Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Gyakorlati Teológiai Tanszék

Telefon: 06-1/469-1059

Felettes szervezeti egység: Evangélikus Hittudományi Egyetem

Tisztségviselők, munkatársak:
Hafenscher Károly tanszékvezető egyetemi docens
Szabó B. András adjunktus
Joób Máté oktató