Evangélikus név- és címtár - intézmény adatok

Luther Kiadó

1081 Budapest, Kiss József u. 2/A.Térkép
Postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Vezetékes telefon: +36-1/317-5478
Flottás mobil: +36-20/824-5518
Email: kiado@lutheran.hu
Honlap: https://lutherkiado.hu

Felettes intézmény: Média

Tisztségviselők, munkatársak:
Antal Bálint intézményvezető
Kubinyiné Iglai Gabriella főkönyvelő
Petri Gábor vezető szerkesztő
Blatniczky Gábor raktározási vezető
Miklósné Székács Judit olvasószerkesztő
Simonfi Attila rendszergazda
Török Andrea műszaki szerkesztő
Nemes Krisztina munkatárs
Dr. Tóthné Bartos Erzsébet munkaügyi referens

Az országos intézményhez tartoznak
Evangélikus Információs Szolgálat (országos munkaág)
CREDO – Evangélikus Folyóirat (újság)
Evangélikus könyvesbolt (újság)
Lelkipásztor Szerkesztősége (újság)