Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Zengővárkony

Felettes szervezeti egység: Pécsi Evangélikus Egyházközség