújtás sajátos útja. Meglátásom szerint azonban az egyes gyülekezetek és egyházak felelőssége, hogy bibliaértelmezésük és konszenzuskeresésük során milyen álláspontra helyezkednek a melegekkel összefüggő kérdésekben és ennek alapján miként segítik őket. De az mindannyiunk számára világos, hogy legalább annyi törődés őket is megilleti, mint bármelyik más gyülekezeti tagot.

– A házasság fogalmából következik a család. Számos olyan felvetés hallható, hogy az egyneműeknek is biztosítani kéne gyermekek örökbefogadását. Az egyháznak mi az álláspontja ebben a kérdésben?

– A homoszexuális párkapcsolat nem értelmezhető egy szinten a házassággal. Még akkor sem, ha számos nyugat-európai ország törvényhozása jogilag úgy rendelkezik. Az egyházak – bizonyára vannak kivételek is – a gyermek testi és lelki fejlődése szempontjából a hagyományos családmodellt tartják ideálisnak. Sokan ezzel is vitatkoznak. De nekünk, keresztényeknek éppen azért adatott a Szentírás zsinórmértékül, hogy a benne kinyilatkoztatott igazságokat a mi aktuális élethelyzetünkben megfelelő módon interpretáljuk, és ne a Bibliát igazítsuk a mai kor igényeihez.
Az egyház és társadalom közös igát cipel, közösen keresik az olyan válaszokat, amelyek megnyugtató megoldást adnak mind meleg embertársaink, mind a heteroszexuális polgárok számára. Mindenkit megnyugtató válasz azonban talán sohasem lesz. De a közös dialógus lehetőségére nyitottak egyházaink, hiszen az evangélium nyilvános hirdetésére kaptak felhatalmazást, ami akkor is, ma is, sokszor botrányos az emberek számára. Egy társadalomban azonban a jogrend feladata az, hogy mindenki számára betartandó normákat adjon, ám ettől erkölcsi kérdéseink nem mindig találnak kielégítő válaszra. Véleményünk szerint akár homoszexuális valaki, akár nem, életét biztonsággal alapozhatja a Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett isteni szeretetre, amely akkor a legerősebb, amikor az ember a leggyengébb.

Háttéranyag a francia törvényvitáról:

Elfogadta a melegházasságot engedélyező cikkelyt a francia nemzetgyűlés

Párizs, 2013. február 2., szombat (MTI) - Hangos incidensekkel teli, több órás vita után szombaton elfogadta a melegházasságengedélyezését kimondó cikkelyt a francia nemzetgyűlés.

A Házasodhasson mindenki! című kormánypárti törvényjavaslat legfőbb, egyes számú paragrafusát, amely kimondja, hogy a házasság "két különböző vagy azonos nemű ember között" létrejövő egység, a képviselők 249 igen szavazattal 97 nem ellenében hagyták jóvá.
A szocialista törvénytervezet kedd óta folyó, felvillanyozott hangulatú vitája várhatóan még heteken át folytatódik, miután a jobboldali ellenzék 5300 módosító indítványt nyújtott be. A kormánypárt február 12-ére tervezi az ünnepélyes szavazást a halálbüntetés 1981-es eltörlése óta legjelentősebb társadalmi reformról.
A szocialista, a kommunista és a Zöld frakció egységesen támogatta a cikkelyt, amely Francois Hollande államfő egyik legfőbb választási ígérete volt az elnökválasztási kampányban. A jobboldali és centrista ellenzékből két képviselő igennel, a többiek nemmel szavaztak. 
A szavazást követően a kormánypárti képviselők felálltak és ritmusos taps kíséretében azt skandálták: "egyenlőség, egyenlőség!". 
„Örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy az első lépés megtörtént" - mondta a nemzetgyűlésben a tervezetért felelős tára vezetője, Christiane Taubira igazságügyi miniszter. Hozzátette: "Ezután mindenki szabadon megválaszthatja azt a partnert, akivel közös jövőt szeretne építeni". 
Philippe Gosselin, a Népi Mozgalom Uniójának (UMP) szónoka szerint "a kormány olyan társadalom mellett kötelezte el magát, amely a jobboldal számára nem kívánatos". "Ma a házasság és az örökbefogadás, holnap a mesterséges megtermékenyítés és a béranyaság kérdése (lesz) napirenden" - fogalmazta meg a képviselő a törvénytervezetet ellenzők félelmeit. 
A szocialista javaslatban szerepel az örökbefogadás engedélyezése az azonos nemű párok számára. Eredetileg a mesterséges megtermékenyítés szabályozásának módosítása is benne volt a tervezetben, de azt a kormányzat végül kivette a szövegből, és a családügyi törvény márciusban esedékes módosítási javaslatához csatolta. 
A béranyaság Franciaországban nem engedélyezett, de a hét elején az igazságügyi minisztérium körlevélben kérte az illetékes hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a francia állampolgárság megadását a francia apától béranya által külföldön született gyermekek számára. Ez az ellenzék részéről óriási felháborodást kiváltó intézkedés mindegy száz, francia családban élő hontalannak számító gyermeket érintene. A kormány ugyanakkor jelezte: nem tervezi a béranyaság legalizálását. 
A legfőbb cikkely elfogadása ellenére a melegházasságot ellenzők által szervezett megmozdulások folytatódnak, szombaton mintegy kilencven tüntetést rendeznek országszerte. A nemzetgyűlésben a kormánypártok eddig minden ellenzéki módosító indítványt elutasítottak. Miután az ellenzék parlamenti obstrukcióval próbálja meg hátráltatni a törvény elfogadását, a kormánypárti módosításokat az utolsó pillanatban visszavonták, a baloldali képviselők nem szólnak hozzá a vitához, amelyet a miniszter egyedül folytat éjjel-nappal az ellenzékkel.

