Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Dr. Székács György


Email: szekacs@szekacs.t-online.hu

Betöltött tisztségek:
Jogértelmező Testület tag
Magyarországi Evangélikus Egyház országos ügyész
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag tanácskozási joggal
Országos Presbitérium tag tanácskozási joggal