Szülői egyesület: csak feddhetetlen életmódot folytató pedagógusok oktathassanak erkölcstant

Szülői egyesület: csak feddhetetlen életmódot folytató pedagógusok oktathassanak erkölcstant

Share this content.

Budapest – A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete azt javasolja, hogy az erkölcstan tantárgy oktatására csak erős hivatástudattal rendelkező és feddhetetlen életmódot folytató pedagógusokat lehessen alkalmazni. Forrás: MTI

A szervezet állásfoglalásában e kritériumoknak megfelelő pedagógusként említi azokat, akik példás családi életet élnek, nem elváltak, nem élnek élettársi kapcsolatban, és legalább egy, házasságban született gyermeket nevelnek (vagy örökbe fogadtak). 
Erkölcstan tantárgyat tanító pedagógus csak az lehet, akinek nincsenek káros szenvedélyei, nem dohányzik, nem alkoholizál, „aki mentes a szexuális aberrációktól, otthonukban sem néznek szexfilmeket”. A szervezet szerint az általános iskolákban az erkölcstan tantárgyat oktató pedagógus életviteléről alapos környezettanulmányt kell készíteni, és nem elég a módszertani, elméleti felkészültség, illetve a gyorstalpaló továbbképzési tanfolyamok elvégzése.
Mint írták, mivel az állami fenntartású iskolák 1. és 5. évfolyamain szeptemberben induló hit- és erkölcstanoktatás kötelező tanórai foglalkozás, ezért elengedhetetlen, hogy a tanfelügyelet kiterjedjen az egyházak által alkalmazott hittantanárok pedagógiai-szakmai ellenőrzésére is.
Jogi garanciára van szükség - folytatták -, hogy a hit- és erkölcstanóra minden tanuló számára ingyenes lesz, azaz az egyházi jogi személy térítésmentesen biztosítja a szükséges tankönyveket és más írásos dokumentumokat, felszereléseket.
Hozzátették: javaslatuk szerint az általános iskola helyi tantervében meghatározott „erkölcstanórán” minden tanuló köteles részt venni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatásra jelentkező tanulók részt vehessenek a hittanórákon is.
Utaltak arra is: a tantárgyválasztást szabályozó miniszteri rendelet értelmében az általános iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstanórán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező erkölcstanórán kíván-e részt venni. 
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár február 12-én, a Szentimrevárosi esték rendezvénysorozaton azt mondta: napokon belül nyilvánosságra hozzák a szeptemberben a közoktatásban heti egy órában induló hit- és erkölcstan-, valamint az etikaoktatására való jelentkezés szabályozását. Mint kifejtette, ezen az oktatási területen is változatos pedagógiai módszerekre lesz szükség, továbbá a tanároknak hiteleseknek kell lenniük a diákok számára.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!