Megkezdődött a melegházasságról szóló vita a francia nemzetgyűlésben

Párizs, 2013. január 29., kedd (MTI) - Megkezdődött kedden a francia nemzetgyűlésben a homoszexuálisok házasságát engedélyező törvénytervezet vitája, amely Francois Hollande államfő egyik legfőbb választási ígérete volt az elnökválasztási kampányban.

A Házasodhasson mindenki! elnevezésű szocialista javaslat kimondja, hogy a házasság "két különböző vagy azonos nemű ember között" létrejövő egység. A jogszabály arra is lehetőséget teremtene, hogy a homoszexuális párok gyermekeket fogadjanak örökbe.

A felvillanyozott hangulatban kezdődött vita maratoninak ígérkezik, mivel a jobboldali ellenzék szokatlanul sok, 5300 módosító indítványt nyújtott be a tervezethez. A kormánypárt február 12-ére tervezi az ünnepélyes szavazást a halálbüntetés 1981-es eltörlése óta legjelentősebb társadalmi reformról.
„Biztos vagyok abban, hogy a vita végén a képviselők többsége elfogadja ezt a nők és a férfiak közötti egyenlőség érdekében készülő reformot" - mondta Jean-Marc Ayrault miniszterelnök az azonnali kérdések órájában, a törvény vitájának megkezdése előtt. "Nem gyengíteni fogjuk a házasság intézményét, hanem kiszélesítjük és megerősítjük" - tette hozzá. Arra is emlékeztetett, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat 15 évvel ezelőtti bevezetése a mostanihoz hasonló tiltakozást váltott ki a jobboldal részéről, amelynek azóta a kérdésben megváltozott a véleménye. „Fogadok abban, hogy az ellenzéki képviselők közül a jövőben majd sokan fogják nekem azt mondani, hogy igen, előrelépés történt, jól tettétek, hogy megcsináltátok" - hangsúlyozta a kormányfő amelegházasság engedélyezésére utalva. 
A módosító indítványok között egyébként nyíltan provokatívak is vannak. Jacques Bompard szélsőjobboldali képviselő például azt indítványozta, hogy a házasság intézményét nyissák meg "a poligámok, a vérfertőzők és a kiskorúakat kedvelők számára is". 
Christine Taubira igazságügyi miniszter vitaindítójában "az egyenlőség aktusaként" mutatta be a törvénytervezetet. "Mit vesz el a homoszexuális házasság a heteroszexuális házasságtól?" - tette fel a kérdést a minisztert. "Semmit!" - válaszolták kórusban a kormánypárti képviselők, majd felállva és ovációval ünnepelték Taubira beszédét. 
A kérdés körül hatalmas társadalmi vita alakult ki az elmúlt hónapokban. Az ellenzők a katolikus egyház támogatásával két héttel ezelőtt tömegrendezvényen tiltakoztak. Válaszul a jogegyenlőség nevében tucatnyi jogvédő szervezet tartott vasárnap hasonló jellegű megmozdulást Párizsban.
Míg az ellenzők azt hangsúlyozzák, hogy a házasság lényege egy férfi és egy nő között létrejött egység, a támogatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a család fogalma az utóbbi évtizedekben teljesen átalakult: heteroszexuális párok házasság nélkül nevelnek gyereket, elvált szülők gyermekeit az új házastárs neveli, és több tízezer homoszexuális nevel gyermeket. A kormány szerint a jogegyenlőség mellett a melegházasság engedélyezésére éppen azért van szükség, mert rendezni kell az azonos nemű párok által jelenleg Franciaországban nevelt gyermekek jogi helyzetét. Az ilyen családokban a biológiai szülő élettársának ugyanis a törvények semmilyen szülői jogot nem biztosítanak.   
Az Ifop közvélemény-kutató intézet legfrissebb felmérése szerint a franciák 63 százaléka támogatja a melegházasságengedélyezését, az azonos neműek általi örökbefogadás gondolata viszont jobban megosztja a társadalmat, azt csak a franciák fele hagyná jóvá.

