Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Dencsháza

Felettes szervezeti egység: Pécsi Evangélikus Egyházközség