A közös énekléstől az advent lényegéig – Beszélgetés Hamar Dániellel

A közös énekléstől az advent lényegéig – Beszélgetés Hamar Dániellel

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám, címlapkép: Kása Béla, fotó: Opitz Tamás, Czeglédi Zsolt (MTI) és Máthé Zoltán (MTI)
Budapest – „A hétköznapok és az ünnepnapok között nagyon erős különbséget kell tenni, hiszen az ünnepnek lélektanilag is nagyon fontos szerepe van az ember életében” – fogalmaz Hamar Dániel. A Muzsikás együttes hivatásáról, az advent népi hagyományairól, a családi közös éneklés lehetőségeiről kérdeztük a Kossuth-díjas népzenészt, a Muzsikás együttes alapító tagját.

Hagyománynak tekinthető, hogy adventben a Muzsikás együttes az ünnepkörnek megfelelő koncerteket ad. Miért tartják fontosnak, hogy az adventi üzenetet ilyen módon is hangsúlyozzák?

– Európában, így hazánkban is a legnagyobb ünnep a karácsony, mégis az emberek gyakran el szoktak arról feledkezni, hogy valójában mit is ünneplünk. Ez nem az ajándékozás és a szeretet ünnepe, hanem a Megváltó születésének az ünnepe. Erre fel kell készülni, rá kell hangolódni. Nem a vásárokban egymás sarkának a taposása és az ajándékok habzsolása vezet el minket a karácsony ünnepéhez, hanem a készülődés! Mi úgy gondoljuk, ebben az időszakban az elcsendesedés, a magunkba fordulás nagyon fontos, ennek egyik eszköze a zene. Számomra ezt jelenti az advent.

Kodály Zoltán vagy Erdélyi Zsuzsanna kimagasló gyűjtései rávilágítanak arra, hogy elődeinknél nemcsak a mindennapi életből kiszakított időnek számított advent, hanem ennek megfelelően az énekkincs is igencsak gazdag volt...

– Nagyon jellegzetes az a fajta kultúra, amit a paraszti életmód alakított ki. A kemény munka mellett nagyon komoly akarat és vágy volt bennük arra, hogy az ünnepeket valóban megünnepeljék. Ez tette számukra elviselhetővé azt az igen megfeszített munkát, mely évszázadokon keresztül jellemezte ezt a társadalmi réteget. Nem véletlen, hogy éppen itt alakultak ki azok a nemes és tiszta zenék, melyeket mi is csodálattal hallgatunk. Gyűjtők is, így mi is, de Bartók Béla is vagy bárki, aki ezeken a vidékeken járt, tisztelettel beszél és beszélt a hagyományokról, a zenéről, a táncról. Sok mindent érdemes a mai gondolkodásunkba átvenni ebből. Például, hogy a hétköznapok és az ünnepnapok között nagyon erős különbséget kell tenni, hiszen az ünnepnek lélektanilag is nagyon fontos szerepe van az ember életében.

Hamar Dániel Kossuth-díjas népzenész, a Muzsikás együttes alapító tagja.

A győri Öt Templom Fesztivál keretében A hanukától az adventig címmel tartanak koncertet. Hogyan kötik össze a zsidó és a keresztény hagyományt?

A legnagyobb kapcsolat maga az Istenben való hit. A zsidó és a keresztény vallás nagyon sok szállal és nagyon sok területen kötődik össze. Mindezeken túl Erdélyben a keresztény és a zsidó zenei hagyományokban rendkívül sok az átfedés. Ennek az az oka, hogy hosszú időn keresztül a zsidó vallású falusi zenészek nemcsak saját zsidó közösségüknek, hanem a nem zsidó magyar közösségeknek is szolgáltatták a zenét. Emiatt – és azáltal, hogy ugyanaz volt a játékstílus és hangszer – nagyon hasonló zenei világ jött létre. Ez sehol másutt nem található meg, csak ott, ahol földműves zsidók éltek. Európa-szerte ez nem ez volt jellemző, sokkal inkább az, hogy meg volt tiltva, hogy a zsidók földet vegyenek. Erdély kivétel volt ez alól, ott bérbe vehettek, vásárolhattak földet, így kialakulhatott egy olyan zsidó földműves paraszti kultúra, ami sehol a világon máshol nincs, vagy legalábbis nem tudunk róla. Sok évvel ezelőtt megjelentettünk egy albumot, ahol ezek a zenék hallhatóak. Amikor a zsidó hanukát és a keresztény adventet egy estén ünnepeljük, akkor ez a zenei anyag az, ami átmenetet képez a két világ között…

