„A keresztény ember mindenkitől szabad és mindenkinek szolgája” – Lelkésziktatás és parókiaszentelés Fancsalon

„A keresztény ember mindenkitől szabad és mindenkinek szolgája” – Lelkésziktatás és parókiaszentelés Fancsalon

Share this content.

Szöveg és fotó: Balicza Máté
Fancsal – 2015. február 28-án beiktatták parókus lelkészi szolgálatába Domokos Tibort. Az ünnepi istentiszteletet követően az újonnan épült parókia felszentelésére is sor került. Cikkünkhöz csatolva meghallgatható dr. Fabiny Tamás püspöknek az alkalmon elmondott prédikációja is.

A Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség újonnan megválasztott parókus lelkészét a zsúfolásig megtelt fancsali templomban Buday Barnabás, a Borsod-Hevesi Egyházmegye esperese iktatta be hivatalába. Az istentiszteleten az egyházmegye legidősebb lelkipásztoraként Balázs Tibor diakónus lelkész is szolgált.

Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a Gal 5,1 alapján tartott igehirdetésében arra hívta fel megválasztott lelkész testvérének és az ünneplő gyülekezetnek a figyelmét, hogy létezik olyan „szabadság”, ami inkább fogság, illetve olyan „fogság”, ami valójában szabadság.
A lelkészi vezető a szabadság és szolgaság feszültségét kifejtve idézett Luther Mártonnak A keresztény ember szabadságáról című híres iratából is: „A keresztény ember mindenkitől szabad (a hit által) – ugyanakkor a keresztény ember mindenkinek szolgája – (a szeretet által)”.

Az istentiszteletet követően Boros Csaba egyházközségi felügyelő nyitotta meg az ünnepi közgyűlést, amelyen köszöntőt mondott többek között az egyházkerület felügyelője, dr. Fábri György, valamint Demeter Zoltán református lelkész és országgyűlési képviselő is.

A közgyűlés után az egész gyülekezet átvonult a falubeliek példás összefogása nyomán, a valós érték mindössze harmadát kitevő pénzügyi források felhasználásával felépült parókiához, melyet Fabiny Tamás püspök és Buday Barnabás esperes szenteltek fel. A gyülekezeti tagok gondoskodásának köszönhetően az együttlétet a falu művelődési házában megrendezett szeretetvendégség zárta, amelyen Isóczki Lajos polgármester is köszöntötte Domokos Tibor lelkészt és az egybegyűlteket.

A fancsali gyülekezet életére, megválasztott lelkészére és a felépült parókiára Isten gazdag áldását kívánjuk!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!