Tömegfelvonulás a melegházasságot engedélyező törvényjavaslat mellett Párizsban

Párizs, 2013. január 27., vasárnap (MTI) - Két nappal a parlamenti vita megkezdése előtt tízezrek vonultak fel vasárnap Párizsban, hogy támogassák Francois Hollande szocialista francia köztársasági elnöknek azt a törvényjavaslatát, amely engedélyezné a homoszexuálisok házasságát.

A jogegyenlőség nevében tucatnyi jogvédő szervezet által rendezett jó hangulatú, színes megmozdulás válasz a törvénytervezetet ellenzők két héttel ezelőtti, hasonló jellegű tömegrendezvényére, amelyen a szervezők szerint 800 ezren, a rendőrség szerint 340 ezren vettek részt.

A belügyminisztérium szerint a támogatók vasárnap délután 125 ezren voltak, a szervezők szerint 400 ezren gyűltek össze a Bastille téren. Mindkét forrás kiemelte, hogy a részvevők száma több mint kétszerese volt a törvény támogatására 2012. december 16-án tartott megmozdulásnak. Akkor a rendőrség 60 ezer, a szervezők 120 ezer részvevőt számoltak össze.  
Az „egyenlőségért most, a diszkrimináció ellen mindig" felirat mögött több politikus is megjelent a tömegben: Bertrand Delanoe, a homoszexualitását nyíltan vállaló párizsi főpolgármester, Harlem Désir, a kormányzó Szocialista Párt főtitkára, Cécile Duflot lakhatási miniszter, Jean-Luc Mélenchon, a kommunista Baloldali Párt vezetője, valamint a jobboldali Roselyne Bachelot volt egészségügyi miniszter.
A parlament kedden kezdi megvitatni a Házasodhasson mindenki! elnevezésű törvénytervezetet, amelyhez az ellenzék 5300 módosító indítványt nyújtott be.
A javaslat, amely kimondja, hogy a házasság "két különböző vagy azonos nemű ember között" létrejövő egység, Hollande egyik legfőbb választási ígérete volt az elnökválasztási kampányban. A jogszabály arra is lehetőséget teremtene, hogy a homoszexuális párok gyermekeket fogadjanak örökbe. Franciaország a 12. ország, ahol várhatóan engedélyezni fogják az azonos neműek házasságát.
Az Ifop közvélemény-kutató intézet legfrissebb felmérése szerint a franciák 63 százaléka támogatja a melegházasságengedélyezését, az azonos neműek általi örökbefogadás gondolata viszont jobban megosztja a társadalmat, azt csak a franciák fele engedélyezné.
A törvénytervezet támogatói szerint a homo- és heteroszexuálisok közötti jogegyenlőség mellett a melegházasság engedélyezésére mindenekelőtt azért van szükség, mert rendezni kell az azonos nemű párok által jelenleg Franciaországban nevelt több tízezer gyermek jogi helyzetét. Az ilyen családokban a biológiai szülő élettársának a törvények ugyanis semmilyen szülői jogot nem biztosítanak.      
Míg az ellenzők azt hangsúlyozzák, hogy a házasság lényege egy férfi és egy nő között létrejött egység, a támogatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a család fogalma az utóbbi évtizedekben teljesen átalakult: heteroszexuális párok házasság nélkül nevelnek gyereket, elvált szülők gyermekeit az új házastárs neveli, illetve több tízezer homoszexuális nevel gyermeket.
„A baloldal nem a család ellensége. Mi csak intézményesítjük annak lehetőségét, hogy honfitársaink megválaszthassák, milyen formában szeretnének családot alapítani" - mondta Dominique Bertinotti családügyi miniszter.
Az ellenzők egyik fő érve az is, hogy egy gyermek csak különböző nemű szülőkkel válhat egészséges pszichológiájú felnőtté. A francia pszichiáterek egy része egyetért ezzel az állítással, mások viszont úgy vélik, hogy egy gyermek nemcsak a szüleitől, hanem másoktól (nagybácsi, nagynéni, barátok) is kap nemi példákat.