Önök előtt más is gyűjtötte ezt a páratlan kincset?

– Kodály Zoltán egyik tanítványa, Simon Zoltán kezdte meg a gyűjtést. Őt maga Kodály küldte ezzel a céllal Erdélybe. Simon a háború után nagyon sok dallamot össze is gyűjtött, de nem volt lehetősége arra, hogy hangzó anyagot is megörökítsen, egyszerűen nem jutott hozzá a drága hangfelvevő eszközökhöz. Simon Zoltán lejegyezte a dallamokat, és leírta, hogy milyen jellegű kíséret volt hozzájuk. Sajnos hangzóanyag később sem készült, és úgy tűnt, ez a zene örökre elveszett. Máramarosba a romániai diktatúra összeomlása után mehettünk gyűjtőútra, de akkor már zsidó zenészeket nem találtunk. Mégis sikerült sok dallamot összegyűjteni, mert találkoztunk néhány olyan cigányzenésszel, akik a háború előtti zsidó zenészekkel együtt muzsikáltak zsidó lakodalmakon, bálokon és más zenés alkalmakkor. Ők sok dallamra emlékeztek, és azt is el tudták mondani, hogy ott mi és hogyan szólt.

Hamar Dániel, Porteleki László, Sipos Mihály és Éri Péter, avagy a Muzsikás

Az ünnephez hozzátartozik a családi együttlét, valamint a családi éneklés is…

Ma a közösségek felbomlásának, mondhatnám, hogy mesterséges felbomlasztásának idejét éljük. Amikor azt sugallja a „mainstream” média, hogy nem a közösség a fontos, hanem az egyén, azon belül is az önérvényesülés, akkor nemcsak a nemzetállamokat támadják, hanem a kis közösségeket és a családokat is. A családok ellehetetlenítése az, ami miatt nincs elég gyermek, nincsenek meg a megfelelő családi kötődések, ami miatt sok a divatos szóval mondott „szingli”. Lehet, hogy ők a munkájukban nagyon sikeresek, de az életük voltaképp kudarc, még ha nem is tudják. Egyre több a magáért élő, önző ember. Ebben a közegben nehéz elképzelni, hogy az énekek megszólalnak…. A másik fő probléma az énekoktatás visszaszorítása. A Kodály Zoltán által kifejlesztett oktatási rendszer bármennyire is bevált, nem alkalmazzák, sőt, úgy tesznek, mintha soha nem is lett volna Kodály-módszer. A kodályi iskolákban heti hét énekóra volt, és mindenkinek játszani, zenélni kellett, és kórusba is jártak a gyermekek. Az ottani diákok nemcsak egész életükre kapták meg ajándékként a zene szeretetét, hanem könnyebb volt minden más területen is sikereket elérniük, mert a képességeiket a zenén keresztül játékosan tudták fejleszteni. Ma már csak egy énekóra van hetente.
Ez a két ok már elég arra, hogy ne legyen az, ami jó lenne, hogy leülnek a családok és együtt énekelnek… Ennek ellenére tudok olyan családokról, ahol ma is szokás a családi éneklés. Ők mintha az árral szemben úsznának. Az ilyen családokban megvalósul az, amiről Kodály oly sokszor írt: Az ember közösségi lényként igényli az összetartozás érzését, és ennek egyik legcsodálatosabb módja az együtt éneklés.

