Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Újszövetségi Teológiai Tanszék

Telefon: 06-1/469-1050/17

Felettes szervezeti egység: Evangélikus Hittudományi Egyetem

Tisztségviselők, munkatársak:
Bácskai Károly tanszékvezető egyetemi docens
Fabiny Tamás egyetemi tanár
Csepreginé Cserháti Márta egyetemi docens
László Virgil adjunktus