Evangélikus név- és címtár - intézmény adatok

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata

1085 Budapest, Üllői út 24.Térkép
Postai cím: 1450 Budapest, Pf. 21.
Vezetékes telefon: 486-3541
Email: zsinat@lutheran.hu
Honlap: https://zsinat.lutheran.hu

Felettes intézmény: Magyarországi Evangélikus Egyház

Tisztségviselők, munkatársak:
Dr. Hafenscher Károly lelkészi elnök
Abaffy Zoltán nemlelkészi elnök
Tölli Balázs nemlelkészi alelnök
Isó Dorottya lelkészi jegyző
Dr. Baráth Katalin nemlelkészi jegyző
Bozorády Kriszta nemlelkészi jegyző
Nagybocskai Tamás nemlelkészi jegyző
Kondor Péter tag hivatalból
Dr. Ábrahámné Szolár Gyöngyi nemlelkészi küldött
Andorka Gábor nemlelkészi küldött
Asztalos Richárd lelkészi küldött
Báles István nemlelkészi küldött
Balicza Máté nemlelkészi küldött
Buday Zsolt lelkészi küldött
Buday-Malik Adrienn nemlelkészi küldött
Csengeri Tamás nemlelkészi küldött
Detre János lelkészi küldött
Dobrovolni Máté nemlelkészi küldött
Dr. Fabiny Tamás zsinati tag hivatalból
Dr. Fábri György zsinati tag hivatalból
Gregersen-Labossa György lelkészi küldött
Dr. Guóth Emil nemlelkészi küldött
Györfi Mihály lelkészi küldött
Győri Gábor lelkészi küldött
Hallgatóné Hajnal Judit nemlelkészi küldött
Horváth-Hegyi Áron lelkészi küldött
Isó Zoltán lelkészi küldött
dr. Ittzés András nemlelkészi küldött
Jeszenszky Péter nemlelkészi küldött
Kalincsák Balázs lelkészi küldött
Karl Jánosné Csepregi Erzsébet lelkészi küldött
Kendeh K. Gusztáv nemlelkészi küldött
Kiss Miklós lelkészi küldött
Koczor György lelkészi küldött
Krizsán Zoltán nemlelkészi küldött
Dr. Lackner Pál lelkészi küldött
Dr. László Virgil lelkészi küldött
Lázár Zsolt lelkészi küldött
Lőrincz Csaba lelkészi küldött
Lőrincz Lászlóné nemlelkészi küldött
Madarász Géza nemlelkészi küldött
Mészáros Tamás zsinati tag hivatalból
Molnár Istvánné nemlelkészi küldött
Muntag András nemlelkészi küldött
Nagy Zoltán lelkészi küldött
Dr. Orosz Gábor Viktor lelkészi küldött
Ördög Endre lelkészi küldött
Péczka Ferenc nemlelkészi küldött
Prőhle Gergely zsinati tag hivatalból
Radosné Lengyel Anna zsinati tag hivatalból
Dr. Roncz Béla nemlelkészi küldött
Dr. Rück András nemlelkészi küldött
dr. Solt-Száraz Csenge Gitta nemlelkészi küldött
Solymár Péter Tamás lelkészi küldött
Sólyom Tibor nemlelkészi küldött
Stermeczki András lelkészi küldött
Szabó Szilárd lelkészi küldött
Szamosi Attila nemlelkészi küldött
Szemerei János zsinati tag hivatalból
Dr. Szilvásyné Peregi Eszter nemlelkészi küldött
Szlaukó Orsolya lelkészi küldött
Sztrókay Attila nemlelkészi küldött
Tóth Attila lelkészi küldött
Tóth Melinda Anna lelkészi küldött
Benczúr László tag tanácskozási joggal
Dr. Giró Szász János tag tanácskozási joggal
Dr. Kovács Eleonóra tag tanácskozási joggal
Krámer György tag tanácskozási joggal
Laborczi Géza tag tanácskozási joggal
Lázárné Skorka Katalin tag tanácskozási joggal
Lupták György tag tanácskozási joggal
Nánai László Endre tag tanácskozási joggal
Novotny Zoltán tag tanácskozási joggal
Smidéliusz András tag tanácskozási joggal
Szabó György tag tanácskozási joggal
Dr. Szabó Lajos tag tanácskozási joggal
Dr. Székács György tag tanácskozási joggal
Szemerei Zoltán tag tanácskozási joggal
Dr. Zsugyel János tag tanácskozási joggal
Szamosi Attila jegyző
Kertész Géza zsinati gazda
Rostáné Piri Magda alelnök

Hozzátartoznak
A Zsinat Törvényelőkészítő Bizottsága (zsinat)
A Zsinat Ügyrendi Bizottsága (zsinat)
A Zsinat Teológiai Bizottsága (országos egyház)
Zsinati Jelölőbizottság (országos egyház)
Zsinati Tanács (országos egyház)