Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Dinnyeberki

Felettes szervezeti egység: Pécsi Evangélikus Egyházközség