Daniela Horínková: Prídi, Požehnaný!

Daniela Horínková: Prídi, Požehnaný!

Share this content.

Evangélikus Élet
Znej Bohu chvála, Bohu sláva skvelá, z úst cirkvi zaznej hymnus vdačnosti.

Duch Svätý ohňom pozazíhal celá

i srdcia verné mužom dvanástim,

z výsosti zoslaný.

 

Neohybné pery učil Slova tajom,

zapálil viery, lásky svetlá jasné,

bezbrannú hrstku vyslal k sveta krajom

plamenné semä siať, čo nevyhasne,

dar hlbky poznaní.

 

Osvietil umy, hladné sýtil duše

a putom Krvi spájal národy,

nádejou v radosť menil doby krusné,

k slobode ducha dvíhal z poroby

a naplňal chrámy.

 

Jak niekdy ožiaril hlavu Kristovu

za zvukov hromu v rieke Jordáne,

tak svieti, krstí, odvtedy vždy znovu,

dokiaľ sa Božím všetko nestane,

pred mocou zla chráni.

 

Nuž zlietni, zostaň, holubica biela!

Plamienkom z neba horúcim, prosím,

dnes môjho dotkni sa chladného cela,

rozvlazuj srdce čistotou rosy.

Prídi, Požehnaný!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!