Evangélikus név- és címtár - szervezeti egység adatai

A Zsinat Teológiai Bizottsága

Felettes szervezeti egység: A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata

Tisztségviselők, munkatársak:
Orosz Gábor Viktor bizottsági elnök
Szebik Károly bizottsági tag
László Lajos Gergely bizottsági tag
Nagy Zoltán bizottsági tag
Vancsai József bizottsági tag
Fábri György bizottsági tag
Mészáros Tamás bizottsági tag
Koczor György bizottsági tag
Sándor Jenő tag tanácskozási joggal
Szabó B. András tag tanácskozási joggal
Gáncs Tamás tag tanácskozási joggal