Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Fábri György

Flottás telefonszám: 06-20/614-6542
Email: 

Betöltött tisztségek:
Északi Evangélikus Egyházkerület egyházkerületi felügyelő
A Zsinat Teológiai Bizottsága bizottsági tag
Országos Presbitérium tag
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag szavazati joggal