Nők az egyházban: mi a helyzet?

Nők az egyházban: mi a helyzet?

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Laborczi Dóra
„Ha vallási vezetőkről van szó, szinte kizárólag szürke szakállas férfiakat látunk.” Nőnap alkalmából áttekintettük, milyen a nők aránya és helyzete az evangélikus egyházban itthon és külföldön.

Fotó: Fabiny Tamás püspök négy frissen ordinált lelkésznővel, 2015 nyarán. Balról jobbra: Szlaukó Orsolya, Tóth Orsolya, Fabiny Tamás, Andrejek-Győrfi Judit és Molnár Lilla. (Fotó: Andrejek-Győrfi Judit)

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) lelkészi karában (2015 augusztusi adatok szerint) 130 nő és 213 férfi dolgozik, az elmúlt öt évben viszont több nőt szenteltek lelkésszé, mint férfit (23:20 az arány a nők javára). A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetői (az északi, a déli és a nyugati egyházkerületek püspökei) férfiak, a három püspökhelyettes közül viszont kettő nő. Az esperesek (az egyházmegyék vezetői) szintjén két nő található, összesen 17 egyházmegyéből. A különböző döntéshozó testületekben 25 százalékos a nők aránya, két bizottságban – az Építési és Ingatlanügyi, valamint az Evangelizációs és Missziói bizottságokban – egyáltalán nincsenek nők, míg az oktatási bizottságban ők vannak többen. A MEE tíz bizottsága közül csak a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság elnöke nő. Az Országos Elnökség és az Országos Presbitérium egyetlen női tagot számol. 

A számokat komolyan kell venni

Fabiny Tamás, az északi egyházkerület püspöke és a Lutheránus Világszövetség alelnöke megkeresésünkre elmondta, hogy a számokat komolyan kell venni”, ám nem csak a lelkészek szintjén. „Szomorú, hogy vannak még olyan presbitériumok az országban, amelynek csak férfiak a tagjai”  mondja a püspök, aki egy női szolgatársa nemrég hallott temetési prédikációjára utalva kiemeli: a női hang és női megközelítés a lelkészi szolgálat bizonyos területein bámulatos erővel bír.

Fabiny Tamás szerint külön kell kezelni a lelkészházaspárok helyzetét és a lelkésznőkét, akiknek civil férjük van, illetve az egyedülálló lelkésznők helyzetét is, hiszen mindegyik sajátos. A püspök kiemeli, hogy bár a püspökhelyettesek arányát tekintve vagy más hazai protestáns egyházakhoz viszonyítva nem rossz a helyzet a nemek arányát tekintve, a vezetői beosztásban nagyrészt férfiak vannak, csakúgy mint a zsinati testületben, ez érvényes a tudományos életre is: a Evangélikus Hittudományi Egyetemen egyetlen professzor nő tanít, ő Németországban habilitált. Itthon a női teológiai tanárok közül az elmúlt években jutottak el néhányan  és egyre többen  a doktori fokozat megszerzéséig. 

Külföldi kitekintés

A folytatásért kattintson IDE.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!