Mindenki egyért – Rozs-Nagy Szilviával beszélgettünk a hit-és erkölcstan oktatásának kérdéseiről

Mindenki egyért – Rozs-Nagy Szilviával beszélgettünk a hit-és erkölcstan oktatásának kérdéseiről

Share this content.

Budapest – A Nevelési és Oktatási Osztály, a püspökök, számos lelkész és hittanár, a teológia és egyházunk médiamunkásai rendkívüli összefogással készülnek a hitoktatást érintő változásokra. A részletekről egyházunk hittanreferensét, Rozs-Nagy Szilviát kérdeztük. A Dr. Kodácsy-Simon Eszterrel, a katechetikai munkacsoport vezetőjével készült interjúnkat már a tegnapi napon olvashatták. Szöveg: Koczor Kinga, fotó: Kiss Tamás

– Hogyan készül egyházunk Nevelési és Oktatási Osztálya a hittanoktatást érintő változásokra?

- A Nevelési és Oktatási Osztály nyomon követi a hitoktatást érintő törvényi változásokat, szakmailag véleményezi és elemzi azokat, biztosítja a lelkészek és hitoktatók tájékoztatását, illetve segédanyagokkal segíti őket a hittancsoportok szervezési munkájában. 2013 őszétől pedig folyamatos továbbképzésekkel támogatja az új hittan kerettanterv és a hozzá kapcsolódó hittankönyvek megismerését és bevezetését.

- Úgy látja, hogy egyházunk felkészült a változásokra?

- Egyik egyház sincs jelenleg könnyű helyzetben, mert a minisztériumi rendeletalkotás késedelme miatt minden előkészületi munkát olyan előfeltételezésekre kellett alapozni, amelyek még a formálódás szakaszában vannak, s így akár változhatnak is. Az evangélikus egyház vezetősége viszont egyetértett abban, hogy a hitoktatás ügye, azon belül is a felkészülés az általános iskolai hit- és erkölcstanoktatásra stratégiailag kiemelt fontosságú. Ennek köszönhető, hogy hivatalos megerősítést nyert a Katechetikai Munkacsoport, amelynek keretében huszonkét lelkész és pedagógus dolgozik a hittan kerettantervek és az új hittankönyvek elkészítésén. Illetve az is, hogy a Nevelési és Oktatási Osztály szorosabban együttműködik a Püspöki Tanáccsal, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel és az evangélikus média szakembereivel a hitoktatás fejlesztésének és népszerűsítésének területén.

- Hogyan tájékoztatják a szülőket?

- A köznevelési törvény új helyzetet teremtett a szülők számára is, akik döntési helyzetbe kerülnek azáltal, hogy gyermekük számára az erkölcstan helyett választhatják az egyházi hit- és erkölcstant. Megújítottuk az evangélikus hitoktatás honlapját (https://hitoktatas.evangelikus.hu). A honlap összeállítását informatikai oldalról Kiss Olga végezte, arculatát – amely összhangban van a népszerűsítő plakátokkal és szórólapokkal – Szalay Miklós tervezte, szerkesztését pedig én magam végzem. A portálon a szülőkhöz szóló levél mellett kérdés-felelet formájában összefoglaltuk mindazt, amit jelenleg tudni lehet a szeptembertől induló evangélikus hit- és erkölcstanoktatásról vagy az evangélikus nevelés szempontjairól. Ezen kívül minden gyülekezetbe eljuttattunk egy szórólapcsomagot, amely kifejezetten a szülőknek szóló tájékoztatást tartalmaz.

- Hogyan tájékoztatják a lelkészeket?

- Az evangélikus hitoktatás honlapján található egy lelkészeknek szóló levél is, amely tartalmazza a szervezés szempontjából fontos határidőket és tennivalókat. Ezenkívül a lelkészek és hitoktatók regisztrálhatnak a honlap Hitoktatóknak menüpontjában, ahol hasznos segédanyagokat találnak majd a hit- és erkölcstanórák szervezéséhez és megtartásához. A minden gyülekezethez eljuttatott, plakátokból és szórólapokból álló csomagot minden lelkész a helyi igényekhez tudja szabni. Szabadon hagytunk ugyanis rajtuk egy részt, ahol a lelkész megadhatja saját elérhetőségeit, esetleg a szülőket tájékoztató alkalom helyét és időpontját.

- Hogy látja, hogyan viszonyulnak a lelkészek, hitoktatók a változásokhoz?

- Amikor megnyílik egy ajtó, amely ismeretlen területre vezet bennünket, akkor egyszerre tölt el bennünket a kíváncsiság, a reménység és az aggodalom. Az eddigi gyakorlatot már megszoktuk, ismerőssége biztonságot adott. Az újba még bele kell nőnünk. Én hiszem azt, hogy a köznevelési törvény olyan lehetőséget ad az egyházak kezébe, amelynek segítségével a társadalom számára is megmutathatják a bennük rejlő lelki, kulturális és erkölcsi értékeket.
Az evangélikus egyház az előkészületi munkák során a saját hitoktatásának fejlesztésével ezt a célt tűzte ki maga elé: az evangélikus hitoktatásban „a gyerekek és a tanulók tevékenységeiken, kérdéseiken, felelősségvállalásaikon keresztül megtapasztalhatják lényük jobbik oldalát, elfogadottságukat, a szeretet igazságának működését és annak az egyéni és társadalmi életet nemesebbé formáló erejét”.

- Mi az evangélikus hit- és erkölcstan egyedisége a többi felekezethez képest?

- Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet? Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia? Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint a kereszténység, azon belül is az evangélikus egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is. Az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei: Jézus életének és tanításának megismerése; önismeret; emberi kapcsolatok; a közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!