A befogadás nehézségei és áldásai – Munkaévkezdés a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben

A befogadás nehézségei és áldásai – Munkaévkezdés a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Győr – A befogadás kérdésével foglalkoztak a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 2015. augusztus 24. és 25. között, Győrben tartott munkaévkezdő lelkészkonferenciának résztvevői. A témának az év igéjéhez való kapcsolódás mellett különös aktualitást adott a közbeszédben jelenleg hatványozottan jelenlévő migránskérdés.

A találkozó mottóját a szervezők az Evangélikus Énekeskönyv 474. énekéből vették: „Úgy fogadd be a testvért, mint Krisztus tégedet”. Ennek az éneknek az egyes versszakai adták a reggeli és esti áhítatok, valamint a záró istentisztelet vezérfonalát is.

A helyszín is segítette a befogadottság megtapasztalását, hiszen az együttlét a győri Széchenyi István Egyetem területén zajlott, szállást pedig két egyetemi kollégiumban kaptak a jelentkezők.

Hétfőn délelőtt Szemerei János püspök köszöntőjével vette kezdetét a találkozó. A nyitó áhítaton Pongrácz Máté kaposvári lelkész prédikált, Kol 1,19-20. versei alapján. „Ahol Jézus van a középpontban, ott eluralkodik a békesség” – fogalmazott. Majd hozzátette: „Legyünk óvatosak, mert a gonosz a békétlenség eszközeként használ minket is, amikor a kereszt helyett ócska témákról beszélünk, vagy amikor olyan szokásokat állítunk a középpontba, amelyek nem is lényegesek.”

Ezt követően dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyháztörténeti tanszékének tanára tartott elgondolkodtató, inspiráló előadást Befogadó ország, befogadó egyház címmel. Alkalmas-e az egyházi közösség igazi befogadásra, ha saját köreiben nem éli meg újra meg újra, mit jelent egymást befogadni? – tette fel a kérdést mindjárt az elején.

Ezek után bibliai alapokról indulva, majd történelmi és egyháztörténeti áttekintést adva szólt a befogadás akadályairól és korlátairól. „Magyarországon hagyománya van annak, hogy folyamatosan integrálni próbáljuk azokat, akik éppen ide vetődnek. Ám volt-e valaha is kellőképpen integrálva a magyar evangélikusság?” – fogalmazott Korányi András.

Majd a jelen helyzetre reflektálva arról beszélt, hogy a mai migráció a keresztyénséget azzal szembesíti, hogy a befogadás sajnos csak elméleti probléma. Végül hozzátette: a reménységünk nem szervezeti jellegű. Összefogás akkor jöhet létre, ha megéljük a Krisztusban való befogadottságunkat.

Előadásához kapcsolódóan izgalmas beszélgetés alakult ki a felvetett kérdések mentén. Ezt ebédszünet követte, majd a résztvevő lelkészek két csoportban kirándulásra indultak. Egy városnéző kisvonattal körbejárták Győr fontosabb részeit, majd séta keretében ismerkedtek a belvárossal. A túrát a Püspökvárnál zárták, ahol lehetőségük nyílt a Boldog Apor Vilmosról szóló kiállítás megtekintésére, valamint a torony tetején található kilátóból a panoráma megcsodálására.

A közösen elköltött vacsora után kerületi fórum következett, melyen a kerület és az egyházmegyék lelkészi vezetői várták az aktuális kérdéseket. A beszélgetést dr. Smidéliusz László egyházkerületi másodfelügyelő moderálta. A püspök bemutatta a frissen felavatott és a kerületbe az idén érkezett lelkészeket, majd az esperesek számoltak be a régiójukban történt változásokról. Nagy visszhangot váltott ki a gyülekezetek jogi személyiségének elismerésével, illetve az erről szóló törvényi szabályozással kapcsolatos kérdéskör.

Az esti áhítat, amelyet Vladika Zsófia téti lelkész tartott, alkalmat nyújtott arra, hogy a résztvevők a kirekesztettség érzésével is ismerkedjenek. Az egyetem épületét ugyanis fél kilenckor ki kellett üríteni, így a nap záró programjára a szabad ég alatt, a bejárat előtti lépcsősornál kerülhetett sor.

A keddi nap Kovács Viktor somlószőlősi lelkész lendületes prédikációjával indult. A gonosz szolga példázata (Mt 18,21-35) alapján az igehirdető a megbocsátás témáját járta körül. „Megbocsátásunk alapja a bűnbocsánat ereje. A mi megbocsátásunk Krisztusból merít, Krisztus munkájától függ” – fogalmazott.

A délelőtt további részében Németh Zoltán az országos iroda gyülekezeti és missziói osztályának vezetője tartott interaktív előadást A befogadó ember címmel. Az irgalmas samaritánus példázata alapján közös gondolkodásra hívta a jelenlévőket. Ezután a gyülekezeti és missziói osztály munkatársaival együtt bemutatta az új munkaprogramot is.

Az ebédet követően a diakóniai osztály részéről Buda Annamária, valamint Mészáros Attila és Hajdú Tibor adott tájékoztatást a menekültek segítésével kapcsolatos feladatokról és tervekről. A hitoktatás aktuális helyzetéről és az új hittankönyvekről pedig dr. Kodácsy-Simon Eszter és Mesterházy Balázs beszélt.

A munkaévkezdő konferenciát úrvacsorás istentisztelet zárta, amelyen Szarka István fejér-komáromi esperes hirdette Isten igéjét. A liturgiában felesége, Szarka Éva bakonycsernyei lelkész segédkezett. Magassy Zoltán bőnyi lelkész pedig személyes bizonyságtételt hozott.

„Befogadni egymást csak azután lehet, miután Krisztust befogadtuk” – hangsúlyozta Ef 3,14-21 alapján tartott prédikációjában az esperes. Majd hozzátette: közösségünk egyházzá a Krisztussal való viszonyában válik. A kereszt fájdalmas, és egyben felemelő üzenete megkerülhetetlen azok számára, akik Krisztushoz szeretnék odahívni az embereket.

Végül az egymásnak átnyújtott úrvacsorai jegyekben a Krisztus által való befogadottságot és a testvéri közösséget megtapasztalva indulhattak a résztvevők az új munkaévbe.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!