Növekvő gyülekezet – A gyülekezeti munkatársak tavaszi továbbképző konzultációját tartották Piliscsabán

Növekvő gyülekezet – A gyülekezeti munkatársak tavaszi továbbképző konzultációját tartották Piliscsabán

Share this content.

Szöveg és hangfájlok: Garai András, fotó: Leitoldné Sándor Zsuzsanna
Piliscsaba – Ennél aktuálisabb főtémát nem is választhatott volna D. Szebik Imre, a képzésért felelős nyugalmazott püspök a gyülekezeti munkatársképző tanfolyamokon oklevelet szerzett és különféle szolgálatot végző munkatársak számra, az immár hagyományosnak tekinthető tavaszi továbbképző konzultáción, a pünkösd utáni első hétvégén.

Távirati stílusban beszámolunk az elhangzottakról és a közérdeklődésre számot tartó előadások hanganyagai, az előadók előzetes engedélyével hamarosan elérhetőek a tudósító honlapjáról innen. A fotók a záró istentiszteleten készültek. 

Nyitóáhítatában a püspök így bátorította a félszáz jelenlévőt, Fil 4,13 alapján: Mindenre van erőm a Krisztusban! Ne vonjuk ki magunkat az ő szeretetének köréből. Olyanok legyünk/leszünk, amilyennek Krisztus lát minket. Ne feledjük pünkösd után sem: a lélek lélegzetvétele az imádság.

Lelkigondozói gyakorlaton vehettek részt az ország számos gyülekezetéből érkezett hittestvéreink, hogy jobban megismerjék először önmagukat, mielőtt másoknak segítenének megválaszolni ezt a létkérdést: Ki vagy te? Dr. Percze Sándor vezetésével négy kérdésre keresték rajzban(!) a feleletet. Egy pajzs alakú címer négy osztott mezőjébe kellett ábrákkal megválaszolniuk: mi volt életem legfontosabb eseménye, s az elmúlt 365 nap legboldogabb pillanata. Mi az, amit különösen jól tudok és szeretek csinálni és mi az szerintem, amin javítanom kell. S végül, mi életem vezérigéje? Azt a két rajzos feleletet, amelyek a legtöbbek elismerését elnyerte, részletesen is megbeszélték és kiértékelték a válaszokat. Így minden résztvevő számára önismereti tükröt tartott ez a játékos gyakorlat.

Szintén újdonság volt ifj. dr. Szebik Imre előadása, ő a bioetika aktuális kérdéseiről szólt a mindennapi életünkben, és nem kerülte meg az abortusz és az eutanázia témáját sem.

Záró áhítatában Kézdy Péter az aranyborjú imádás történetét idézte, amikor Mózes fent volt a hegyen és közbenjárt népéért.

Szombat reggeli áhítatában D. Szebik Imre egyetlen mondatot helyezett a hallgatóság szívére: Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 

Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos fontos külföldi útja miatt, munkatársát kérte meg, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a Kormány Reformáció Emlékbizottsága eddigi és jövőbeni tevékenységéről. Dr. Birkás Antal előadásának kulcsszava ez volt: Egy lehetőség! A reformációra emlékezés, mint a növekedés záloga lehet, a kincsek feltárása és a megújulás ünnepe. Fő feladatok: értékbemutatás, értékőrzés, értékmentés, értékteremtés. Részletesen ismertette az eddig végzett munkájukat, a bizottságban és a négy munkacsoportban részt vevő személyeket s a várható legfontosabb központi rendezvényeket.

Figyelmünkbe ajánlotta honlapjukat, ahonnan a legfrissebb eseményekről is tájékozódhatunk: www.reformacio2017.hu (Egyházunknak a jubileumi honlapja a következő címen érhető el: www.reformacio500.hu)

Az ötszáz évvel ezelőtti eseményekből a jelenbe „zökkentett” Krámer György előadása, aki az Országos Egyház és a gyülekezetek kapcsolódásáról szólt élénk érdeklődéssel kísért előadásában. 

Ismét időutazásra került sor, a kétezer évvel ezelőtti világban azt kutatták a püspök vezetésével a jelenlévők, nyitott Újszövetséggel a kezükben, hogy hol fedezhető fel a növekvő gyülekezet képe. Természetesen a legtöbb „találat” az Apostolok Cselekedeteiben volt, de az evangéliumokban és Pál leveleiben is fellelhető a növekedés szónak megfelelő kifejezés. Házi feladatot is kaptak a résztvevők: Pál életútját tanulmányozzák az ApCsel 20-28. részekben, az őszi konzultációig (november 20-22). 

Szombat délután ismét érdekfeszítő előadás várta a hallgatóságot: Dr. Korányi András statisztikai adatok tükrében arról szólt, mikor fedeztető fel fogyás és növekedés egyházunk múltjában és jelenében. 

Majd dr. Frenkl Szilvia vezetésével gyakorlati tapasztalatok megbeszélésére került sor, kötetlen beszélgetés keretében.    

A rendszerszeméletű gyülekezetépítésről tartott vetítettképes előadást Gregersen Labossa György. Szóba kerültek aktuális témák, pld. a missziói stratégia, és végső megállapítása ez volt az előadónak: A növekedést Isten adja!

Vető István előadása visszarepítette a hallgatóságot az Ószövetség világába, a templom jelentőségéről szólt a növekvő gyülekezet életében, de az oltár, és a templomot megelőző szent sátor képe is előkerült.      

S záró áhítatában ő az Útmutató aznapi igéjéről szólva, Isten gyógymódját hirdette: Én majd meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke! 

Vasárnap reggel Kézdy Péter, a növekvő gyülekezet feltételeiről szólva a helyi, éppen most 10 éve alapított piliscsabai gyülekezet példáját említette, bemutatva annak növekedését, a kicsiny kezdettől máig.

Szentháromság ünnepén, a helyi gyülekezettel közösen tartott úrvacsorás ünnepi istentiszteleten D. Szebik Imre hirdette Isten igéjét a kijelölt textus alapján. A Szentháromság titkát nem tudjuk kifürkészni, de azt tudhatjuk, mi végre születtünk e világra? Célunk Isten dicsőítése és magasztalása. Ő a mi életünk fix pontja, végső menedéke, erősforrása és végső célja is. 

A püspök úti áldásával indultak vissza szolgálati helyükre a lélekben megerősített, s a gyülekezetek növekedésén munkálkodó önkéntes szolgálók, akiknek szívügye az evangélikus egyház megújulása a félévezredes évfordulóra.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!