Amennyiben az árral szemben úszásnál tartunk, talán a rendhagyó énekóra sorozatuk is ehhez tartozik, hiszen itt önzetlenül és tudatosan viszik az értéket az iskolákba…

– Ezt, ha nem is missziónak nevezném, de figyelemfelkeltésnek mindenképpen. Hatvan órát tudunk elvállalni egy évben, sokszor hajnalban indulunk, hogy az ország távoli pontjára már reggel odaérjünk és megkezdjük a rendhagyó énekórát. A nagy olajipari cég támogatása miatt az iskoláktól semmi ellenszolgáltatás nem kérünk, el sem fogadunk, csak annyit kérünk, engedjék el a diákokat a szokásos tanórákról. Ott ül az egész iskola, sokszor több százan vagyunk. A gyerekek reakciója fantasztikus! Ezek az alkalmak olyan élményeket adnak számunkra, ami teljesen feltölt minket. Igaza volt Kodálynak, mikor azt tanácsolta, hogy ha már nincs elég énekóra, akkor a legalább a legfogékonyabb korukban kapjanak a gyermekek zenei élményt. Mi ezt a népzenén keresztül tudjuk megvalósítani, mert ahhoz értünk. Közösen énekelünk a gyermekekkel, és ők megérzik, hogy milyen is az, ha mindannyian együtt énekelnek egy teremben…

Hogyan élik meg hivatásukat?

– Mi a népzenét – ugyanúgy mint a nyelvünket – ajándékba kaptuk. A magyar nyelvet sem mi alkottuk, hanem őseinktől örököltük. A magyar nép létrehozott egy csodálatos nyelvet, ami talán az egyik legnagyobb örökségünk és kincsünk. Mi a nyelvünk eltérő logikája miatt valahogy máshogy gondolkodunk, mint mások. Lehet, hogy emiatt vagyunk sikeresebbek. Gondoljunk csak a zenére, matematikára, sakkra, vagy számos tudományágra! Ahhoz képest, hogy kis ország vagyunk, hogy mekkora a létszámunk, sokkal jelentősebben szerepelünk ezeken a területeken a világban!
Nyelvünk mellett a zenénk is más, mint másutt. Mi, a Muzsikás ezt a zenei örökséget akarjuk továbbvinni és továbbadni. Nagyon hálásak vagyunk azoknak a falusi embereknek, asszonyoknak, zenészeknek, akik ezt a dallamkincset megőrizték, és azoknak is, akik ezt összegyűjtötték. Bartalus Istvánnal, Kodállyal, Bartókkal kezdve létrejött egy páratlanul gazdag gyűjtemény, ami lehetővé teszi, hogy a következő nemzedékek is hozzáférhessenek ehhez az örökséghez.

Hadd kérdezzek rá az ön és családja adventjére. Hogyan ünneplik ezt az időszakot?

– A feleségem a lakást már adventi díszekbe öltöztette. Mikulásvirágok kerültek be, megjelentek azok a színek, amik nekem az adventhez, karácsonyhoz kötődnek, amiket lakásunkban csak ebben az időszakban lehet látni. Gyönyörűséges az egész hangulat! Innentől kezdve, amikor csak tehetjük, minden hétvégén együtt vagyunk a fiainkkal, unokáinkkal. Nálunk nem az ajándék a lényeg, azt gondoltuk, hogy ne az legyen a központban. Advent idején mindenki kihúz egy nevet egy kalapból, és csak annak vásárol, vagy készít ajándékot. A legfontosabb, hogy tiszta szívvel, őszinte szeretettel együtt legyünk. Ugyanakkor nekem kivételes a helyzetem, hiszen négy fiúgyermekem közül kettő aktív lelkész, a másik kettő is gyakorló hívő. Egyik gyermekemet sem én „tereltem a hitre”, maguk találtak rá, én csak támogattam őket. Pályájukat is maguk választották…

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!