Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Székács György

Email: 

Betöltött tisztségek:
Magyarországi Evangélikus Egyház országos ügyész
Jogértelmező Testület tag
Országos Presbitérium tag tanácskozási joggal
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag tanácskozási joggal