Evangélikus név- és címtár - intézmény adatok

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata

1085 Budapest, Üllői út 24.Térkép
Postai cím: 1450 Budapest, Pf. 21.
Vezetékes telefon: 486-3541
Email: zsinat@lutheran.hu
Honlap: https://zsinat.lutheran.hu

Felettes intézmény: Magyarországi Evangélikus Egyház

Tisztségviselők, munkatársak:
Dr. Hafenscher Károly lelkészi elnök
Abaffy Zoltán nemlelkészi elnök
Aradi András lelkészi alelnök
dr. Ittzés András nemlelkészi alelnök
Asztalos Richárd lelkészi jegyző
Pethő Judit lelkészi jegyző
Szebik Károly lelkészi jegyző
Balicza Máté nemlelkészi jegyző
Dr. Baráth Katalin nemlelkészi jegyző
Szamosi Attila nemlelkészi jegyző
Adorjánné dr. Németh Anikó nemlelkészi küldött
Andorka Gábor nemlelkészi küldött
Buday-Malik Adrienn nemlelkészi küldött
Csengeri Tamás nemlelkészi küldött
Dobrovolni Máté nemlelkészi küldött
Gabnai Sándor lelkészi küldött
Homoki Pál lelkészi küldött
Horváth-Hegyi Áron lelkészi küldött
Hrivnák Mihály nemlelkészi küldött
Ihász Beatrix lelkészi küldött
Jeszenszki Péter nemlelkészi küldött
Kalincsák Balázs lelkészi küldött
Kamráth Tamás nemlelkészi küldött
Kendeh Gusztáv nemlelkészi küldött
Koczor György lelkészi küldött
Koháry Ferenc lelkészi küldött
Kolarovszki Zoltán nemlelkészi küldött
Dr. Lackner Pál lelkészi küldött
László Lajos Gergely lelkészi küldött
Dr. László Virgil lelkészi küldött
Lázárné Skorka Katalin lelkészi küldött
Lőrincz Csaba lelkészi küldött
Lőrincz Lászlóné nemlelkészi küldött
Madarász Géza nemlelkészi küldött
Mészáros Kornélia nemlelkészi küldött
Nagy Zoltán lelkészi küldött
Péczka Ferenc nemlelkészi küldött
Pongrácz Máté lelkészi küldött
Dr. Roncz Béla nemlelkészi küldött
Dr. Rück András nemlelkészi küldött
Dr. Rückné Mező Györgyi nemlelkészi küldött
dr. Szabó Kálmán nemlelkészi küldött
Szabó Szilárd lelkészi küldött
Szlaukó-Bobál Orsolya lelkészi küldött
Szpisák Attila lelkészi küldött
Sztrókay Attila nemlelkészi küldött
Dr. Tengölics Márta nemlelkészi küldött
Tóth Attila lelkészi küldött
Tóth Melinda Anna lelkészi küldött
Vancsai József lelkészi küldött
Benczúr László tag tanácskozási joggal
Dr. Csepregi Zoltán tag tanácskozási joggal
Dr. Giró Szász János tag tanácskozási joggal
Gregersen-Labossa György tag tanácskozási joggal
Grendorf-Balogh Melinda tag tanácskozási joggal
Jákob János tag tanácskozási joggal
Dr. Kovács Eleonóra tag tanácskozási joggal
Krámer György tag tanácskozási joggal
Krizsán Zoltán tag tanácskozási joggal
Laborczi Géza tag tanácskozási joggal
Lázár Zsolt tag tanácskozási joggal
Lovass Tibor tag tanácskozási joggal
Mórotz Zsolt tag tanácskozási joggal
Dr. Székács György tag tanácskozási joggal
Bozorády Krisztina tag szavazati joggal
Dr. Fabiny Tamás tag szavazati joggal
Dr. Fábri György tag szavazati joggal
Font Sándor tag szavazati joggal
Gáncs Péter tag szavazati joggal
Gottschling Gábor tag szavazati joggal
Horváth Z. Gábor tag szavazati joggal
Kondor Péter tag szavazati joggal
Mészáros Tamás tag szavazati joggal
Dr. Orosz Gábor Viktor tag szavazati joggal
Prőhle Gergely tag szavazati joggal
Szemerei János tag szavazati joggal
Szilvásiné Peregi Eszter tag szavazati joggal
Szücs Gábor tag szavazati joggal

Hozzátartoznak
A Zsinat Törvényelőkészítő Bizottsága (zsinat)
A Zsinat Ügyrendi Bizottsága (zsinat)
A Zsinat Teológiai Bizottsága (országos egyház)
Zsinati Jelölőbizottság (országos egyház)
Zsinati Tanács (országos egyház)