Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Északi Evangélikus Egyházkerület

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Telefon: 06-1/394-2335
Flottás telefonszám: 06-20/824-4111
Email: 
Honlap: http://eszak.lutheran.hu
GPS: 47.5163442,18.9989103

Felettes szervezeti egység: Magyarországi Evangélikus Egyház

Tisztségviselők, munkatársak:
Fabiny Tamás püspök
Fábri György egyházkerületi felügyelő
Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes
Csengeri Tamás egyházkerületi másodfelügyelő
Nagy Norbert egyházkerületi ügyész
Szlaukó-Bobál Orsolya missziói lelkész
Bak Péter Gusztáv Adolf Segélyszolgálati felelős
Csűry Csaba püspöki titkár
Heinczinger Orsolya irodavezető
Veres Katalin Csenge irodavezető
Somogyi András gépkocsivezető
Németh Brigitta gondnok
Somogyi András gondnok

Ide tartozó egyházkormányzati egységek:
Borsod–Hevesi Egyházmegye
Budai Egyházmegye
Dél–Pest Megyei Egyházmegye
Észak–Pest Megyei Egyházmegye
Hajdú–Szabolcsi Egyházmegye
Nógrádi Egyházmegye