Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Postai cím: 1450 Budapest, Pf. 21.
Telefon: 06-1/486-3541
Email: 
Honlap: http://zsinat.lutheran.hu
GPS: 47.487813,19.066027

Felettes szervezeti egység: Magyarországi Evangélikus Egyház

Tisztségviselők, munkatársak:
Hafenscher Károly lelkészi elnök
Abaffy Zoltán nemlelkészi elnök
Aradi András lelkészi alelnök
Ittzés András nemlelkészi alelnök
Szebik Károly lelkészi jegyző
Asztalos Richárd lelkészi jegyző
Pethő Judit lelkészi jegyző
Balicza Máté nemlelkészi jegyző
Szamosi Attila nemlelkészi jegyző
Baráth Katalin nemlelkészi jegyző
Kalincsák Balázs lelkészi küldött
Szabó Kálmán nemlelkészi küldött
Nagy Zoltán lelkészi küldött
Péczka Ferenc nemlelkészi küldött
Lőrincz Lászlóné nemlelkészi küldött
Lackner Pál lelkészi küldött
Kolarovszki Zoltán nemlelkészi küldött
Pongrácz Máté lelkészi küldött
Hrivnák Mihály nemlelkészi küldött
Homoki Pál lelkészi küldött
Dobrovolni Máté nemlelkészi küldött
Gabnai Sándor lelkészi küldött
Rück András nemlelkészi küldött
Sztrókay Attila nemlelkészi küldött
Szabó Szilárd lelkészi küldött
László Virgil lelkészi küldött
Lőrincz Csaba lelkészi küldött
Koczor György lelkészi küldött
Vancsai József lelkészi küldött
Jeszenszki Péter nemlelkészi küldött
Lázárné Skorka Katalin lelkészi küldött
Tóth Attila lelkészi küldött
Tóth Melinda Anna lelkészi küldött
Mészáros Kornélia nemlelkészi küldött
Madarász Géza nemlelkészi küldött
Andorka Gábor nemlelkészi küldött
Csengeri Tamás nemlelkészi küldött
Roncz Béla nemlelkészi küldött
Ihász Beatrix lelkészi küldött
Adorjánné Németh Anikó nemlelkészi küldött
Szpisák Attila lelkészi küldött
Kendeh Gusztáv nemlelkészi küldött
Rückné Mező Györgyi nemlelkészi küldött
Horváth-Hegyi Áron lelkészi küldött
Buday-Malik Adrienn nemlelkészi küldött
Koháry Ferenc lelkészi küldött
Kamráth Tamás nemlelkészi küldött
László Lajos Gergely lelkészi küldött
Tengölics Márta nemlelkészi küldött
Szlaukó-Bobál Orsolya lelkészi küldött
Giró Szász János tag tanácskozási joggal
Gregersen-Labossa György tag tanácskozási joggal
Csepregi Zoltán tag tanácskozási joggal
Jákob János tag tanácskozási joggal
Kovács Eleonóra tag tanácskozási joggal
Krizsán Zoltán tag tanácskozási joggal
Székács György tag tanácskozási joggal
Lázár Zsolt tag tanácskozási joggal
Grendorf-Balogh Melinda tag tanácskozási joggal
Benczúr László tag tanácskozási joggal
Krámer György tag tanácskozási joggal
Laborczi Géza tag tanácskozási joggal
Lovass Tibor tag tanácskozási joggal
Mórotz Zsolt tag tanácskozási joggal
Fabiny Tamás tag szavazati joggal
Szilvásyné Peregi Eszter tag szavazati joggal
Orosz Gábor Viktor tag szavazati joggal
Prőhle Gergely tag szavazati joggal
Fábri György tag szavazati joggal
Bozorády Kriszta tag szavazati joggal
Szücs Gábor tag szavazati joggal
Kondor Péter tag szavazati joggal
Horváth Z. Gábor tag szavazati joggal
Szemerei János tag szavazati joggal
Gottschling Gábor tag szavazati joggal
Font Sándor tag szavazati joggal
Mészáros Tamás tag szavazati joggal
Gáncs Péter tag szavazati joggal

Ide tartozó szervezeti egységek:
A Zsinat Teológiai Bizottsága
A Zsinat Törvényelőkészítő Bizottsága
A Zsinat Ügyrendi Bizottsága
Zsinati Jelölőbizottság
Zsinati Tanács