Evangélikus név- és címtár

Keresés a névtár nyilvános adataiban

Írja be a személy vagy intézmény (egyházközség, gyülekezet) nevének részletét és üssön Entert!

Személy nevének részlete
Intézmény vagy egyházközség, gyülekezet nevének részlete
Istentisztelet gyülekezetben

Térképes megjelenítés

Egyházközségek
Templomok
Oktatási intézmények
Diakóniai intézmények
Istentiszteleti térkép

Böngészés a névtár hierarchikus megjelenítésében

Magyarországi Evangélikus Egyház

1085 Budapest, Üllői út 24.Térkép
Honlap: https://www.lutheran.hu

Tisztségviselők, munkatársak:
Fabiny Tamás elnök-püspök
Kondor Péter püspök
Szemerei János püspök
Prőhle Gergely országos felügyelő
Mészáros Tamás országos felügyelő helyettese
Székács György országos ügyész

Az országos intézményhez tartoznak
Püspöki Tanács (országos egyház)
Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap (országos egyház)
Egyházkerületek, egyházmegyék, egyházközségek (országos egyház)
Országos egyház (országos egyház)
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata (zsinat)
Országos Számvevőszék (országos egyház)
Országos Bíróság (bíróság)
Országos Iroda (országos egyház)
Az Országos Egyház és a gyülekezetek által fenntartott intézmények (országos egyház)
Szolgálati területek (országos egyház)
Evangélikus Országos Gyűjtemény (országos munkaág)
Kapcsolódó szervezetek (országos egyház)
Belső ellenőrzés (országos egyház)
Rendelkezési állomány (országos egyház)