Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Bodolyabér

Felettes szervezeti egység: Pécsi Evangélikus Egyházközség