Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

Gondnokság

Felettes szervezeti egység: Országos Iroda

Tisztségviselők, munkatársak:
Somogyi László ügyintéző
Szövérfi Endre gondnok
Marosvölgyi József gondnok
Szövérfi Mária gondnok
Péter Erzsébet gondnok