Tömegtüntetés a melegházasságot engedélyező törvényjavaslat ellen Párizsban

Párizs, 2013. január 13., vasárnap (MTI) - Százezrek vettek részt vasárnap Párizsban a Francois Hollande szocialista francia köztársasági elnök melegházasságot engedélyező törvényjavaslata elleni felvonulásokon.

A katolikus egyház és a jobboldali ellenzék támogatásával rendezett, jó hangulatú, színes tömegrendezvény keretében a francia főváros négy pontjáról órákon át vonultak a tüntetők az Eiffel-torony előtti Mars-mező felé. Az Eiffel-torony lábánál elhelyezett óriáskivetítőn a résztvevők számára utalva a 800 ezres számot tüntették fel a szervezők, a prefektúra közlése szerint azonban mintegy 340 ezren vonultak fel Párizs utcáin. 

A parlament január 29-én kezdi megvitatni a Házasodhasson mindenki! elnevezésű törvénytervezetet, amely kimondja, hogy a házasság "két különböző vagy azonos nemű ember között" létrejövő egység. A jogszabály arra is lehetőséget teremtene, hogy a homoszexuális párok gyermekeket fogadjanak örökbe. Franciaország a 12. ország, ahol várhatóan engedélyezni fogják az azonos neműek házasságát.
„A megmozdulás tesztértékű Francois Hollande számára, hiszen ma egyértelműen látható, hogy Franciaországban feltehetően milliók nem értenek egyet ezzel a reformmal" - mondta Jean-Francois Copé, a legnagyobb ellenzéki párt, a Népi Mozgalom Uniójának (UMP) főtitkára a felvonuláson, amelyen számos ellenzéki politikus mellett megjelent André Vingt-Trois, Párizs érseke is. Az egyházi vezető üdvözölte, hogy "sok katolikus" kifejezi véleményét. Ugyanakkor leszögezte, hogy "ez nem egy kormányellenes egyházi tüntetés".  
Francois Fillon volt jobboldali miniszterelnök, az UMP egyik elnökjelöltje és Marine Le Pen, a szélsőjobboldali Nemzeti Front elnöke viszont nem vett részt a tüntetésen, amelynek céljaival egyikük sem ért egyet.
A Menet mindenkiért elnevezésű felvonulás fő szervezője és szóvivője a katolikus vallását nyíltan hirdető, médiasztárnak számító, Frigide Barjot néven ismert, éjszakai bárokban fellépő provokatív humorista (eredeti nevén Virginie Télenne). Ő magukat melegnek valló fiatalemberek társaságában többször is hangsúlyozta, hogy a megmozdulás nem a homoszexuálisok ellen irányul, hanem azt a célt szolgálja, hogy megőrizze „a társadalmi struktúrát meghatározó intézményeket".
Christiane Taubira igazságügyi miniszter közölte: függetlenül a megmozdulás méreteitől a kormány nem vonja vissza a törvényjavaslatot. Azt is kizárta, hogy a szervezők követelésének megfelelően a kormány népszavazást írna ki a kérdésről.
Egy vasárnap közzétett felmérés szerint a franciák 56 százaléka támogatja a melegházasság engedélyezését, az azonos neműek általi örökbefogadás gondolata viszont jobban megosztja a társadalmat, azt csak a franciák fele engedélyezné.
A tervezet ellenzői azonban nem mind együtt tüntetnek. Így például a szervezők kérésére a szélsőjobboldalhoz közeli fundamentalista katolikus szervezet, az úgynevezett Civitas intézet külön útvonalon vonul fel, szigorú rendőri biztosítással, miután a korábbi tüntetéseken tagjaik rendbontásokat idéztek elő.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!