Budeme naplnení radosťou

Budeme naplnení radosťou

Share this content.

Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová
Ježiš hovorí: „Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý: bol som mŕtvý, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.” Zjavenie Jána 1,17.b–18

Kristus vstal z mŕtvych! Udalosť veľkonočného rána,ktorá zmenila dejiny ľudstva a stále ovplyvňuje naše životy. Učeníci si mysleli, že to bude mať vplyv na okamžitú zmenu pomerov vo svete.Nemohli sa dočkať, začali pochybovať a ním na ceste pridal a oni sa s Ním začali zhovárať o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme. Poznali Ho,až ked prišli domov. On sa s ními sadol za stôl a začal lámať chlieb. Poznali Ho ako svojho Dobrého Pastiera, Ktorý žil pre nich a za nás všetkých zomrel. Začali im horieť srdcia, keď im vykladal, že celé Písmo je svedectvom o útrpnej Božej láske. Tak možno poznať vzkrieseného Pána vždy.Evanjelium k nám prichádza a spečaťuje nám,čo všetko Boh podľa svedectva Biblie vykonal pre naše vykúpenie. Tu pocítili, čo je zo správneho evanjelia poznať, že ide o nás osobne. Syn Boží trpel, aby sme mohli žiť život vyslobodený z hriechu. Vstal z mŕtvych, aby mohol ísť s nami na našich cestách a mohol nás pretvoriť na verných pútnikov.

Aj pri tohtoročných sviatkov nás oslovuje evanjelium o vzkriesenom Kristovi. Prihovára sa nám osobne,aby nám zahorelo srdce. Dovoľme zvestovanému Slovu dotknúť sa nás. Potom nebude počuť z našich úst, že Veľkú noc nemáme radi pre ľudové zvyky, ktoré sa s ňou spájajú. Budeme naplnení radosťou a vdačnosťou za všetko, čo Pán Boh pre nás v Ježišovi vykonal. Naplnení veľkonočnou radosťou môžeme prežiť skutočne požehnané veľkonočné sviatky, nech sú už poznačené potešením z našich blízkych, s ktorými sa stretneme, alebo naplnené smútkom utrpenia nás samých či našich blízkych. To všetko preto, lebo Kristus vstal z mŕtvych.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!