Tehetséggondozás – a bonyhádi modell – Tanévzáró interjú Andorka Gáborral

Tehetséggondozás – a bonyhádi modell – Tanévzáró interjú Andorka Gáborral

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Walkó Ádám, fotó: Balla Mária
Bonyhád – Megtisztelő kitüntetésben részesült egyházunk egyik nagy múltú oktatási intézménye: a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium kollektívájának ítélte idén a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díjat. Egyházunk hetilapja, az Evangélikus Élet az elismerésről és a tehetséggondozó képzésekről kérdezte a gimnázium igazgatóját, Andorka Gábort.

Mit jelent az, hogy a bonyhádi evangélikus gimnázium tehetségpontként működik?

– Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein közel ezerötszáz tehetségpont található. Alapításukat a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és támogatja, és bármilyen helyi szerveződés – civil szervezet, önkormányzat, iskola, egyházi intézmény és egyebek – keretében végezhetik a munkájukat. A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A program húsz éven keresztül működik: 2008-ban indult, és 2028-ig tart. A tehetségsegítő hálózatot Csermely Péter, a Semmelweis Egyetem professzora, az ÍNTT elnöke találta ki azzal a céllal, hogy a tehetséges diákokat a lehető legkorábban felfedezzék, hogy ne kallódjanak el. A Tehetségek Szolgálatáért közösségi díjat, amelyet most gimnáziumunknak ítéltek oda, évente a legjobb tehetségpont kapja meg.

Pályázni kell a kitüntetésre, vagy minden tehetségpont automatikusan a jelöltek közé kerül?

– Egy ajánlóra szükség van. A mi iskolánkat a Tolna megyei Tehetségsegítő Tanács ajánlotta: pályázatban mutatta be az intézményt és az itt folyó munkát, a sikereket, eredményeket.

– Az elismerésen túl jár-e a díj egyéb előnyökkel, pályázati lehetőségekkel?

– Ez kifejezetten szakmai díj, oklevél, ezüstérem és egy arany kitűző tartozik hozzá – illetve a büszkeség a miénk, hogy az elvégzett munka alapján a közel ezerötszáz tehetségpont közül éppen minket tartottak erre érdemesnek. A díjátadón sok tehetséges diákkal találkoztam, polgármesterekkel ismerkedtem meg, tehát kapcsolatteremtésre is kiváló lehetőségnek bizonyult az elismerés elnyerése.

– Milyen formái vannak a tehetséggondozásnak a gimnáziumban?

– Tizenöt évvel ezelőtt indult az Arany János tehetséggondozó program. Összesen huszonhárom intézmény vesz benne részt országszerte, az alapító iskolák közül egyedül a bonyhádi gimnázium egyházi fenntartású. Miután a mezőberényi gimnázium is a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába került, most már két evangélikus intézményben is működik a program. A huszonhárom iskolából tizenhét szerepel a legjobbak százas listáján, tehát bízvást állíthatom, hogy a magyarországi iskolák krémje vesz részt benne. Tolna megyének sajátos a településszerkezete, főleg kisközségekből áll. Ebből, illetve a vidéki életformából adódóan az oktatási lehetőségek korlátozottak. a program azért jött létre, hogy az ilyen aprófalvakban élő, eszes, talpraesett gyerekek – elég csak például az Indul a bakterház kis Bendegúzára gondolni – bekerüljenek egy klasszikus oktatási központba, ahol a tárgyi-technikai és a személyi-szakmai feltételeknek köszönhetően le tudják küzdeni a hátrányukat.

– Hogyan épül fel a program?

– A képzés a négy gimnáziumi évből és egy felkészítő tanévből áll. A felkészítő év során a nyelvi és informatikai, számítástechnikai tudásbeli hátrányt dolgozzuk le. A második tanév az első gimnáziumi év, akkor már az annak megfelelő tanagyagot sajátíthatják el a diákok. „Bonyhádi modellként” került be a köztudatba iskolánk módszere a tehetséges tanulók felkutatására. Kollégáim és én végigjárjuk Tolna megyében az összes általános iskolát – sőt gyakran túl is megyünk a megyehatáron –, és bemutatjuk a nálunk folyó képzéseket. a programban jelenleg részt vevő, illetve volt diákokat visszavisszük egykori iskoláikba, hogy meséljenek a tapasztalataikról, élményeikről. nemcsak az előnyöket ecsetelik – a nyelvi labort vagy a modern számítástechnikai parkot –, hanem mivel ez egy kötelezően bentlakásos képzés, a társas együttlét nehézségeit, szabályait is megosztják a leendő gimnazistákkal.

– Kollégistaként pedig egyúttal elsajátíthatják az elemi szociális normákat.

– Természetesen. De az sem elhanyagolható, hogy a mi iskolánk egy kis ékszerdoboz. A környezet, a tárgyi feltételek és a szakembergárda egyaránt európai színvonalú. A többlet, amelyet az ECDL-nyelvvizsga, a B kategóriás jogosítvány megszerzésének lehetősége, a külföldi tanulmányutak, a havi rendszerességű színház- és operalátogatások jelentenek a diákjaink számára, ellensúlyozni tudja a kistelepülések hátrányait. a gimnázium hatszázötven tanulójából háromszáz kollégista. az iskola mint második otthon Bonyhádon valóban létezik.

– Hogyan tudják segíteni a diákok pályaorientációját?

– A négyosztályos képzésben különböző profilúak az osztályok. Az egészségügyi profilúnak a mentora a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara. A műszaki-informatikai osztályt a veszprémi Pannon Egyetem mentorálja, a humán osztályt pedig, ahol emelt óraszámban tanítjuk a magyar, illetve az idegen nyelveket és a történelmet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem állam- és Jogtudományi Kara segíti. Kapcsolatban vagyunk a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával is; gimnáziumunk a központi szervezője a Kölyökatlétika programnak. Nálunk található ugyanis az ország második legnagyobb fedett atlétikai csarnoka.

– Milyen tehetséggondozó programok vannak még?

– Második éve vagyok igazgató, nagyon jól működő rendszert vettem át, kiváló és sokoldalú szakemberekkel. Rengeteg szakkörünk működik. Nemrég lőszobát és fotólabort adtunk át, mert voltak diákok, akik ezek iránt érdeklődtek. Van boszorkánykonyha-szakkör, mert szeretnek főzni, vannak sikeres atlétikai és csapatsportprogramok – a strandfocicsapat éppen a diákolimpiára készül. Az énekkarunk a magyarországi német kórusok fesztiválján elnyerte a nagydíjat, a Rozmaring Díjat. Az országban először nálunk vezették be a Csillagprogramot a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamban. Ennek keretében a tehetséges diák egy meghatározott tárgyból, amelyben kimagasló eredményt szeretne elérni, hamarabb levizsgázhat, nem kell megvárnia a tanév végét. az így felszabaduló óraszámban az adott terület szaktanára csak vele foglalkozik, mélyíti a tudását.

– Nemzetközi együttműködésben is részt vesz a gimnázium.

– Az Erasmus + programban egy finn és egy erdélyi iskolával van kapcsolatban intézményünk, ennek keretében az olvasási szokások kutatása, illetve az olvasás népszerűsítése zajlik. Ezenkívül németországi iskolákkal vagyunk partnerkapcsolatban a nyelvtanulás és a sport területén. Az amerikai evangélikus egyházzal most keressük az együttműködés lehetőségeit.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!