A feltámadás öröme – Lelkészeket kérdeztünk

A feltámadás öröme – Lelkészeket kérdeztünk

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám, kép: Engelbert Mveng: Feltámadás, Kenya, Nairobi, 1962.
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 10,25a), míg Pál apostolnál ezt olvassuk: „Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta” (Róm 6,9). Mit jelent a feltámadás öröme? – Lelkészeknek tettük fel a kérdést...

Aradi András, a Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség lelkésze:
Mindenképpen az újat, az új teremtést, amit megszokásból nem lehet átélni, nem lehet megtapasztalni, hanem valami eleminek és rendkívülinek kell elfogadnom Istentől, ami teljesen felforgathat minden addig megtapasztalt valóságot. Mert Krisztus feltámadása az új teremtés hajnala. És ez igaz a hétköznapokra éppúgy, mint húsvét ünnepére. Ezért kell minden egyes napon feltennem a kérdést: ma mi újat hoz számomra Isten? Mert csak tőle jön minden, ami áldás és élet.

Koczor György, a Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség lelkésze:
A feltámadás biztonságot jelent. Biztonságot, mely meghatározza életemet. Ennek a hitnek az öröme hatja át legnehezebb napjaimat, legmélyebb kríziseimet is. Érdekes élményként él bennem, amikor Jeruzsálemben a nyitott, üres sírban néhányan több szólamban együtt énekeltük a „Győzelmet vettél” kezdetű énekünket. Az addig tülekedő, türelmetlenkedő tömeg, mely próbált minél előbb bejutni és túl lenni a látványosságon, szó nélkül várta és ezzel részt vett a Feltámadott ünneplésében.
Az első zsengeként feltámadott nekem is életet adott és ennek biztonságában élhetek, együtt mondva Jób hitvallását: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött” (Jób 19,25). És együtt zeng a Bárány éneke nem csak a látható, hanem az előrementek gyülekezetével.

Tubán József, a Csornai Evangélikus Egyházközség lelkésze:
A feltámadás öröme annyit jelent számomra, hogy a kereszténység nem egy múltban élő, halvány emlékekre vagy emberi hagyományokra épülő vallás, mozgalom vagy ideológia, hanem olyan hit, amelynek ajándékozója, teremtője, tárgya és célja nap mint nap velünk van. Velünk van igéjében és szentségeiben, Szentlelke munkája által, egyháza közösségében. Ugyanakkor a feltámadás a reménységet is jelenti, hiszen a lelkészi szolgálatomnak nem az adja az értékét, hogy esetleg megbecsülnek, elfogadnak, örülnek nekem, hanem hogy az örök élet igéjét meggyőződéssel hirdethetem. Ha Krisztus nem támadt volna fel, ezt sem tehetném jó lélekkel. Végül a feltámadás személyes reménységet is jelent: számomra is van folytatás a halál után, mert Krisztusért nekem is félre lett téve az élet koronája.

Az üres sír.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!