Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Vallás– és társadalomtudományi tanszék

Telefon: 06-1/469-1050/104

Felettes szervezeti egység: Evangélikus Hittudományi Egyetem

Tisztségviselők, munkatársak:
Szentpétery Péter tanszékvezető egyetemi docens
Szűcs Kinga tanársegéd