Kápolnát avattak a Venyige utcai börtönben

Kápolnát avattak a Venyige utcai börtönben

Share this content.

Szöveg: Balicza Máté, Erdélyi Csaba, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, fotó: Balicza Máté
Budapest – Ökumenikus istentisztelet keretében szentelték fel június 1-jén a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet új kápolnáját. Az átlagosan 1800 fogvatartott elhelyezését biztosító intézmény III. objektuma 2000 óta működik, és bár a kezdetektől tartottak benne istentiszteleteket és egyéb hitéleti célú foglalkozásokat, kápolnája eddig nem volt.

A kápolna különlegessége, hogy fogvatartotti munkáltatás keretében alakították ki, a szakiparosi munkákon túl beleértve a festett ablakokat, és a keresztút stációit is. Erdélyi Csaba börtönlelkész elmondása alapján létrejöttének nagyon fontos hozadéka, hogy a társadalmi periférián lévő büntetés-végrehajtáson belül jellemzően szintén periférikusan számon tartott vallásgyakorlás egy egészen új szintre került: hónapok óta vezetői tanácskozások állandó témája volt a kápolna és a vallásgyakorlás ügye, amely szervesen illeszkedik a 2015. január 1-je óta hatályos büntetés-végrehajtási törvény által kiemelt szempontként kezelt reintegrációs célok megvalósításában. Olyan dolgok születtek itt az elmúlt években, amelyek korábban teljességgel elképzelhetetlenek voltak, mint pl. a koedukált énekkar vagy a fogvatartottak és hozzátartozóik számára havi rendszerességgel megtartott családi istentiszteletek. A lelkészi szolgálat három lelkészi státusz megerősítése és a tevékenység intenzív átszervezése mellett tud megfelelően reagálni az ország legnagyobb fogvatartotti létszámának 25-30%-os igényére. A jelenleg itt szolgáló lelkészek közül kettő – Vári Krisztina és Erdélyi Csaba – evangélikus, egy – dr. Stift Zoltán – pedig római katolikus.

Az eseményen a történelmi egyházak vezetőin kívül részt vettek a felekezetek börtönlelkészi szolgálatainak egyházi koordinátorai, valamint a Büntetés-végrehajtás részéről többek között Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, és Cséri Zoltán bv. dandártábornok, intézetparancsnok is.

A liturgia során először L. Molnár István református lelkész és Schönberger András rabbi szólt a kápolnát zsúfolásig megtöltő hívekhez. Az igehirdetés szolgálatát dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök végezte, majd Bíró László római katolikus püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa szentelte fel a kápolnát.

Fabiny Tamás püspök az igehirdetési alapigét a szent családot ábrázoló oltárképre való utalásként választotta, hiszen a Prokop Péter római katolikus pap-festő által 1997-ben Rómában festett Misztérium című műhöz hasonlóan a Lk 2, 41-52-ben olvasott igeszakaszban is ez a három szereplő van előttünk. Ennek kapcsán a lelkészi vezető az összetartozás fontosságáról beszélt azoknak a fogvatartottaknak, akiknek a családtól való elszakítottság fájdalmát kell átélniük. Arra bíztatta őket, hogy valahányszor rátekintenek a kápolnában található oltárképre, lássák meg, hogy azon Jézus van középen, forduljanak hozzá, hívják meg az életükbe. Jézus ott van az Atya házában, az itteni kápolnában is. Tékozló fiúként oda lehet menni, letenni bűneink terhét és találkozni Vele. Mert Ő az, aki megteheti a csodát, összekötheti a családot lelkileg és reménység szerint idővel fizikailag is, hogy ismét együtt legyenek.

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet tudósítása:

Az ökumené szellemében megrendezett istentisztelet adott ünnepélyes keretet 2015. június 1-jén a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában a napokban elkészült új, a keresztény felekezetek szempontjai szerint kialakított kápolna átadásának. Meghívásunkat elfogadva jelenlétével megtisztelte intézetünket Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok úr. A liturgia során L. Molnár István református lelkész, Schönberger András rabbi és dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök szólt a hívekhez, majd Bíró László római katolikus püspök, Magyarország Katonai Ordináriusa szentelte fel a kápolnát.

A jelenlévők megcsodálhatták a helyiség falait és ablakait díszítő, a hívek között jelenlévő fogvatartottak által készített képzőművészeti alkotásokat. Az ablakok színes üvegfestményei keresztény felekezetek közös múltjából merített ősi szimbólumokat ábrázolnak. A hagyományos ikontechnikával készült táblaképek az esztergomi Szent Tamás-hegyen található kálvária állomásának domborműveit idézik. Az oltár hátterét Prokopp Péter római katolikus pap és festőművész 1997-ben Rómában készített festménye díszíti. A helyiség kialakítása, berendezési tárgyainak elkészítése során is – megfelelve a mai modern büntetés-végrehajtás alapelveinek – előtérben volt az a szándék, hogy a fogvatartottak saját kezük munkájával hozzanak létre időtálló és szemet gyönyörködtető kápolnahelyiséget, amely a mindennapi vallásgyakorlás során akár 60 főnek is méltó körülményeket biztosít.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!