Válaszd az evangélikus hit- és erkölcstanoktatást!

Válaszd az evangélikus hit- és erkölcstanoktatást!

Share this content.

Budapest – 2013 szeptemberétől indul az iskolákban a kötelezően választható hit- és erkölcstan-, valamint az erkölcstanoktatás. A Magyarországi Evangélikus Egyház is készül erre, és szeretnénk, ha minél többen választanák a mi felekezetünk által szervezett hittanórákat. Hogy a szülők, gyerekek és fiatalok miért az evangélikus hittant válasszák? Összefoglaló anyagunkban a szülők számára tudnivalókat adunk közre, látható három videóklipünk és a kerettantervek is letölthetőek. Videó: Győri András Timótheus, Horváth-Bolla Zsuzsanna

 

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a 2013. szeptember 1-től kezdődően az elsős és ötödikes diákok órarendjébe heti egy órában egy új tantárgy kerül: erkölcstan vagy hit- és erkölcstan óra. A két tantárgy közül a szülők választhatják ki azt, hogy melyikre szeretnék gyermeküket beiratni.
A Magyarországi Evangélikus Egyház számos általános iskolában megszervezi az evangélikus hit- és erkölcstan órát. Az alábbiakban a szülők döntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Mi a különbség a hit- és erkölcstan és az erkölcstan óra között?

Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. (Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet?)
Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján tárgyaljuk, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. (Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?)

Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstan órán a tanár?

Az órákon a diákokat az életkérdéseiken keresztül tanítjuk a Biblia ismeretére, valamint az egyház tanítására és történetére. Az órákon hangsúlyt fektetünk a személyes fejlődés elősegítésére szellemi, lelki és érzelmi téren, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.
Az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei:

-        Jézus életének és tanításának megismerése,

-        önismeret,

-        emberi kapcsolataim,

-        a közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstan órát?

A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy tanári végzettséggel rendelkező hitoktatója.

Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstan órára?

Bármely diák járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára, akkor is, ha nincs megkeresztelve, vagy nem tartozik az evangélikus egyházhoz.

Hogyan választhatom a gyermekemnek a hit- és erkölcstan órát?

Elsős gyermekek szüleinek a beiratkozás során kell nyilatkozniuk arról, hogy a hit- és erkölcstanórát választják a gyermeküknek.
Ötödikes gyermekek szüleinek május 20-ig kell nyilatkozniuk döntésükről az általános iskolában.

Hol lehet további információkat kapni az evangélikus hit- és erkölcstan óráról?

Általános információkat lehet kapni a hitoktatas.lutheran.hu oldalon vagy a hitoktatas@lutheran.hu e-mail címen.
Az adott iskolára vonatkozó további információkat a helyi lelkész vagy hitoktató elérhetőségein lehet szerezni.
(lásd: az evangélikus honlapon elérhető Névtár)

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!